__MAIN_TEXT__

Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10A | AUGUST 2020

ARRANGEMENTER 07.08. – 16.10.2020 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

KØBENHAVN: Amager2300 · Brønshøj-Vanløse · København City · Valby · Østerbro.

Der kan være aktiviteter, der endnu ikke er mulige

Deltag i årsmøderne i Ældre Sagen

Lokalafdelingen beslutter, hvilke aktiviteter der kan gennemføres, så det er trygt og sikkert for alle. Spørg i din lokalafdeling.

Årsmøderne i Københavns Kommune er udsat til september Af Områderedaktionen

Deltag i de årsmøder, der passer dig bedst. Et hjørne klippes af dit medlemskort, så du kun kan stemme i én afdeling. Vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Hør bestyrelsens beretning, stem på kandidaterne, og deltag i debatten. For at stemme skal du møde personligt op og have dit medlemskort eller din kontingentkvittering med. Du fik medlemskortet sammen med decemberudgaven af ’Det Sker’. Du kan også selv stille op som kandidat. Du skal blot være stemmeberettiget medlem af Ældre Sagen og have meldt dig som kandidat, inden opstillingen afsluttes på selve årsmødet. Forslag til årsmødet sendes til formanden senest tre uger før mødet, og dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Amager2300

Fredag 4. september kl. 15-17. Sted: Radisson Park-Inn Hotel, Engvej 171, 2300 København S. Kom til årsmøde, og hør, hvad vi har beskæftiget os med i 2019, og vær med til at bestemme, hvem der skal fortsætte arbejdet i den nye bestyrelse. Forslag til dagsorden sendes til amager2300.aes​@gmail.com Vi giver en kop kaffe og et stykke brød.

Brønshøj-Vanløse

Årsmødet er afholdt.

City

Lørdag 5. september kl. 14. Sted: Aktivitetshuset, Valdemarsgade 8. Hør om året, der gik, og om planer for fremtiden. Der serveres kaffe og kage.

Valby

Fredag 25. september kl. 14. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 5. sal. Lokalbestyrelsen for Ældre Sagen Valby inviterer medlemmerne til årsmøde. Der serveres kaffe, te og kage. Øl og vand kan købes til cafeens priser. Traditionen tro hygger vi os og spiller banko efter mødet.

Østerbro

Fredag 4. september kl. 10. Sted: Er endnu ikke fastlagt. Følg med på hjemmesiden, i nyhedsmails eller spørg på kontoret. I pausen er der kaffe, te og småkager. Tilmelding ikke nødvendig.

Pop op-udflugter/-ture Hvad er det? Nedenstående har vi valgt at kalde pop op, da vi grundet corona p.t. ikke kan vide, om det kan lade sig gøre at afholde dem. 1. Slotsholmen, 22. september, arr.nr. 817. 2. Gennem det indre København, 7. oktober, arr.nr. 816. 3. De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg, 3. november, arr.nr. 821. 4. Thorvaldsens Museum, 17. november, arr.nr. 815. Arrangør: Cay Dollerup. 1. Rundvisning i Grundtvigskirken, 29. september, arr.nr. 814. Arrangør: Connie Storm.

1. Rundvisning på Københavns Rådhus, 15. september, arr.nr. 813. 2. Rundvisning på Frihedsmuseet, Kastellet, 19. oktober, arr.nr. 812. Arrangør: Mogens Bjerre. Du kan efter 3. august kontakte os på city/outlook​@dk eller på servicekontoret, 33 22 80 04, og få svar på, om et valgt arrangement bliver til noget. Under alle omstændigheder vil alle gældende covid-19-regler blive overholdt, så du kan føle dig i trygge rammer.

Østerbro arrangerer 28. august en byvandring til Ryparken og Mindelunden med et begrænset antal deltagere.

Østerbro arrangerer 24. september en guidet tur til Flådestation Holmen med et begrænset antal deltagere.

Fotos: Peter Kullberg

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10A


Bo Schiøler & Skavankerne Lørdagskoncert

Få en festlig lørdag eftermiddag i Valdemarsgade 8. Koncerten foregår 26. september kl. 14-16. Der bliver underholdt med dæmpet rock, jazz, folk og blide ballader, kort sagt en musikalsk rundrejse i liv og alder, hvor formålet er at skabe tanker og glæde. Arrangementet er gratis for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Tilmelding er nødvendig online eller på vores servicekontor.

It-temadage

Fire søndage i Valdemarsgade 8. København City. Føler du dig hægtet af digitaliseringen? Start søndag 20. september kl. 14-16.30. Tilmelding er nødvendig. Se mere om arrangementet inde i bladet eller på vores hjemmeside. Ring til servicekontoret, 33 22 80 04, eller se i nyhedsbrevet.

Spar ærgrelser og besvær

Foto: DBU

Hallo, fodbold er også for kvinder Mere DBU-fodbold på Amager

Brug hjemmesiden og lokalafdelingens nyhedsmails

Af Dorthe Thorbeck, Amager2300 og DBU København

Af Områderedaktionen

Især i denne tid sker der mange ændringer. Det er surt at møde op til et arrangement, der er aflyst eller flyttet. Det kan du undgå ved at bruge hjemmesiden. Der finder du alt det, som også står her i ’Det Sker’, men opdateret. Er bladet bortkommet, kan du blot tjekke hjemmesiden, så får du de helt aktuelle informationer. Hjemmesiderne for de fem københavnske afdelinger finder du her: Amager: www.aeldresagen.dk/amager2300 Brønshøj-Vanløse: www.aeldresagen.dk/brønshøj-vanløse City: www.aeldresagen.dk/city

I Amager2300 bliver der nu også mulighed for, at kvinder kan spille fodbold.

Valby: www.aeldresagen.dk/valby Østerbro: www.aeldresagen.dk/østerbro De seneste nyheder udsendes også i form af lokalafdelingens nyhedsmails. På hjemmesiden kan du tilmelde dig disse e-mails. Du skal blot bruge din e-mailadresse og dit medlemsnummer. Du kan også ringe til lokalafdelingen og forhøre dig om arrangementer og aktiviteter. Til alle arrangementer og aktiviteter skal myndighedernes og Ældre Sagens corona-retningslinjer overholdes.

Kunne du tænke dig at prøve sjov træning med fodboldspil for kvinder? Du får sved på panden og et smil på læben. Spillet, øvelserne og den mindre bane er tilpasset nybegyndere og 60+-aldersgruppen. Du bliver guidet igennem det hele af trænere fra DBU København. Det er gratis og foregår hos Sundby Boldklub, hvor der er kaffe og socialt samvær efter træningen. Du behøver aldrig at have sparket til en bold før for at være med. Prøv boldtræning, hvor både hygge og motion er i top. Der er informationsmøde tirsdag 15. september kl. 10 i klubhuset hos Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Flemming fra Sundby Boldklub og Dorthe fra Ældre Sagen fortæller mere om aktiviteten. Vel mødt.

Danmark spiser sammen Første og anden halvleg går med masser af sund motion.

Tredje halvleg er den sociale del, som også er rigtig sund.

Fotos: DBU

Fodbold for ældre i Valby Gratis motion og hyggeligt samvær Af Henrik Christensen, Ian Hoar og Jørgen Pedersen

DBU og boldklubben Hellas skaber sammen med Ældre Sagen i Valby mulighed for, at du kan spille fodbold sammen med andre friske ældre mennesker. DBU København stiller i samarbejde med BK Hellas trænere, baner og klubhus til rådighed. Der er informationsmøde tirsdag 25. august kl. 10 hos BK Hellas, Engdraget 2, Valby. Ingen tilmelding. Du kommer hjemmefra og får motion for lunger og lemmer over to halvlege. 2

det sker

august 2020

Tredje halvleg skal du selv være med til at skabe indhold i, og her menes det hyggelige sociale samvær. Kontaktperson, BK Hellas: Henrik Christensen, hc0504​@hotmail.com Kontaktperson, DBU: Ian Hoar, isep​@dbukoebenhavn.dk Kontaktperson, Ældre Sagen: Jørgen Pedersen, jp58​@webspeed.dk Vel mødt til informationsmødet.

Underholdning og spisning København City inviterer igen i år til fællesspisning i Valdemarsgade 8 lørdag 7. november kl. 17. Inviter en person med, som sjældent kommer ud, og som du kan glæde ved fællesspisning og samvær med andre. Din gæst behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Vi byder på dejlig mad og musikalsk underholdning. Det er gratis at deltage, og drikkevarer kan købes til meget rimelige penge. Tilmelding senest 9. oktober online aeldresagen.dk/city eller på servicekontoret, 33 22 80 04. Arrangementet er kørestolsvenligt. Ved tilmelding for ikke-medlemmer skal man huske at skrive navn, adresse og telefonnummer.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


­ ØBENHAVNS K KOMMUNE Formand for koordina­tionsudvalget: Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17, formand​​​​​​​​​​​​​​​​@a-huset.dk

Aktivitetshus

A-huset, Valdemarsgade 8, København V. Aktivitetshuset har mange aktiviteter og er knyttet til lokalbestyrelsen for København City.

Bisiddere i København

Har du behov for bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt. •  Frede Beck Pedersen, 30 76 26 00. •  Elisabeth Keis, 21 21 79 71. •  Mona Ulsted, 21 42 66 78. •  Grethe Busck, 22 25 61 05. •  Gitte S. Nielsen, 35 42 06 23. •  Frits Raunstrup, 20 63 23 71. •  Jette Bernbom, 26 54 24 90.

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der stod dig nær, og har du brug for at tale med nogen? Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har solid baggrund og stor erfaring med lignende arbejde. Der er tavshedspligt. Hver gruppe mødes to timer ugentligt. Kontakt en af gruppelederne herunder. Du bliver så inviteret til en samtale. Allis Novèl, 32 15 12 60. Ellen Lütken, 33 14 25 52. Hans Erik Nymand, 25 54 71 43.

Seniorvejledning

•  Sociale ydelser, hjemmehjælp/pleje, hjælpemidler: Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk •  Banksager, arvesager: Jakob Glud, 22 44 43 88, jakob.glud​@mail.dk •  H jemmehjælp/pleje, plejehjem, kommunikation med myndigheder, læger mv.:

Mona Ulsted, 21 42 66 78, mona.ulsted.31​@gmail.com •  Kommunikation, testamenter, ansættelsesforhold: Gitte S. Nielsen, 35 42 06 23, gittesn​@mail.dk •  Økonomi, jura, erhverv: Frits Raunstrup, 20 63 23 71, fritsraunstrup​@gmail.com Jette Bernbom, 26 54 24 90, frubombom​@gmail.com Ebbe Worsøe Petersen, 51 42 41 22, ebbe.worsoe​@gmail.com

Seniorvejledning med træffetid

AMAGER2300 Formand: Palle Skov, 30 62 75 27, FM.Amager2300.101-23​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Dorthe Thorbech, 61 68 88 20, dorthe​​​​​​​​​@thorbech.dk Kasserer: Jytte Yunai, 21 67 56 60, jytte​​​​​​​​​@akkura.dk Sekretær: Elsebeth Wehage, 61 29 14 35, wehageelsebeth​@ gmail.com

Økonomi, pension, gæld. Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00. Elisabeth Keis, 21 21 79 71. Træffetid: Onsdag kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.

