Ældre Sagen DET SKER omr. 1B Nordjylland

Page 1

DECEMBER 2023

ARRANGEMENTER 24.11. 2023 – 14.02. 2024

NORDJYLLAND OMRÅDE 1B

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Aalborg Rebild Mariagerfjord

Aalborg-formand Lars Bo Breddam i forgrunden. I baggrunden Kurt Christensen (tv.) og næstformand Hardy Mousten. I front og i hvid T-shirt ses Grethe Korthsen i færd med at servicere gæster.

Foto: Else Asp-Poulsen

Aalborg og Hals præsenterede sundt seniorliv Af Bruno Larsen

I september arrangerede Aalborg Kommune for andet år i træk seniormesse i Aalborg Kongres & KulturCenter. Her fremstod Ældre Sagens lokalafdelinger for Aalborg og Hals som en enhed i en fælles stand. Inspirationsmessen bar titlen ”Sundt seniorliv”, og de besøgende kunne få inspiration, viden og information om det gode seniorliv i Aalborg Kommune - og kendskab til de mange sundhedsfremmende tilbud for seniorer.

I forhold til i fjor var der betydelig flere gæster. Den øgede tilstrømning var også noget, som blev bemærket af Ældre Sagens frivillige fra Aalborg og Hals.

Mange muligheder

En af kommunens tre aktivitetsledere, Louise Thomsen, fortæller, at der var fokus på at præsentere en bred vifte af muligheder for bevarelse af et godt mentalt og fysisk helbred. Hun oplyser om stigende interesse for messen, hvor indbudte tilbydes gratis stadepladser. Antallet af stande var vokset fra omkring 40 til 50. Tillige bød messen på ikke færre end 13 miniforedrag fordelt på to scener.

Tre af de fem, som repræsenterede Hals ved messen. Fra venstre: Sonja Mikkelsen, Annie Høj og formand Kirsten Lind.

Foto: Bruno Larsen

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

1B


Motionsvenner

Hjemmesider

Hver af de ti lokalafdelinger i Område 1B har egen hjemmeside. Adresserne er indsat i kolofonerne. Hjemmesiden opdateres løbende. Du kan se kontakt­ personer, kurser, aktiviteter og arrangementer, nye tiltag, aflysninger, udsættelser og andre ændringer. Du kan også orientere dig ved hjælp af nyhedsbreve via e-mail fra din lokalafdeling.

MARIAGERFJORD KOMMUNE

Sorg- og livsmodsgrupper

Lokalafdelingerne i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager tilbyder samtalegrupper for ældre, der har mistet. Her får man støtte og bliver hørt i følelsen af sorg, savn og afmagt. Sorg heles ved at deles. Dorte Bang, 60 31 64 07. Elly Bjerring, 30 32 49 16. Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Vågetjenesten

Vi kommer på plejecentre og i private hjem i hele Mariagerfjord Kommune. Kontakten til vågetjenesten foretages af personale på plejecentre eller i hjemmeplejen. Tove Thulstrup Pedersen og Grethe Mikkelsen, 61 29 18 17.

Digitalt tilbud

Torsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 5. Du kan få gamle vhs-bånd, lysbilleder og negativer konverteret til digitale filer, som kan gemmes på et eksternt medie og afspilles på tv og pc. Der skal aftales tid. Jytte Pedersen, 50 98 37 73, jytte.pedersen​@mail.tele.dk

Besøgsven

Få en besøgsven, du kan snakke, hygge og gå ture med, eller hvad I ønsker at lave i fællesskab. Gerda Toft, 30 22 81 33. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Bisidder

En bisidder kan følge med til vigtige samtaler hos læge, sygehus og offentlige kontorer. Bisidderen har tavshedspligt, og I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Demensaflastning

Vi tilbyder besøg af en uddannet demensaflaster i hjem med en demensramt, så ægtefællen kan få et pusterum og mulighed for at ordne ting uden for hjemmet. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Demensstøtte

Har du spørgsmål i forbindelse med demens eller bare brug for en snak, så ring til lokalafdelingens demensansvarlige: Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Få en hjælpende hånd

Gratis hjælp til små opgaver til ældre, fx skift af pære, batteri, sikring, hænge et billede op eller reparere et møbel. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Karl Aage Toft, 42 42 17 68. Aage Kjær, 40 35 44 06.

ARDEN

Formand: Per Kristensen, 29 49 07 92, pkri​​@mail.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ arden

Kontor

Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade 19. Torsdage kl. 10-12, 25 11 95 10.

2

DET SKER LOKALT

Ledsager

Vi tilbyder en ledsager, som kan følge med dig til læge, tandlæge, øjenlæge, optiker, fysioterapeut, kontrol på hospitalet eller måske noget helt andet, hvor det er trygt med en at følges med. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

DECEMBER 2023

Vi tilbyder en motionsven, der kommer hjem til dig, som ikke kan komme til træning uden for hjemmet. Vennen hjælper med enkle træningsøvelser, som regel stolegymnastik, med det mål, at du selv kan fortsætte træningen. Vennen følger også op på, hvordan det går, og hjælper dig videre efter behov. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Seniorvejledning

Vi tilbyder vejledning i alle spørgsmål, du støder på. Vejlederen kan komme hjem til dig. Kan vejlederen ikke svare, hjælper vi med kontakt til Ældre Sagens jurister og socialrådgivere. Irene Buus, 20 83 07 92.

Bridge - et kortspil ≤

Tirsdage kl. 12.30-15.30. Sted: Kulturhuset i Arden. Alle er velkomne. Anne Dorte Bredahl, 60 77 69 29, gerne sms. Kaffe er for egen regning.

Cykelhold i Arden

Tirsdage kl. 9-11. Sted: Arden Hallerne. Alle er velkomne - med eller uden el på cyklen. Hans Jørgen Jensen, 29 91 36 97.

Krolf i Arden

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Rododendronparken bag Solgårdscentret, Anna Damborgsvej 41. Der er kugler og køller. Medbring selv kaffe. Hanne Christensen, 60 13 36 00, gerne sms.

Mandagscafe

1. mandag i måneden kl. 14-16. Sted: Kulturhuset i Arden. Et mødested for mennesker med demens og pårørende. Et fristed med hyggeligt og afslappet samvær. Tilmelding: Elly Bjerring, 30 32 49 16. Pris: 20 kr. for kaffe og brød.

Motion

... for ikke-motionsvante. Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Kulturhuset i Arden. Socialt samvær med motion, sang og kaffe.

Lone Heiring Juelsbo, 22 22 16 92, gerne sms. Sæsonpris: 300 kr.

Netcafe - hjælp til it ≤

Mandage kl. 13-15. Sted: Kulturhuset i Arden. Gratis hjælp til alle, som vil have pc eller iPad til at fungere med internet, e-mail eller billeder. Hjælp i hjemmet er også en mulighed. Edith Pedersen, 20 35 50 95, gerne sms, erp2702​@gmail.com

Petanque i Arden

Onsdage kl. 14-16. Sted: Rododendronparken bag Solgårdscentret, Anna Damborgsvej 41. Medbring selv kaffe. Bjarne Pedersen, 23 23 46 56, gerne sms.

Stolemotion - stoleyoga

Tirsdage kl. 10-11.30. Sted: Kulturhuset i Arden. Alle er velkomne til hyggelig stolemotion og ikke mindst socialt samvær. Vi slutter af med kaffe. Aase Pinstrup, 21 55 64 30. Sæsonpris: 300 kr.

Strikkecafe

Tirsdag i lige uger kl. 19-21. Sted: Kulturhuset i Arden. Det bliver aftener, hvor strikkende og hæklende mødes. Vi kan inspirere hinanden, udveksle ideer og teknikker og selvfølgelig snakke og hygge over pindene. Jette Gahms, 51 90 23 96, gerne sms.

Tilmelding og billetkøb

Du kan tilmelde dig nedenstående arrangementer ved at ringe til kontaktpersonen. Køb af billetter kan foregå på kontoret torsdage kl. 10-12, via hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ arden eller hos Kirkens Korshær i Arden. Du kan også betale med MobilePay eller kontanter ved indgangen.

Julecafe

Søndag 10. december kl. 14-16. Sted: Kulturhuset i Arden.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Lili Olsen, Elsebeth Schmidl og Tine Lilholt giver en koncert med en snert af jul. Der serveres kaffe og julegodter, og vi håber på stemning for lidt fællessang. Tilmelding senest 2. december. Gerda Toft, 30 22 81 33, gerne sms. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og julegodter.

Søndagscafe

Søndag 28. januar kl. 14-16. Sted: Kulturhuset i Arden. Koret ”Stay on the Beat” fra Mariagerfjord Kulturskole underholder og deltager i fællessang. Tilmelding: Lone Juelsbo, 22 21 16 92, gerne sms. Pris: 70 kr. inkl. brød og kaffe. HADSUND

Formand: Per Roth, 29 49 01 23, per​​@roth-hadsund.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hadsund

Besøgsven

En besøgsven er en, du kan snakke, hygge og gå en tur med, eller hvad I nu ønsker at lave i fællesskab. I mødes typisk en gang om ugen eller efter aftale. Ønsker du en besøgsven, så kontakt Charlotte Thulstrup, 40 52 15 94.

