Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden

Page 1

ARRANGEMENTER 05.04. – 16.08. 2024

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10A

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FRA

DET

KØBENHAVNS KOMMUNE

Aktivitetshus

A-huset, Valdemarsgade 8, København V.

Aktivitetshuset har mange aktiviteter og er knyttet til lokalbestyrelsen for København City.

Seniorvejledning

• Økonomi, gæld, skat. Nicolaj Nielsen, 29 70 66 82, n99@outlook.dk

• Kommunikation med myndighederne, livsændringer, psykologi.

Kuno Sørensen, 40 50 98 51, kuno.sorensen@outlook.dk

• Økonomi, jura, erhverv. Frits Raunstrup, 20 63 23 71, fritsraunstrup@gmail.com

• Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, læge, hospital eller sociale ydelser.

Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90, frubombom@gmail.com

Winnie Katz, 27 26 22 79, winniekatz@yahoo.dk

Seniorvejledning

Vejledning med træffetid om økonomi, pension, gæld, bankforretninger.

Elisabeth Keis, 21 21 79 71, onsdag kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.

Elektronisk nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev fra din lokalafdeling, og få opdaterede nyheder og information om aktiviteter og arrangementer nær dig. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Af hensyn til datasikkerheden skal tilmeldingen ske via lokalafdelingens hjemmeside.

Livsmods- og sorggruppe

To timer ugentligt.

Sted: Valdemarsgade 8. Har du mistet livsmodet og svært ved at se positivt på tilværelsen?

Eller har du mistet en person, der stod dig nær?

Det kan være en stor lettelse at sætte ord på de tanker, der måske fylder meget, og dele dem med andre. Gruppesamværet er for alle, som føler sig ensomme og triste. Der er tavshedspligt.

Merete Damm, 41 19 35 31. Ellen Lütken, 60 66 25 52.

Vågere søges

Vi er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet. Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger.

S t o r k ø b e n h a v n
Københavns Kommune
Østerbro
Amager2300 Brønshøj-Vanløse Valby
APRIL 2024 Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10A
København City
I ÅR UDKOMMER
SKER LOKALT 5 GANGE – JUNIBLADET UDGÅR

Vi våger fire timer ad gangen enten dag, aften eller nat, yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.

Vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Marie Thurah Nielsen, 23 20 70 62, mariethurahnielsen@ gmail.com

AMAGER2300

Formand: Palle Skov, 30 62 75 27, formand.amager2300@ aeldresagen-post.dk

Sekretær: Elsebeth Wehage, 27 52 89 18, 138elw@ aeldresagen-post.dk

Kontor

Holmbladsgade 73, København S.

Kontortid mandag-torsdag kl. 10-12, 35 13 70 37, amager2300@ aeldresagen-post.dk

Lukket: Juni, juli og december.

Hjemmeside m.m.

http://æs.dk/amager2300 Facebook-side:

www.facebook.com/ amager2300.aes Facebook-gruppe: www.facebook.com/ groups/214786625596434/

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret, 35 13 70 37, eller formanden.

Salg af pladser online

Alle pladser til aktiviteter, rejser og ture sælges fra kontoret.

Halvdelen af alle pladser udbydes samtidig til salg på hjemmesiden.

Når de udbudte pladser er solgt, tilbydes plads på venteliste.

Man kan ikke købe en plads ved at ringe til kontoret, men man kan, hvis der ikke er kø, få en reservation, som efterfølgende betales på kontoret.

Tilmelding og betaling

Du kan, medmindre andet er anført ved den enkelte

aktivitet, tilmelde dig og betale online eller ved henvendelse på kontoret. Begge steder kan du betale med alle gængse betalingskort og MobilePay. På kontoret tager vi også imod kontanter - medbring venligst aftalte penge. Kontoret, 35 13 70 37.

Besøgsvenner

Har du brug for en besøgsven?

Så bliv besøgsvært. Vi vil forsøge at finde den rigtige person til dig.

Besøgstjenesten træffes telefonisk hver anden mandag i ulige uger kl. 11-12. Jonna Yde, 28 66 82 55, amager2300@ aeldresagen-post.dk

Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene.

Vores tryghedsopkaldere ringer hver dag kl. 8.30-9  og ønsker dig godmorgen.

Vil du gerne modtage tryghedsopkald?

Eller vil du måske være den, der ringer op?

