Page 45

DIN ØKONOMI

SPØRG ERIK 

Erik K. Møller er uddannet bankmægler og rådgiver i Ældre Sagen. Stil spørgsmål til Erik ved at maile til: penge@aeldresagen.dk. Eller send dit spørgsmål til: Ældre Sagen, att.: Redaktionen. Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Spørg Erik”.

Skal jeg sælge mit hus? Jeg er enlig førtidspensionist og kan blive folkepensionist om et år. Jeg har et rækkehus, alt er friværdi undtagen 150.000 kroner lån til indefrosne ejendomsskatter. Jeg har ratepension og aldersopsparing og indestående på bankkonti. Skal jeg sælge mit hus nu – og hvor gør jeg af pengene, når jeg bor til leje? Og hvad med boligstøtten? Skal jeg begynde udbetaling af ratepensionen fra start folkepension? Og gemme aldersopsparingen til udbetaling på ny bil? Eller skal jeg blive i mit rækkehus og få et nedsparingslån? Men hvad hvis der kommer en ny boligkrise, og mit hus bliver 50 % mindre værd? G.P. Svar: Hvis du helst vil blive boende i dit hus, bør du udarbejde et årsbudget over din økonomi, hvor du bliver boende. Budgettet bør medtage alle udgifter, både faste og øvrige. Dermed kan du få et overblik over dit årlige overskud eller underskud. Hvis det viser underskud, kan du planlægge at dække det med udbetaling fra ratepension og aldersopsparing. Hvis du mangler penge derudover, kan du overveje at optage lån i friværdien i dit hus. Hvis budgettet viser, at økonomien bliver stram eller de svingende huspriser gør dig utryg, kan du overveje at bo til leje. Fordelen er, at du vil få en sum penge med fra dit hus, og hvis økonomien bliver stram i huset, vil du få flere penge med, jo tidligere du sælger. Inden du bestemmer dig for lejligheden, bør du udarbejde årsbudget med udgifter og eventuel boligstøtte til lejligheden. Et underskud kan dækkes med udbetaling fra ratepension og aldersopsparing. Derudover kan det dækkes med overskuddet fra salget af dit hus. Overskuddet fra dit hus kan placeres trygt på bankkonto, hvis det er dækket af Garantiformuen. Find budgetskema på: aeldresagen.dk/budgetskema

Kan begge forældre give afgiftsfri gave? Kan begge forældre, der er gift og samlevende, forære en afgiftsfri gave til deres fælles børn? Altså fx i 2019 to gange 65.700 kroner = 131.400 kroner? L.M. Svar: Hver forælder må, uanset om man er gift og samlevende, give hvert barn en afgiftsfri gave på 65.700 kroner i hvert kalenderår. ­Gavebeløbet reguleres hvert år og skal betales fra enten egen bodel eller særeje. Hvis den ene ægtefælle ikke har pengene, skal beløbet først overføres til denne fra den, der har pengene. Der kan afgiftsfrit udveksles gaver mellem ægtefæller.

Vi bringer kun udvalgte spørgsmål og svar Forbehold: Svarene i brevkassen bør bruges som inspiration. De er ikke altid udtømmende, og vi anbefaler anden rådgivning, inden den endelige beslutning træffes.

Hvad er fup og fakta om ­aldersopsparing? I medlemsbladet står om aldersop­ sparing, at en 72-årig har indbetalt midler i de sidste tre år. Min bank siger, at aldersopsparing ikke kan op­ rettes, efter man er fyldt 60 år. Hvad er fup, og hvad er fakta? Skal aldersop­ sparingen investeres i værdipapirer? S. Svar: Du kan oprette en ratepension indtil 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Hvis du er født i 1958 eller tidligere, er din pensionsudbetalingsalder 60 år. Du vil i det tilfælde kunne oprette aldersopsparing, til du fylder 80 år. Midlerne kan stå på konto til bankens rente eller investeres i værdipapirer. Aldersopsparing kan også oprettes i pensionsselskab, hvor den hedder aldersforsikring.

Kan vi indbetale til aldersopsparing? Kan min kone på 70 år, der har fået udbetalt ratepension siden 2014 ind­ betale på aldersopsparing? Kan jeg også indbetale til aldersopsparing? Jeg har fået udbetalt livrente siden 1. januar 2018. P.N. Svar: I kan som udgangspunkt indbetale 5.200 kroner på aldersopsparing (2019) til 20 år efter jeres pensionsudbetalingsalder, dvs. til I fylder 80 år. Hvis I ikke har påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, fx ratepension og livrente efter 1. april 2018, kan I indbetale 48.000 kroner om året (2019), til I fylder 80 år.

DECEMBER 2019

45

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD december 2019