Page 47

DIN ØKONOMI

Få styr på næste års økonomi Af Erik K. Møller Rådgiver i Ældre Sagen

I

begyndelsen af november modtog vi forskudsopgørelsen for 2020 fra Skattevæsenet. Det er en god anledning til at tjekke både den og budgettet for det kommende år. Hvis du senest den 9. december 2019 sikrer dig, at din og din samboendes forskudsopgørelse for 2020 indeholder de rigtige indkomster, vil du modtage den rigtige folkepension eller førtidspension fra nytår. Du bør også tjekke andre indkomster og fradrag. Fx har flere omlagt lån i 2019 og fået lavere rente. Hvis du ikke retter forskudsopgørelsen til den nye lavere renteudgift, vil du betale for lidt i skat, og du skal derfor senere betale restskat. Du kan rette din forskudsopgørelse i skattemappen på Skat.dk/tastselv, eller du kan ringe til Skat på 72 22 18 18, hvis du ikke er digital. Hvis du er berettiget til ældrecheck og helbredstillæg og ikke har modtaget disse ydelser før, skal du indberette din likvide formue til Udbetaling Danmark. Hvis du har NemID, kan du logge dig på Borger. dk for at indberette. Ellers kan du meddele oplysningerne til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61. Hvis du har indberettet oplysningerne om din likvide formue tidligere, vil du modtage ældrechecken automatisk sammen med folkepensionen ved udgangen af januar måned.

Da dine indkomster også har indflydelse på dine muligheder for at få ældrecheck og helbredstillæg, skal du sikre dig, at forskudsopgørelsen for 2020 indeholder de rigtige indkomster. Du vil være berettiget til den fulde eller en procentdel af den fulde ydelse, hvis din personlige tillægsprocent er over 0. Den fremgår af pensionsmeddelelsen fra Udbetaling Danmark. For at få den rigtige ældrecheck skal du senest i første uge af januar sikre dig, at de korrekte indkomster er indberettet til Skat.

Lav et budget Et årsbudget vil give dig et godt overblik over de midler, du råder over i 2020. Du skal finde de samlede indkomster i 2020 og trække skatten fra. Du kan beregne skatten på Skat.dk/tastselv. Du behøver ikke at logge ind. Vælg “Beregn skat og skattekort 2019”, og du kommer til en side, der minder om forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Indtast de oplysninger, der er relevante. Ejendomsværdiskatten er måske lidt vanskelig at håndtere, men så kan du oplyse, at du ikke har ejerbolig, så springer den punktet over. Du kan i stedet finde ejendomsværdiskatten på forskudsopgørelsen. Hvis du ikke har digital adgang, kan du udfylde budgetskemaerne med ind-

komster efter skat. Skatten bliver måske ikke helt nøjagtig, men du får et fingerpeg om indkomsterne efter skat, og du kan altid gå i dybden senere. Du skal udfylde dine udgifter. Du finder normalt lettest de faste udgifter i betalingsoversigterne fra banken. Gå et år tilbage, og ud fra et skøn kan du bevare eller ændre beløbene for 2020, samt overveje, om der kommer nye, eller nogle bortfalder. Når du laver budget til banken eller andre kreditinstitutter, vil du normalt kun skulle oplyse dine indkomster og faste udgifter, Når de faste udgifter trækkes fra indkomsterne, fås rådighedsbeløbet, der skal dække alle øvrige udgifter. Det er nok for banken i en kreditvurdering, men vil du have helt styr på, om pengene slår til, tilråder jeg, at du også trækker alle øvrige udgifter fra, som fx husholdning, tøj, gaver, apoteksvarer, avis og alt andet. Når du også trækker de disse udgifter fra, finder du overskuddet eller underskuddet i din økonomi. Hvis resultatet viser overskud, kan du spare op eller bruge flere penge. Viser det underskud, kan du tære af opsparing, tjene flere penge eller spare på udgifter. Skema til årsbudget med indkomster, faste udgifter, øvrige udgifter, overskud/underskud finder du på: a ­ eldresagen.dk/budgetskema

DECEMBER 2019

47

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019