Ældre Sagen DET SKER omr. 1B Nordjylland

Page 1

NORDJYLLAND OMRÅDE 1B | JUNI | 3-2022

ARRANGEMENTER 03.06. – 19.08.2022 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

MARIAGERFJORD: Arden · Hadsund · Hobro · Mariager. REBILD: Skørping · Støvring-Nørager. AALBORG: Hals · Nibe · Sejlflod · Aalborg.

88-årig cykler mange kilometer hver uge Kjeld er fast mand på Ældre Sagens cykelhold hver tirsdag formiddag Tekst og foto: Jacob Søndergaard

Kjeld Nielsen elsker at cykle. For ikke så lang tid siden investerede han så i en elcykel, selvom hans mountainbike gennem flere år har været den foretrukne. ”Men det er, som om bakkerne på det sidste er blevet lidt stejlere”, siger den 88-årige, som dagligt tager cyklen til sine mange gøremål - eller allerhelst tager en længere cykeltur. ”De første 5-6 måneder efter købet af elcyklen kørte jeg omkring 2.500 kilometer”, forklarer han.

Landmand og postbud

Gennem mange år var Kjeld landmand ved Byrsted - et erhverv, han midt i 1960’erne udbyggede med et job som reservepost. Med tiden blev stillingen som post til et fuldtidsjob, og efter at han sammen med sin hustru flyttede til Nibe i 1987, fortsatte han med postarbejdet indtil pensioneringen. Kjeld er aktiv med mange gøremål. Ud over hus og have på Vestervangen i Nibe har parret et sommerhus, der også skal passes. ”Og jeg har fortsat et par haver i nabolaget, som jeg passer for andre. Det hele giver god motion og frisk luft, som jeg altid har nydt hver dag”.

Kjeld Nielsen er fast deltager på Ældre Sagens tirsdagshold, men tager også gerne en cykeltur for sig selv.

Med på Ældre Sagens cykelhold

Kort tid efter at Ældre Sagen Nibe for år tilbage fik et fast cykelhold, kom Kjeld med på holdet. Tirsdagsturene har omkring en snes deltagere, og der cykles typisk 30-40 kilometer hver gang. Kjeld orienterer: ”Vi kører en del omkring i lokalområdet og besøger

landsbyer som Kølby, Staun, Veggerby og Sønderholm. Undervejs er der ophold til en kaffepause”. Vil du også cykle, så tag med på det faste cykelhold, der hver tirsdag starter ud fra Nibe Boldklub.

Hjemmesider

Nyhedsbreve

Hver af de ti lokalafdelinger i Område 1B har egen hjemmeside. Adresserne er indsat i afdelingernes kolofon. Hjemmesiderne opdateres løbende. Du kan se kontaktpersoner, kurser, aktiviteter og arrangementer, nye tiltag, aflysninger, udsættelser eller andre ændringer.

Du kan også orientere dig ved hjælp af nyhedsbreve via e-mail fra din lokalafdeling. Der er tilmeldingsmulighed på hjemmesiderne - nederst på første side. Tryk på teksten ”Tilmeld dig til det lokale nyhedsbrev”, hvorefter du kan indtaste dit medlemsnummer og din e-mailadresse.

Som medlem af Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

1B


MARIAGERFJORD KOMMUNE Sociale aktiviteter

Vågetjenesten samt sorg- og livsmodsgrupper dækker de fire lokalafdelinger: Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Sorg- og livsmodsgrupper Ældre Sagen tilbyder samtalegrupper for ældre, der har mistet. Formålet er at få støtte til at blive hørt i følelsen af sorg, savn og afmagt. Sorg heles ved at deles. Dorte Bang, 60 31 64 07. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Vågetjenesten

Vi kommer på plejecentre og i private hjem. Kontakten til vågetjenesten foretages af personale på plejecentre eller hjemmeplejen. Tove Thulstrup Pedersen eller Grethe Mikkelsen, 61 29 18 17.

Nyt digitalt tilbud

Torsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 5. Ældre Sagen Hadsund er klar med et nyt tilbud til alle medlemmer i Mariagerfjord Kommune: Du kan få gamle VHS-bånd, lysbilleder og negativer overført til filer, som kan gemmes på et eksternt medie. Ferie i juli og august. Jytte Pedersen, 98 58 11 17. ≤

Ledsager

ARDEN Formand: Per Kristensen, 29 49 07 92, prki​@mail.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ arden Lokalredaktør: Edith Pedersen, 20 35 50 95.

Besøgsven

Vi tilbyder besøgsvenner, som typisk kommer en gang om ugen. En besøgsven er en, du kan snakke, hygge og gå ture med, eller hvad du nu synes er rart. Gerda Toft, 30 22 81 33. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Bisidder

Demensaflastning

Bridge

En uddannet demensaflaster kan komme i et hjem med en demensramt, så ægtefællen kan få tid til at ordne ting uden for hjemmet. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Demenscafeen

Tur til Alsace

Få en hjælpende hånd

2

det sker

juni 2022

En motionsven kommer hjem til ældre, der ikke kan komme til træning uden for hjemmet. Vennen hjælper med enkle træningsøvelser, som regel stolegymnastik, med det mål, at den ældre selv kan fortsætte træningen. Han eller hun følger også op på, hvordan det går, og hjælper dig videre efter behov. Elly Bjerring, 30 32 49 16.

Seniorvejledning

Ældre Sagen Hobro tilbyder medlemmer i Mariagerfjords lokalafdelinger en 8-dages tur til Skotland fra 2. til 9. september. Se mere under Hobro. Interesserede kan kontakte Ole Knudsen, 30 50 56 28. Ældre Sagen Hadsund tilbyder tur til Alsace fra 25. september til 1. oktober. Interesserede i alle fire lokalafdelinger kan kontakte: Hanne Pedersen, 40 78 13 48. Bente Worup Olesen, 42 49 45 55.

Motionsvenner

En bisidder kan følge med til blandt andet læge, sagfører, ejendomsmægler, bank, visitationssamtale hos kommunen m.m. Bisidderen hjælper med at huske, hvad der skal spørges om, og hvad der blev svaret. Ingrid Kjær, 24 84 57 67.

1. mandag i måneden kl. 14-16. Sted: Kulturhuset i Arden. Et mødested for mennesker med en demenssygdom og pårørende - et fristed, som ledes af fem frivillige med tavshedspligt. Tilmelding: Elly Bjerring, 30 32 49 16. Deltagelse er gratis. 20 kr. for kaffe og brød.

Tur til Skotland

Vi tilbyder en ledsager, som kan følge med dig til læge, tandlæge, øjenlæge, optiker, fysioterapeut, kontrol på hospitalet eller måske noget helt andet, hvor det er trygt med en at følges med. Ingrid Kjær, 24 84 57 67.

Gratis hjælp til små opgaver til ældre, fx skift af pære, batteri, sikring, hænge et billede op eller reparere et møbel. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Karl Aage Toft, 42 42 17 68. Aage Kjær, 40 35 44 06.

Vi tilbyder vejledning i alle spørgsmål, du støder på, også ved besøg hjemme hos dig. Kan vejlederen ikke svare, hjælper vi med kontakt til Ældre Sagens jurister og socialrådgivere. Irene Buus, 20 83 07 92. Tirsdage kl. 12.30-15.30. Sted: Kulturhuset i Arden. Alle er velkomne. Anne Dorte Bredahl, 60 77 69 29. Deltagelse er gratis, men kaffe for egen regning. ≤

Socialt samvær med motion, sang og kaffe. Lone Heiring Juelsbo, 22 22 16 92.

Netcafe - hjælp til it

Mandage kl. 13-15. Fra 8. august. Sted: Kulturhuset i Arden. Det er ikke et kursus, men et gratis tilbud om hjælp til at få din pc eller iPad til at fungere med internet, e-mail eller billeder. Vi bistår gerne med overgangen fra NemID til det nye MitID. Hjælp i hjemmet er også en mulighed. Edith Pedersen, 20 35 50 95. ≤

Stolemotion - stoleyoga

Tirsdage kl. 10-11.30. Fra 9. august. Sted: Kulturhuset i Arden. Vær med til en hyggelig formiddag med stolemotion og socialt samvær. Vi slutter af med kaffe. Alle kan være med. Aase Pinstrup, 21 55 64 30.

Strikkecafe

Tirsdag i lige uger kl. 19-21. Fra 6. september. Sted: Kulturhuset i Arden. Strikkende og hæklende mødes og hygger, inspirerer hinanden, udveksler ideer og teknikker. Jette Gahms, 51 90 23 96.