Bisidder

Få en bisidder med til vigtige samtaler hos læge, sygehus og offentlige kontorer. En bisidder har tavshedspligt, og I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Få en hjælpende hånd

Frivillige hjælper ældre med mindre, praktiske opgaver i hjemmet, fx skift af pærer og batterier eller ophæng af billeder og gardiner. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Hugo Rasmussen, 22 29 32 79, hubalora​@gmail.com

Tryghedsopkald

En daglig morgenhilsen fra frivillige til enlige uden daglig kontakt. Der er ledige pladser. For nye aftaler kontakt Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Så danner vi en studiegruppe for begyndere og øvede. Tilmelding på hjemmesiden eller til Lillian Smit, 20 10 41 57. Pris: 100 kr. for første halvår.

Vi spiller med og mod hinanden efter lodtrækning. Kaffepause er indlagt. Henry Poulsen, 21 74 26 45. Pris: 300 kr. årligt til HB Petanque.

Aktiviteter

Åben datastue ≤

Seniordans

Motion

Stolemotion for m/k ≤

Billard og dart

• Mandage, tirsdage og onsdage kl. 10-17. • Torsdage og fredage kl. 9-17. Sted: Hadsund KulturCenter, kælderen. For interesserede kan der aftales tidspunkter. Der er mulighed for lidt undervisning i spil og regler. Benny Hermann, 23 46 75 85. Pris: 100 kr. for første halvår.

Bridge i Hadsund ≤

Onsdage kl. 12.30-17. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 1. Vi har i forvejen 20 deltagere, men har plads til flere. Der kan tilbydes undervisningstimer. Poul Jul Sørensen, 50 78 30 28. Pris: Forpligtet køb af kaffe med brød i cafeen.

Det Kreative Hjørne ≤

Tirsdage og torsdage kl. 13-17. Sted: Hadsund KulturCenter, kælderen. Vi kan blive inspireret og lære af hinanden. Det kan være inden for maleri, ler, mosaik, blomsterbinding, syning mv. Kun fantasien sætter grænser. Birgitte Ranch Olesen, 31 40 66 49.

Knipling ≤

Torsdag i ulige uger kl. 14-17. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 1. Der er frivillig instruktør til stede, og der serveres eftermiddagskaffe. Bente Worup Olesen, 42 49 45 55, beole​@outlook.dk Pris: 235 kr. for første halvår.

Slægtsforskning ≤

Onsdage kl. 14-16. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 5. Har du lyst til at se nærmere på din slægt og finde ud af, hvor den stammer fra, og hvor langt tilbage den kan spores?

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet

Torsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 5. Driller din pc, iPad eller tablet - eller har du andre digitale problemer? Så tilbyder vi gratis hjælp. Ved konvertering af vhs-bånd, lysbilleder og negativer skal der bestilles tid. Jytte Pedersen, 50 98 37 73.

Cykling for kvinder

Onsdage kl. 10-12. Sted: Hadsund Rutebilstation. Der cykles hele året - med eller uden el. Alle er velkomne. Darlene Pedersen, 22 92 66 66, dp​@thorup.as

Cykling for mænd

Onsdage kl. 9-12. Sted: Hadsund Rutebilstation. Cykelnørderne mødes og cykler hele året - med eller uden el. Thor Jensen, 30 17 93 42, thor.jensen​@outlook.dk Pris: Der betales kun til sociale sammenkomster.

Motion

... for ikke-motionsvante på 65+. • Tirsdage kl. 14-15. Sted: Dagcentret, Teglgården, Kirkevej 9, Als. • Onsdage kl. 14-15. Sted: Dagcentret, Bernadottegården, Hadsund. Et gratis tilbud til seniorer, som dyrker for lidt motion. Frivillig hjælper og vejleder er til stede. Vi slutter med en kop kaffe. Bente W. Olesen, 42 49 45 55, beole​@outlook.dk

Petanque i Hadsund

Mandage og tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Banerne ved HB’s klubhus, Stadionvej.

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hadsund KulturCenter, salen. Vi danser et par timer, inkl. pause til vand og sang. Kom parvis eller alene, der er altid en at danse med. Vi har plads til nye deltagere. Birthe Christiansen, 30 69 72 95. Pris: 225 kr. for første halvår. Onsdage kl. 10-11. Sted: Hadsund KulturCenter, salen. Motion for lettere bevægelseshæmmede og personer med balanceproblemer eller lignende. Instruktør: Aase Skov. Vi slutter med en kop kaffe. Alle er velkomne. Lilli Harbo, 98 57 19 53. Pris: 100 kr. for første halvår, inkl. kaffe.

Vandgymnastik for seniorer

• Tirsdage kl. 14-15. • Tirsdage kl. 15-16. • Tirsdage kl. 16-17. Sted: Hadsund Skoles svømmehal. Vandgymnastikken for m/k foregår på lavt vand. Holdene ledes af Bente Bilidt. Tilmelding: Inger Toft, 25 11 94 81, ingermarietoft​@gmail.com Pris: 400 kr. for første halvår.

Arrangementer Julefrokost ≤

Søndag 3. december kl. 12. Sted: Hadsund KulturCenter, salen. Vi hygger os med en god julefrokost og lettere underholdning. Tilmelding på hjemmesiden eller til Lilli Harbo, 98 57 19 53. Pris: 200 kr. ekskl. drikkevarer.

Søndagsbio ≤

Søndag 10. december kl. 13.30. Sted: Hadsund Bio, Kirkegade 2-4.

DECEMBER 2023

DET SKER LOKALT

3


Vi skal se Downton Abbey 1. Efter filmen hygger vi os med kaffe og kage i KulturCafeen. Alle er velkomne. Jytte Pedersen. 50 98 37 73. Pris: 100 kr. ved indgangen, inkl. kaffe og kage.

Anne Marie Bertelsen, 25 37 08 82.

Få en hjælpende hånd

Vi tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Søren Kristensen, 22 13 56 24, eller kontoret.

Nytårskoncert - BigBanden ≤

Søndag 21. januar kl. 14. Sted: Hadsund KulturCenter, Kirkegade 2-4. Glæd dig til en stor musikalsk oplevelse med BigBanden. I pausen serveres to snitter. Drikkevarer kan købes. Tilmelding fra 4. januar på hjemmesiden eller til Lilli Harbo, 98 57 19 53. Pris: 150 kr. inkl. snitter.

Få hjælp til MitID

Deltag i it-cafeen mandage kl. 10-12, eller kontakt kontoret.

Aktiviteter

HOBRO

Formand: Gunnar L. Hansen, 29 87 92 44, fm.hobro.823​​@ aeldresagen.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hobro

Kontor

Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro. Mandage og torsdage kl. 10-12. 23 46 46 44. aeldresagen.hobro​@ outlook.dk

Kontaktpersoner

• Arrangementer og ture: Formand Gunnar L. Hansen, 29 87 92 44. • Faste aktiviteter: Bent Bertelsen, 40 50 05 66. • Socialhumanitær koordinator: Dorte Bang, 60 31 64 07.

Bowling

Onsdage kl. 10-12. Sted: Bowl’n’Fun, Jyllandsvej 15, Hobro. Ældre Sagen i Hobro har en stor afdeling med bowling. Gunnar Greve, 23 66 77 58. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret. Pris: 535 kr. ekskl. sko og kaffe.

Gråspurvene

Et mødested for piger, der gerne vil deltage i kulturelle og sociale aktiviteter i samvær. Med Lis Sørensen som aktivitetsleder tilbydes cirka fem arrangementer om året. Det kan fx være naturoplevelser, madpakketure, koncerter, biograf eller teater. Information: Kontoret, 23 46 46 44.

Krolf - et spil for alle

Tirsdage og torsdage kl. 10-12. Sted: Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem. Gunnar Greve, 23 66 77 58. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret. Pris: 200 kr., ikke-medlemmer 300 kr.

Du kan få hjælp af frivillige

Bisidder, seniorvejledning, pårørende-ven og gå medven. Du kan gratis og uforpligtende få hjælp af frivillige, som stiller deres viden, erfaring og støtte til rådighed. De frivillige har tavshedspligt og har deltaget i Ældre Sagens kurser. Dorte Bang, 60 31 64 07.

Få - eller bliv - besøgsven

Ønsker du en besøgsven eller at være besøgsven, så kontakt Grethe Mikkelsen, 61 76 70 45 eller

4

DET SKER LOKALT

SlægtsCafe - Hobro ≤

Slægtsforskning - gotisk

Tirsdage kl. 12.30-17. Indtil midten af marts. Sted: Hobro Bibliotek. Vi hjælper dig i gang eller videre med slægtsforskning. Det er for både begyndere og øvede. Dagens emne, selvstudie og vi vil lære de gotiske bogstaver. Tilmelding på hjemmesiden eller til kontoret. Pris: 200 kr., ikke-medlemmer 300 kr.

