Page 5

LEDER

Af Preben Staun, landsformand, Ældre Sagen Foto Ulrik Jantzen

Snorresgade 17-19 2300 København S bladet@aeldresagen.dk aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 86 ISSN 2445-9615

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør Kommunikationschef Maria Luisa Højbjerg, mlh@aeldresagen.dk Chefredaktør Bente Schmidt (DJ), bsc@aeldresagen.dk Bladsekretær Britt Jensen, bj@aeldresagen.dk

OPLAG 615.000 DESIGN OG PRODUKTION

vahle+nikolaisen

FORSIDEFOTO Per Morten Abrahamsen REDAKTIONEL DEADLINE FOR NÆSTE BLAD

20. december 2019

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

7. februar 2020

ANNONCESALG

FrontMedia, tlf. 48 22 44 50 aeldresagen@frontmedia.dk

BLADET PÅ CD

Medlemsservice, tlf. 33 96 86 89

MEDLEMSSERVICE

medlemsservice@aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 89 Åbningstider: Ma-fr 10-15, to 10-18

RÅDGIVNING

Ældre Sagens rådgivning om sociale og juridiske spørgsmål: Tlf. 80 30 15 27 Åbningstider: Ma-ti-on-fr 10-14, to 14-18 Artikler kan citeres mod kilde­ angivelse, jf. ophavsretsloven. Artikler/interview dækker ikke nødvendigvis over landsforeningen Ældre Sagens synspunkter. Annon­cer er ikke Ældre Sagens ansvar. Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Pas på på nettet D

esværre læser vi ofte om mennesker, der er blevet svindlet på nettet eller over telefonen. For nogle uheldige mennesker er der tale om store beløb, der pludselig er forsvundet fra deres konto, og det er en ubehagelig oplevelse for dem, der bliver ramt. Bekymringer om økonomien fylder meget bl.a. med spørgsmålet: Kan jeg få mine penge tilbage? Ofte sidder den forurettede også tilbage med en følelse af skam. En følelse af, at ”jeg burde have vidst bedre. Er det mig, der er noget galt med? ” Men nej, der er ikke noget galt med dig! Du er blevet lokket i en fælde af kyniske bagmænd, der bliver dygtigere og dygtigere til at svindle. I dette nummer af Ældre Sagen kan du læse mere om, hvordan du undgår at blive svindlet på nettet. Digitaliseringen af vores samfund har betydet nye muligheder, der gør det nemmere at være borger. Men den øgede digitalisering har også medført en ny risiko for kriminalitet. Trusler eller svindel begået af professionelle it-kriminelle, misbrug af personlige oplysninger og brud på sikkerhed er blevet en realitet, som kan ramme os alle. Det betyder, at vi skal skærpe opmærksomheden i forhold til de ”farlige” situationer, hvor man ganske

godtroende kan blive offer for fup og svindel. It-kriminalitet er først og fremmest et samfundsmæssigt problem. Man kan ikke lade det være op til den enkelte at sikre, at vedkommende ikke bliver udsat for noget kriminelt. Det offentlige skal sikre løsninger, som beskytter den enkelte bedst muligt. Det er afgørende for Ældre Sagen, at offentlige myndigheder og private aktører sikrer, at alle trygt kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger. Og man skal være sikker på at kunne få hjælp, hvis man bliver i tvivl, eller hvis noget virker mistænkeligt. Derfor er det en mærkesag for os, at der bliver stillet brugervenlige digitale løsninger til rådighed for alle. Det er godt med nye og sikre systemer som fx NemID. Men hvis folk ikke forstår at anvende dem, så er det jo nytteløst. Det skal være simpelt og sikkert, og vi skal kunne føle os trygge, når vi færdes i det digitale univers. Udgangspunktet må være, at digitaliseringen af vores samfund skal kunne rumme alle – også mennesker med særlige behov eller udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der fortsat er et politisk fokus på området, og det vil vi i Ældre Sagen sørge for. Målet er, at ingen lades i stikken.

DECEMBER 2019

5

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019