Kontor

Vågetjeneste

http://æs.dk/amager2300 Facebook-side: www.facebook.com/ amager2300.aes Facebook-gruppe: http://bit.ly/2MDgmNf

Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet. Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger. Vi våger fire timer ad gangen, enten dag, aften eller nat. Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale. Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, turmeric1​@hotmail.com

Telefonisk rådgivning

Landsforeningen Ældre Sagen har telefonisk rådgivning af faguddannede ansatte om sociale og juridiske spørgsmål, 80 30 15 27, mandage, tirsdage, onsdage og fredage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-18.

Elektronisk nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev fra din lokalafdeling, og få opdaterede nyheder og information om aktiviteter og arrangementer nær dig. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. Af hensyn til datasikkerheden skal tilmeldingen ske via lokalafdelingens hjemmeside.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Holmbladsgade 62, København S. Kontortid mandag-torsdag kl. 10-12, 35 13 70 37, amager2300.aes​@gmail.com

Hjemmeside m.m.

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret, 35 13 70 37, eller formanden.

Tilmelding og betaling generelt

Du kan, medmindre andet er anført ved den enkelte aktivitet, tilmelde dig og betale online eller ved henvendelse på kontoret. Tilmelder du dig online, kan du betale med alle gængse betalingskort og MobilePay. På kontoret tager vi imod kontanter, og du kan betale med MobilePay. Vælger du at betale kontant, beder vi dig medbringe aftalte penge.

Tilmelding og betaling for sæson 2020/21

Deltagere, der har gået til bridge, gymnastik, linedance og styrketræning, kan forhåndsreservere og betale for plads på samme hold til den kommende sæson. Obs: Gymnastik er ændret. Vælg hold a eller b.

Tidligere deltagere med kendt mobilnummer/ e-mail modtager særskilt vejledning på e-mail eller via sms. Deltagere, som ikke har modtaget sms eller e-mail, skal henvende sig til kontoret.

Tilmelding til faste aktiviteter

I Holmbladsgade 62, sæson 2020/21. Fra og med denne sæson skal man tilmelde sig alle faste aktiviteter i Holmbladsgade: Poker, klubber, litteraturkredse mv. Under enkelte aktiviteter er anført covid-19forbehold. Procedure og tidsfrist vil blive lagt på hjemmesiden og oplyses på kontoret. Tidligere deltagere med kendt e-mailadresse eller mobilnummer modtager særskilt vejledning på mail eller via sms.

Besøgsven - besøgsvært

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi forsøge at finde den rigtige person til dig. Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen til hverken besøgsven eller besøgsvært. Kontakt: Jette S. Andersen, 29 87 84 36, jette.s.a​@hotmail.com Dorthe Thorbech, 61 68 88 20, dorthe​@thorbech.dk Elsebeth Wehage, 61 29 14 35, wehageelsebeth​@gmail.com

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene. Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9  og ønsker dig godmorgen. Ønsker du at modtage eller at foretage tryghedsopkald, bedes du kontakte Lisbet Worsøe, 32 96 28 84. Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen for at modtage eller foretage et tryghedsopkald.

det sker

august 2020

3

»


Handyman

Så længe covid-19restriktioner gælder, er tilbuddet lukket. Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, som fx at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde! Knud Andersen, 30 89 90 46, kl. 12-13 mandag-fredag, knud.andersen3​@gmail.com

Informationsmøde om kvindefodbold

Seniorfodbold for kvinder 65+. Tirsdag 15. september kl. 10. Sted: Klubhuset hos Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Flemming fra Sundby Boldklub og Dorthe fra Ældre Sagen fortæller om dette nye initiativ, som støttes af Københavns Kommune og DBU. Se artiklen på forsiden.

Studiegruppe i slægtsforskning

Sted: Holmbladsgade 62. Varighed: Ugentligt to timer. Forventet start i uge 37, der er den anden uge i september. Ugedag og tidspunkt endnu ikke fastlagt. Studiekredsen er for begyndere og let øvede. Eneste krav er interesse for emnet. Maks. fire deltagere. Information hos Bodil Benn Sørensen, 26 80 46 18. Tilmelding online senere. Pris: 300 kr.

Corona-forbehold

Grundet corona er alle startdatoer i aktiviteter med forbehold, og afholdelse sker i henhold til myndighedernes retningslinjer. Forhør dig om endelig start hos kontaktpersonen for den enkelte aktivitet.

4

det sker

august 2020

Livsfortælling for mænd 65+

Mandage kl. 15-17. 5. oktober-26. april. Sted: Holmbladsgade 62. Kom og deltag over en kop kaffe, og lad tankerne få inspiration til at gå tilbage i tiden og finde historier fra dit liv. Historierne kan være af variabel længde, og indholdet bestemmer du selv. Tilmelding online eller på kontoret.

Styrketræning i Bomi-Parken

Torsdage kl. 16-17.30. 3. september-27. maj. Sted: Gyldenrisvej 4, København S. Vi varmer op i 10-15 minutter. Herefter arbejder vi under vejledning med husets styrketræningsmaskiner. Sideløbende laver vi gulvøvelser, en kombination af smidighed og styrke. Til slut udstrækning i 10-15 minutter. Vagn Egede Olsen, 29 40 60 46. Pris: 350 kr.

Styrketræning i Hørgårdens Aktivitetscenter

Mandage kl. 10.30-12. 7. september-31. maj. Sted: Brydes Alle 32. Vi varmer op i 10-15 minutter. Herefter arbejder vi under vejledning med styrketræningsmaskiner. Sideløbende laver vi gulvøvelser, en kombination af smidighed og styrke. Til slut udstrækning i 10 minutter. Elsebeth Wehage, 61 29 14 35. Pris: 350 kr.

Gymnastik i Prismen 1

•  Hold 1a: Mandage kl. 10.45-11.30. •  Hold 1b: Mandage kl. 11.45-12.30. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. 5. oktober-26. april. Obs: Reduceret program i forhold til tidligere sæsoner. Op til 25 gymnaster mødes hver mandag og får i tre kvarter sved på panden, ømme muskler og smil på læberne. Det hele under Else Christensen kyndige instruktion sekunderet af Jette Henriksen.

Else Christensen, 23 27 17 67. Pris: 200 kr.

Træn dig glad i Prismen 2

•  H old 2a: Mandage kl. 12.45-13.30. •  Hold 2b: Mandage kl. 13.45-14.30. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. 5. oktober-26. april. Obs: Reduceret program i forhold til tidligere sæsoner. Op til 25 gymnaster mødes hver mandag og får i tre kvarter sved på panden, ømme muskler og smil på læberne. Det hele under Palle Kummerfeldts kyndige instruktion sekunderet af Bodil Rasmussen. Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98. Pris: 200 kr.

Linedance for let øvede

Torsdage kl. 12-13.30. 3. september-29. april. Sted: Sundbyøsterhallen. For dem, der har danset linedance i mindst et år. Her danser man i lige rækker ved siden af og bag hinanden. Linedance kræver intet udstyr og kan danses i hvilken som helst påklædning. Se ”Tilmelding”. Pris: 350 kr.

Linedance for øvede

Mandage kl. 14.30-16. 7. september-24. maj. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. For dansere, der har danset linedance i mindst to år. Se ”Tilmelding”. Pris: 350 kr.

Petanque

Mandage kl. 10-12. Indtil 28. september. Sted: Kastrupfortet neden for restauranten. Baner anlægges, så krav til afstand og maks. deltagerantal kan overholdes. Se mere på hjemmesiden. Mød op med egne petanquekugler, så vil du blive orienteret af arrangøren.

Seniorfodbold

For mænd i Sundby Boldklub. Onsdage kl. 11-13. Sted: Raffinaderivej 23, København S. Kom og spil fodbold med andre mænd. Arrangementet er startet op af DBU, men

drives nu af spillerne selv. Ud over de to sædvanlige halvlege er der mulighed for at gennemføre en tredje halvleg, som der sædvanligvis er interesse for. Kontaktperson oplyses, når du møder op.

Seniorfodbold

For kvinder i Sundby Boldklub. Tirsdage kl. 10-12. Fra 22. september. Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Kom og spil fodbold med andre kvinder. Holdet er for nybegyndere. Fodbold er en motionsform, som er god både for din kondition, muskelopbygning, balance og dit humør. Tredje halvleg afholdes i klubhuset. Kontaktperson oplyses, når du møder op. Ingen tilmelding.

Stavgang på Amager Fælled

Torsdage kl. 11-12. Fra 2. september. Sted: Uden for metrostationen Islands Brygge. Op til 10 deltagere går enten en kort rute på 3 km eller en lang rute på 6 km. Medbring egne stave. Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede. Helen Poulsen (6 km), 27 14 26 33 eller Pia Jørgensen (3 km), 50 92 15 21.

Løbehold

Torsdage kl. 9-10.30. 20. august-10. december. Sted: Siloen ved Bryggebroen, hvor vi kan stå i læ, inden vi løber. Savner du løbemakkere til kortere eller længere ture på Islands Brygge og omegn? Vil du deltage på et løbehold, hvor vi løber 5 eller 10 km? Hvis der er stemning for at løbe 10 km, løber vi 5 kmruten to gange. Deltagerantal: Min. 5, maks. 10. Tilmelding til Marianne Spanggaard, marianne.spanggaard​@ gmail.com

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Bowling - efterår og vinter

Tirsdage kl. 11-12. 1. september-15. december. Sted: BBC Bowling, Englandsvej 337-339 i Tårnby. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Elsebeth Wehage, 61 29 14 35. Pris: 600 kr.

It-cafe i Holmbladsgade

Mandage kl. 10-12. Fra 7. september. Sted: Vores lokaler i Holmbladsgade 62. It-cafeen er under reorganisering. Følg med på lokalafdelingens hjemmeside. Dan Jønsson, 60 84 66 67.

It-cafe i Hørgårdens Aktivitetscenter

Tirsdage kl. 10-12. Fra 8. september. Sted: Hørgårdens Aktivitetscenter, Brydes Allé 30. Hvis du har spørgsmål om it, og specielt til din egen computer/tablet, så tag den under armen, og kom og få gode råd. Husk strømforsyningen til din pc/tablet. Dan Jønsson, 60 84 66 67.

Litteraturkreds 1

1. mandag i hver måned kl. 13-15. 7. september-3. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Lisbet Petersen, 32 96 28 84.

Litteraturkreds 2

Onsdage i ulige uger kl. 10.30-13. 7. oktober-12. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Annette Bertelsen, 28 56 50 66.