Styrketræning og motion

Alle ugens dage. Sted: Helse-Sport, Nytorv 9, Hobro, 30 32 14 44. Medlemmer tilbydes et styrketrænings- og motionsprogram til favørpris. Gunnar Greve, 23 66 77 58. Pris: Cirka 430 kr. for en gang ugentlig træning i tre måneder.

Velkommen i Cafe FRI

Torsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Medborgerhuset, Hobro, lokale 3 C. For hjemmeboende ældre, der er ramt af lettere demens, og deres pårørende. Her er plads til hyggesnak, små underholdende aktiviteter og kaffe og kage. Til- eller framelding senest tirsdagen før til Anne Marie Bertelsen, 25 37 08 82. Pris: 20 kr. for kaffe og kage opkræves hver gang.

It It-cafe

Tirsdag i lige uger kl. 19-21.30. Sted: Medborgerhuset, Hobro, lokale 5.

DECEMBER 2023

For dig, der har lyst til at slægtsforske - se nærmere på din slægt, finde ud af, hvor den kommer fra, og måske være i stand til at grave overraskende oplysninger frem. Eller er du allerede godt i gang, men mangler forslag til at komme videre? Tilmelding dagen før til Jeanette Pedersen, 40 73 21 60, eller i Facebookgruppen ”Slægts Cafe Hobro”. Pris: 25 kr. pr. gang.

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Hobro. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til fx internet,

e-mail, tekstbehandling, Digital Post, iPad eller Excel? Vi bistår også, hvis du har svært ved at bruge e-Boks og offentlige hjemmesider - og gerne med overgang til MitID. Medbring pc eller tablet. Tilmelding er ikke påkrævet.

Digitale løsninger og apps

Torsdage kl. 10-12. Sted: Oplyses ved kursusstart. 4 x 2 lektioner. Gennemgang af offentlige digitale løsninger og nyttige apps. Fx borger.dk, Digital Fuldmagt, ny Digital Post, MitID, Nemkonto, NemSMS. Desuden app for kørekort, sundhedskort, medicinkort. Medbring pc, tablet eller iPhone. Tilmelding: Kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Gem digitale billeder

Mandage kl. 15-17. Sted: Medborgerhuset, Hobro. 5 x 2 lektioner. Hvor skal jeg gemme mine fotografier? Jeg bruger både telefon og kamera. Hvad gør jeg med billeder, jeg får tilsendt på e-mail? Lær at gemme dine fotoer, så du kan finde dem igen. Medbring pc og billeder. Se mere på www.apsigen.dk/arkivering Tilmelding: Kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

iPad-kursus

Torsdage kl. 10-12. Sted: Oplyses ved kursusstart. 5 x 2 lektioner. Vi gennemgår og forklarer de grundlæggende iPadfunktioner. Kurset foregår, så alle kan være med, og du prøver selv tingene af på din medbragte iPad. Du skal have et Apple-id, en adgangskode og en e-mailadresse. Tilmelding: Kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Lær at bruge pc

Mandage kl. 14-16. Sted: Oplyses ved tilmelding. 5 x 2 lektioner for begyndere og let øvede.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Du lærer de mest grund­ læggende ting, blandt andet brug af internet og e-mail. Tilmelding: Kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Streaming

Torsdage kl. 10-12. Sted: Oplyses ved kursusstart. 5 x 2 lektioner. Streaming er afspilning af musik og tv-udsendelser direkte på SmartPhone, tablet, pc eller SmartTV, der kan tilsluttes wi-fi. Medbring pc, tablet eller smartphone. Tilmelding: Kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Arrangementer og ture Juletur til Tivoli Friheden

Lørdag 2. december kl. 11.30. Sted: Hobro Busterminal kl. 11.30. Få en hyggelig oplevelse i Aarhus. Tivoli Frihedens store julemarked er et must. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret fra 12. oktober kl. 10 og senest 30. oktober kl. 12. Pris: 675 kr. inkl. bus, entre og julebuffet - inkl. fri vin, øl og vand i halvanden time.

Juleaften i Biecentret

Søndag 24. december kl. 17-21. Sted: Biecentrets kantine, Hobro. Et tilbud til alle, der sidder alene eller gerne vil være sammen med andre juleaften. Der serveres traditionel julemad og kaffe med julegodter. Frivillige sørger for fællesskab og juleindhold. Tilmelding senest fredag 15. december til Biecentret, 97 11 52 60, mandag-fredag kl. 9-12. Pris: 150 kr. inkl. drikkevarer.

Søndagscafe med film

Søndag 28. januar kl. 13. Sted: Filmteateret, Hobro. Den nye danske film ”Når Befrielsen kommer” handler om de hundredtusinder af tyske flygtninge, der kom til Danmark lige før og efter befrielsen. Filmen er et drama om en nations sjæl under pres.

Pris: 125 kr. inkl. kaffe og brød, ikke-medlemmer 175 kr. MARIAGER

Formand: Søren Jepsen, 60 82 53 34, jepsen​​@pusselokke.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ mariager

Bliv - eller få - besøgsven

En besøgsven er en, du kan snakke med, hygge med, gå ture med mv. I aftaler indbyrdes, hvornår og hvor tit I vil mødes. Vil du være eller have en besøgsven, så kontakt Birgitte Holscher Gæmelke, 25 76 08 05.

Du kan få en bisidder

... med til vigtige samtaler hos læge, sygehus og offentlige kontorer. Bisidderen kan hjælpe med at huske, hvad der skal spørges om, og hvad der blev svaret. I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Karen Bøgeholt, 60 64 13 04. Uffe Laursen, 29 72 57 80.

Få hjælp til din pc

En pc-hjælper kan komme på besøg, hvis du har problemer med din pc eller mobiltelefon. Ib Johannesen, 30 24 12 08.

Oplysning og vejledning

Få hjælp til at læse breve fra det offentlige. Er din pensionsudbetaling rigtig? Få hjælp til at søge medicintilskud, boligydelse eller hjælpemidler mv. Eller ønsker du at klage over en afgørelse fra det offentlige? Karen Bøgeholt, 60 64 13 04. Uffe Laursen, 29 72 57 80.

Tryghedsopkald på telefon

Få en frisk morgenhilsen. Det aftales, hvad der skal gøres, hvis du ikke tager telefonen. Britta Høj, 31 72 15 78.

60+-gymnastik med musik Onsdage kl. 13-14 fra 10. januar (undtagen uge 7). Sted: Minihallen, Gl. Hobrovej 1, Mariager. Bliv i godt humør, og hold kroppen i gang med gymnastik og musik.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet

Skipper på Fulton ≤

Leder: Lisbet Jensen. Tilmelding og betaling via hjemmesiden eller Uffe Laursen, 29 72 57 80. Pris: 100 kr. for ti gange. Lørdag i ulige uger kl. 14.30-16. Sted: Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Kom til et par fornøjelige timer med sang, højtlæsning og kaffe. Britta Bendtsen, 25 73 37 17.

Onsdag 24. januar kl. 14. Sted: Den Gamle Biograf, Kirkegade 2, Mariager. Jakob Jensen leverer en levende og munter fortælling om skonnerten Fultons historie og livet ombord, blandt andet om arbejdet med udsatte unge. Tilmelding senest mandag 22. januar på hjemmesiden eller til Uffe Laursen, 29 72 57 80. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Herreværelset ≤

Biograf - De urørlige ≤ ≥

Go’ lørdag ≤

Sidste torsdag i måneden kl. 11-14. Sted: Bugges Gård, Havnegade 1, Mariager. Kom og få en god snak over frokosten. Information: Karl Peter Uldahl, 40 26 42 20. Pris: 50 kr.

Mandag 5. februar kl. 14. Sted: Den Gamle Biograf, Kirkegade 2, Mariager. De urørlige (2011) handler om Philippe, mangemillionær og lam fra halsen og ned, og om Driss, der er arbejdsløs og småkriminel. Driss bliver noget uventet Philippes hjælper. Trods store sociale og kulturelle forskelle får de et varmt venskab, der udfordrer deres syn på verden. Tilmelding senest 2. februar på hjemmesiden eller til Uffe Laursen, 29 72 57 80. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Motion

... for ikke-motionsvante Torsdage kl. 13-14. Sted: Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Alle kan deltage, da der tages individuelle hensyn. Vi afslutter omkring kaffebordet. Frivillige hjælpere deltager. Sonja Wessel Krogh, 23 72 13 04.

Rejsen til det 7. kontinent ≤ ≥

Syhjælpen er nær ≤

Sidste torsdag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Dagcentret ved Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Er der en knap, der skal sys i? En kjole eller et par bukser, der skal lægges op? Jette og Ellen er klar til at hjælpe. Jette Kjær, 23 41 32 63.

Søndagscafe i klostret ≤ ≥

Søndag 21. januar kl. 11. Sted: Mariager Kloster, Klosterstien. Efter gudstjenesten kl. 10 går vi over i klostret, hvor der vil blive serveret en let frokost. Familien Holmriis står for oplæsning og musikalsk ledsagelse til fællessange. Elsebet Hesselberg, 22 85 96 96.

