Page 52

LOKALE KRÆFTER

i 80'erne og har undervist i samfundsfag og demokrati på Hjørring Seminarium i en generation. ”Jeg kunne se, at det, der foregik, var uansvarligt overfor beboerne. Det er jo absurd at skulle forsvare svage ældre mod forvaltningen, der skal stå for ældreplejen. Jeg følte ikke, de blev oplyst ordentligt om deres rettigheder,” siger Susanne, der derfor gik ind i sagen og sendte sig selv på opgave. Med læserbreve, dialogmøder og debatter forsøger Susanne og Havbakken-gruppen at råbe Hjørring Kommune op, inden den endelige beslutning skal træffes. Deres kamp går ikke ubemærket hen, men byrådet holder fast. Plejecenteret skal lukke, og det sætter 23 beboere i en usikker og utryg situation. Havbakken-gruppen deler sig, og Susanne fortsætter kampen hos de pårørende. "Når man har forpligtet sig overfor nogle mennesker, så fortsætter man," siger hun. En sidste tid i opbrud På Månestræde i murstensbyggeriet fra 70’erne bor Viggo Kraths forældre. Med træterrasse ud til et grønt område og familiebilleder på væggene har

Sagen kort 52

de deres daglige gang på Havbakken – lidt endnu. ”Det er træls, mere end træls faktisk, at vi skal flytte,” siger Emil Christensen, Viggo Kraths 83-årige far. Viggo har siddet for bordenden, udsendt dagsorden og skrevet referatet, når de pårørende har holdt møder. ”Vi havde ikke forestillet os kommunen som en modspiller. Jeg er træt af, at hver gang jeg besøger mine for-

Når man har forpligtet sig overfor nogle mennesker, så fortsætter man S U S A N N E K R O H N DJ U R H U U S , LO K A L FO R M A N D

ældre, så handler det om den her sag, men selvfølgelig står man der, når det gælder ens forældre” siger Viggo Krath, der har hele processen noteret på sin iPad. Han er taknemmelig for, at Ældre Sagen og Susanne Krohn Djurhuus har kastet sig ind i sagen og undersøgt de juridiske aspekter.

Som lokalformand for Ældre Sagen føler Susanne, at det er en opgave, hun kan og skal tage på sig. ”Det er helt urimeligt at have en ældre far, mor, søskende eller ægtefælle at skulle passe på og samtidig den her anstrengende sag ved siden af. Det var afgørende for mig at bakke op og hjælpe med at holde sammen på gruppen,” siger Susanne Krohn Djurhuus. Hun ved, at de har haft brug for hinanden til at skabe en flig af overskuelighed i en uoverskuelig situation. Har ikke kæmpet forgæves Tornby er ikke det eneste lokalsamfund, der i de senere år har mistet et plejecenter. En særopgørelse fra Danmarks Statistik foretaget for DR i december 2018 viser, at 123 kommunale plejecentre er nedlagt uden for de store byer i årene 2010 til 2017. Og selv om historien om den lille mod den store lakker mod enden, gør lokalaktivismen i Tornby det ikke. De pårørende vil fortsætte med at mødes, når Havbakken lukker som plejecenter den 1. november 2019 og fast personale erstattes af hjemmeplejen. De blev på seneste møde enige om, at de vil vise sig på Havbakken

9. maj 2018

28. maj 2018

7. august 2018

20. september 2018

Beboere og pårørende bliver på et møde orienteret om, at plejecentret Havbakken forventes at lukke, fordi kommunen skal spare penge. De 23 beboere, demensafdelingen undtaget, skriver efterfølgende under på, at de ikke vil flytte.

Borgermøde i Tornby Hallen. Politikerne svarer på spørgsmål og modtager en liste med 1.000 underskrifter mod lukning af Havbakken.

Havbakken-gruppen inviterer politikerne til et lokalt dialogmøde for at diskutere, om der kan spares på andre måder, så det ikke går ud over byens plejecenter.

Nordjyske Medier holder en debat om ældreplejens fremtid og Havbakkens skæbne, hvor Susanne Krohn Djurhuus debatterer med borgmester Arne Boelt (S) foran omkring 350 fremmødte.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019