Litteraturkreds 3

Onsdage i lige uger kl. 11-13. 2. september-5. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Nina Loft, 41 17 68 49.

Onsdagsklubben

Onsdage kl. 13.30-16. Fra 2. september. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Torsdagsklubben

Torsdage kl. 10-14. Fra 3. september. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Susanne Sommer, 28 44 00 14.

Fredagsklubben

Fredage kl. 11-16. Fra 4. september. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Karin Rokvist, 33 22 69 52.

For kunstelskere

2. og 4. torsdag hver måned kl. 11-12. 8. oktober-22. april. Sted: Aftales fra gang til gang. Vi er kunstelskere og spørger med jævne mellemrum os selv, hvad kunst egentlig er. Vi mødes og ser på kunst i mange former. Maks. fire deltagere. Information: Bodil Kaule, bodil60​@gmail.com Pris: Hver deltager betaler selv entre mv. til museer.

Bridge - turneringshold

Torsdage kl. 10-14. 1. oktober-25. marts. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Bridgeholdet er for øvede spillere og er på 36 medlemmer. Der spilles i to halvsæsoner, oktober-december og januarmarts. Det er p.t. ikke afklaret, under hvilke vilkår holdet kan begynde. Følg med på hjemmesiden. Frantz von Müllen, 40 51 87 14. Pris: 350 kr. plus 150 kr. internt pr. halvsæson.

Poker

Tirsdage kl. 10-14. Fra 1. september. Sted: Holmbladsgade 62. Deltagerantal og tidspunkt fastlægges senere. Flemming Sørensen, 51 18 11 44. Pris: 150 kr. maks. pr. halvsæson.

Årsmøde

Fredag 4. september kl. 15-17. Sted: Radisson Park-Inn Hotel, Engvej 171, 2300 København S.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Udsat fra 13. marts. Se officiel indkaldelse i bladpakken. Dagsorden ifølge vedtægterne. Palle Skov.

BRØNSHØJ-VANLØSE Formand: Gurli Kejser, 21 20 39 07, gurli.kejser​​​​​​​​​​​​​​​​@mail.dk Næstformand: Vagn Tveskov, 51 94 61 21, vlt​​​​​​​​​​​​​​​​@webspeed.dk Kasserer: Preben Husher, 21 60 59 40, prehus​​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com

Kontor

Ved Bellahøj Nord 12 B, Brønshøj. Mandag-onsdag kl. 10-12, 38 80 88 86, aesbrh.vnl​@mail.dk Kontoret åbner tidligst 3. august.

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret eller formanden.

Besøgsven

Har du lyst til at få en besøgsven? Har du tid og lyst til selv at være besøgsven? Vivi Thinter, 24 40 85 99, besoegsven2019​@gmail.com

Tryghedsopkald

Vores telefonstjerne er et tilbud til dig, der er utryg ved at bo alene og derfor vil være glad for at få en opringning hver dag. Du kan melde dig til og få nærmere oplysning hos Edith Hansen, 44 91 38 86.

Handyman

Se hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/ brønshøj-vanløse eller se under foreninger på www.vanloese.dk Her findes mere udførlige omtaler af arrangementer og aktiviteter.

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, som fx at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde. Ring til Bjarne Hilmar Hansen, 38 28 71 64 eller Rene Brinkløv, 26 14 64 17. Hjælpen er primært for medlemmer i postområderne 2700 og 2720. Først muligt efter 1. september grundet corona-restriktioner.

Facebook

Mød andre

Hjemmeside

Gå ind på Facebook - Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse - og giv os et like. Under ”synes godt om” er der en lille menu, hvor du skal bekræfte, at du vil have notifikationer. Derefter bliver du opdateret om vores aktiviteter.

Tilmelding og betaling til arrangementer/ kurser

•  O nline på hjemmesiden med betaling via dankort. •  P ersonligt på kontoret med betaling via dankort/ kontanter mandagonsdag kl. 10-12. Oplys altid medlemsnummer, telefonnummer og arrangementets nummer. Tilmelding er bindende. Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Kender du en, der er meget alene, eller er du selv alene og kunne tænke dig at være sammen med andre? Mary Andersen og Jytte Stegmann kender mange muligheder, har kontakter i vores område og vil gerne hjælpe. Jytte kommer gerne på besøg eller arrangerer et møde på Ældre Sagens kontor, Brønshøj, og orienterer herom. Jytte Stegmann, 38 60 10 89, jytte.stegmann​@mail.dk

It-assistance hjemme

Hvis du er gangbesværet eller har en stationær pc, som er for tung til at tage med på it-cafeen, så kan vi tilbyde, at Bjarne Jørgensen kommer hjem til dig. Hvis det har interesse, så kontakt kontoret for en aftale. Først muligt efter 1. september 2020 grundet corona-restriktioner.

det sker

august 2020

5

»


Badminton

Mandage kl. 11-12. 7. september-3. maj. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Hold 321. Thorkil Thomsen, 60 72 95 90. Pris: 500 kr. pr. sæson.

Badminton

Torsdage kl. 10-11. 3. september-27. maj. Sted: Grøndal Multicenter, hal J, Hvidkildevej 64. Hold 322. Skjult tilmelding betyder: Aktiviteten vises ikke på hjemmesiden. Tilmelding sker med link, som holdlederen udleverer. Alex Kurt Olsen, 60 68 08 99, 1940ako​@gmail.com Pris: 500 kr. pr. sæson.

indgang Åkandevej. Hold 329. Motions-volleyball for mænd og kvinder. Vi har det hyggeligt, samtidig med at vi får god motion. Information hos Gitte Glyrup, 29 72 18 01. Skjult tilmelding fra 1. juli. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Volleyball - øvede

Tirsdage kl. 9.45-11. Sted: Kontoret. Hold 325. Både for mænd og kvinder. Vi går en times tid - hele året. Medbring stave. Ingen tilmelding.

Tirsdage kl. 8.15-10. 1. september-27. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, indgang Åkandevej. Hold 330. Der er venteliste. Motions-volleyball for mænd og kvinder. Vi har det hyggeligt, samtidig med at vi får god motion. Skjult tilmelding fra 1. juli. Information hos Lena Carlsson, 25 13 48 31. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Indendørsfodbold

Indendørsfodbold - øvede

Stavgang

Tirsdage kl. 11-13. 1. september-4. maj. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen. Hold 326. Kun for mænd. Vi spiller efter aftale også om sommeren. Forhør om ledige pladser hos Thorkil Thomsen, 60 72 95 90. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Bowling

Tirsdage kl. 12-13. 1. september-27. april. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, NV. Hold 327. Mød op 15 minutter inden start. Information hos Kjeld og Conni Nissen, 29 45 65 91, kjeldogconni​@gmail.com Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 612 kr. for hele sæsonen.

Volleyball - øvede

Torsdage kl. 8.15-10. 3. september-20. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, 6

det sker

august 2020

Torsdage kl. 10-12. 3. september-29. april. Sted: Energicenter Voldparken, ECV-hal, indgang Åkandevej. Hold 332. Vi lægger vægt på samspil og godt kammeratskab. Vi spiller hele året, også om sommeren. Forhør om ledige pladser hos Thomas Bundgaard, 61 72 56 76. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Volleyball

Begyndere og let øvede. Mandage kl. 12-14. 7. september-3. maj. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, indgang Åkandevej. Hold 333. Volleyball-hold for mænd og kvinder. Vi starter med 20 minutters opvarmning. Husk indendørssko og let tøj. Preben Bundgaard, 61 50 06 58, preben.bundgaard​@privat.dk Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Pc Windows regneark

Onsdage kl. 10-12. 2. september-4. november. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 441. Regneark, Excel eller lignende, er et af verdens mest benyttede programmer - lær noget om dets mange funktioner. Det kan blandt andet bruges til dit husholdningsregnskab, beregning af låneomkostninger m.m. 10 lektioner. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 300 kr.

iPad-tablet/iPhone for begyndere

Mandage kl. 13-15. 7. september-19. oktober. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 442. Kursus over seks gange om de basale funktioner, opsætning og vedligeholdelse, apps, surfe på nettet, skrive e-mail, kalenderen, billedbehandling, se tv og film, høre musik, læse bøger, at bruge e-Boks, netbank og borger.dk Medbring din iPad/iPhone, dit Apple-id og tilhørende adgangskoder. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr.

Computercafe

•  O nsdage i lige uger kl. 12-14. Fra 2. september. •  M andage kl. 16-18. Fra 7. september. Sted: Ældre Sagen Brønshøj-Vanløses kontor, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 443. Computercafeen er stedet, hvor du kan komme med dine spørgsmål og konkrete problemer. Er pc’en gået i udu, vil opdateringerne ikke lykkes mv., så forsøger vi at hjælpe med problemer på både pc, tablet, iPad og smartphone. Lukket 11. juni-17. august, begge dage inklusive. Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 10 kr. pr. gang.

Pc-kursus for begyndere

Tirsdage kl. 10-12. 8. september-10. november. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 444. Pc-begynderkurset er til dig, der kun har lidt kendskab til brug af din computer. Der undervises i grundlæggende begreber inden for Windows, tekstbehandling, e-mail, internetsøgning, NemID, netbank og e-Boks. Også i overføring af billeder fra dit kamera og sikkerhedskopiering. Tilmelding og betaling fra 4. august online eller på kontoret. Pris: 300 kr.

Lær din Android-telefon at kende

Onsdage kl. 13-15. 7. oktober-21. oktober. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 446. Opdateret kursus med blandt andet de nyeste Samsungtelefoner. Lær at opsætte telefonen med sikkerhed, med spærring af uønskede telefonnumre, spærre for annoncering med Google, generelle opsætninger og gennemgang og installation af interessante apps. Medbring smartphone og adgangskoder. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 100 kr.

iPad-tablet/iPhone for let øvede

Torsdage kl. 12-14. 26. oktober-30. november. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 448. Kurset er for dig, der er aktiv iPad/iPhone-bruger, men vil lære mere om, hvad en iPad kan. Det er en fortsættelse af, hvad du lærte på begynderkurset, se hold 442. Du skal medbringe din egen iPad og de nødvendige adgangskoder, Apple-id mv. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Facebook

Onsdage kl. 13-15. 11. november-25. november. Sted: Annekslokalet, Ved Bellahøj Nord nr. 10. Hold 493. Vi ser på opsætning af en Facebook-profil, og hvordan man kommer i gang. Kursus er på tre lektioner. De første to gange koncentrerer vi os om Facebook på pc. Den sidste gang lærer vi om Facebook på tablets, iPad, iPhone samt Android-mobiler. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 100 kr.

Se og hør, hvad du vil

Mandage kl. 13-15. 24. september-1. oktober. Sted: Ved Bellahøj Nord 10 B, annekslokalet. Hold 498. Traditionel tv/radio er ved at blive overhalet af digitale tjenester. Nu kan man se og høre, præcis hvad man har lyst til når som helst. Du får viden om forskellige streamingtjenester som eReolen, Filmstriben, dr.dk, TV 2 Play mv. Desuden gennemgås anvendelsen af Apple TV og Chromecast. Pris: 50 kr.