Mandag 19. februar kl. 14. Sted: Den Gamle Biograf, Kirkegade 2, Mariager. Lise og Bjarne Tulinius viser billeder og fortæller om deres spændende rejse til det syvende kontinent, Antarktis - pingvinernes land. Tilmelding senest fredag 16. februar på hjemmesiden eller til Uffe Laursen, 29 72 57 80. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage. REBILD KOMMUNE

Spisevenner

Det må være noget for dig. Glæd en ældre ved at spise sammen med ham eller hende, fx hver 14. dag. Kirsten Juul, 22 90 30 02, kirstenjuulziegler​@ yahoo.com

Vi søger frivillige

Vi kan sagtens bruge flere frivillige. Har du lyst, så kontakt Houni J. Mikkelsen, 40 18 07 63, hmi1702​@hotmail.com

DECEMBER 2023

DET SKER LOKALT

5


Lokale højskoledage ≤

Seks foredrag pr. sæson kl. 10-13, indtil 25. april. Sted: Sognehuset, Suldrup. Lokalafdelingerne i Rebild Kommune tilbyder de seks højskoledage i samarbejde med lokale menighedsråd. For ledige pladser, kontakt Lisse Trads, 20 15 53 37, lisse38trads​@gmail.com Sæsonpris: 500 kr. inkl. frokost. SKØRPING

Formand: Bjarne Larsen, 24 23 44 15, fogde​​@larsen.mail.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ skoerping

Bliv - eller få - besøgsven

En besøgsven er en, du fx kan snakke, hygge eller gå ture med. Kunne du tænke dig at få eller blive besøgsven, så kontakt: Finna Simonsen, 29 46 87 63, finna.irene​@gmail.com Henny Larsen, 40 52 54 15, fogde​@larsen.mail.dk

Aktiviteter Bridge i Terndrup ≤

Onsdage kl. 13-17. Sted: Terndrup Medborgerhus. Bridge er gymnastik for hjernen. Der indledes med en halv times undervisning. Begyndere er velkomne. Kaj Andersen, 61 30 54 50.

It - pc-kursus i Terndrup

Tirsdage kl. 9.30-11.30. 9. januar-6. februar. Sted: Terndrup Medborgerhus. Grundlæggende kursus for begyndere og let øvede. Lær at redigere og gemme dokumenter og billeder, så du kan finde dem igen. Windows 10 og 11 og meget andet. Du kan få indflydelse på kursets indhold. Medbring pc. Bent Østergaard Jensen, 61 65 40 00, bent​@itbent.dk

It - fotokursus i Terndrup Tirsdag 13. februar kl. 9.30-11.30. Sted: Terndrup Medborgerhus.

6

DET SKER LOKALT

For begyndere. Lær at skyde billeder med mobiltelefon eller kamera - hvordan billeder redigeres og gemmes, og hvordan overførsel af billeder til pc foregår. Du får også indblik i at lave fotoalbum og meget mere. Bent Østergaard Jensen, 61 65 40 00, bent​@itbent.dk

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16. Vi arbejder med Brothers Keeper og fokuserer på folketællinger og udskrifter fra kirkebøger, gotisk skrift, Daisy og tolkning af fundne oplysninger. Kun pc med Windows 10. Inga-Marie Fredsø, 20 72 71 32, inga-marie​@live.dk

It-kursus - iPad og iPhone

Suppeaften

For begyndere og let øvede. 20. februar-12. marts. Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Terndrup Medborgerhus. Bliv dus med din iPad eller iPhone i hverdagen. Der vil blive lagt vægt på foto og redigering. Medbring iPad eller iPhone. Bent Østergaard Jensen, 61 65 40 00, bent​@itbent.dk

Kreative sysler ≤

Torsdag 18. januar kl. 18. Sted: Terndrup Sognegård, Skørpingvej 14 A. Ældre Sagen og LyngbyTerndrup Menighedsråd holder hyggeaften med gratis suppe og kaffe. Alle er velkomne. Tilmelding påkrævet: Bjarne Larsen, 24 23 44 15, 40 52 54 15.

Motion Bevægelse og hygge

Tirsdag i ulige uger kl. 13.30-16. Sted: Terndrup Medborgerhus. Kan du lide håndarbejde, fx strik, patchwork, papirfoldning, hækling m.m., og hyggeligt samvær? Else Kragh, 23 96 16 35.

Mandage kl. 9-11. Sted: Terndrup Medborgerhus. For ældre, der gerne vil holde bevægeapparatet i gang. Aase Korup, 24 41 84 03, aakorup​@mail.dk Pris: 100 kr. halvårligt.

Mænd 60+ og litteratur

• Mandage kl. 9.30-12. Sted: Banerne bag Seniorcafeen i Skørping. Hardy Andersen, 24 60 66 21. • Mandage kl. 13.30-15.30. Sted: Galgebakken, Vandværksvej i Blenstrup. Tilmelding (venteliste): Ernst Bach, 40 57 87 16. Frisk luft, god motion - og socialt samvær over en kop kaffe. Der er køller og kugler.

• Torsdage kl. 10-12. • Onsdag i ulige uger kl. 9.30-10. Sted: Terndrup Medborgerhus. Vær med i et læsefællesskab for mænd på 60+. Her lytter man til klassisk og moderne skønlitteratur. Undervejs taler vi om det, vi får læst højt. Send sms til Ida Marie, 20 87 92 87.

Patchwork-pigerne ≤

Torsdag i lige uger kl. 9-12 fra 11. januar. Sted: Terndrup Medborgerhus. Patchwork handler om at sy forskellige former for stof sammen, fx til tæpper. Birthe Corneliussen, 20 32 90 64.

Slægtsforskning ≤

Torsdage kl. 14-16. Sted: Terndrup Medborgerhus. DECEMBER 2023

Krolf - en sport for alle

Motions-floorball m/k

Tirsdage kl. 13-16 fra 8. januar. Ti mødegange. Sted: Terndrup Medborgerhus. Floorball er et spil med stave og plastikbold. Målgruppen er 60+, både mænd og kvinder. Anna-Marie Lybeck, 24 25 53 91.

Petanque og boccia Torsdage kl. 10-12. Sted: Terndrup Medborgerhus.

Om vinteren spilles boccia indendørs, og om sommeren petanque udendørs afhængigt af vejret. Tilmelding: Inge Muhlig, 61 70 54 14, inge​@itbent.dk

Yoga for 60+ m/k

Torsdage kl. 13-14.30 fra 11. januar. Sted: Terndrup Medborgerhus. 13 mødegange med Tina Lyngbak, Hadsund, som instruktør. Maks. 20 deltagere. Tilmelding påkrævet: Sinna Andersen, 21 69 53 36. Pris: Medlemmer og pensionister: 485 kr., ikke-medlemmer og ikke-pensionister 560 kr.

Traveture i Østhimmerland

Tirsdag i lige uger kl. 10-11.30. Se program med mødesteder på hjemmesiden. Få god motion. Nyd samværet og den østhimmerlandske natur. Ruterne varieres. Arne Jensen, 40 71 73 55, ajensen​@pc.dk

Vandgymnastik ≤

• Torsdage kl. 8.30-9.30 fra 4. januar. • Fredage kl. 11.45-12.45 fra 5. januar. Sted: Terndrup Svømmehal. I samarbejde med svømmehallen tilbydes 15 x 1 times vandgymnastik med instruktør, herunder ophold i varmtvandsbassin. Tilmelding: Bjarne Larsen, 24 23 44 15. Pris: 500 kr. for 15 gange. STØVRING-NØRAGER

Formand: Houni J. Mikkelsen, 40 18 07 63, hmi1702​​@hotmail.com Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ stoevring-noerager

Bliv - eller få - besøgsven

En besøgsven er en, du fx kan snakke, hygge eller gå ture med. Kunne du tænke dig at få eller blive besøgsven? • Nørager-området: Ellen Christine Vestergaard, 30 25 74 78, ellen.vestergaard9​@ gmail.com

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


• Støvring-området: Pia Christensen, 61 69 32 66, pc52dk​@gmail.com • Suldrup-området: Anna-Maris Kaufmann Nielsen, 29 89 84 52, amkauf​@gmail.com

Du kan blive skoleven

Mandag-fredag kl. 9-14. • Sted: Sortebakkeskolen, Nørager. • Sted: Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen, begge i Støvring. Sammen med børnene skaber vi gode relationer og venskaber og videregiver kundskaber til fælles glæde på tværs af generationer. Foregår på skoledage og efter aftale mellem skolen og den enkelte skoleven. Annette Borup, 22 86 63 80, annette.borup55​@gmail.com

Aktiviteter Bowling

Tirsdage kl. 13-14, indtil 14. maj. Sted: Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, Nørresundby. Grethe Bækkelund, 22 32 37 14, gerne sms, grethe​@baekkelund.eu Pris: 35 kr. pr. gang, der betales forud for et halvt år.