HADSUND

Cykelhold i Arden

Tirsdage kl. 9-11. Sted: Arden Hallerne. Alle er velkomne - med eller uden el på cyklen. Husk hjelm og vest. Hans Jørgen Jensen, 29 91 36 97.

Krolf i Arden

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Rododendronparken bag Solgårdscentret, Anna Damgårdsvej 41. Frisk luft, motion og socialt samvær. Der er kugler og køller. Medbring selv kaffe. Bjarne Pedersen, 23 23 46 56.

Bevæg dig - bevar dig

Motion for ikke-motionsvante. Torsdage kl. 10-11.30. Fra 11. august. Sted: Kulturhuset i Arden.

Formand: Per Roth, 29 49 01 23, per​​@roth-hadsund.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hadsund Lokalredaktør: Jytte Pedersen, 50 98 37 73.

Besøgsven

Vi mangler besøgsvenner. En besøgsven er en, du kan snakke, hygge, gå tur med, eller hvad du nu synes kan være rart. Vi mødes typisk en gang om ugen eller efter aftale. Ønsker du en besøgsven, så kontakt Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Bisidder

Få en bisidder med til vigtige samtaler hos læge, sygehus og offentlige kontorer. En bisidder har tavshedspligt, og I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Få en hjælpende hånd

Frivillige hjælper med små, praktiske opgaver i hjemmet, fx skift af pærer og batterier eller ophæng af billeder og gardiner. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Hugo Rasmussen, 22 29 32 79, hubalora​@gmail.com

Tryghedsopkald

Daglig morgenhilsen fra frivillige til enlige uden daglig kontakt. Der er ledige pladser. For nye aftaler kontakt Lilli Harbo, 98 57 19 53.

Cykling for kvinder

Onsdage kl. 10-12. Sted: Hadsund Rutebilstation. Vi cykler hele året. Hvis du har lyst og er interesseret, så mød op. Darlene Pedersen, 22 92 66 66, dp​@thorup.as

Cykling for mænd

Onsdage kl. 9-12. Sted: Hadsund Rutebilstation. Vi cykler hele året, med eller uden el. Kurt Ladefoged, 61 33 76 80, kurt.ladefoged​@gmail.com Pris: Der betales kun til sociale sammenkomster.

Det kreative hjørne

Tirsdage kl. 13-17. Sted: Hadsund KulturCenter, kælderen. Vi kan inspirere og lære af hinanden, fx maleri, ler, mosaik, blomsterbinding eller syning. Kun fantasien sætter grænser. Alle er velkomne. Birgitte Ranch Olesen, 31 40 66 49. Tilbuddet er gratis. ≤

Krolf i Fruerlundparken Onsdage kl. 14-16. Sted: Fruerlundvej 5, Øster Hurup.

Krolf er et spil med kugler og køller. Fire deltagere på hvert hold, som dannes ved lodtrækning. Vi slutter med hyggeligt samvær og nyder den medbragte kaffe. Ingen tilmelding. Mød bare op. Knud Knudsen, 98 58 14 64. Pris: 60 kr. årligt til Fruerlundparken.

Petanque i Hadsund

• Mandage kl. 9.30-11.30. • Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Banerne ved HB’s klubhus. Vi spiller med og mod hinanden efter lodtrækning. Der er kaffepause, hygge og socialt samvær. Henry Poulsen, 21 74 26 45. Pris: 300 kr. årligt til HB Petanque.

Åben datastue

Torsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Hadsund KulturCenter, lokale 5. Driller din pc, iPad eller tablet? Så mød op. Vi hjælper gerne med MitID, ny Digital Post eller lignende. Alle er velkomne. Ingen tilmelding. Ferielukket i juli og august. Jytte Pedersen, 98 58 11 17. ≤

Aftenture i vildmosen

• Tirsdag 7. juni kl. 16. • Tirsdag 14. juni kl. 16. Sted: Hadsund Rutebilstation, Als og Øster Hurup. Kl. 16: Vi begynder opsamling i bus. Kl. 17: Spisning på Mulbjerg Kro, Dokkedal. Kl. 19: Guidet bustur i Lille Vildmose. Tilmelding: Lilli Harbo, 98 57 19 53, kl. 8-9, eller på hjemmesiden. Pris: Meddeles på hjemmesiden.

Aktivitetsdag - seniorer

Fredag 12. august kl. 15. Sted: Fruerlundparken, Fruerlundvej 5, Øster Hurup. Kl. 15: Eftermiddagskaffe med kage. Derefter kan der spilles krolf, petanque eller andre spil. Man kan også deltage i gå-banko (tre plader for 25 kr.). Kl. 18: Der serveres lidt sommermad. Medbring selv drikkevarer og service. Kl. 19: Underholdning.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Alle seniorer er velkomne. Lilli Harbo, 98 57 19 53, kl. 8-9, eller på hjemmesiden. Pris: Meddeles på hjemmesiden, eller ring.

HOBRO Formand: Ole Knudsen, 30 50 56 28, fm.hobro.823​​@ aeldresagen.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ hobro Lokalredaktør: Bent Bertelsen, 40 50 05 66.

Kontor

Medborgerhuset, Skibsgade 28, Hobro. Mandag og torsdag kl. 10-12, 23 46 46 44. aeldresagen.hobro​@ outlook.dk

Kontaktpersoner

•A rrangementer og ture: Ole Knudsen, 30 50 56 28. •F aste aktiviteter: Bent Bertelsen, 40 50 05 66. •S ocialhumanitær koordinator: Dorte Bang, 60 31 64 07.

Gråspurvene

Et mødested for piger, der måske er lidt grå i toppen, og som gerne vil deltage i sociale og kulturelle arrangementer. Med Lis Sørensen som aktivitetsleder tilbydes cirka fire arrangementer om året. Det kan være naturoplevelser, madpakketure, koncerter, besøg i biograf eller teater. Vil du have mere at vide, så kontoret.

Styrketræning og motion

Alle ugens dage. Sted: Helse-Sport, Nytorv 9, Hobro, 30 32 14 44. Medlemmer tilbydes et styrketrænings- og motionsprogram til favørpris. Gunnar Greve, 23 66 77 58. Pris: Cirka 400 kr. for 1 x ugentlig træning i tre måneder.

Fra NemID til MitID

Vi informerer løbende og forklarer, hvordan det bruges i det daglige.

Deltag i it-cafeen mandage kl. 10-12, eller kontakt kontoret.

Frivillig støtte

Bisidder, seniorvejledning, pårørende-ven og gå medven. Du kan gratis og uforpligtende få hjælp af frivillige, som stiller deres viden, erfaring og støtte til rådighed. De frivillige har deltaget i Ældre Sagens kurser og har tavshedspligt. Dorte Bang, 60 31 64 07.

Få en hjælpende hånd

Vi tilbyder praktisk hjælp til småopgaver i hjemmet, fx afløbsrens, skift af pærer og batterier, ophængning af billeder og gardiner. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Søren Kristensen, 22 13 56 24, eller kontoret.

Bevæg dig - bevar dig

Torsdage kl. 14.30-16. Sted: Medborgerhuset, Hobro. Motion for ikke-motionsvante 65+. En times motion under ledelse af fysioterapeut og to frivillige. Vi afslutter med kaffebord. Lisbeth Schaarup, 40 50 15 44. Tilmelding til kontoret. Pris: 300 kr.

Bridge

Onsdage kl. 13-17. Sted: Biecentret, Nordvestvej 4, Hobro. Vi spiller fra september til april. Bridgeafdelingen er en del af Hobro Bridgeklub (seniorklub). Ester Jakobsen, 21 78 84 72.

Edb - digitale løsninger

Torsdage kl. 10-12. Sted: Meddeles ved kursusstart. Hold 402. 4 x 2 lektioner. Gennemgang af offentlige digitale løsninger og nyttige apps. Muligheder kan være borger.dk, Digital Fuldmagt, ny Digital Post, MitID, NemKonto, NemSMS og apps for fx kørekort, sundhedskort eller medicinkort. det sker

juni 2022

3

»


Medbring tablet, smartphone eller computer. Tilmelding og yderligere oplysninger på kontoret. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Medbring tablet, bærbar pc eller smartphone. Tilmelding: Kontoret, 23 46 46 44. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Edb - gem digitale billeder

It-cafe

Mandage kl. 15-17. Sted: Hobro Bibliotek, 1. sal th. Hold 453. 5 x 2 lektioner. Hvor skal jeg gemme mine fotografier? Jeg bruger både telefon og kamera. Hvad gør jeg med billeder, jeg får tilsendt på e-mail? Lær at gemme dine billeder, så du kan finde dem igen. Medbring pc og billeder. Se mere på www.apsigen.dk/arkivering Tilmelding: Kontoret, 23 46 46 44. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Edb - iPad-kursus

Torsdage kl. 10-12. Sted: Meddeles ved kursusstart. Hold 435. 5 x 2 lektioner for begyndere og let øvede. De grundlæggende funktioner forklares. Undervisningen foregår, så alle kan være med. Apple-id, adgangskode og e-mailadresse er påkrævet. Tilmelding: Kontoret, 23 46 46 44. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Edb - lær at bruge pc

Onsdage kl. 14-16. Sted: Hobro Bibliotek. Hold 447. 5 x 2 lektioner. Du lærer de mest grundlæggende ting, fx brug af internet og e-mail. Kurset henvender sig til både begyndere og let øvede. Der er rig mulighed for selv at påvirke kursusindholdet. Tilmelding: Kontoret, 23 46 46 44. Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 200 kr.