Telefonen som gps

Onsdage kl. 13-15. 28. oktober-4. november. Sted: Kursuslokalet, Ved Bellahøj Nord nr. 10. Hold 499. Kurset tager udgangspunkt i programmet Naviki, som kører både på pc og mobiltelefon. Alle mobiltelefoner med gps kan bruges. Lær at indstille programmet på pc og mobiltelefon. Vi starter med at lære programmet på pc. Medbring din egen pc. Lav din egen rute på pc, og overfør til telefonen. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 50 kr.

Italiensk konversation

Fredage kl. 13.15-15. 4. september-14. maj. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 653. Maks. otte personer. Det forudsættes, at du kan

tale lidt italiensk. Skjult tilmelding tidligst 1. juli. Gert Hamacher, 20 11 99 01. Pris: 400 kr.

Fransk konversation

Mandage kl. 18-20. 7. september-3. maj. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 654. Fransk konversation. Skjult tilmelding fra 1. juli. Karen Christensen, 25 84 61 79. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Fransk for let øvede

Tirsdage kl. 13-15. 1. september-27. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B, annekslokalet i nr. 10. Hold 655. Fransk for let øvede. Skjult tilmelding fra 1. juli. Kirsten Krause Hansen, 38 74 83 30. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bridge for let øvede

Torsdage kl. 10-14. 3. september-29. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj. Hold 730. Vi spiller kl. 9.50-ca. 13.30. Der undervises ikke for begyndere. Nye spillere: Ring til Helle Andresen, 41 44 54 34, hvis du har spørgsmål. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 500 kr. pr. sæson.

Bridge - turneringshold

Onsdage kl. 13-16.30. 2. september-28. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj. Hold 732. Turneringsbridge, men på et meget venligt og omgængeligt plan. Vi spiller 28 spil pr. gang med en kaffepause, og vi hjælper hinanden med det praktiske. Kom og prøv. Kirsten Asmussen, 22 51 86 00, ehip2812​@gmail.com Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 500 kr.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Skak

Torsdage kl. 15-17. 3. september-29. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 733. Er der nogen, som gerne vil være med til et hyggeligt spil skak. Vi har ledige pladser. Tilmelding fra 1. juli. Holdleder: Bjarne Hilmar Hansen, 38 28 71 64 eller Preben Jensen, 32 55 90 16. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Whist - tirsdagsklub

Tirsdage kl. 13-17. 1. september-29. juni. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 734. Vi spiller whist hver uge hele året rundt. Skjult tilmelding fra 1. juli. Aase Ivø, 51 94 57 05. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Mandemad - uden lærer

Tirsdage i lige uger kl. 16-20. 8. september-27. april. Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Hold 761. Vi er en mandegruppe, der finder på, køber ind, tilbereder og spiser maden sammen under hyggelige, humoristiske og afslappede former. Mandsmod, vilje, humor og engagement er vores motto. Betaling for maden på dagen. Information hos Leif Iversen, 61 18 57 15. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson plus betaling for mad.

Madlavning kun for mænd

Onsdage i lige uger kl. 16-20. 2. september-21. april. Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Hold 762. Vi laver en middag i fællesskab og nyder de gode sager bagefter. Skjult tilmelding fra 1. juli. Holdleder: Torben L. Nielsen, lyngetorben​@gmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson plus betaling for mad.

Madlavning

Torsdage i ulige uger kl. 16-20. 10. september-29. april.

Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Hold 763. Vi laver en middag i fællesskab og nyder de gode sager bagefter. Både mænd og damer er velkomne. Skjult tilmelding fra 1. juli. Information hos Jesper Holde, 26 80 15 05, k.j.i.holde​@webspeed.dk Pris: 200 kr. pr. sæson plus forbrug af madvarer.

Håndarbejdscafe

Mandage i lige uger kl. 13.30-15.30. 7. september-19. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 764. Har du et håndarbejde liggende, som du ikke rigtig kan få færdigt, eller vil du begynde på et nyt, så kom i håndarbejdscafeen, hvor vi hygger os, mens vi nørkler. Der er symaskine til rådighed. Skjult tilmelding tidligst 1. juli. Ellis Christiansen, 38 60 11 91. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Syklub

Onsdage i ulige uger kl. 12-14. 9. september-28. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 765. Der er hjælp til syning af beklædning. Vi syr patchwork i hånden og på maskine. Der er symaskine til rådighed. Medbring selv materialer. Tilmelding fra 1. juli. Judith Jacobsen, 38 68 36 81, efter kl. 15. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Syng med

Mandage i lige uger kl. 13.30-15.30. Fra 14. september. Sted: Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290. Hold 766. Vi kommer kl. 13.30 og begynder at synge kl. 13.45 hele året. Vi synger alle slags sange, lige fra Jeppe Aakjær til Benny Andersen. Skjult tilmelding fra 1. juli. Ketty Kofoed, 23 48 29 21, ketty_kofoed​@hotmail.com Pris: 100 kr. pr. sæson.

det sker

august 2020

» 7


Slægtsforskning

Onsdage kl. 10-12. 2. september-28. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 769. Holdet er kun for øvede ingen undervisning. Det er selvstudie. Du skal medbringe bærbar computer plus strømforsyning. Vi har trådløst internet i lokalet. Judith Jakobsen, 38 60 36 81, efter kl. 15, fra 1. juli. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 10-12. 3. september-29. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 770. Holdet er både for begyndere og øvede. Det eneste, der kræves, er interesse for emnet. Medbring bærbar computer plus strømforsyning. Vi har trådløst internet i lokalet. Skjult tilmelding fra 1. juli. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Studiekreds/læseklub

Onsdage i lige uger kl. 14-16. 2. september-21. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 771. Vi mødes hver 14. dag. Vi læser bøger, tager på kulturelle ture i byen eller diskuterer aktuelle emner og har socialt samvær. Skjult tilmelding fra 1. juli. Jytte Rønne, jytte.ronne​@gmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

Slægtsforskning

Legacy-undervisning. Fredage kl. 10-12. 4. september-30. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 10 B, annekslokalet. Hold 773. Undervisning i slægtsforskningsprogrammet Legacy. Kurset forudsætter kendskab til slægtsforskning. Skjult tilmelding fra 1. juli. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bordtennis

•  Tirsdage kl. 9-12. •  Torsdage kl. 9-12. Fra 1. september. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. 8

det sker

august 2020

Bordtennis i Brønshøj. Tilmelding hos Flemming Larsen, 43 64 74 74.

Vilhelm Lauritzen Terminalen

Tirsdag 1. september kl. 12. Sted: Vilhelm Lauritzen Alle 1, Kastrup. Arrangement 951. Kom med på en spændende rundvisning i den gamle lufthavnsterminal, som blev indviet i 1939 og flyttet i 1999 til nuværende position og i dag er VIP-bygning. Der må kun tages billeder til privat brug. Tilmelding og betaling: Online eller kontoret senest 12. august. Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer: 350 kr.

Københavns Bymuseum

Mandag 28. september kl. 10.45. Sted: Stormgade 18, København V. Arrangement 952. Guidet tur på det nye Københavns Bymuseum, fra Overformynderi til moderne museum. Vi kommer bag kulisserne og får indblik i arbejdet, der er gået forud for udstillingen. Hør om den smukke bygning fra 1894. Sløret løftes for udfordringer og overraskelser, som projektet har budt på. Timelding og betaling: Online eller kontoret 11. august-8. september. Pris: 200 kr. for medlemmer.

KØBENHAVN CITY Formand: Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17. Næstformand: Jytte Sauffaus Pedersen, 51 21 97 57. Kasserer: Doris Kristensen, 53 53 92 22.

Servicekontoret

Ændrede betalingsregler pga. corona. Ring og bestil tid på servicekontoret for betaling. Fra 3. august, mandag og torsdag kl. 10-15, på telefon 33 22 80 04. Fra september er der åbent normalt. Arrangementer kan for det

meste betales online, aeldresagen.dk/city og kun med dankort. Hold kan kun betales på servicekontoret. Der kan betales med dankort, kontant eller MobilePay.

Sommerferie

Cafeen åbner igen tirsdag 8. september, hvis gældende corona-regler for cafeer mv. kan overholdes.

Hvad kan dit medlemskort?

Dit medlemskort gælder i hele landet. Du kan tilmelde dig alle arrangementer mv., hvis du finder noget af interesse. Du kan få rabat visse steder, så husk altid at have medlemskortet med. Der findes en app, som du kan hente i din smartphone. Der kan du til enhver tid vise dit medlemskort.

Torsdagsaftenarrangementer

Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, 1. sal. Festlige torsdagsarrangementer med dans/ underholdning ca. en gang om måneden på fastlagte datoer. Program for efterårssæson kommer i næste blad. Der serveres smørrebrød eller lignende kl. 18.30, og underholdningen starter kl. 19.30. Bemærk, at første arrangement er i oktober. Servicekontoret, 33 22 80 04.

Kontakt til holdledere

Kontakt til holdledere kan kun foregå, hvis der står et telefonnummer under aktiviteten. Hvis ikke, skal al henvendelse ske til servicekontoret, 33 22 80 04.

Besøgsvenner/besøgsvært

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig. Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen. Kontoret har åbent hver mandag kl. 11-14, Valdemarsgade 8, 1. sal. Henvendelse til besøgskoordinator Kirsten Henriksen, 61 20 06 12, besoegsvenner​@a-huset.dk

Handyman

Grundet covid-19-reglerne er der ikke mulighed for hjemmebesøg i august. Bor du i Cityområdet og er medlem af Ældre Sagen, kan du gøre brug af vores handyman til at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Ring til servicekontoret, 33 22 80 04. Computerproblemer er undtaget. Pris: 50 kr. pr. besøg til dækning af benzin og p-afgifter.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når du bor alene. Er du interesseret i at modtage eller at foretage tryghedsopkald, så kontakt Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Hjælp til pc - hjemme

Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, hvis du bor i City og er medlem af Ældre Sagen. Pris: 50 kr. pr. besøg til dækning af p-afgifter mv.

Skolevenner

Kontaktperson for skolevenner på Det Kgl. Vajsenshus’ Skole samt Christianshavns Døttreskole, privatskole på Christianshavn. Henvendelse til Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk

Vil du være frivillig i City?

Du kan blive besøgsven, deltage i tryghedsopkald, vågetjenesten, hjælpe i søndagscafe, servicekontoret mv. Vi samler alle, som er interesserede i at blive frivillige, og orienterer om de muligheder, der er. Tirsdag 22. september, 27. oktober og 24. november kl. 15. Connie Storm, 28 11 88 27 eller Lizette Hannibal, 20 40 11 98.