Bridge - et kortspil

Onsdage kl. 9-12.30, indtil 10. april. Sted: Stubhuset, Grangårdsvej 11, Støvring. Vores bridgeafdeling har omkring 60 deltagere og vi har plads til flere. Erling Trads, 23 31 78 22, erlingtrads​@live.dk Sæsonpris: 200 kr.

Brætspil og samvær

1. mandag i måneden kl. 10-12, indtil 6. maj. Sted: Suldrup Sognehus. Vi drikker kaffe og spiller brætspil, fx trivial pursuit og ludo. Deltagerne kan selv medbringe spil. Lisse Trads, 20 15 53 37, Lisse38trads​@gmail.com

Herreværelset

2. tirsdag i måneden kl. 10-13, indtil 11. juni.

Sted: Oplyses ved tilmelding. Få nogle gode timer og hyggesnak sammen med andre mænd, eller ta’ med på virksomhedsbesøg. Ved alle arrangementer vil mødested, tidspunkter og pris fremgå af indbydelsen. Se programmet på hjemmesiden. Carl-Johan Mohrsen, 40 45 30 91, cjmohrsen​@privat.dk Pris: 50 kr. årligt, ikke-medlemmer 100 kr. Derudover betales for deltagelse i de enkelte arrangementer.

Kom og syng med

Tirsdag i ulige uger kl. 14-16, indtil 23. april. Sted: Støvring Sognegård. Her mødes sangglade mennesker i alle aldre omkring Højskolesangbogen. Mød op, når du har tid og lyst. Tilmelding er ikke påkrævet. Annette Borup, 22 86 63 80. Pris: 20 kr. for kaffe og brød i pausen.

Læsekredse

• Læsekreds 1: Månedligt mandagsmøde kl. 14-16, indtil 15. april. Sted: Støvring Sognegård, Kirkevej 6. Birgit August, 51 25 71 83, birgitaugust​@gmail.com • Læsekreds 2: Månedligt mandagsmøde kl. 14-16, indtil 4. december. Sted: Støvring Sognegård, Kirkevej 6. Liselotte Christensen, 25 13 35 07, liselottechristensen341​@ gmail.com • Læsekreds 3: Månedligt tirsdagsmøde kl. 9.30-11.30, indtil 14. maj. Sted: Suldrup Sognehus. Lisse Trads, 20 15 53 37, lisse38trads​@gmail.com Se program og tilmeldingsmuligheder på hjemmesiden. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 150 kr.

Pigekammeret

2. torsdag i måneden kl. 10-14, indtil 13. juni. Sted: Arena Himmerland, Brunagervej 1, Støvring. For kvinder, der vil opleve et par dejlige timer sammen med andre - enten med

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet

hyggeligt samvær eller vi tager ud af huset til forskellige arrangementer. Ved alle arrangementer vil mødested, tidspunkter og pris fremgå af indbydelsen. Se programmet på hjemmesiden. Jette Birgitte Jensen, 29 44 09 79, jetteorla​@gmail.com

Er du interesseret, så skriv til post​@aeldresagenaalborg.dk mærket ”Tryghedskald”, og oplys navn, adresse og telefonnummer - eller ring til kontoret, 98 12 03 44. HALS

Formand: Kirsten Lind, 30 49 49 60, klind9370​​@gmail.com Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/hals

Slægtsforskning på pc

1. mandag i måneden kl. 19-21.30. Sted: Lokalhistorisk arkiv på Øster Hornum Skole. Vi er klar til at hjælpe. Erling Trads, 23 31 78 22, erlingtrads​@live.dk

Få en hjælpende hånd

Vi sender en, som kan hjælpe med de småting i hjemmet, som du ikke selv kan klare grundet nedsat funktionsevne. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Erling Sondrup Andersen, 29 60 20 93, esondrup1234​@outlook.dk

Strikkeaftener - med gæst

Mandagene 5. februar og 4. marts kl. 19-21.30. Sted: Suldrup Sognehus. Strik sammen med andre. Hver gang får vi besøg af en gæst, som viser og fortæller. Det sidste arrangement kan typisk være et besøg ud af huset - med afgang kl. 17. Lene Christiansen, 53 39 95 03, lenekajchristiansen​@ gmail.com Pris: 200 kr. for fire gange, ikke-medlemmer 250 kr.

Aktiviteter Balance- og styrketræning

Suppeaftener ≤ ≥

1. mandag i måneden kl. 18-20. Sted: Støvring Sognegård. I samarbejde med lokale menighedsråd. Følg med i lokalavisen. Tilmelding senest ugen før: Tora Kristensen, 40 45 00 22, torambk​@gmail.com Pris: 50 kr. AALBORG KOMMUNE

Tryghedskald med app

Tryk dig tryg: En service til medlemmer i afdelingerne for Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod. Appen installeres på din mobiltelefon, og ved tryk på appen inden kl. 9.30 fortæller du, at du er o.k. i dag. Modtager vi ikke dit ”klik” inden kl. 9.30, ringer vi til dig eller til dine valgte kontaktpersoner. Læs mere på Aalborgs hjemmeside www.aeldresagen.dk/aalborg under ”Hjælp, støtte og vejledning”.

Fredage kl. 13-14. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Gitte Skaarup Jensen, 26 22 86 53.

Bridge - et kortspil ≤

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Hanne Nielsen, 28 14 73 92. Bente Olsen, 51 90 25 96. Pris: 150 kr. for klippekort, der kan benyttes af flere.

Demens- og pårørendecafe

1. torsdag i måneden kl. 13.30-16. Sted: Ladegården, Østergade 32, Hals. Et tilbud til mennesker med demens, deres pårørende, venner og frivillige. Lena Bjerg Mortensen, 42 34 46 48.

Gåture i Koldkærskoven

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Ved Koldkærhytten, Strandvejen 72 mellem Hou og Hals. Lena Bjerg Mortensen, 42 34 46 48.

DECEMBER 2023

DET SKER LOKALT

7


Litteraturklubber i Hals

Hyggehjørnet ≤ ≥

Mandag i ulige uger kl. 14-16. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Vi snakker og hygger over en kop kaffe. Marie Søndergård, 20 41 69 35.

It-cafe i Gandrup

Mandage og torsdage kl. 9-11.30. Sted: Værestedet, Bredgade 4. Lad os hjælpe med alle it-relaterede opgaver både på pc og telefon. Desuden slægtsforskning ved Bent Deber. Poul Jensen, 41 59 46 85.

It-cafe i Vester Hassing ≤

Fredage kl. 9.30-11.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave. Lad os hjælpe med alle it-relaterede opgaver både på pc og telefon. Desuden slægtsforskning ved Niels Therkel Jørgensen. Marie Søndergaard, 20 41 69 35. Pris: En kop kaffe til pausen kan købes for 5 kr.

Kroket i Hals

• Mandage kl. 9-12. • Onsdage kl. 13-16. Sted: Idrætspladsen, Hals. Kirsten Sloth, 25 68 75 52. Inge Strøm, 26 96 26 18.

Krop og bevægelse m/k

Onsdage kl. 10.15-11.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Motion for alle. Kirsten Lind, 30 49 49 60. Marie Søndergaard, 20 41 69 35.

Litteraturklub i Gandrup 2. torsdag i måneden kl. 19-22. Sted: Værestedet, Bredgade 4. Else Bogner Jensen, 24 93 90 76.

8

DET SKER LOKALT

• 1. mandag i måneden kl. 19-21. Anna Holland Sørensen 28 91 95 16. • 4. mandag i måneden kl. 19-21. Ella Lorenzen, 98 24 22 37. Sted: Ladegården, Østergade 32.

Madlavning for mænd

Tirsdage kl. 18-22. Sted: Hals Skole. Tilmelding: Erling Andersen, 29 60 20 93. Pris: Det er gratis, men der skal betales 100 kr. for råvarer.

SeniorBiffen 65+ ≤ ≥

1. fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Biffen Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg. Oplev helt nye film på det store lærred sammen med andre seniorer 65+. Se programmet i Facebookgruppen Ældre Sagen Hals. Samkørsel aftales ved tilmelding. Kører du ikke selv, skal du måske af med et lille beløb til benzin og p-billet. Tilmelding senest fire dage før til Annie Høj, 20 45 09 20, anniehoej​@live.dk Pris: 55 kr. inkl. kaffe og reservationsgebyr. Betales med MobilePay til 7503YA.

Styrketræning

Onsdage kl. 11.30-13.15. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Styrketræning for ældre damer. Venteliste: Grethe Jørgensen, 24 40 17 19.

Ture med kørestole

• Mandage kl. 14.30-16. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Vi går ture med centrets beboere. Kirsten Jørgensen, 40 63 84 08. • Onsdage kl. 14.30-16. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Vi går ture med centrets beboere. Helen Bilde Jakobsen, 40 27 64 76. Lena Bjerg Mortensen, 42 34 46 48.

DECEMBER 2023

Tysk på turistniveau ≤

Mandage kl. 10.30-12.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Gitte Skaarup Jensen, 26 22 86 53. Pris: Betaling for undervisningsmaterialer.