Jette S. Andersen, 29 87 84 36.

Birgitte Ørsted, 28 90 06 18. Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Aktiviteter

Bridge - turneringshold Torsdag kl. 10-14. Indtil 30. maj.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71.

Bridgeholdet er for øvede bridgespillere.

Der spilles i to halvsæsoner fra september til december og fra januar til maj.

Frantz von Müllen, 40 51 87 14.

Pris: 350 kr.

Historier fra dit liv

Et tilbud til mænd på 65+. Mandag kl. 15-17.

Indtil 29. april.

Sted: Holmbladsgade 73. Der er gode historier overalt, der venter på at blive fundet og fortalt.

Du er meget velkommen, og over en kop kaffe går samtalen om liv og levned stort set af sig selv.

Den enes historie vækker minderne hos de andre.

Ledes af Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98.

Pris: 100 kr.

It-cafe - Holmbladsgade

Mandag kl. 10-12.

Sted: Holmbladsgade 73. It-cafeen tilbyder hjælp fra frivillige til pc, tablet og smartphone (Android og Apple), Rejseplanen, MobilePay og almindelige kontorprogrammer.

Dan Jønsson, 61 29 14 35.

It-cafe - Hørgården Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Hørgårdens Aktivitetscenter, Brydes Allé 30.

It-cafeen tilbyder hjælp

fra frivillige til pc, tablet og smartphone (Android og Apple), Rejseplanen, MobilePay og almindelige kontorprogrammer.

Dan Jønsson, 61 29 14 35.

Klubber

Onsdagsklubben

Onsdag kl. 13.30-16.

Indtil 24. april.

Sted: Holmbladsgade 73.

Op til otte deltagere hygger, strikker og tager ud i byen en gang imellem efter aftale.

Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Pris: 100 kr. pr. sæson.

Torsdagsklubben

Torsdag i ulige uger kl. 13-16.30.

Indtil 23. maj.

Sted: Holmbladsgade 73. Op til seks deltagere hygger, strikker og tager ud i byen en gang imellem efter aftale.

Susanne Sommer, 28 44 00 14.

Pris: 50 kr. pr. sæson.

Fredagsklubben

Fredag kl. 11-16.

Indtil 24. maj.

Sted: Holmbladsgade 73. Op til ti deltagere hygger, strikker og tager ud i byen en gang imellem efter aftale. Karin Rokvist, 20 67 16 92. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Kunst: For kunstelskere 2. og 4. onsdag i måneden kl. 11-12.

Indtil 24. april.

Vi er kunstelskere og spørger med jævne mellemrum os selv, hvad kunst egentlig er.

Vi mødes skiftende steder og ser på kunst i mange former. Bodil Kaule.

Kontaktoplysninger kan fås på kontoret, 35 13 70 37. Pris: Entre til museer eller gallerier for egen regning.

Kunst: Kunstvenner

1. og sidste onsdag i ulige uger kl. 11-15.

Indtil 22. maj.

Sted: Aftales fra gang til gang. Vi mødes to gange om måneden frem til maj. Oftest slutter vi af med at spise frokost og drikke kaffe, hvor vi blandt andet diskuterer udstillingen, vi netop har set, eller arrangementet, vi har deltaget i.

Christine Margaret Jensen, 21 40 77 74.

Pris: Egenbetaling af transport, entre og evt. fortæring.

Litteraturkredse

• Hold 1.

1. mandag i måneden kl. 13-15.

Indtil 29. april.

Lisbet Petersen, 32 96 28 84.

Pris: 25 kr. pr. sæson.

• Hold 2.

Onsdag i ulige uger kl. 10.30-13.

Indtil 8. maj.

Annette Bertelsen, 28 56 50 66.

Pris: 50 kr. pr. sæson.

• Hold 3.

1. onsdag i lige uger kl. 10.30-12.30.

Indtil 1. maj.

Nina Loft, 41 17 68 49.

Pris: 25 kr. pr. sæson. Sted: Holmbladsgade 73. Vi læser og debatterer. Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Slægtsforskning

Tirsdag kl. 10-12.

Indtil 30. april.

Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Sted: Holmbladsgade 73. Studiegruppen er for begyndere og let øvede. Eneste krav er interesse for emnet.

OBS! Medbring egen pc og strømforsyning. Bodil Benn Sørensen, 26 80 46 18.