Årsmøde 2020

Lørdag 5. september kl. 14. Der indkaldes til årsmøde i City ifølge gældende regler. Sted: Valdemarsgade 8. Der serveres kaffe og kage. Det fysiske medlemskort skal forevises for at kunne stemme.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Gymnastik

•  Hold 302. Mandage kl. 10-11.30. 7. september21. december. Elisabeth Erbo, 51 28 19 08. •  Hold 303. Onsdage kl. 10-12. 2. september16. december. Gulvmotion. Kan være overtegnet. Holdleder: Britta Pedersen, 30 35 90 12. •  Hold 304. Onsdage kl. 12.30-14.30. 2. september16. december. Rytmisk gymnastik. Holdleder: Jette Andersen, 40 30 98 69. Sted: Valdemarsgade 8. Kontakt holdleder om plads. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fitness m/k

•  Hold 310. Mandage kl. 10-11. Fra 7. september. Holdleder: Hanne Vang. •  Hold 308. Mandage kl. 11-12. Fra 7. september. Holdleder: Hanne Vang. •  Hold 311. Mandage kl. 12-13. Fra 7. september. Holdleder: Hanne Vang. •  Hold 318. Tirsdage kl. 10-11. Fra 1. september. Holdleder: Elisabeth Erbo. •  Hold 312. Tirsdage kl. 11-12. Fra 1. september. Holdleder: Elisabeth Erbo. •  Hold 313. Tirsdage kl. 12-13. Fra 1. september. Holdleder: Elisabeth Erbo. •  Hold 309. Onsdage kl. 10-11. Fra 1. september. Holdleder: Kurt Krarup. •  Hold 317. Onsdage kl. 11-12. Fra 2. september. Holdleder: Kurt Krarup. •  Hold 316. Onsdage kl. 12.45-13.45. Fra 2. september. Holdleder: Kurt Krarup. •  Hold 319. Torsdage kl. 10-11. Fra 3. september. Holdleder: Søren Winther Hansen. •  Hold 314. Torsdage kl. 11-12. Fra 3. september. Holdleder: Søren Winther

Hansen. •  Hold 315. Torsdage kl. 12.30-13.30. Fra 3. september. Holdleder: Søren Winther Hansen. •  Hold 305. Fredage kl. 10-11. Fra 4. september. Holdleder: Conny Borring. •  Hold 306. Fredage kl. 11-12. Fra 4. september. Holdleder: Conny Borring. Sted: Valdemarsgade 8. Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, om plads. Pris: 150 kr. pr. sæson.

Linedance

Mandage kl. 15.15-18.15. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 321. Hyggehold. Holdleder: Susanne Rasmussen. Servicekontoret, 33 22 80 04. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Stavgang C

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Ved posthuset, Trianglen. Hold 324. Til begyndere har vi lånestave. Holdleder: Thea Mottes, 21 21 41 09. Pris: Gratis at deltage, dog må man selv anskaffe stavene.

Stavgang

Onsdage kl. 10-12. Sted: Hovedindgangen til Frederiksberg Runddel. Hold 325. I tilfælde af dagsregn aflyses. Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Gåture

Torsdage kl. 11-13. Indtil 16. december. Sted: Forskellige steder. Hold 326. Kontakt holdleder Frank, 22 90 16 88, om udlevering af sæsonprogram for efterårssæsonen. Holdleder: Frank Christensen.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Yoga

Fredage kl. 10-11.45. Fra 4. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 16. Hold 329. Stiv i nakken, øm i ryggen, eller trænger du bare til at få rørt kroppen i godt selskab? Der undervises i Hatha-yoga, som er en klassisk yogaform. Holdleder: Lena Thurmann, lena​@thurmann.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

Cafeen med hjerterum

Tirsdage kl. 14-16. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15/16. Hold 366. Cafeen med hjerterum er for lettere demente og pårørende. Det er vigtigt for demente at få motion/socialt samvær. Der vil være sang og musik, stolegymnastik, hygge og enkelte debatindlæg og mulighed for at afprøve vores fitnessmaskiner. Holdleder: Susanne Wiingaard. Pris: 100 kr. pr. sæson. ≤≥

Rytmisk dans

Tirsdage kl. 17-18.30. 8. september-24. november. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Hold 368. Rytmisk dans. Trods stor interesse blev forårsholdet ikke til noget, men nu starter vi igen. Vi danser til nyt og gammel musik, evergreens mv. Ingen partnerdans. Der er en kaffepause. Holdleder: Karoline Eriksen. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Lancier

Onsdage kl. 17.15-19. 7. oktober-28. oktober. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Hold 369. Så prøver vi igen. Holdet er klar til at få pulsen op igen, så vi starter et 4-ugers hold. Peter giver os indblik i den gamle dans. Partner er ikke nødvendig. For afvekslingens skyld kan der blive tid til lidt lette folkedanse, og midt i forløbet er der kaffepause. Holdleder: Peter Neersø.

Tilmelding til servicekontoret eller online senest 5. oktober. Pris: 100 kr. Gratis kaffe/te.

It-cafe

Mandage kl. 10-14.30. 7. september-30. november. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 411. Har du problemer med brug af din pc, tablet eller smartphone? Uanset om du bruger Windows, MacBook, Android eller Apple, kan vi hjælpe dig i cafeen. Medbring eget udstyr, herunder strømforsyning. Vi kan evt. vise dig, hvordan du løser dit problem på vort udstyr. Holdleder: Walter Planhof. Pris: 25 kr. pr. gang, der betales på servicekontoret. ≤≥

Computere for begyndere

Onsdage kl. 14.30-16.30. 2. september-16. december. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 20. Hold 472. Kan du det mest elementære på din pc, men vil gerne lære noget mere om mapper? Lær at gemme dine mapper, så du kan finde dem igen. Sætte tekst ind via nettet, sorter og hold orden. Vi snuser til Google. Undervisningsmateriale udleveres. Holdleder: Conny Borring. Tilmelding til servicekontoret. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Billedbehandling med workshop

Begyndere/let øvede. Onsdage kl. 12-14. Fra 2. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 20. Hold 473. Billedbehandling med workshop for begyndere/let øvede. Holdleder: Conny Boring. Pris: 300 kr. for efteråret.

Tal til din telefon

Onsdage kl. 14.30-16.30. 2. september-16. december. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 480. Hvordan lærer du at tale til din telefon? Har du brug for færdigheder, så du får det optimale ud af din Android-telefon, så kom det sker

august 2020

9

»


og få et par hyggelige timer med muligheder for at lære ny teknik. Kontakt Jens Johansen, 25 92 70 26, kl. 9-10 og hør nærmere. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 50 kr. ≤≥

Apple-cafe

Tirsdage kl. 10-12. 8. september-15. december. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 482. Råd og vejledning til dig, der har brug for en hjælpende hånd og lyst til at lære mere om iPhone, iPad og MacBook. Holdleder: Martin Hansen. Kontakt Martin før tilmelding på martin​@a-huset.dk Pris: 50 kr. Betales på servicekontoret.

iPhone/iPad for alle

Mandage kl. 12.30-14.30. 7. september-12. oktober. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 494. Lær, hvordan du bruger iPhone og iPad. Om du er ny eller erfaren bruger, vil kurset åbne dine øjne for bedre eller nye anvendelser af dit udstyr. Du får indflydelse på kursets indhold - fx de basale indstillinger, e-mail, iCloud, Appstore m.m. Kurset varer 6 x 2 timer. Kontakt holdleder Bjarne Rasmussen, 40 52 11 84, før tilmelding. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 250 kr.

Bridge - hyggehold

Torsdage kl. 12-16. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 701. Holdledere: Bent Johansen og Hans Heiwigh. Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

Bridge

Mandage kl. 12-15. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 702. For øjeblikket er der ingen holdleder. Pris: 300 kr. ≤

10

det sker

august 2020

Bridge

Tirsdage kl. 10-13.30. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 703. Kom og vær med til hyggeligt samvær, mens du holder de små grå i gang. Holdet kan være overtegnet. Holdleder: Per Carlsen, 26 47 73 13. Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

Whist

Tirsdage kl. 10-14. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15. Hold 704. Kan du spille og har lyst, kontakt holdleder for nærmere aftale. Holdleder: Britta Bürckel, 25 21 96 99. Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

L’hombre

Onsdage kl. 14.15-17. Fra 2. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 25/26. Hold 705. Ledige pladser for spillere med kendskab. Tilmelding til servicekontoret, 33 22 80 04. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Opera

Mandage kl. 15-17. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 706. Her kan du lytte til alle tiders opera og klassisk musik. Holdleder: Jytte Broch Kjeldgaard, 36 16 00 88. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Italiensk bel canto-opera Fredage kl. 12-15. Fra 4. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 707. Vi lytter til klassisk musik, koncerter og operamusik. Holdleder: Ilse Gardell, 24 34 81 93. Pris: 200 kr. pr. sæson. ≤≥

Tegning og maling

Tirsdage kl. 10-13. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 708. Kontakt holdleder Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55, om plads.

Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

Tegning og maling

Fredage kl. 12-16. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 709. Tegn og mal dine billeder. Kontakt holdleder Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55, om plads. Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

Billard

•  Hold 711. Mandag-torsdag kl. 10-13. 7. september-17. december. Holdledere: Bjarne Christensen, 51 90 79 92, og Carsten Christophersen, 29 61 74 84. Pris: 400 kr. pr. sæson. •  Hold 712. Fredage kl. 10-13. Fra 4. september. Kontakt holdleder Flemming Olsen, 93 92 24 10, om plads. Pris: 300 kr. pr. sæson. •  Hold 715. Mandage kl. 17-19. Fra 7. september. Holdleder: Hanne Nielsen. Pris: 300 kr. pr. sæson. Sted: Valdemarsgade 8. ≤

Poker

Torsdage kl. 10-14. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 713. For begyndere og rutinerede, uanset alder og køn. Spørg om ledige pladser. Indsats maks. 10 kr. Holdleder: Finn Christensen, 23 20 88 92. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Snooker

Torsdage kl. 14-17. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15. Hold 714. Der er plads til seks spillere pr. hold. Snooker er både for nybegyndere og rutinerede spillere - uanset alder og køn. Der bliver spillet snooker på ¾ billardborde. Holdleder: Poul Løwenstein, 42 17 05 15. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Snooker

Mandage kl. 13-17. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 716. Holdleder: Jørgen Reinholdt, 35 38 45 51. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Snooker

Onsdage kl. 13-17. Fra 2. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 717. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Svend Aage Andersen, 60 17 30 71. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Keglebillard - begyndere

Tirsdage kl. 13-16. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 718. Kontakt holdleder om ledige pladser. Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. Pris: 300 kr. pr. sæson. ≤

Den danske sangskat

Torsdage kl. 10-12. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18. Hold 722. Kontakt holdlederen om plads. Holdleder: Polly Jørgensen, 28 57 73 68. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Litteratur og diskussion

Tirsdage kl. 12.30-14. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 19. Hold 723. Vi læser fortrinsvis nordiske noveller af nye og ældre forfattere. Novellen bliver læst op, så der er ingen forberedelse for den enkelte. Vi diskuterer indholdet under hyggeligt samvær. Hver gang er et afsluttet forløb. Der er venteliste. Holdleder: Hanne Lillian Tveskov, 38 60 61 21. Pris: 200 kr. pr. sæson. ≤

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Patinaorkestret

Onsdage kl. 10-12.45. Fra 2. september. Sted: Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, Valby. Hold 724, Alle er velkomne til at lytte til vores musik, men ring først. Måske har vi et spillejob ude i byen. Orkestret spiller musik for enhver smag, specielt musik, der swingede i 1930’erne og 1940’erne. Holdleder: Ole Bull, 27 62 95 52, ole​@bull.dk Pris: 500 kr. pr. sæson.