Whist og davoserjas

Fredage kl. 12.30-16. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Vi hygger os med kortspillene whist og davoserjas. Ingen tilmelding. Alle er velkomne. Winnie Rabech, 21 96 04 49, wtmusen​@gmail.com Tag selv kaffe og brød med.

Arrangementer Karlekammeret

• Tirsdag 28. november kl. 13-16. Julefrokost. Der serveres julemad, en lille en til ganen - og vi spiller pakkespil. Tilmelding senest 16. og 17. november: Booking på hjemmesiden eller hos Arne Holm, 22 41 30 31. Pris: 175 kr., ikke-medlemmer 200 kr. • Tirsdag 30. januar kl. 14-16.30. Vinsmagning ved Tage Christiansen: Otte gode vine og et lækkert ostebord. Maks. deltagerantal: 50. Tilmelding senest 19. januar. Booking på hjemmesiden eller hos Povl Erik Rasmussen, 22 28 91 02. Pris: 200 kr., ikke-medlemmer 220 kr. Sted: Værestedet, Bredgade 4, Gandrup.

Alternativ behandling

Mandag 5. februar kl. 14-17. Sted: Ladegården, Østergade, Hals. Et kik i den alternative verden ved zoneterapeuterne Doreen Bülow og Karen Bøgeholt. Vi skal høre om zoneterapi, kinesisk medicin og organuret. Behandlinger demonstreres. Ikke-medlemmer er velkomne. Tilmelding senest 31. januar. Booking på hjemmesiden eller hos Inger Grønhøj, 25 62 42 86. Pris: 50 kr. inkl. kaffe og brød.

NIBE

Formand: Grethe Laursen, 40 81 06 59, eglaursen​​@live.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/nibe

Betal med MobilePay

Alle aktiviteter og arrangementer kan betales via MobilePay på 73256. Anfør aktiviteten i bemærkningsfeltet.

Facebook - bliv medlem

Gå ind på Ældre Sagen Nibe, og anmod om at blive medlem.

Ledsagerordning

I forbindelse med onsdagshygge på Solsidecentret i Nibe er otte frivillige klar til at ledsage beboere til hygge, underholdning og kaffe. Kirsten Slot Mortensen, 60 49 14 05.

Loop Fitness

Sted: Loop Fitness, Toften 3 B, Nibe. Medlemmer på 50+ kan få rabat. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Sonja Bjerre, 22 86 95 02. Pris: Oprettelse 199 kr.

Vågetjenesten

13 vågere er klar til at rykke ud, når Solsidecentret i Nibe eller hjemmeplejen har brug for en til at sidde ved en døende. Behovet er størst aften og nat. Interesseret? Så kontakt Grethe Laursen, 40 81 06 59, eglaursen​@live.dk

Aktiviteter Dart - på med pilen

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Nibe Boldklub, Hobrovej 38. Første gang efter jul er 2. januar. Alle kan være med, så der er også plads til dig. Tilmelding: Ole Manicus, 22 31 75 89. Pris: 200 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Litteraturkreds

1. onsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Huset, Grønnegade, Nibe. Vi diskuterer en bog, der er læst på forhånd. Der er plads til otte på holdet. Tilmelding: Jytte Velling, 28 68 60 32 og Lise Damsgaard, 40 84 15 58. Sæsonpris: 50 kr.

Madklubber

• 1. torsdag i måneden kl. 17.30-20. Tre mødegange i januar, februar og marts. Første gang: 4. januar. For begyndere. Der laves mad helt fra bunden. Tilmelding: Bente Overgaard Nielsen, 40 40 16 23. • Tre torsdage kl. 17.30-20 fordelt i januar, februar og marts. For øvede. Her forventes et vist kendskab til madlavning. Tilmelding: Carsten Borup, 21 49 07 96. Sted: Nibe Skole, Lundevej 3. Pris: Cirka 150 kr. - endelig afregning efter sidste mødegang.

Spillebule - brætspil

3. onsdag i måneden kl. 14-17 i januar, februar og marts. Sted: Kino Nibe, Skomagergade 22. Information: Bente O. Nielsen, 40 40 16 23. Pris: 20 kr. for kaffe og kage.

Motion Bowling

Mandag i lige uger kl. 14-15, fra 8. januar. Sted: Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, Nørresundby. Vi spiller otte gange. Tilmelding: Else Kristensen, 40 33 03 18. Pris: 320 kr. inkl. leje af sko. 200 kr. hvis du anvender egne sko.

Fodtudser - mænd

Mandage kl. 9-11. Sted: Skomagertorvet, Nibe. Vandreture for mænd. Ny rute hver gang. Tempoet afpasses, så alle kan være med. Der arrangeres af og til erhvervsbesøg.

Sidste mandag i måneden: Fælleskaffe i Kino Nibe. Kjeld Petersen, 23 45 12 96. John Hestehave, 24 41 75 02.

Gåture for piger

Mandage kl. 9-10.30. Sted: Anlægget Nørregade, Nibe (over for Gl. Stadionvej). Alle er velkomne til raske gåture - året rundt. Første mandag i måneden: Fælleskaffe i Kino Nibe. Ella Lund, 30 50 77 87.

Krolf - spil og motion

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Solsidecentret, Nibe. Vi spiller året rundt, hvis vejret tillader det. Sonja Bjerre, 22 86 95 02.

Linedance - festlig motion

• Fredage kl. 9.30-10.30 for begyndere. • Fredage kl. 10.45-11.45 for øvede. Første gang efter jul: 5. januar. Sted: Huset, Grønnegade, Nibe. Linedance er både bevægelse og sjov. Skøn musik og hyggeligt samvær. Tilmelding: Sonja Bjerre, 22 86 95 02. Pris: 200 kr.

Motionscykling

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Nibe Boldklub, Hobrovej 38. Cykelture på 30-35 i Nibes omegn - året rundt, hvis vejret tillader det. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Vi kører både på elcykler og almindelige cykler. Poul Erik Lund, 51 35 86 11.

Motionsgymnastik i hallen

Onsdage kl. 9.30-10.30. Sted: Nibe Idræts- & KulturCenter. Første gang efter jul: 3. januar. Tilmelding: Agnete Manicus, 23 71 19 30. Pris: 200 kr.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet

Motionsgymnastik i Huset

Vi spiser sammen, drikker kaffe og hygger os med lidt af hvert. Tilmelding (venteliste): Bente Overgaard Nielsen, 40 40 16 23. Pris: 150 kr. inkl. frokost og foredrag.

• Mandage kl. 10-11, fra 8. januar. • Onsdage kl. 9.30-10.30, fra 10. januar. Sted: Grønnegade, Nibe. Tilmelding: Sonja Bjerre, 22 86 95 02. Pris: 200 kr.

Herreværelset

Petanque - et hyggespil

Otte gange i januar og februar kl. 13.45-16.45, fra 2. januar. Sted: Nibe Idræts- & KulturCenter. Kom single eller parvis du bliver hurtigt en del af fællesskabet. Instruktør: Rosa Skriver. Tilmelding: Aase Christensen, 24 20 51 86. Pris: 350 kr.

• Onsdag 6. december kl. 12-15. Julefrokost. • Onsdag 3. januar kl. 12-15. Vi skal høre om Læger uden Grænser - verdens største medicinske, humanitære hjælpeorganisation. • Onsdag 7. februar kl. 12-15. Professor og historiker Poul Duedahl: ”Drengene på Livø” - de tvangsanbragte drenge. Sted: Nibe Idræts- & KulturCenter. Vi spiser sammen, drikker kaffe og hører et foredrag. Tilmelding (venteliste): Bente Overgaard Nielsen, 40 40 16 23. Pris: 150 kr.

Stolegymnastik

Juletur til Den Gamle By

Onsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanen, Nibe Tennisklub. Der er kaffe på kanden. Tilmelding: Eva Thoms, 81 75 25 36. Pris: 200 kr.

Seniordans

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Nibe Kulturhus, Mellemgade. Første gang efter jul: 2. januar. Tilmelding: Eva Thoms, 81 75 25 36. Pris: 200 kr.

Vandgymnastik

Tirsdage kl. 9-10. Sted: Nibe Svømmebad. Vandgymnastik giver god motion - også selvom du ikke kan svømme. Du kan deltage hele året dog ikke juli. Tilmelding: Jane Pedersen, 40 98 02 51. Pris: 120 kr. for klippekort, der kan købes i hallen.

Arrangementer Pigekammeret

• Onsdag 29. november kl. 12-15. Julefrokost. • Onsdag 31. januar kl. 12-15. Den iranskfødte psykolog Mehrak Lykkeberg Salimi fortæller: ”Kvinders forhold i Iran”. Sted: Nibe Idræts- og KulturCenter.

Torsdag 7. december kl. 9-16.30. Mødested: Toften, Nibe. Juletur til Den Gamle By i Aarhus, hvor man på egen hånd kan suge julestemning til sig. Herefter til Svostrup Kro ved Gudenåen. Her serveres pramdragergryde og en genstand samt kaffe og småkager. Annonceres i Nibe Avis. Grethe Lauersen, 40 81 06 59. Pris: 600 kr. inkl. formiddagskaffe, entre og middag på Svostrup Kro.