Pris: 100 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 2 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Snedkerværksted

Mandag-fredag kl. 8-16. Indtil 28. juni.

Sted: Sundparken 17, kælderen.

I samarbejde med

Københavns Kommune og Hjemmepleje Amager har vi etableret et lille snedkerværksted, hvor Ældre Sagens medlemmer sammen med beboere i Sundparken kan svinge hammer og søm m.m.

Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 150 kr. for perioden 1. januar-28. juni for et modul - enten kl. 8-12 eller kl. 12-16.

Motion

Floorball for seniorer

• Mandag kl. 11-12.

• Onsdag kl. 11-12.

Indtil 26. juni.

Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Sted: Hal C, Arsenalvej 6, København K.

Floorball er en sjov, hurtig sport med mange mål. Den giver sved på panden og styr på staven, også på motionsplan for os på 60-70+.

Med masser af sammenspil, teknik og tempo er floorball en holdsport for alle aldre. Vi har også et godt socialt samvær, både på banen og uden for hal C.

Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 350 kr.

Linedance - let øvede Torsdag kl. 15-16.30. Indtil 30. maj.

Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Sted: Sundbyøsterhallen.

Holdet er for let øvede. Det er beregnet for dem, som er fortrolige med grundtrinene og har danset mindst en sæson.

Vi skal hygge, grine, have sved på panden, og synge lidt med på skøn countrymusik. Her danser vi kun i indendørssko.

Ingen adgang i lokalet i udendørssko.

Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 350 kr.

Linedance - let øvede+ Mandag kl. 14.30-16. Indtil 27. maj.

Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71.

Vi danser på letøvet niveau, så du skal have danset mindst et år og være fortrolig med de basale grundtrin.

Vi danser både gamle klassikere og nyere danse til country- og populærmusik og lægger vægt på at have det sjovt.

Vi begynder kl. 14.30, og holdets instruktør kommer kl. 15.

Tilmelding til Mie Møller Olesen, 23 11 28 08. Pris: 350 kr.

Seniorfodbold for kvinder Tirsdag kl. 11-13.

Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S.

Hold 376.

Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU inviterer til fodbold med andre kvinder.

Holdet er for nybegyndere. Fodbold er en motionsform, som er god både for din kondition, muskelopbygning, balance og dit humør.

Tredje halvleg afholdes i klubhuset.

Else Dahl Sanko, 28 88 49 79.

Seniorfodbold for mænd

Onsdag kl. 11-13.

Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Hold 375.

Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU tilbyder fodbold for ældre mænd.

Det er sundt for krop og sjæl. Ud over de sædvanlige to halvlege er der mulighed for en tredje halvleg.

Per Agerbo, 20 33 34 04.

Stavgang på Amager Fælled Torsdag kl. 11-12.

Indtil 30. maj.

Sted: Uden for metrostationen Islands Brygge.

Vi går enten en kort rute på 3 km eller en lang rute på 6 km.

Medbring egne stave. Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede.

Helen Poulsen, 6 km, 27 14 26 33.

Pia Jørgensen, 3 km, 50 92 15 21.

Styrketræning

Tirsdag kl. 15-16.30. Indtil 30. april.

Sted: Hørgårdens Aktivitetscenter, Brydes Allé 28, København S. Vi varmer op i 10-15 minutter. Herefter arbejder vi, under vejledning, med centrets styrketræningsmaskiner.

Sideløbende laver vi gulvøvelser, en kombination af smidighed og styrke. Til slut strækker vi ud i 10-15 minutter.

Jannie Kongeskov, 26 85 11 47.

Pris: 350 kr.

Træn dig glad

• Mandag kl. 10.45-12.30. Træningen foregår under ledelse af Else Christensen sekunderet af Jette Henriksen. Else Christensen, 23 27 17 67.

• Mandag kl. 12.45-14.30. Træningen foregår under ledelse af Palle Kummerfeldt sekunderet af Pavia Lynge.

Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Indtil 29. april.

Tilmelding til ny sæson fra 7. august.

Op til 50 gymnaster mødes hver mandag og får i halvanden time sved på panden, ømme muskler og smil på læberne. Pris: 350 kr.

Arrangementer og ture

Københavns Bymuseum

Torsdag 18. april kl. 13-15. Sted: Københavns Bymuseum, Stormgade 20, København V.