Engelsk konversation

Mandage kl. 13-15. Fra 7. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 731. Engelsk konversation. Der er venteliste. Holdleder: Åse Nygaard, 21 20 07 07. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Engelsk konversation

Onsdage kl. 13.30-15. Fra 2. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 21. Hold 733. Der er venteliste. Holdleder: Kathrine Nielsen. Pris: 200 kr. pr. sæson. ≤

Fransk - mellemniveau

Onsdage kl. 17-19. Fra 4. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 734. For plads kontakt holdleder Anne Birgitte Arnsfeldt, anar.62​@hotmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

Tysk konversation

Torsdage kl. 13-15. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 737. For plads kontakt holdleder Jan Andreasen, jana09​@live.dk Pris: 200 kr. pr. sæson.

Spansk konversation

Torsdage kl. 12.30-14.30. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 24. Hold 739. Spansk for let øvede. Holdleder: Mirtha Jensen, 51 94 61 91. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Spansk konversation

Onsdage kl. 11-13. Fra 2. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 28. Hold 740. Forudsætning for at deltage er, at man har lidt kendskab til spansk. Holdleder: Isabel Madsen, 20 77 56 14. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Italiensk konversation

Tirsdage kl. 14-16. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 17. Hold 741. Der er venteliste. Kontakt holdleder Uffe Bergh, 33 22 91 82. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Engelsk - begyndere og let øvede

Fredage kl. 10-12. Fra 4. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 744. Let’s speak, read and maybe write a little English! In a relaxed atmosphere of course. Holdleder: Patricia Myburgh, 50 57 65 45. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Engelsk konversation

Tirsdage kl. 14-16. Fra 1. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 745. Holdleder: Ian Peerless, 26 16 01 83, ian​@peerless.dk Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fransk - let øvede

Torsdage kl. 12-14. Fra 3. september. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 738. For plads kontakt holdleder Vivian Tolba, vt​@tolba.dk Pris: 200 kr. pr. sæson.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Er du hægtet af digitaliseringen?

I dag foretages flere og flere af vores daglige gøremål fra vores telefoner. Få vist, eller prøv selv nogle af de muligheder, som mobiltelefonen kan hjælpe dig med i din hverdag. •  H old 452. Søndag 20. september kl. 14-16.30. Tilmelding senest 17. september. •  Hold 449. Søndag 11. oktober kl. 14-16.30. Tilmelding senest 8. oktober. •  Hold 450. Søndag 25. oktober kl. 14-16.30. Tilmelding senest 22. oktober. •  Hold 451. Søndag 22. november kl. 14-16.30. Tilmelding senest 19. november. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Vil du gerne vide mere om digitaliseringen? Tilmelding online eller på servicekontoret. Ansvarlig: Walter Planhof. Pris: 50 kr. pr. gang.

Søndagsbanko

•  S øndag 6. september kl. 13. Arrangement 666. Tilmelding senest 3. september. •  S øndag 4. oktober kl. 13. Arrangement 667. Tilmelding senest 1. oktober. •  S øndag 1. november kl. 13. Arrangement 668. Tilmelding senest 29. oktober. Sted: Valdemarsgade 8. Gode præmier og fine sidegevinster. Efter kort pause nyt spil. Ansvarlig: Conny Boring. Pris: 45 kr. ved forudbestilling, inkl. tre plader a tre spil + kaffe/kage. Dertil kan købes plader til 10 kr. pr. stk. Efter tilmeldingsfrist 55 kr., også ved døren. Ikke-medlemmer: 55 kr. ≤≥

Tur til Odsherred med bus

Onsdag 2. september kl. 9.30. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 678. Vi kører til Odsherred Kunstmuseum i Asnæs. Herefter til Malergården, hvor vi spiser frokost. Derefter får vi en rundvisning i et af de få autentiske kunstnerhjem i Danmark. Kl. ca. 14.30 kører vi hjem. Busturen er også baseret på gangbesværede. Ingen kørestole i bussen. Turansvarlig: Connie Storm. Tilmelding senest 17. august online eller til servicekontoret. Pris: 250 kr. inkl. frokost, ekskl. drikkevarer.

Koncert

Bo Schiøler & Skavankerne. Lørdag 26. september kl. 14-16. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 680. Kom og få en festlig lørdag eftermiddag. Bo Schiøler & Skavankerne underholder med alt fra kattejammer-rock, blues, folk og blide ballader til sange fra den tredje alder. En musikalsk rundrejse, der skaber tanker og glæde. Tilmelding til servicekontoret eller online. Pris: Gratis for alle. Øl/vand til rimelige priser.

Søndagscafe

Søndag 18. oktober kl. 14-17. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 691. En søndag eftermiddag med et dejligt foredrag om Japan af Viggo Buje Christensen. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 45 kr. inkl. kaffe og kage.

» det sker

august 2020

11


Lune Carlsen som Kim Larsen

Torsdag 8. oktober kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 693. Lune Carlsen. Kom til en hyggelig aften med god underholdning og samvær med en masse søde mennesker. Ansvarlig: Bent Johansen. Pris: 200 kr. inkl. smørrebrød.

Jazz og dans i Ældre Sagen

Torsdag 5. november kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 694. Henning Munk og Plumperne spiller op til dans. Kom og få en glad danseaften med god musik. Ansvarlig: Bent Johansen. Pris: 200 kr. inkl. smørrebrød.

VALBY Formand: Jørgen Pedersen, 36 46 17 24. Næstformand: Marianne Jacobsen, 21 62 19 39. Kasserer: Jytte Nørgaard, 51 27 55 01.

Kontor

Ældre Sagen Valby, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby. aesvalby​@gmail.com Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12, 36 46 50 56. På grund af renovering af Kulturhuset kan der forekomme ændringer af kontorets brug og i de lokaler, vi i øvrigt bruger.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/valby

Kontaktperson

Ved aktiviteter og arrangementer, hvor der ikke er anført nogen kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Aktivitetsudvalget

Bente Christiansen, 38 33 33 12, 24 63 05 01. Anni Jensen, 36 16 63 02, 22 36 24 82. Bo Bertelsen, 50 40 77 14.

12

det sker

august 2020

Besøgsvenner

Har du lyst til at få besøg af en besøgsven et par timer om ugen? Det kan fx være for at tale med et andet menneske, gå en tur sammen eller få læst lidt op af avisen. Besøgsvenner arrangeres i samarbejde mellem Ældre Sagen og Valby Søndre Sogn. Bente Dithmer træffes på kontoret tirsdag-fredag kl. 9.30-15, 36 45 21 15, jdksmh​@gmail.com.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd, og har du ikke nogen, der kan hjælpe dig? Bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen? Så ring til Lissi, 36 30 21 59, kl. 9-10. Det er kun til småting, fx at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Opgiv navn, adresse, telefonnummer, medlemsnummer, dit problem og det bedste tidspunkt for et besøg.

Pc-hjælp

Har du brug for hjælp til din pc, tablet eller mobil, og bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen, så ring til Lissi på 36 30 21 59 kl. 9-10. Så formidler hun kontakt til Jeppe Mortensen, der er frivillig på området. Vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis der - meget mod forventning - skulle opstå skader.

Tryghedsopkald

Har du brug for et dagligt tryghedsopkald, henviser Ældre Sagen Valby til City. Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Badminton

•  Mandage kl. 9-12. Fra 7. september. •  Fredage kl. 9-12. Fra 4. september. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Vil du spille badminton, er det en fordel, at du tidligere har spillet enten tennis eller badminton, da det ikke er muligt at få træning, hvis du ingen erfaring har. Ring og hør om ledige pladser. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Litteratur

•  1 . tirsdag i hver måned kl. 12.30-14. Fra 8. september. •  3 . torsdag i hver måned kl. 12.30-14. Fra 17. september. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Vi læser en bog og taler om den. Bertel Dam Lind, berteldamlind​@gmail.com Pris: 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. ≤

Tysk konversation

•  O nsdage i ulige uger kl. 12.45-14.15. Fra 2. september. •  Onsdage i ulige uger kl. 14.30-16. Fra 2. september. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. For dig, der ønsker dit tysk genopfrisket. Der er venteliste. Gunver Andersen, 41 59 06 61, gunvermja​@gmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson + evt. kaffe. ≤

Bowling

Torsdage kl. 10.45-12. Fra 3. september. Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Også for damer. Der er venteliste. Jannie Christensen, 20 95 48 34, bedst efter kl. 16. Pris: 40 kr. inkl. sko og kaffe/ te.

Havegruppen

Mandage i lige uger kl. 13-15. Sted: Frilands Alle 20, Valby. Forår og sommer mødes vi i hinandens haver og får inspiration, gode råd og ideer. Vi kan også bytte frø og planter. Hanne Villumsen, 61 33 59 16, hvillumsen​@hotmail.com

Håndarbejdscafe

Onsdage i lige uger kl. 13-16. Fra 2. september. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby. Er der et håndarbejde, som ikke rigtigt bliver færdigt, eller vil du hellere i gang med noget nyt, så kom

hen i håndarbejdscafeen. Symaskine til rådighed. Der er også tid til hygge, kaffe eller te. Signe Jakobsen, 36 45 02 63. Pris: 20 kr.

Patchwork

Tirsdage kl. 13-16. Fra 7. september. Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, st. (indgang fra gården). For øvede. Der er venteliste. Ruth H. Jørgensen, 30 57 13 00, bedst kl. 8-9. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Engdraget ved Boldklubben Hellas. Instruktion til dem, der ønsker det. Ove Rasmussen, 42 65 15 70. Pris: 10 kr.

Pickleball

Onsdage kl. 10-11. Fra 2. september. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Ønsker du at spille pickleball, er det en fordel, at du tidligere har spillet enten tennis eller badminton, da det ikke er muligt at få træning, hvis du ingen erfaring har. Ring og hør om ledige pladser. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Spansk - let øvede

Fredage kl. 10-12. Fra 4. september. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Spansk for personer, der har haft mindst 80 lektioner i spansk. Der veksles mellem læsning, samtale og øvelser. Der er venteliste. Lene Buerup Andersen, 50 51 89 48, buerup​@outlook.dk Pris: 200 kr. pr. sæson + evt. kaffe. ≤

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Stavgang

Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Hjørnet af Valby Langgade og Bag Søndermarken. Vi går i Søndermarken og Frederiksberg Have i ca. 1½ time og i al slags vejr. Stavgang er også for mænd, og alle er meget velkomne. Vil du prøve stavgang, men mangler stave, kan de lånes de første gange. Signe Jakobsen, 36 45 02 63.