Edb - streaming

Torsdage kl. 10-12. Sted: Meddeles ved kursusstart. Hold 445. 5 x 2 lektioner. Streaming er afspilning af musik, serier, film, sport og andre tv-udsendelser direkte på din smartphone, tablet, computer eller SmartTV, der kan tilsluttes wi-fi. 4

det sker

juni 2022

Mandage kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset, Hobro. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til fx internet, e-mail, tekstbehandling, Digital Post, iPad eller Excel? Vi hjælper også, hvis du har svært ved at bruge e-Boks og offentlige hjemmesider, og bistår gerne med overgangen til MitID. Medbring pc eller tablet. Ingen tilmelding.

Krolf

• Tirsdage kl. 10-12. • Torsdage kl. 10-12. Sted: Krolfbanen bag Hobro Vandrerhjem. Krolf er en krydsning af kroket og golf - eller populært sagt: Halvt kroket + halvt golf = helt sjovt. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret. Gunnar Greve, 23 66 77 58. Sæsonpris: 200 kr., ikke-medlemmer 300 kr.

Velkommen i Cafe FRI

Torsdag i lige uger kl. 14-16. Sted: Medborgerhuset, lokale 3 C, Skibsgade 28, Hobro. For hjemmeboende ældre, der er ramt af lettere demens, og deres pårørende. Her er plads til hyggesnak, kaffe og kage og små underholdende aktiviteter. Tilmelding senest tirsdag til Anne Marie Bertelsen, 25 37 08 82. Pris: 20 kr. for kaffe og kage opkræves hver gang.

Grill-aften

Torsdag 23. juni kl. 18. Sted: Medborgerhuset, Hobro. Vi mødes i medborgerhusets baggård eller store sal, hvor kokken Claus griller kød og pølser. Dertil serveres salat, flødekartofler og kartoffelsalat. Tilmelding på hjemmesiden eller kontoret fra 9. juni kl. 10 og senest 20. juni kl. 12.

Pris: 150 kr. ekskl. drikke­ varer, der kan købes til rimelige priser. ≤

8-dages tur til Skotland

2.-9. september. Sted: Busterminalen i Hobro kl. 9.30. Det skotske højland byder på charmerende byer og vidunderlig natur med rislende bække, grønne marker med græssende får og smukke bjerge. Vi får samtidig et godt indblik i Skotlands blodige historie. Se programmet på hjemmesiden. Ole Knudsen, 30 50 56 28. Tilmelding: Gislev Rejser, 62 29 12 10, hverdage kl. 9-16, senest 10. juni (spørg efter Event- og grupperejseafdelingen). Pris: 10.485 kr. pr. person i delt dobbeltværelse ved 40 deltagere.

MARIAGER Formand: Søren Jepsen, 60 82 53 34, jepsen​@pusselokke.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ mariager Lokalredaktør: Uffe Laursen, 29 72 57 80.

Besøgsven

En besøgsven er en, du kan snakke med, hygge med, gå ture med mv. I aftaler indbyrdes, hvornår og hvor tit I vil mødes. Kunne du tænke dig at få eller blive besøgsven, så kontakt Inger Røien, 51 70 71 46.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler hos læge, sygehus og offentlige kontorer. Bisidderen kan hjælpe med at huske, hvad der skal spørges om, og hvad der blev svaret. I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Uffe Laursen, 29 72 57 80.

Få en hjælpende hånd

Du kan få hjælp til småopgaver i hjemmet, fx til skift af pærer, batterier, ophæng af billeder og gardiner.

Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Flemming Olesen, 23 82 71 75.

Få hjælp til MitID

Har du spørgsmål til skiftet fra NemID til MitID, så kontakt Joan Dideriksen, 30 96 84 47.

Ledsager

Bor du på plejehjem eller privat, og har du brug for hjælp til at komme til læge, tandlæge, øjenlæge eller sygehus mv.? Inger Røien, 51 70 71 46.

Pc-hjælp

En pc-hjælper kan komme på besøg og hjælpe, hvis du har problemer med din pc eller mobiltelefon. Ib Johannesen, 30 24 12 08.

Skal vi ha’ en spiseklub?

Har du lyst, kan du være med til at forme ideen fra begyndelsen. Vi kan bruge selskabslokalet og køkkenet i Bugges Gård. Hvornår skal vi spise, middag eller aften, og hvor tit? Vi kunne skiftes til at lave maden, et par stykker ad gangen. Det vigtigste er hyggen ved at spise sammen med andre. Ketty Uldahl, 24 84 53 37.

Tryghedsopkald

Få en frisk morgenhilsen. Det aftales, hvad der skal gøres, hvis du ikke tager telefonen. Inger Røien, 51 70 71 46.

Vågere m/k søges

Ingen skal dø alene, med­ mindre de selv ønsker det. Vil du som frivillig m/k sidde hos døende i deres sidste timer og dage, så kontakt vågetjenesten: Else Justesen, 51 92 41 90. Inger Røien, 51 70 71 46.

Bevæg dig - bevar dig

Motion for ikke-motionsvante ældre. Torsdage kl. 13-14. Sted: Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Alle kan deltage - der tages individuelle hensyn. Vi motionerer maks. en time og slutter af med socialt samvær omkring kaffebordet.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Frivillige hjælpere deltager. Ferie fra 24. juni til 3. august. Inger Røien, 51 70 71 46.

Go’ lørdag

Lørdag i ulige uger kl. 14.30-16. Sted: Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Kom til et par fornøjelige timer med sang, højtlæsning og kaffe. Britta Bendsen, 25 73 37 17. ≤

Herreværelset

Sidste torsdag i måneden kl. 11-14. Sted: Bugges Gård, Havnøgade 1, Mariager. Kom og få en god snak over frokosten. Karl Peter Uldahl, 40 26 42 20. Pris: 50 kr. ≤

Seniorvejledning

2. mandag i måneden kl. 10-12. Indtil 13. juni. Sted: Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Ældre Sagen tilbyder oplysning og vejledning for ældre. To frivillige sidder klar til at hjælpe dig. Ane Marie Greve, 61 29 05 99. ≤

Syhjælpen

Sidste torsdag i måneden kl. 13-15.30. Sted: Dagcentret ved Fjordvang, Oxendalen 15, Mariager. Er der en knap, der skal sys i? En kjole eller et par bukser, der skal lægges op? Jette og Ellen er klar til at hjælpe. Jette Kjær, 23 41 32 63. ≤

REBILD KOMMUNE E-mailadresse

aesa9575​@gmail.com Send os en e-mail, hvis du har noget på hjerte. Det kan være noget, du vil spørge om, eller måske har du et forslag til et nyt arrangement mv.

Frivillige søges

Vi kan sagtens bruge flere frivillige.

Har du lyst, så kontakt Houni J. Mikkelsen, 40 18 07 63, hmi1702​@hotmail.com

Højskoledage

Højskoledagene foregår i Suldrup Sognehus. Se nærmere i lokalaviserne.

Spisevenner

Det må være noget for dig. Glæd en ældre ved at spise sammen med ham eller hende, fx hver 14. dag. Kirsten Juul, 22 90 30 02, kirstenjuulziegler​@ yahoo.com

Om vinteren spilles boccia indendørs, og om sommeren spilles petanque udendørs. Tilmelding: Inge Muhlig, 61 70 54 14, inge​@itbent.dk Venteliste.

Ledige pladser. Grethe Bækkelund, 22 32 37 14, grethe​@baekkelund.eu Pris: 35 kr. pr. gang. Der betales forud for et halvt år.

