Ældre Sagen MEDLEMSBLADET oktober 2019

Page 76

VELFÆRDSTEKNOLOGI

76