Yoga

Mandage kl. 10-12. Fra 7. september. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Medbring eget underlag. Bo Lütken Petersen, valbyyoga​@gmail.com Pris: 350 kr. for forårssæsonen - plus instruktør.

Fodbold for ældre

Tirsdag 25. august kl. 10. Sted: Engdraget 2, Valby. DBU og BK Hellas vil gerne i samarbejde med Ældre Sagen i Valby starte et fodboldhold for ældre. Der afholdes infomøde i Boldklubben Hellas’ klubhus.

Fisketur på sundet

Tirsdag 22. september kl. 8. Sted: M/S Skipper, Lautrupkaj i Kalkbrænderihavnen. På disse ture kan du fange sild til julefrokosten og torsk til nytårsaften. Det anbefales at medbringe både pirke og kastegrej. Har du ikke fisket før, men har lyst til at prøve, kan du låne fiskegrej, og vi vejleder dig i at bruge det. Vi er tilbage ca. kl. 15. Signe, 36 45 02 63, bedst kl. 8-9. Pris: 295 kr. 220 kr. for pensionister. Tilmelding og betaling senest 10. september.

Samtaleværelset

Mandag 28. september kl. 11. Sted: Kulturhuset, 3. sal. Er du interesseret i samtaler om samfundsspørgsmål som fx EU, FN, monarki, nation, rige, hertugdømme, stat, demokrati, nationale forhold, hvad er et folk?

Vi holder infomøde for interesserede. Aktivitetsleder: Henrik Fossing, sømandspræst, emeritus, henrikf46.​@gmail.com

ØSTERBRO Formand: Jan Ingvorsen, FM.Oesterbro.101-21​​​@ aeldresagen.dk Næstformand: Hanne Herborg Christensen, hanneherborg​@gmail.com Kasserer: Janni Sørensen, birring​​​​​​​​​@mail.dk

Kontor, lokaler, e-mail og hjemmeside

Bryggervangen 66, kælderen, København Ø, 39 20 17 84. Mandage kl. 9.30-12 og torsdage kl. 9.30-12. aeldresagenoebro​@dbmail.dk www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oesterbro

Hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oesterbro Se her de sidste nyheder og en ajourført liste over arrangementer og se, om et arrangement er udsolgt eller aflyst.

Nyhedsbreve

Hvis nye aktiviteter m.m. iværksættes, inden nye blade af ’Det Sker’ og Halvårsbladet udkommer, annonceres de i det lokale nyhedsbrev og kan ses på hjemmesiden. Tilmeld jer det lokale nyhedsbrev på Østerbros hjemmeside: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oesterbro Man kan også få nyhedsbreve fra andre lokalafdelinger ved at gå ind på de pågældende lokalafdelingers hjemmeside og tilmelde sig der.

Sociale aktiviteter

I Ældre Sagen tilbydes kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre, der varetager lignende frivilligopgaver.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Aktivitetshuset i Valdemarsgade

Mandag-torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14. De fem københavnske afdelinger har i fællesskab A-huset, hvor der er forskellige aktiviteter. Henvendelse: Valdemarsgade 8, 33 22 80 04. Kun for medlemmer. Særskilt kontingent.

Besøgsvenner

Vi søger flere frivillige besøgsvenner, som vil give en bid af deres tid til en ældre medborger, der savner selskab og nye venner. Besøgsvennen og besøgsværten aftaler selv, hvornår og hvor ofte de vil mødes, og hvad de vil lave sammen og begge få glæde af. Vil du være besøgsven eller have en besøgsven, kontakt kontoret, 39 20 17 84 eller Hanne Herborg, 27 53 60 01, hanneherborg​@gmail.com

Skolevenner

Vil du bruge nogle timer om måneden som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn? Vær med til at bygge bro mellem generationerne, fx gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Povl Høyer, povl.hoeyer​@post2.tele.dk

Lappekone

Har du brug for mindre tøjreparationer, så send medlemsnummer, navn, telefonnummer og opgavens art. Dorte Bertram, bertram​@newmail.dk eller kontoret, 39 20 17 84, aeldresagenoebro​@dbmail.dk Du vil blive kontaktet af lappekonen, og I aftaler det videre forløb, og hvor tøjet afleveres.

Computere, tablets og smartphones

Ældre Sagen Østerbro har mange forskellige muligheder for at hjælpe, så du får mere glæde af din computer, tablet og smartphone. Du kan komme i en af vores it-cafeer eller deltage i et af vores kurser. Du skal medbringe din computer/tablet/smartphone. Tilmelding til alle it-kurser sker efter visitation hos en instruktør i it-cafeerne.

Koordinationsudvalget tilbyder

•  S eniorvejledning i København. •  Bisidder. •  Vågetjeneste. •  Livsmods- og sorggrupper. Se under ”Københavns Kommune” forrest i bladet.

Frivillige søges

Vi har en lang række faste aktiviteter, og mange er så eftertragtede, at der er ventelister. Vi er derfor meget interesserede i at høre fra dig, hvis du vil være med til at lede en aktivitet. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12.

Arrangementer

Vi planlægger at afholde et arrangement hver måned dog ikke i sommermånederne og julemåneden. Efterspørgslen er imidlertid så stor, at vi godt kunne lave flere. Hvis du har gode ideer og lyst til at gøre en indsats, så kontakt os.

Tilmelding og betaling til arrangementer

Tilmelding og betaling kan altid ske på vores kontor. Det kan for næsten alle arrangementer ske direkte fra hjemmesiden. For de få arrangementer, hvor det er nødvendigt at møde op på kontoret, vil det være nævnt under arrangementet.

» det sker

august 2020

13


Motion

Vi har p.t. flere motionsformer og samarbejder med Fitness.dk Der motioneres i Plejecentret Sølund og Ældrecenter Fælledgården som beskrevet nedenfor. Læs mere nedenfor om aktiviteterne stavgang, cykelture, kegler, petanque, vandreture, fodbold, udemotion mv. Vi ønsker at styrke vores aktiviteter og søger frivillige instruktører.

Motion på Sølund

•  Mandage kl. 15-16. Hold 340. Start: 1. september. •  Mandage kl. 16.15-17.15. Hold 341. Start: 1. september. •  Onsdage kl. 15-16. Hold 342. Start: 1. september. •  Torsdage kl. 15-16. Hold 343. Start: 1. september. •  Mandage kl. 16.15-17.15. Hold 345. Dette hold er målrettet styrketræning og motion i eget tempo. Sted: Plejecenteret Sølund, Ryesgade 20 A. For alle hold gælder følgende: Grundet coronakrisen er det endnu ikke endeligt bestemt, hvor motionen kan afholdes mere herom senere. Efter opvarmning træner vi med øvelser på gulv, balanceøvelser samt træning med maskiner og redskaber. Kom og træn dig glad. Vi tilbyder: Opvarmningsøvelser. Styrketræning på gulv og på maskiner. Siddende motion. Ved Tonni Ingvorsen, tonni.ingvorsen​@gmail.com Pris: Træningen er gratis og kun for Ældre Sagens medlemmer.

Motion på Fælledgården

Onsdage kl. 15-16. Sted: Fælledgården, Drejøvej 3, København Ø. Hold 329. Start: 1. september. Grundet coronakrisen er det endnu ikke endeligt bestemt, hvor motionen kan afholdes -

14

det sker

august 2020

mere herom senere. Vi træner med øvelser på gulv, balanceøvelser samt træning med maskiner. Tilmelding på hjemmesiden (nuværende deltagere har fortrinsret). Ved Tonni Ingvorsen, tonni.ingvorsen​@gmail.com Kun for medlemmer.

Cykelture

Tirsdage kl. 12-15. Sted: Aftales fra gang til gang. Hold 320. Både start- og sluttidspunkt kan variere. Vi skiftes til at arrangere turene. Mænd er også meget velkomne. Holdleder: Agnete Bjerre, 53 24 22 62, agnete.bjerre​@gmail.com

Fodbold i Parken

Tirsdage kl. 10-13. Sted: P.D. Lings Alle i Skjolds klubhus. Hold 332. Ældre Sagen Østerbro tilbyder medlemskab af vores fodboldklub: Boldklubben Østerfælleds Virile Seniorer (BØVS). Træningsbane, DBU-træner, bolde, omklædningsrum og klubhus stilles til rådighed af Skjold. Der lægges vægt på en hyggelig tredje halvleg. Ved Jan Ingvorsen.

Udemotion

Mandage kl. 9-10. Sted: Indgangen til Østre Anlæg i hjørnet nærmest Sølvtorvet. Hold 333. Træningsforløbet har følgende basiselementer: Opvarmning, smidighed, balance, styrke, hjernegymnastik, kondition. Vi udnytter Østre Anlægs mange skønne nicher og det kuperede terræn. Påklædning: Tøj og fodtøj tilpasset vejret og motion. Ingen mulighed for omklædning eller opbevaring. Ved Helle Riis-Hansen og Anne Mette Riber. Tilmelding til Anne Mette Riber, 21 42 40 08. Kun for medlemmer. Maks. 20 deltagere.

Vandregruppe

1. søndag i måneden kl. 12-15. •  2 . august: Bistrup Hegn, Vaserne og Furesøen (Birkerød Station-Holte Station). •  6 . september: Tokkekøb Hegn med besøg ved Kongedyssen. •  4 . oktober: Rude Skov. Sted: Kontakt holdleder for tilmelding og oplysning om ture pr. sms. Hold 321. Vi vandrer 7-10 km med fuglekig i smuk natur. Husk mad, drikke og gerne kikkert. Mænd er meget velkomne. Holdleder: Aase Bundgaard, 28 40 32 40, aase.bundgaard​@privat.dk

Stavgang

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Fælledparken. Hold 322. Holdet er kun for medlemmer. Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres. Gratis, dog må man selv anskaffe stavene. Til nybegyndere har vi lånestave. Ved Anni Olsen, 39 29 40 96, efter kl. 17.

Petanque

•  Onsdage kl. 10-12. •  Torsdage kl. 13-15. Sted: Petanquebanen på Sølund ned til Sortedamssøen. Hold 331. Der spilles i hold på fire personer. Petanque er det gamle kuglespil, som spilles alle steder i Frankrig. Du behøver ikke at være ekspert. Der er plads til alle, som har lyst til at prøve spillet. Medbring et sæt petanquekugler. Ved Jan Ingvorsen, FM.Oesterbro.101-21​@ aeldresagen.dk

It-cafe - Bryggervangen

•  Mandage kl. 9.30-12. •  Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Bryggervangen 66. Hold 440. Medbring bærbar computer/ tablet/smartphone. I it-cafeen kan du få hjælp til it-problemer. Altså hjælp til selvhjælp af erfarne it-instruktører. Første dag efter sommerferien er 3. september. Se på hjemmesiden om eventuelle ændringer. Kun for medlemmer. Ved Niels Nielsen. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te.