Traveture i naturen

2. tirsdag i måneden kl. 10-13. Sted: Oplyses ved tilmelding. For mænd, der ynder en god snak og en let frokost - eller tag med på virksomhedsbesøg. Ved alle arrangementer vil mødested, tidspunkter og udgifter fremgå af indbydelsen. Se program på hjemmesiden. Carl-Johan Mohrsen, 40 45 30 91, cjmohrsen​@privat.dk Pris: 50 kr. årligt, ikke-medlemmer 100 kr. Der betales også for deltagelse i de enkelte arrangementer.

Tirsdage kl. 19-20.30. Sted: Ved rutestart. Få god motion. Nyd samværet og den østhimmerlandske natur. Ruterne varieres. Se programmet på hjemmesiden. Arne Jensen, 40 71 73 55, ajensen​@pc.dk

SKØRPING

STØVRING-NØRAGER

Formand: Bjarne Larsen, 24 23 44 15, fogde​​@larsen.mail.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ skoerping Lokalredaktør: Bent Østergaard Jensen, 61 65 40 00.

Formand: Houni J. Mikkelsen, 40 18 07 63, hmi1702​​@hotmail.com Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/ stoevring-noerager Lokalredaktør: Brian Mårtensson, 21 74 30 17.

Besøgsvennetjeneste

En besøgsven er en, du fx kan snakke, hygge eller gå ture med. Kunne du tænke dig at få eller blive besøgsven? Koordinator: Else Marie Dahlbom, 29 47 60 81, ehdahlbom​@gmail.com

Krolf - en sport for alle

• Mandage kl. 9.30-12. Sted: Banerne bag Seniorcafeen i Skørping. Hardy Andersen, 24 60 66 21. • Mandage kl. 13.30-15.30. Sted: Galgebakken, Vandværksvej i Blenstrup. Ernst Bach, 40 57 87 16. Krolf er en krydsning af kroket og golf. Det er også glæde, frisk luft, god motion - og socialt samvær over en kop kaffe. Der er køller og kugler.

Petanque i Terndrup

Torsdage kl. 10-12. Sted: Terndrup Medborgerhus. Vi mødes i en venskabelig, spændende og fascinerende atmosfære.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Besøgsven

En besøgsven er en, du fx kan snakke, hygge eller gå ture med. Kunne du tænke dig at få eller blive besøgsven? • Støvring-området: Jonna Gribby, 40 18 17 74. • Nørager-området: Ellen Christine Vestergaard, 30 25 74 78.

Læsekredse

•L æsekreds 1: Sted: Sognegården, Støvring. Birgit August, 98 37 88 86, birgit​@august.dk •L æsekreds 2: Sted: Sognegården, Støvring. Liselotte Christensen, 25 13 35 07, liselottechristensen341​@ gmail.com •L æsekreds 3: Sted: Sognehuset, Suldrup. Lisse Trads, 20 15 53 37, lisse38trads​@gmail.com Pris: 100 kr., ikke-medlemmer 150 kr.

Bowling

Tirsdage kl. 13-14. Sted: Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, Nørresundby.

Herreværelset

Pigekammeret

2. torsdag i måneden kl. 10-14. Sted: Arena Himmerland, Brunagervej 1, Støvring. For kvinder, der vil opleve et par hyggelige timer sammen med andre - eller vi tager ud af huset til forskellige arrangementer. Ved alle arrangementer vil mødested, tidspunkter og udgifter fremgå af indbydelsen. Se program på hjemmesiden. Bente Jensen, 24 43 99 16, bente-gj​@hotmail.com Pris: 50 kr. årligt, ikke-medlemmer 100 kr. Der betales også for deltagelse i de enkelte arrangementer.

Skolevenner i Nørager

Mandag til fredag kl. 9-14. Sted: Sortebakkeskolen. Som noget nyt har vi startet skolevenner op på Sortebakkeskolen. Holder du af børn, og har du lyst til at være med til at skabe venskaber og videregive kundskaber til fælles glæde på tværs af generationer, vil skolens ansatte blive glade for at høre fra dig. Annette Borup, 22 86 63 80, annette.borup55​@gmail.com

» det sker

juni 2022

5


Skolevenner i Støvring

Mandag til fredag kl. 9-14. Steder: Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen. Holder du af at være sammen med børn - bare som bedstemor eller -far - vil skolevenner helt sikkert være noget for dig. Her kan du ud over at hjælpe børnene være med til at skabe venskaber og videregive kundskaber til fælles glæde på tværs af generationer. Annette Borup, 22 86 63 80, annette.borup55​@gmail.com

AALBORG KOMMUNE HALS Formand: Kirsten Lind, 30 49 49 60, klind9370​​@gmail.com Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/hals Lokalredaktør: Per Olsen, 40 13 16 41.

Få en hjælpende hånd

Vi sender en person, som kan hjælpe med de småting i hjemmet, som man ikke selv kan klare grundet nedsat funktionsevne. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Erling Sondrup Andersen, 29 60 20 93, esondrup1234​@outlook.dk

Få hjælp i it-cafeerne

Styrketræning

Bridge

Kroket

Demenscafe i Hals

1. torsdag i måneden kl. 13.30-16. Sted: Ladegården, Østergade 32, Hals. Et tilbud til mennesker med demens samt deres pårørende, venner og frivillige. Lena Bjerg Mortensen, 42 34 46 48.

6

det sker

juni 2022

Stole-yoga

Torsdage kl. 9-10. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Stille motion for krop og sind. Velegnet til blandt andre patienter med KOL, men alle kan deltage. Helen Jacobsen, 40 27 64 76. ≤

Fredage kl. 13-14. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Kombineret balance- og styrketræningshold. Maks. seks deltagere. Venteliste. Gitte Skaarup Jensen, 26 22 86 53. Fredage kl. 9.30-12. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Et kortspil, hvor fire spillere deles i par. Henning Hansen, 21 72 77 40. Maj-august: Hanne Nielsen, 28 14 73 92. Pris: 150 kr. for klippekort, der kan benyttes af flere. ≤

•1 . mandag i måneden kl. 19-21. Anna Holland Sørensen, 28 91 95 16. •4 . mandag i måneden kl. 19-21. Ella Lorenzen, 98 24 22 37. Lilian Rasmussen, 22 28 91 03. Sted: Ladegården, Østergade 32, Hals.

Mandag i ulige uger kl. 14-16. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Vi snakker og hygger over en kop kaffe. Annemette Johansen, 40 15 80 03. ≤≥

Hyggehjørnet

• Mandage kl. 9-11.30. • Torsdage kl. 9-11.30. Sted: Værestedet, Bredgade 4, Gandrup. Else Jensen, 24 93 90 76. Poul Jensen, 41 59 46 85. • Fredage kl. 9.30-11.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Marie Søndergaard, 20 41 69 35. Kom og lad os hjælpe med alle it-relaterede opgaver. Det kan være pc, tablet, telefon, e-mail, tekst­ behandling, slægtsforskning eller søgning på internettet. ≤

Balance- og styrketræning

Litteraturklubber i Hals

• Mandage kl. 9-12. • Onsdage kl. 13-16. Sted: Idrætspladsen, Hals. Kroket er ikke kun spil, men også hygge og samvær. Kirsten Sloth, 25 68 75 52. Inge Strøm, 26 96 26 18.

Krop og bevægelse

Onsdage kl. 10.15-11.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Motion for alle. Kirsten Lind, 30 49 49 60. Marie Søndergaard, 20 41 69 35.

Litteraturklub i Gandrup 2. torsdag i måneden kl. 19-22. Sted: Værestedet, Bredgade 4, Gandrup. Else Bogner Jensen, 24 93 90 76.

Onsdage kl. 12-13.15. Sted: Aktivitetscenter Fjordparken, Hals. Grethe Jørgensen, 24 40 17 19. Venteliste. ≤

Ture med kørestole

Udflugt til Skagen

Tirsdag 21. juni kl. 7.30-18. Sted: Brugsen Hou aftales ved tilmelding. Vi skal blandt andet opleve Skagen Museum, spise frokost på Skagen Fiskerestaurant og besøge Grenen (egenbetaling for kørsel med Sandormen). Tilmelding senest 9. juni: Dorte Flensted, 61 85 09 60. Pris: 375 kr.

NIBE Formand: Grethe Olsen, 24 98 48 91, gretheolsen4​​@gmail.com Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/nibe Lokalredaktør: Poul Erik Lund, 51 35 86 11.

Betal med MobilePay

Alle aktiviteter og arrangementer kan betales via MobilePay på 73256. Husk at anføre aktiviteten i bemærkningsfeltet.