Onsdagsunderholdning

• 13. december kl. 14-15.30. Lars Marco synger og spiller. • 10. januar kl. 14-15.30. Per Laud underholder med musik og sang. • 14. februar kl. 14-15.30. Musik og sang med Jørgen Overgaard. Sted: Solsidecentret, Nibe. Hyggeligt samvær med kaffe og kage, som ledsages af forskellig underholdning. Else Kristensen, 40 33 03 18. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage.

DECEMBER 2023

DET SKER LOKALT

9


SEJLFLOD

Formand: Annette Tøttrup, a-toettrup​​@outlook.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ sejlflod

Kontaktperson

Arrangementer og ture: Hjørdis Larsen, hjoerdislarsen​@gmail.com

Du kan få en bisidder

... med til vigtige samtaler hos blandt andet læge, sygehus og offentlige kontorer. I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Annette Tøttrup, a-toettrup​@outlook.dk

Facebook - bliv medlem

Gå ind på Facebook-gruppen Ældre Sagen Sejlflod, og bliv medlem.

Få - eller bliv - besøgsven

Har du tid lyst til at gæste mennesker, som har brug for besøg, eller kunne du tænke dig at få en fast besøgsven? Så kontakt Lisbeth Ingvartsen, 50 72 42 54.

Hjælp til it og iPad

Har du brug for hjælp eller er du interesseret i at hjælpe med it eller iPad? Britta Christensen, 21 68 63 11.

Vi tilbyder en ledsager

Har du brug for en ledsager, fx ved besøg hos læge, fysioterapeut, optiker eller på offentlige kontorer? Grethe Mogensen, 98 31 10 92.

De glade travere

Sidste fredag i måneden kl. 10-12. • 24. november: Efter en tur i Koldkærskoven er der juleafslutning. Mødested: Strandvejen 66, Hals. • 26 januar: Store Øksø rundt med guide. Mødested: Møldrupvej 34, Støvring.

10

DET SKER LOKALT

Vi tilbyder spændende vandreture på maks. fem km i skøn natur, og vi slutter af med kaffe. Kør selv eller samkørsel eventuel afhentning aftales. Se programmet på hjemmesiden eller Facebook. Tilmelding senest dagen før: Ane Møller Jensen, 60 63 02 61, anemjensen​@gmail.com Pris: 20 kr.

It-cafe i Gudumholm ≤

1. tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset Asylgården, Ågade 26. Vi hjælper gerne, hvis du har problemer med din iPad, tablet, smartphone og pc eller oprettelse af MitID. Britta Christensen, 21 68 63 11.

Læsegruppe ≤

Sidste tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Storvorde Bibliotek, Stationsvej 5. Vi mødes en gang om måneden og diskuterer en bog over en kop kaffe. I samarbejde med bibliotekarerne vælger deltagerne selv bøger. Information: Elli Fynbo, 22 92 75 44.

SeniorBiffen 65+ ≤ ≥

1. fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Biffen Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg. Oplev helt nye film på det store lærred sammen med andre seniorer. Se program i Facebook og nyhedsbreve. Samkørsel aftales ved tilmelding. Kører du ikke selv, skal du måske af med en skærv til benzin og p-billet. Tilmelding fire dage før til Bruno Larsen, 61 45 63 50, brula​@sol.dk Pris: 55 kr. inkl. reservationsgebyr og kaffe. Betaling: MobilePay til 7503YA.

Besøg Aalborg Chokoladen

Fredag 19. januar kl. 10-11. Sted: Aalborg Chokoladen, Troensevej 4 M. Et kør selv-arrangement, der indledes med en fortælling om processen fra kakao

DECEMBER 2023

til chokolade og de mange håndlavede produkter. Deltagerne får mulighed for at tale med de ansatte, se, hvad de laver - og handle i virksomhedens butik. Tilmelding senest 2. januar: 23 67 15 03. Pris: 100 kr.

Besøg Kunsten - Aalborg

Torsdag 15. februar kl. 13.30-16. Sted: Kunsten, Kong Christians Alle 50. Et kør selv-arrangement, der byder på rundvisning og afsluttes med kaffe og kage. Foruden de åbne udstillinger skal vi opleve et bredt udvalg af Henry Heerups værker, der er indlånt fra danske og udenlandske samlinger. Tilmelding senest 5. februar: 23 67 15 03. Pris: 175 kr., ikke-medlemmer 215 kr. AALBORG

Formand: Lars Bo Breddam træffes efter aftale. Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ aalborg

Kontor ≤

Torvet 5, Nørresundby, 98 12 03 44, mandag-torsdag kl. 10-14 og fredage kl. 10-12, post​@aeldresagenaalborg.dk Kontoret har lukket i skoleferier.

Kontaktpersoner

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Arrangementer

Kurser og arrangementer foregår i lokalerne, Torvet 5, Nørresundby, hvis ikke andet er anført. Der er kørestolsadgang og teleslynge i nogle lokaler.

Bemærk: It-kurser

It-kurser gennemføres ved min. fire og maks. otte deltagere. Altid to undervisere.

Tilmelding og betaling

... til forårets aktiviteter kan ske fra 8. januar 2024. Du kan se kurser, aktiviteter og arrangementer på hjemmesiden, hvor du både kan tilmelde dig og betale. Du kan også ringe på 98 12 03 44 eller besøge kontoret, hvor du reserverer plads og aftaler betaling. Husk medlemsnummer. Tilmelding er bindende, og gebyrer refunderes kun ved aflysning.

Få en besøgsven

En besøgsven er en, du kan snakke med, hygge med, gå en tur med mv. Vennen kommer typisk 2-4 gange om måneden. Kontoret, 98 12 03 44.

Få en bisidder

En neutral bisidder kan hjælpe med at forberede og være til stede sammen med dig til vigtige samtaler, fx med visitator, læge, sygehus, hjemmepleje, plejehjem og bank. Der er naturligvis tavshedspligt. Ring til kontoret, 98 12 03 44, og du vil blive kontaktet af bisiddergruppen.

Få en hjælpende hånd

Hjælp ydes til små, praktiske opgaver i dit hjem. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Kontoret, 98 12 03 44.

Rådgivning efter aftale ≤

Hver 2. mandag og hver 2. onsdag. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Kontoret har fast aftale med en advokat. Rådgivning efter forudgående aftale er åben for alle anonymt og gratis. Kontoret, 98 12 03 44.

Skole- eller børnehaveven

Har du lyst til at omgås børn, bare som bedstemor eller -far, læse med dem eller være i en klasse?

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Så kontakt Jørgen Hansen, aeld.skoler​@gmail.com eller kontoret, 98 12 03 44, for yderligere oplysninger.

Tryghedsopkald - telefon

Du bliver ringet op på hverdage kl. 9-10. Der laves en aftale, blandt andet om kontaktpersoner, hvis vi ikke kan få forbindelse. Vil du være med, så kontakt kontoret, 98 12 03 44.

Aktiviteter Billard

2. januar-31. december. Alle hverdage kl. 10-16. Sted: Aalborg Billard Center, Vesterbro 125, Aalborg. Kom og spil sammen med en flok glade pensionister og friske efterlønnere. Hvert hold er tildelt to timer enten fra kl. 10, 12 eller 14. Information hos Jørgen Larsen, 22 90 70 81. Tilmelding online eller 98 12 03 44. Pris: 275 kr. årligt.

Billard og pool

2. januar-31. december. •T irsdage kl. 12-14. Hold 319. Leder: Allis Dierkes, 61 60 29 27. • Onsdage kl. 12-14. Hold 323. Leder: Hans Frank, 21 64 18 36. Sted: Aalborg Billard Center, Vesterbro 125, Aalborg. Kom og spil sammen med en flok glade pensionister og friske efterlønnere. Kontakt den enkelte holdleder eller Jørgen Larsen, 22 90 70 81. Tilmelding online eller 98 12 03 44. Pris: 275 kr. årligt.

Bridge ≤ ≥

Kom og spil. • Mandage kl. 13-16, indtil 18. marts. Hold 726. Leder: Niels Langeland, 20 24 76 11. • Tirsdage kl. 13-16, indtil 19. marts. Hold 727. Leder: Grete Laursen, 60 60 38 42. •T orsdage kl. 13-16, indtil 21. marts. Hold 728. Leder: Lars Agesen, 24 75 37 01.

Sted: Torvesalen, Torvet 5, Nørresundby. Bridgespil - ikke undervisning. Er du interesseret, så ring 98 12 03 44. Pris: 200 kr.

Brætspilscafe ≤ ≥

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Rådhussalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 704. Mød op, og vær med til hyggeligt samvær med et af vores spil. Vi har kendte og helt nye spil, desuden forskellige kort- og terningspil. Der er kaffe på kanden. Kurt Christensen, 28 96 57 20.