It-cafe - Sølund

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A. Hold 441. Medbring bærbar computer/ tablet/smartphone. I it-cafeen kan du få hjælp til it-problemer. Altså hjælp til selvhjælp af vores erfarne it-instruktører. Kun for medlemmer. Begynder 2. september, men se på hjemmesiden om eventuelle ændringer. Ved Jan Ingvorsen. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te.

iPad-kursus

Mandage kl. 12.30-15. 28. september-12. oktober. Sted: Bryggervangen 66. Hold 471. Kurset omfatter tre mandage. Har du en iPad, kan du her få inspiration til at udnytte flere af dens muligheder. Medbring iPad og koden til din Apple-id. Maks. tre deltagere. Instruktionen foregår og illustreres via videoprojektor. Ved Peter Kullberg. Tilmelding på kontoret. Pris: 120 kr. Kun for medlemmer.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


Billedhåndtering

Torsdage kl. 12.30-15. 1. oktober-15. oktober. Sted: It-lokalet, Bryggervangen 66. Hold 481. Kurset omfatter tre torsdage. Flyt billeder fra kamera, tablet og smartphone til computer. Opret backup i skyen eller på backupdrev. Lær at forbedre billeder, redigere dem på forskellig vis og printe dem. Instruktionen foregår og illustreres via videoprojektor. Maks. tre deltagere. Ved Peter Kullberg. Tilmelding på kontoret. Pris: 120 kr. Kun for medlemmer.

Engelsk konversation

•  Onsdage kl. 10-12. Hold 724. Ved Lasse Arnold. Kurset er for dem, som nogenlunde kan udtrykke sig på engelsk og gerne vil afprøve det i samtale med andre. Fra 1. september. •  1. og 3. tirsdag i måneden kl. 13-15. Hold 725. Ved Lene Monica GranlyJensen, 31 10 01 49. Kurset er for dem, som nogenlunde kan udtrykke sig på engelsk og gerne vil afprøve det i samtale med andre. Fra 1. september. Sted: Bryggervangen 66. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt. Påregn mindre udgifter til materialer.

Tysk konversation

Tirsdage kl. 11-12.45. Fra 1. september. Sted: Bryggervangen 66. Hold 728. Sie haben ein Grundwissen in Deutsch, aber diese schöne Sprache lange nicht gesprochen. Da muss etwas geschehen. Ich gebe Ihnen Sprechanlässe in Form von Liedern, Texten, Videos und wir reden, reden, reden deutsch natürlich. Ved Christa Poulsen. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Litteratur og kunst aftenhold

3. torsdag i hver måned kl. 19-21. Sted: Bryggervangen 66. Hold 733. Vi læser tekster og finder kunst, som tids- eller temamæssigt passer til teksten, vi behandler. Lige nu skal vi i gang med en digter og mystiker fra 1200-tallet, Djelaleddin Rumi fra Afghanistan. Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66. Ved Jette Enggaard. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt. Udgifter til bøger og entre til museer.

Litteraturgruppe 1

1. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 734. Litteraturgruppe 1 er en af vores ældste grupper, som var med fra starten i forbindelse med etablering af lokalafdelingen Ældre Sagen Østerbro. Ved Lydia Irene Hautop. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Litteraturgruppe 2

2. mandag i måneden kl. 14-17. Sted: Bryggervangen 66. Hold 735. Udgangspunktet er hovedsagelig skønlitteratur af nyere danske forfattere, som vi lader os inspirere af, men andre emner kan også blive taget op. Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66. Ved Grete Vejby. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Patchwork og andet håndarbejde

1. onsdag og 3. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 743. Patchwork og andet håndarbejde. Ved Bente Nordly. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Påregn udgifter til materialer.

Patchwork

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 744. Eftermiddage med patchwork. Vi hjælper hinanden og hygger os sammen over syarbejdet. Der er ledige pladser. Ved Lilian Nielsen og Marianne Beyer. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Strikning

2. fredag og 4. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 751. Medbring dit strikketøj uanset om du er begynder eller øvet - og få en hyggelig eftermiddag med snak og måske ny inspiration. Påregn en mindre udgift til fortæring. Ved Kirsten Metasch, kirsten.metasch​@ outlook.com Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Bridge

Onsdage kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 760. For spillere med kendskab til bridge. Der spilles ikke første onsdag i måneden. Der er venteliste. Ved Niels-Erik Horn. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Medicinsk Museion

Tirsdag 18. august kl. 10.15. Sted: Bredgade 62, foran indgangen. Hold 887. Kom tæt på levende bakterier, og hør om historiens vigtigste lægevidenskabelige opdagelser og teknologiske opfindelser. Med udgangspunkt i auditoriet, hvor fortidens kirurger fik deres uddannelse, kommer vi rundt i museets udstillinger. Mere på hjemmesiden. Tilmelding inden 10. august.

Ved Anne Romey. Pris: 165 kr. Ikke-medlemmer: 330 kr. Online betaling eller kontant på kontoret.

Ryvangen - Mindelunden

Fredag 28. august kl. 10-12. Sted: Mindelundens indgang på Tuborgvej. Hold 888. Kom med på en naturskøn vandring i Ryvangen Naturpark og Mindelunden, der har status af kirkegård for de henrettede modstandsfolk. Vi slutter af med en forfriskning i det fri. Maks. 10 deltagere. Ved Anne Romey. Tilmelding 10.-24. august. Pris: 178 kr. Ikke-medlemmer: 356 kr. Betaling på hjemmesiden med dankort eller kontant på kontoret.

Årsmøde i Ældre Sagen Østerbro

Fredag 4. september kl. 10-12. Sted: Endnu ikke fastlagt. Hold 141. Stedet, hvor mødet afholdes, er endnu ikke fastlagt. Se nærmere på hjemmesiden. Ved Jan Ingvorsen.

Rådhuset - København

Onsdag 16. september kl. 10-12. Sted: Hovedindgangen ud til Rådhuspladsen. Hold 889. Inden for murene på Københavns Rådhus. Vi kommer til at høre historie og få afsløret virkelige hemmeligheder. Inkl. en rådhuspandekage og et glas mousserende vin. Varighed: 1½-2 timer. Deltagerantal: 15-25. Ved Anne Romey. Tilmelding 13. august9. september. Pris: 160 kr. Ikke-medlemmer: 360 kr. Betaling på hjemmesiden med dankort eller kontant på kontoret.

» det sker

august 2020

15


Flådestation Holmen

Torsdag 24. september kl. 10. Sted: Havnebussen ved Nordre Toldbod, vi sejler sammen til Holmen. Hold 890. Nyholm har været flådeområde siden 1600-tallet og rummer spændende historier. Vi spiser frokost på Restaurant Couloir, Lynetten Havn - fiskefrikadeller

med brød, hjemmelavet remoulade og en stor genstand. Maks. 10 deltagere. Ved Anne Romey. Tilmelding 17. august16. september. Pris: 305 kr. Ikke-medlemmer: 610 kr. Betal på hjemmesiden med dankort eller kontant på kontoret.

Arken i Ishøj

Torsdag 15. oktober kl. 13. Sted: Hovedindgangen indenfor. Bus 128 går fra Ishøj Station og direkte til Arken. Hold 894. Guidet rundtur. Udstilling på dagen: Baron Rosenkrantz - Farvernes Mystik. Bagefter går vi i cafeen og drikker kaffe for egen

regning. Deltagerantal: 10-25. Ved Anne Romey. Tilmelding 27. august7. oktober. Pris: 163 kr. for medlemmer. Hvis også medlem af Arken: 50 kr. Betal på hjemmesiden med dankort eller kontant på kontoret.

Vi søger frivillige City: Hjælp til cafeen

Vores populære cafe kan bruge flere frivillige hænder en eller flere dage. Marianne Ekstrøm-Knudsen, 32 50 85 17, 28 91 17 67.

City: Servicekontoret

Kendskab til it og kontorarbejde er en fordel, og du må også gerne være god til direkte kontakt til medlemmerne. Vi har brug for dig en dag om ugen, eventuelt halvdags, eller som vikar. Susanne Wiingaard, 30 86 66 71, 33 22 80 04.

City: Fitness

gerne til aftenhold kl. 17-19. Susanne Wiingaard eller Jytte Sauffaus Pedersen, 33 22 80 04.

City: Besøgsvenner

Vi har brug for en-to frivillige, der kan hjælpe vores koordinator med opgaver i City. Har du lyst til at bruge nogle timer om ugen, med udgangspunkt mandag, som frivillig med kontakt til borgere, så henvend dig venligst til besøgskoordinator Kirsten Henriksen, 61 20 06 12, besoegsvenner​@a-huset.dk

Vi søger frivillige til fitness. Har du lyst til at være motionsfrivillig, hører vi gerne fra dig. Du skal være indstillet på at kunne deltage i et 3-dages relevant kursus. Henvendelse til Kurt Krarup, kurtkrarup​@nypost.dk eller til servicekontoret, 33 22 80 04.

City: Den danske sangskat

City: Holdleder

Østerbro: Skolevenner

Vi søger frivillig holdleder til yoga, eventuelt i dagtimerne eller meget

Hovedstaden

OMRÅDE 10A

Vi søger en frivillig pianist til vores sanghold. Vi synger efter Højskolesangbogen og revyviser m.m. Tidspunktet er hver anden torsdag efter aftale kl. 10-12 i Valdemarsgade 8. Polly Jørgensen, 28 57 73 68. Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden som frivillig sammen

Distriktsformand: Finn Madsen 60 54 35 07 fm​​​​​​​​@aeldresagenfrb.dk

Østerbro: Frivillig i Cafe Nora

Møde- og værested for voksne kvinder fra mange lande, som bor med deres familier i Mjølnerparken på Nørrebro. Cafe Nora holder til på Hothers Plads 2, 1. sal. 10 kvinder fra Ældre Sagen er med til at hjælpe og støtte kvinderne fra Mjølnerparken mandag til torsdag et par timer ad gangen. De frivillige kommer typisk en dag om ugen. Flere frivillige vil gøre rigtig god gavn. Povl Høyer, 24 46 45 63.

Områderedaktør: Leif Geertsen 26 19 31 48 leif.d.geertsen​​​​​​​​​​​​​​​​@ gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

med glade og nysgerrige børn og være med til at bygge bro mellem generationerne? Vi hører meget gerne fra dig. Det kan være gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Grethe Skovgaard, grs​@os.dk

Kørestolsadgang

Medredaktør: Jytte Sauffaus Pedersen 51 21 97 57 sauffaus​​​​​​​​​​​​​​​​​@hotmail.com

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

10A

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.