Mandage kl. 14.30-16. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Vi går ture med plejecentrets beboere. Kirsten Jørgensen, 40 63 84 08. ≤

Facebook

Tysk på turistniveau

Medlemmer over 50 år kan få rabat i Loop Fitness. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Grethe Olsen, 24 98 48 91. Oprettelse: 199 kr.

Mandage kl. 10.30-12.30. Sted: Aktivitetscenter Hassinghave, Vester Hassing. Gitte Skaarup Jensen, 26 22 86 53. Pris: Betaling for undervisningsmaterialer. ≤

Vi går ture i skoven

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Ved Koldkærhytten, Strandvejen 72 mellem Hou og Hals. Lena Bjerg Mortensen, 42 34 46 48.

Whist

Fredage kl. 13-16. Sted: Aktivitetscentret Fjordparken, Hals. Ingen tilmelding. Bare mød op. Winnie Rabech, 21 96 04 49, wtmusen​@gmail.com Medbring eventuelt kaffe og brød til pausen.

Gå ind på Ældre Sagen Nibe, og anmod om at blive medlem. Hanna Kristensen, 23 82 51 30. Agnethe Manicus, 23 71 19 30.

Loop Fitness

Rådgivning og vejledning Anonymt og gratis. Grethe Olsen, 24 98 48 91.

Trillere søges

Vi søger frivillige, som vil køre ture med Solsidecentrets kørestolsbrugere. Vi danner hold, så du kun skal trille en gang om måneden. Det sker tirsdage kl. 10-11 fra april til oktober. Aase Marie Christensen, 24 20 51 86.

Vågetjeneste

17 vågere er klar til at rykke ud, når Solsidecentret eller hjemmeplejen har brug for en våger til at sidde ved en

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


døende. Behovet er størst aften og nat. Interesseret? Så kontakt Grethe Laursen, 40 81 06 59, eglaursen​@live.dk

både på almindelige cykler og elcykler. Vi cykler hele året, hvis vejret tillader det. Poul Erik Lund, 51 35 86 11.

Dart

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Nibe Boldklub. Mød op til et fornøjeligt pilespil på fire elektroniske skiver. Alle kan være med, så der er også plads til dig. Tilmelding: Ole Manicus, 22 31 75 89. Pris: 150 kr.

Duo-cykling

• Onsdage kl. 10-12. • Torsdage kl. 10-12. Sted: Solsidecentret, Nibe. Frivillige kører med beboere fra Solsidecentret på duocykel i Nibe by og omegn. Tilmelding: Arne Strauss, 22 14 63 82.

Fodtudser - mænd

Mandage kl. 9-10. Sted: Skomagertorvet, Nibe. Vandreture for mænd. Ny rute hver gang. Tempoet afpasses, så alle kan være med. Kjeld Petersen, 23 45 12 96. John Hestehave, 24 41 75 02.

Gåture for piger

Mandage kl. 9-10.30. Sted: Anlægget ved Nørregade i Nibe. Alle er velkomne til en rask gåtur med eller uden stave. Ella Lund, 30 50 77 87.

Krolf

Tirsdage kl. 9.30-11. Sted: Solsidecentret, Nibe. Krolf er både spil, motion, frisk luft og en god snak. Vi spiller hele året, hvis vejret tillader det. Sonja Bjerre, 22 86 95 02.

Kørestolstrillere

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Solsidecentret, Nibe. Vi er 25 frivillige, som kører byture med plejecentrets kørestolsbrugere. Hver enkelt frivillig kører cirka en gang om måneden i sommerhalvåret. Aase Marie Christensen, 24 20 51 86.

Motionscykling

Tirsdage kl. 9-12. Sted: Nibe Boldklub. Cykelture på cirka 30-35 km i Nibes omegn. Der cykles

Onsdage kl. 14-16. Sted: Petanquebanen, Nibe Tennisklub. Kom og prøv et hyggeligt spil. Der er kaffe på kanden. Tilmelding: Eva Thoms, 81 75 25 36. Pris: 150 kr.

Vandgymnastik

Tirsdage kl. 9-10. Sted: Nibe Svømmebad. Vandgymnastik er god motion. Du kan deltage hele året (dog ikke i juli). Tilmelding: Jane Pedersen, 40 98 02 51. Pris: 120 kr. for klippekort, der købes i svømmehallen.

Busrundtur i Aalborg

Onsdag 8. juni kl. 9-15. Sted: Toften, Nibe. Rådmand Jan Nymark Thaysen stiger på bussen og viser rundt i Nørresundby og Aalborg. Vi skal blandt andet se havnefronten og området ved det nye superhospital i Aalborg Øst. Frokost på Kystens Perle. Turen annonceres i Nibe Avis. Tilmelding: Grethe Olsen, 24 98 48 91. Pris: 280 kr. inkl. frokost, ekskl. drikkevarer.

Ældrefestival

Fredag 24. juni. Ældrefestival holdes i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Programmet er endnu ikke planlagt, så hold øje med annoncering i Nibe Avis.

Det Sydfynske Øhav

14.-17. august. Sted: Toften, Nibe. Busafgang kl. 7. Fire dage med Nilles Rejser. Vi skal udforske søfartsbyen Svendborg, som er et historisk knudepunkt for handel og søfart, og besøge Tåsinge og Langeland med ældgamle slotte og krigshistorier. Desuden skal vi på ø-tur til Skarø. Forventet hjemkomst 17. august kl. 17. Turen annonceres i Nibe Avis. Tilmelding: Grethe Olsen, 24 98 48 91. Pris: 4.195 kr.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

SEJLFLOD Formand: Alfred Pedersen, 98 31 10 78, alfred​​@mounet.dk Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ sejlflod Lokalredaktør: Inger Hassing Nielsen, 23 67 15 03.

Besøgsven

Har du tid, og har du lyst til at besøge mennesker, som har brug for besøg, eller kunne du tænke dig at få en fast besøgsven, så kontakt Lisbeth Ingvartsen, 50 72 42 54.

Bisidder

Du kan få en bisidder med til vigtige samtaler hos blandt andet læge, sygehus og offentlige kontorer. I kan både før og efter samtalerne drøfte forløbet. Hanne Juul Pedersen, 98 31 11 06, 52 38 76 58.

Demensstøtte

Har du brug for rådgivning i forbindelse med demens? Lissy Godiksen, 40 41 58 30.

Facebook

Gå ind på Facebook-gruppen Ældre Sagen Sejlflod, og bliv medlem. Britta Christensen, 21 68 63 11.

Få en hjælpende hånd

Vi sender hjælp til små, praktiske opgaver i dit hjem, fx afløbsrens, skift af pære, ophæng af billeder. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Alfred Pedersen, 98 31 10 78, alfred​@mounet.dk PS: Vi mangler et par frivillige til nogle af de nævnte opgaver.

Hjælp til it og iPad

Har du brug for hjælp - eller interesse i at hjælpe med it eller iPad? Britta Christensen, 21 68 63 11.

Ledsager

Har du brug for en ledsager, fx ved besøg hos læge, fysioterapeut, optiker eller på offentlige kontorer? Grethe Mogensen, 98 31 10 92.

Minigolf i Dokkedal

Torsdag 9. juni kl. 10-12. Sted: Dokkedal Camping, Kystvej 118. Få frisk luft og lidt motion. Vi spiller på en 12-hullers bane med faste hindringer. Alle er velkomne Tilmelding senest dagen før til Ane Møller Jensen, 60 63 02 61, anemjensen​@gmail.com Pris: 20 kr.

De glade travere

Fredag 24. juni kl. 10-13. Sted: Tur til Als Odde med guide. Vi tilbyder spændende vandreture i skøn natur. Vi går en rask tur på maks. fem km og slutter af med kaffe. Kør selv eller samkørsel eventuel afhentning aftales ved tilmelding. Vi holder ferie i juli - herefter den sidste fredag i måneden. Følg med på hjemmesiden eller på Facebook. Tilmelding senest dagen før til Ane Møller Jensen, 60 63 02 61, anemjensen​@gmail.com Pris: 20 kr.