It-cafe

Tirsdage og fredage kl. 10-12. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Kom og få hjælp, hvis du har problemer med teknikken eller brugen af din bærbare pc, tablet, iPad eller smartphone. Kontoret, 98 12 03 44.

Onsdagstræf ≤ ≥

Onsdage kl. 10-12. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Hold 248. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke påkrævet. Du kommer, når du har tid og lyst til hyggelig snak og samvær med andre. Kontoret, 98 12 03 44.

Pibemageri

Tirsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Fyensgade Centret, Fyensgade 25, Aalborg. Hold 717. Her kan du fremstille din egen pibe eller en pibe som gave. Ole Walther, 29 66 59 14, welo​@postkasse.com

Pårørendecafe ≤ ≥

Mandag i ulige uger kl. 14-16. Sted: Rådhussalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 287. Er du pårørende til en person med svær eller alvorlig sygdom, kan du her møde andre pårørende, og I kan frit drøfte jeres situation. Der er også mulighed for en samtale med en medarbejder fra Aalborg Kommune. Der er tavshedspligt. Kræver ikke tilmelding. Der serveres kaffe og kage.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet

Video og smalfilm

Mandag i ulige uger kl. 19-22, indtil 10. juni. Sted: Sundbysalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 722. Vi hygger og hjælper med alt fra 8-mm film til de seneste videoformater. Vi drøfter fremlagte film. Vi har videoprojektor. Begyndere såvel som erfarne er velkomne. Tilmelding: Leif Kirkegaard, 40 14 80 26, leifkirkegaard​@gmail.com

Whist - et kortspil ≤ ≥

• Mandage kl. 13-17. Hold 720. Leder: Tommy C. Carlsen, 60 46 00 58, atcarlsen9​@gmail.com • Torsdage kl. 9-13. Hold 721. Leder: Carsten Høgh Meldgaard, 30 42 86 01, meldgaardcarsten​@ gmail.com Sted: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Pris: 80 kr. årligt.

Motion Bevæg dig - bevar dig

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. 2. januar-14. maj. Sted: Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, Nørresundby. Hold 355. Øvede og begyndere er velkomne. Finn Fanø, 21 45 08 82. Sæsonpris: 750 kr.

Golf i Nørresundby

Alle hverdage kl. 9-15. Sted: Banerne på Åvej 25. Hold 330. Ønsker om spilletider noteres på spilleplanen i klubhuset. Sæsonpris: 350 kr.

Golf i Aalborg

• Mandag-torsdag kl. 9-15. • Fredage kl. 9-12. Sted: Den gamle Golfbane, Borgmester Jørgensens Vej 11. Hold 335. Spilletider aftales med John Straszek, 28 56 96 82, jostra​@stofanet.dk, når du har tilmeldt dig her og har betalt. Sæsonpris: 350 kr.

• Tirsdage kl. 9.30-10.30, indtil 14. maj. Hold 306 (venteliste). • Onsdage kl. 9-10, indtil 15. maj. Hold 305 (venteliste). Sted: Hellevangen 53 A, Aalborg. Medbring liggeunderlag og lagen eller tæppe. Underviser: Susanne Danielsen, 61 60 22 12, Susanne13​@gmail.com Sæsonpris: 100 kr.

Krolf i Aalborg

Bevæg dig - bevar dig

Mandage kl. 9.50-13. Sted: Idrætsanlægget, Åvej 25. Hold 376. Arrangeres i samarbejde med Krolfseniorerne. Vi spiller hele året, hvis vejret tillader det. Prøv det et par gange, før du melder dig til. Erling Østervig, 21 85 46 90. Sæsonpris: 100 kr.

Mandage og onsdage kl. 10-12. Sted: Klubhuset ved Borgmester Jørgensens Vej 11. Hold 375 (venteliste). Arrangeres i samarbejde med Aalborg Krolfseniorer. Kirsten og Kurt Dahl, 30 20 60 78, kdstjerne​@stofanet.dk Sæsonpris: 150 kr.

Krolf i Nørresundby

• Tirsdage kl. 9.30-10.30, indtil 14. maj. Hold 312 (venteliste). Underviser: Henning Larsen. Styrk dine muskler, og bevar din bevægelighed. • Onsdage kl. 9.30-10.30, indtil 1. maj. Hold 310 (venteliste). Underviser: Knud Wendelbo, 40 53 49 73. Sted: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Medbring liggeunderlag og håndvægte. Sæsonpris: 200 kr. inkl. kaffe.

Petanque - inde

Mandage kl. 9.50-12, indtil 18. december. Sted: Gigantium, atletikhallen, Willy Brandts Vej 31, Aalborg Øst. Hold 367.

DECEMBER 2023

DET SKER LOKALT

11


Alle medlemmer, med eller uden forudsæt­ninger, er velkomne. Vi står klar og udlåner alt udstyr. Information: Jørgen Lassen, 53 79 92 20. Chr. Fynsk, 40 14 60 05.

Petanque - ude

Onsdage kl. 9.50-12. Sted: Petanquemekkaet i Karolinelund, Aalborg. Hold 371. Alle medlemmer, med eller uden forudsætninger, er velkomne. Petanquekugler kan lånes. Information: Jørgen Lassen, 53 79 92 20. Chr. Fynsk, 40 14 60 05.

Stavgang

Mandage kl. 10.30-11.30. Sted: Den gamle Golfbane, Borgmester Jørgensens Vej 11, Aalborg. Hold 350. Få god motion på en frisk tur i naturskønne områder. Der er instruktører til rådighed. Begyndere kan låne stave. Grethe Korthsen, 21 79 13 46.

Arrangementer og ture Julefrokost på Trekanten

Torsdag 7. december kl. 12-17. Sted: Sebbersundvej 2 A, Aalborg Øst. Hold 222. Få lidt hygge og snak plus lidt julemad og en kop kaffe - og måske nye bekendtskaber. Der er hyggepianist under spisningen. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding og betaling senest 5. december. Pris: 175 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Søndagscafe ≤ ≥

Juleafslutning. Søndag 10. december kl. 14-16.

Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 247. Et af Aalborgs mange lokale sangkor hjælper medlemmerne med at synge julen ind. Der serveres to stk. smørrebrød, en øl eller vand og kaffe i pausen. Tilmelding og betaling senest 8. december. Pris: 75 kr.

Julefrokost i Butik Cafeen Onsdag 13. december kl. 12-14. Sted: Saltumvej 5, Aalborg Øst. Hold 225. Velkommen til hyggeligt samvær i cafeen, hvor vi serverer julefrokost. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding og betaling senest 11. december. Pris: 100 kr.

Trilles Cafe ≤ ≥

For mænd. • Tirsdag 16. januar kl. 16.30-18.30. Hold 742. Indlæg ved Nibe Festivals direktør, Peter Møller Madsen. Emne: Nibe Festival hvordan blev det en succes? Tilmelding og betaling senest 11. januar. • Tirsdag 6. februar kl. 16.30-18.30. Indlæg ved tidligere amtsborgmester og folketingsmedlem Orla Hav. Emne: Mine 40 år i politik m.m. Tilmelding og betaling senest 1. februar. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Er du en frisk mand, der kender en god ven, der trænger til at komme fri af lænestolen og ud at møde

andre mænd, så tag ham med i Trilles Cafe. Pris: 110 kr. for foredrag, dialog, øl og mad.

Foredrag

Arv og testamente. Tirsdag 30. januar kl. 16-18. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 640. Ret&Råd Advokater orienterer: Hvordan sikrer vi, at børns arv er særeje? Har vi styr på konti i banken - skal vi have en hver eller fælles konto? Hvem arver? Hvordan laver vi et testamente? Hvad er en fremtidsfuldmagt? Bør vi give gaver til børn - hvordan og hvor meget? Pris: 20 kr. inkl. kaffe.

Byens biografer siden 1900 Onsdag 31. januar kl. 13.30-15.30. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 678. Et indblik bag kulisserne. Tidligere filmoperatør Aage Nielsson om Aalborgs og

Nørresundbys biografer siden cirka 1900. Foredraget krydres med minder fra 39 år som filmoperatør i Astoria Bio og Metropol Bio. Pris: 50 kr. inkl. kaffe.

Cafe Jomfru Ane

For kvinder. Onsdag 7. februar kl. 16.30-18.30. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 723. Trænger du til at være sammen med andre kvinder, så kom til et hyggeligt arrangement med foredrag, sang, lidt mad, et glas vin og en god snak. Indlæg ved Kirsten Hein, der er født i Esbjerg i 1948, og som er samfundspolitisk engageret. Emne: A ka sawt derfra min verden går. Tilmelding og betaling senest 5. februar. Pris: 125 kr. inkl. foredrag, vin og mad.

Foto: Dorthe Asmussen

VA

NEM ÆRK

Tryksag 5041 0004

E

T

S

Områderedaktør: På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Du kan få andre Det Sker Lokalt tilsendt, hvis du ringer til MedlemsService, 33 96 86 89, eller skriver til medlemsservice​@aeldresagen.dk

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen

Bruno Larsen brula​​​@sol.dk

Kørestolsadgang

Teleslyngeanlæg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.