It-cafe

1. tirsdag i måneden kl. 10-12. Sted: Medborgerhuset Asylgården, Gudumholm. Vi hjælper, hvis du har problemer med din iPad, tablet, smartphone, pc eller oprettelse af MitID. Britta Christensen, 21 68 63 11. ≤

Læsegruppe

Sidste tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Storvorde Bibliotek, Stationsvej 5. Vi mødes en gang månedligt og diskuterer en bog over en kop kaffe. I samarbejde med bibliotekarerne vælger deltagerne bøger. Tilmelding: Hanne Juul Pedersen, 98 31 11 06, 52 38 76 58. ≤ det sker

juni 2022

» 7


SeniorBiffen 65+

1. fredag i måneden kl. 10-12. Sted: Biffen Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg. Oplev helt nye film på det store lærred sammen med andre seniorer (65+). Se programmet på hjemmesiden eller Facebook. Samkørsel aftales ved tilmelding. Kører du ikke selv, skal du måske af med en skærv til benzin og p-billet. Tilmelding en uge før: Bruno Larsen, 61 45 63 50, brula​@sol.dk Pris: 50 kr. inkl. kaffe. ≤≥

Tur til Christiansfeld

Tirsdag 30. august kl. 7.20-19.15. Sted: Busopsamling fra kl. 7.20. Køreplan findes på hjemmesiden eller oplyses ved tilmelding. Vi skal på en historisk byvandring i Christiansfeld og gør stop ved byens mest markante huse og steder. Guiden fortæller om byens og Brødremenighedens spændende historie. Frokost på Den Gamle Grænsekro. Kl. 15.30: Hjemtur med afgang fra Genforeningspladsen, Kongensgade 28. Tilmelding senest 30. juli: Inger H. Nielsen, 23 67 15 03. Pris: 550 kr., ikke-medlemmer 650 kr.

AALBORG Formand: Lars Bo Breddam træffes efter aftale. Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ aalborg Lokalredaktør: Ketty Løgstrup, ketty.logstrup​​@gmail.com

Kontor

Torvet 5, Nørresundby, 98 12 03 44, mandag-torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12, post​@aeldresagenaalborg.dk Bemærk! Kontoret har lukket i skoleferierne.

Kontaktpersoner

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en 8

det sker

juni 2022

kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Sommerferie

Kontoret holder sommerferie fra 25. juni til 9. august.

Arrangementer

Kurser og arrangementer foregår i lokalerne, Torvet 5, Nørresundby, hvis ikke andet er anført. Der er kørestolsadgang samt teleslynge i nogle lokaler.

Bemærk om it

It-kurser gennemføres med min. fire og maks. otte deltagere. Altid to undervisere. Ingen kurser eller it-cafe i skoleferier.

Besøgsven

En besøgsven er en, du kan snakke med, hygge med, gå en tur med mv. Vennen kommer typisk to-fire gange om måneden. Kontoret, 98 12 03 44.

Bisidder

Få en bisidder med til samtale hos lægen, offentlige kontorer mv. Kontoret, 98 12 03 44.

Skole- eller børnehaveven Har du lyst til at omgås børn, bare som bedstemor eller -far, læse med dem eller være i en klasse, så kontakt Jørgen Hansen, aeld.skoler​@gmail.com eller kontoret, 98 12 03 44, for yderligere oplysninger.

Tilmelding og betaling

Du kan se afdelingens kurser, aktiviteter og arrangementer på hjemmesiden aeldresagen.dk/aalborg - her kan du tilmelde dig og betale i bookingsystemet. Du kan også ringe 98 12 03 44 eller besøge kontoret, hvor du reserverer plads og aftaler betaling. Husk medlemsnummer. NB: Tilmelding er bindende, og gebyrer refunderes kun ved aflysning.

Tryghedsopkald

Du bliver ringet op på hverdage kl. 9-10. Der laves en aftale, blandt andet om kontaktpersoner, hvis vi ikke kan få forbindelse. Vil du være med, så kontakt kontoret, 98 12 03 44.

Tryghedsopkald digitalt

Hjælp ydes til små, praktiske opgaver i dit hjem. Gælder ikke rengøring, havearbejde, snerydning og autoriserede håndværkeropgaver. Kontoret, 98 12 03 44.

Du tilmelder dig digitalt på hverdage inden kl. 9.30 ved hjælp af en app, som installeres på din mobiltelefon. Modtager vi ikke dit ”klik” inden kl. 10, ringer vi til dig eller henvender os til din valgte kontaktperson. Ring 98 12 03 44 for nærmere information, eller send e-mail til post​@aeldresagenaalborg.dk mærket Tryghedskald. Se informationsvideoen på www.aeldresagen.dk/aalborg

Få hjælp til MitID

Billard

Følgesvend

Ønsker du at deltage i en aktivitet, kan en følgesvend gå med, indtil du føler dig tryg ved selv at fortsætte. Kontoret, 98 12 03 44.

Få en hjælpende hånd

Når banken giver dig besked om skiftet fra NemID til MitID, kan du bestille hjælp tirsdage kl. 10-12 på Torvet 5, Nørresundby. Medbring NemID-kort og mobiltelefon. Alternativt kan det klares hos Borgerservice.

Rådgivning efter aftale

Kontoret har fast aftale med advokat hver 2. mandag og hver 2. onsdag. Rådgivning efter forudgående aftale er åben for alle anonymt og gratis.

•M andage kl. 10-12. Hold 314. Leder: Bjarne Frederiksen, 22 50 82 25. •M andage kl. 12-14. Hold 315. Leder: Leif Kragh, 28 94 57 80. •M andage kl. 14-16. Hold 316. Leder: John Nielsen, 20 46 76 47. •T irsdage kl. 10-12. Hold 317. Leder: Ebbe Tarber, 98 16 12 63. •T irsdage kl. 12-14. Hold 318. Leder: Jørgen Larsen, 22 90 70 81.

• Tirsdage kl. 14-16. Hold 320. Leder: Brian Andersen, 21 35 97 15. • Onsdage kl. 10-12. Hold 321. Leder: Gunner Clod-Svensson, 61 77 05 12. • Onsdage kl. 12-14. Hold 322. Leder: Kurt Andreasen, 24 23 42 40. • Onsdage kl. 14-16. Hold 324. Leder: Leif Larsen, 29 86 52 74. • Torsdage kl. 10-12. Hold 325. Leder: Jørgen Erik Andersen, 22 70 14 66. • Torsdage kl. 12-14. Hold 326. Leder: Poul Erik Mortensen, 22 17 62 09. • Torsdage kl. 14-16. Hold 327. Leder: Karsten Fjellerad, 61 20 07 02. • Fredage kl. 10-12. Hold 328. Leder: Gert Villumsen, 42 40 38 54. • Fredage kl. 12-14. Hold 329. Leder: Hans Jørn Andreasen, 26 28 31 04. •F redage kl. 14-16. Hold 331. Leder: Søren Højbjerre, 30 64 30 71. Sted: Aalborg Billard Center, Vesterbro 125, Aalborg. Kom og spil keglebillard og pool sammen med en flok glade pensionister og friske efterlønnere. Kontakt den enkelte holdleder eller Jørgen Larsen, 22 90 70 81. Tilmelding online eller på 98 12 03 44. Pris: 250 kr. årligt.

Billard og pool

•T irsdage kl. 12-14. Hold 319. Leder: Allis Dierkes, 61 60 29 27. •O nsdage kl. 12-14. Hold 323. Leder: Hans Frank, 21 64 18 36. Sted: Aalborg Billard Center, Vesterbro 125, Aalborg. Kom og spil keglebillard og pool sammen med en flok glade pensionister og friske efterlønnere. Kontakt den enkelte holdleder eller Jørgen Larsen, 22 90 70 81. Tilmelding online eller på 98 12 03 44. Pris: 250 kr. årligt.

Brætspils-cafe

Fredage kl. 9.30-12. Sted: Rådhussalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 704. Kom frisk, og mød andre, der gerne vil spille forskellige brætspil. Kurt Christensen, 28 96 57 20.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Cykelture

Tirsdage kl. 10-12.30. Sted: Nørresundby Torv og Infohuset i Østerådalen. Hold 366. Turene varer normalt 2-2,5 time. Anton Kanstrup, 51 30 85 40, kanstrup​@gvdnet.dk Pris: 100 kr. pr. sæson.

Golf i Nørresundby

Alle hverdage kl. 9-15. Sted: Åvej 25, Nørresundby. Hold 330. Ønsker om spilletider noteres på spilleplanen, der ligger i klubhuset. Tilmelding: Online eller 98 12 03 44. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Golf i Aalborg

• Fra mandag til torsdag kl. 9-15. • Fredage kl. 9-12. Indtil 1. november. Sted: Den gamle golfbane, Borgmester Jørgensens Vej 11, Aalborg. Hold 335. Frisk luft og god motion. Når du har tilmeldt dig og betalt, aftales spilletider med John Straszek, 28 56 96 82, jostra​@stofanet.dk Tilmelding: Online eller 98 12 03 44. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Krolf i Nørresundby

Mandage kl. 9.50-13. Sted: Idrætsanlægget, Åvej 25, Nørresundby. Hold 376. Arrangeres i samarbejde med Aalborg Krolfseniorer. Vi spiller hele året, hvis vejret tillader det. Du er velkommen til at være med et par gange, før du melder dig til. Erling Østervig, 21 85 46 90. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Krolf i Aalborg

• Mandage kl. 10-12. • Onsdage kl. 10-12. Sted: Klubhuset ved Borgmester Jørgensens Vej 11, Aalborg. Hold 375. Arrangeres i samarbejde med Aalborg Krolfseniorer. Kirsten og Kurt Dahl, 30 20 60 78, kdstjerne​@stofanet.dk Kom på venteliste. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Minigolf i Nørresundby

• Mandage kl. 10-12. Indtil 12. september. Hold 369. Holdleder: Erling Christensen, 30 48 88 15. • Onsdage kl. 10-12. Indtil 14. september. Hold 368. Holdleder: Finn Fanøe, 21 45 08 82. • Torsdage kl. 10-12. Indtil 15. september. Hold 370. Holdleder: Peter Graugaard, 41 68 13 83. Sted: Aalborg Minigolf Klub, Lerumbakken 11, Nørresundby. Minigolf er fællesskab, morskab og motion for alle aldre. Klubhus med fine faciliteter. Flere oplysninger: Finn Fanøe, 21 45 08 82. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Motion i det fri

Onsdage kl. 10-11. Indtil 29. juni. Sted: Busvendepladsen på Saltumvej, Aalborg Øst. Hold 311. Vi laver balanceog styrketræning - og så har vi det sjovt. Ingen tilmelding. Du kommer bare.

Onsdagstræf

Onsdage kl. 10-12. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Hold 248. Alle er velkomne. Ingen tilmelding. Du kommer, når du har tid og lyst til hyggelig snak og samvær med andre. Kontoret, 98 12 03 44. ≤≥

Petanque

Alle hverdage kl. 9.50-12. Indtil 31. december. Sted: Petanquemekkaet i Karolinelund, Aalborg. Hold 371. Vi spiller alle hverdage. Medlemmer af Ældre Sagen med eller uden forudsætninger er velkomne. Petanquekugler kan lånes. Oplysninger: Christian Fynsk, 40 14 60 05. Jørgen Lassen, 53 79 92 20. Tilmelding og betaling online eller 98 12 03 44. Pris: 125 kr. årligt.

Pibemageri

Tirsdag i lige uger kl. 10-12. Sted: Fyensgade Centret, Fyensgade 25, Aalborg.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Hold 717. Her kan du fremstille din egen pibe eller en som gave. Ole Walther, 29 66 59 14, welo​@postkasse.com

Stavgang - gåture

Mandage kl. 10.30-11.30. Sted: Den gamle golfbane, Borgmester Jørgensens Vej 11, Aalborg. Hold 350. Meld dig til stavgang, og få god motion på en frisk tur i Golfparken, Sohngårdsholmsparken og andre naturskønne områder. Der er instruktører til rådighed. Nybegyndere kan låne stave. Grethe Korthsen, 21 79 13 46.

Strikkecafe

Sidste fredag i måneden kl. 9.30-11.30. Indtil 24. juni. Sted: Torvesalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 711. Strikke- og snakkeglade deltagere mødes til hyggeligt samvær over igangværende håndarbejder. Der kan tales om nye strikketeknikker, gensidig hjælp eller udveksling af ideer. Undertiden strikkes til velgørende formål. Vi får kaffe og te. Tovholdere: Anne-Lise Pedersen og Bodil Juhl. Kontoret, 98 12 03 44.

Whist - kom og spil

•M andage kl. 13-17. Hold 720. Indtil 27. juni. Lissy Andersen, 98 17 31 34, 22 27 31 34. •T orsdage kl. 9-13. Hold 721. Indtil 30. juni. Tommy C. Carlsen, 60 46 00 58, atcarlsen9​@gmail.com Sted: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby. Tilmelding og betaling online eller 98 12 03 44. Pris: 40 kr. halvårligt til medbragt kaffe og brød. ≤≥

Fra højderne til dybet

Onsdag 8. juni kl. 10-12. Sted: Ved fitnessredskaberne i Skanseparken, Nørresundby. Hold 855. Fra Skanseparkens højde til Solsideparkens dyb. Skanseparken har en fantastisk smuk beliggenhed med udsigt over byen og Limfjorden. Turens sidste

halvdel går ad stejle trapper og er ikke egnet for dårligt gående. Arrangeres i samarbejde med Naturvejleder Aalborg og Aalborg SeniorSport.

Forsvar og garnison

Torsdag 9. juni kl. 10. Sted: Aalborg Forsvarsog Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, Aalborg. Hold 856. Kom tæt på fly og køretøjer fra 1840 og frem til i dag. Vi begynder med en kop kaffe og orientering om museets historie og daglige drift. Herefter rundvisning af cirka en times varighed. Gebyret giver adgang til museet resten af dagen. Maks. 35 deltagere. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44. Pris: 70 kr.

It - byg en Lego-robot

Søndag 12. juni kl. 10-16. Sted: Rådhussalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 411. Få seks sjove søndagstimer sammen med børnebørnene. Først bygger I en robot. Dernæst skal den programmeres til en omgang sumobrydning mod andre robotter. Efter oprydning er der præmier. Kaffe, pizza m.m. er med i prisen. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44. Pris: 275 kr. for en voksen og 1-2 børnebørn.

Søndagscafe

•S øndag 12. juni kl. 14-16. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44 senest 10. juni. • Søndag 14. august kl. 14-16. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44 senest 12. august. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Vi synger sange fra Ældre Sagens sangbog og byder på optræden og konkurrencer. Pris: 35 kr. ≤≥

Fra kirken til Kunsten

Torsdag 16. juni kl. 10-12. Sted: Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, Aalborg. Hold 857. I selskab med lokalhistoriker Knud Johansen går vi en tur gennem Hasseris Villaby det sker

juni 2022

» 9


for at se og høre om de smukke villaer og huse m.m., som blev bygget for et par generationer siden. Maks: 30 deltagere. Tilmelding online eller på 98 12 03 44.

Aftensmad på Trekanten

Torsdag 16. juni kl. 17-19. Sted: Kulturhuset Trekanten, Sebbersundvej 2 A, Aalborg Øst. Hold 272. Kom og få to timers hygge og snak, to retter mad og en kop kaffe - og måske nye bekendtskaber. Der er hyggepianist under spisningen. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44. Pris: 65 kr.

Aalborg Chokoladen

Fredag 17. juni kl. 10-11. Sted: Aalborg Chokoladen, Troensevej 4M, Aalborg. Hold 858. Vi får en fortælling om fabrikkens produkter, processen fra kakao til chokolade, emballage m.m. Der er mulighed for at gå rundt og tale med de ansatte og se, hvad de laver.

Der vil være vand, kaffe og chokolade under besøget. Desuden adgang til køb i butik. Maks. 33 deltagere. Tilmelding og betaling online eller på 98 12 03 44 senest 3. juni. Pris: 75 kr.

To dage med kunst

21.-22. juni Sted: Th. Sauersvej kl. 9.45, Thomas Bossgade kl. 10. Hold 801. Første stop er en særudstilling på Moesgaard Museum i ved Aarhus, næste er Fjordenhus i Vejle, hvor vi skal høre om Olafur Eliasson, og til sidst ARoS i Aarhus, hvor værket ”Your Rainbow Panorama” er et must. Kunsthistoriker Anne Lise Schou deltager som guide. Overnatning i Vejle på Best Western Torvehallerne i centrum af byen. Forventet hjemkomst kl. 18 onsdag 22. juni. Flere oplysninger på hjemmesiden eller Nilles Rejser, 70 21 60 22.

Ring straks om ledige pladser. Pris: 2.095 kr. ved 36 deltagere. Tillæg for enkeltværelse: 300 kr.

Tre dage på Fyn

26.-28. juni. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Busafgang kl. 8. Hold 824. Tag med på denne spændende tur med besøg på Egeskov Slot, Svendborg, Skarø og Odense med H.C. Andersens Hus. Forventet hjemkomst kl. 17.30 tirsdag 28. juni. Flere oplysninger på hjemmesiden eller Euro Tourist, 98 11 34 00. Ring straks om ledige pladser. info​@eurotourist.dk Pris: 3.795 kr. Tillæg for enkeltværelse: 550 kr.

Tre dage i Gøteborg

2.-4. september. Sted: Torvet 5, Nørresundby. Busafgang kl. 6.30. Hold 825. Denne 3-dages tur vil have fokus på ølbrygning.

Gøteborg har udviklet sig til lidt af et ølparadis. Vi skal høre, hvordan det har udviklet sig de senere år, og smage på nogle af produkterne. Forventet hjemkomst kl. 20. Flere oplysninger på hjemmesiden. Tilmelding senest 30. juni: Euro Tourist, 98 11 34 00. Pris: 3.895 kr. Tillæg for enkeltværelse: 800 kr.

Vi spiser sammen

Onsdag 14. september kl. 17-19. Sted: Byrådssalen, Torvet 5, Nørresundby. Hold 265. Vi inviterer alle til at komme og spise med og nyde det hyggelige samvær. Der serveres en 2-retters menu. Drikkevarer er for egen regning. Begrænset deltagerantal. Tilmelding og betaling online eller 98 12 03 44 senest 7. september. Pris: 80 kr. ≤≥

Friske mænd blev klogere på sundhed Af Brian Mårtensson Foto: Janne Olsen

Herreværelset i Ældre Sagen StøvringNørager samler hver måned en flok friske mænd. Basen er Arena Himmerland i Støvring, og med CarlJohan Mohrsen som kontaktperson besøger de virksomheder, bestiller foredrag, spiser god mad og snakker om løst og fast. Tidligere på året havde flokken af ældre herrer besøg af sygeplejerske Sanne Brink og frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg fra Rebild Kommunes Sundhedscenter i Støvring. De to kvinder mødte op i Arena Himmerland med oplæg om sundhedscentrets mange tilbud, forløb og kurser under overskriften ”Sundhed, forebyggelse og sygepleje”. Sanne Brink fortalte om kostvejledning, rygestop, alkoholrådgivning, samtalegrupper og meget andet inden for sektoren. Ane Kjeldbjerg gjorde deltagerne klogere på de mange frivillige tilbud og tiltag i Rebild Kommune.

10

det sker

juni 2022

Personale fra Rebild Kommunes Sundhedscenter på besøg i Støvring-Nøragers herreværelse, hvor Højskolesangbogen er en fast del af borddækningen.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer.


Ny formand i Mariager Af Bruno Larsen Foto: Jytte Jepsen

I næsten et halvt år har Mariagers lokalafdeling været uden formand. En uhelbredelig kræftsygdom tog livet af den hidtidige formand, Lene Stigaard Lundsgaard, 7. oktober i fjor. Hun blev 73. Først efter årsmødet 10. marts i år blev afløseren i skikkelse af 76-årige Søren Christian Jepsen sat ind på posten. I den mellemliggende periode har kollektiv ledelse klaret det praktiske bestyrelsesarbejde.

år, før udrejsen til Syddanmark, var politisk engageret i Østhimmerland.

Lene var en ildsjæl af de store

Søren kender til foreningsledelse Indtil 2003 boede Søren Jepsen og ægtefællen, Jytte i Terndrup. Efter 15 år på Langeland er parret tilbage på egnen, helt præcis i Assens på sydsiden af Mariager Fjord. Som en del af de ældrepolitiske aktiviteter har Søren Jepsen fulgt lokalafdelingens bestyrelsesarbejde lidt på afstand, men foreningsledelse er ham ikke ukendt, idet han i mange

Søren Jepsen (76) efterfølger Lene Lundsgaard på formandsposten i Mariagers lokalafdeling.

Trods nyvalget efterlader afdøde Lene Lundsgaard et stort savn. Hun var en engageret og indfølende leder - en ildsjæl af de store: Hun løb med laurbærrene, da Mariagerfjord Kommune uddelte Frivillighedsprisen på ældreområdet for 2020. I en nekrolog nævnes det, at ”hun besad et helt utroligt energiniveau”. Ved siden af formandshvervet havde Lene Lundsgaard plads i Seniorrådet for Mariagerfjord Kommune og var aktiv i Ældre Sagens koordinationsudvalg. I en længere periode var hun medlem af Mariager Sogns menigheds­ råd og stod i den forbindelse for den meget populære formiddagshøjskole, ligesom hun var initiativtager til arrangementet ”Go’ lørdag” på det lokale plejecenter.

Nibe-mænd elsker mad Tekst og foto: Bente Overgaard Nielsen

Nibes madmænd ses fra venstre: Tommy Rindsig, Egon Knudsen, Søren Larsen, instruktør Carsten Borup, Chresten Mathiesen, Jens Poulsen, Mogens Telling Madsen, Jesper Sedenius, Per Mathiesen, Mogens Christensen og Frank Bækkegård. Fraværende: Ejnar Maage.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Ældre Sagen Nibe har flere aktiviteter udelukkende for mænd, eksempelvis ”Fodtudser” og ”Herreværelset”. Nu har lokalafdelingen også oprettet et par madlavningshold for mænd. Det ene har 12 deltagere. De er ivrige efter at lave god mad, og alle er erfarne i et køkken. De mødes en gang om måneden, hvor snakken går lystigt over gryderne. Vejledning og inspirationen kommer fra Carsten Borup, der oprindelig er uddannet slagter og har mange års erfaring i madlavning. Da holdet blev oprettet, blev det hurtigt fuldtegnet, så interessen er stor. Foreløbig er der blandt andet fremstillet fiskesuppe, vildænder, skipperlabskovs og flere andre gamle retter. Ud over dette hold for øvede er der oprettet et madlavningshold for begyndere, som ligeledes er fuldtegnet. Det overordnede formål med holdene er, at der skabes socialt fællesskab, hvilket må siges er lykkedes. det sker

juni 2022

11

»


Frivillige puster liv i Havnø Mølle Af Bruno Larsen Foto: Lise Reimer

Den 180 år gamle Havnø Mølle ved Hadsund er et særsyn, for den er Nordjyllands ældste aktive vindmølle og et yndet udflugtsmål - også for Ældre Sagens lokalafdelinger. Havnø Mølle er en stråtækt hollandsk vindmølle fra 1842, som ligger i meget naturskønne omgivelser. Den er smukt placeret på en banke med udsigt til Mariager Fjord. Havnø Mølle blev fredet så sent som i 1994. Samme år lykkedes det Hadsund Egnsmuseum at få en ordning med den daværende ejer, Carl Lüttichau: Museet overtog møllen som gave med henblik på restaurering og at gøre den tilgængelig for offentligheden. Målet er for længst nået.

Et stykke lokalhistorie

Lokalt omtales Havnø Mølle som ”Den Gamle Dame”, den er tilgængelig hver onsdag kl. 10-16 i perioden fra 3. søndag i juni til 31. august, men året rundt er møllen udgangspunkt for mange andre besøg og arrangementer.

Henry Poulsen: ”Mange foreninger og skoleklasser finder møllen interessant, og de bliver indviet i en vigtig del af den lokale kulturhistorie”.

Møllen er et arbejdende museum

Fra 1995 gennemgik den næsten forfaldne mølle en omfattende restaurering og blev genindviet i efteråret 2001. I dag fungerer Havnø Mølle som et slags arbejdende museum. Men bevarelsen af møllen, der blev opført af godsejer Christen Juul Kjeldsen i 1842, er en helårsbeskæftigelse for grupper af frivillige. Mange er samlet i Støtteforeningen ”Havnø Mølles Venner”, stiftet i november 2007.

Støtteforening er tildelt ejerskabet

”Foreningens formål er et eje og bevare Havnø Mølle. Gennem kontingenter, indsamlinger og arrangementer for offentligheden tilvejebringer foreningen midler til vedligeholdelse og restaureringsopgaver”, lyder det fra formanden, og det er såmænd Henry Poulsen, der i Det Sker-sammenhæng gør tjeneste som medredaktør i område 1B. Der er en særlig grund til, at ”Havnø Mølles Venner” har ejerskabet: I 2007 blev der lavet en omstrukturering af Aalborg Historiske Museum, hvori Hadsund Egnsmuseum indgik. Straks blev møllen overdraget til ”vennerne”, fordi støtteforeningen kan søge private fonde om midler. Det kan Aalborg Historiske Museum nemlig ikke i samme grad.

”De glade travere” fra Ældre Sagens Sejlflod-afdeling var i slutningen af marts omkring Havnø Mølle, der står på en banke som et markant pejlemærke og populært udflugtsmål.

Nordjylland - område 1B Områderedaktør: Bruno Larsen, 61 45 63 50 brula​​@sol.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, ring til MedlemsService, 33 96 86 89, og få bladet tilsendt.

Medredaktør: Henry Poulsen, 21 74 26 45 hpaes​​@outlook.dk

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

aeldresagen.dk/detsker

Kørestolsadgang

Teleslyngeanlæg

1B