København fra istid til nutid - vi får en privat omvisning i Københavns nyrenoverede bymuseum i ca. en time. Bagefter er der bestilt kaffe og kage i Cafe Spirrevippen. Gennemføres ved mindst ti tilmeldinger.

Tilmelding senest 10. april kl. 12.

Turleder: Elsebeth Wehage, 27 52 89 18.

Pris: 150 kr. inkl. kaffe.

Besværlig digitalisering?

Tirsdag 23. april kl. 14.

Sted: Holmbladsgade 73, København S.

Vil du gerne vide mere?

Fx om, hvordan man sender og modtager en pakke, hvordan man køber og sætter frimærke på et brev, bruger sundhedsapps?

Eller finder rundt i parkering og de nye postkasser, køber billet til den offentlige trafik og andre ting?

Tilmelding fra 9. april til Kirsten Søndergaard, 61 29 28 62, kl. 11-16.

Tur til Samsø

26. maj kl. 6.45-27. maj kl. 20.30.

Sted: Sundbyvester Plads. I samarbejde med Kagans Turist udbydes en 2-dages tur til skønne Samsø.

Vi sejler fra Kalundborg til Samsø, hvor vi indkvarteres på Hotel Flinch i Tranebjerg. Begge dage kører vi med guide rundt til seværdigheder. Yderligere oplysninger og tilmelding til Kagan Turist, 61 10 20 60, lars@kagan.dk

Skriv ”Samsø 26. maj” samt deltagerantal, navn(e), telefon.

Noter også, om der evt. ønskes enkeltværelse. Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 2.375 kr., betales til Kagan Turist.

Tillæg for enkeltværelse 400 kr.

Malergården i Odsherred

Torsdag 6. juni kl. 9-17.30. Sted: Sundbyvester Plads. Med Kagan Turist kører vi til Odsherred med en kaffepause på vejen. Der er rundvisning på Malergården og herefter frokost på Udsigten inkl. foredrag om Tour De France, der kørte forbi i 2022. Turen gennemføres ved min. 40 og maks. 55 deltagere.

Turleder: Elsebeth Wehage, 27 52 89 18.

Tilmelding online eller på kontoret fra 2. maj kl. 1030. maj kl. 12.

Pris: 400 kr.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 3

BRØNSHØJ-VANLØSE

Formand: Gurli Kejser, 21 20 39 07.

Næstformand: Leif Iversen, 61 18 57 15, leif.iversen07@gmail.com

Kasserer: Preben Husher, 21 60 59 40, prehus@hotmail.com

Kontor

Ved Bellahøj Nord 12B, Brønshøj.

Åbningstider: Lige uger. Mandag-onsdag kl. 10-12. 38 80 88 86.

aeldresagenbronshoj@ gmail.com

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/ brønshøj-vanløse

Her findes mere udførlige omtaler af aktiviteter, eller se under foreninger på www.vanloese.dk

Facebook

Vi har ingen Facebookgruppe, men se hjemmesiden for relevante informationer.

Tilmelding og betaling

Tilmeld online til kurser på hjemmesiden med betaling via dankort eller personligt på kontoret via dankort. Oplys medlemsnummer, telefonnummer og kursusnummer.

Tilmelding er bindende. Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne småproblemer, fx til at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde.

Ring til Rene Brinkløv, 26 14 64 17.

Hjælpen er primært for medlemmer i postområderne 2700 og 2720.

Tryghedsopkald

Vores telefontjeneste er et tilbud til dig, der er utryg ved at bo alene, og som derfor vil være glad for at få en opringning hver dag.

Du kan melde dig til hos Edith Hansen, 44 91 38 86.

Aktiviteter

Bridge for let øvede Torsdag kl. 10-14.

Indtil 25. april.

Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj.

Hold 730.

Der er ingen undervisning.

Helle Andresen, 41 44 54 34.

Pris: 500 kr.

Bridge - tuneringshold

Onsdag kl. 13-16.30.

Indtil 24. april.

Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj.

Hold 732.

Vi spiller tuneringsbridge på et venligt og omgængeligt plan.

Der spilles 28 spil pr. gang med kaffepause, og vi hjælper hinanden med det praktiske.

Kom og prøv.

Kirsten Asmussen, 22 51 86 00, ehip2812@gmail.com

Pris: 500 kr.

Engelsk konversation

Mandag kl. 10-12.

Indtil 29. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 10, Brønshøj. Hold 650.

Der forudsættes et rimeligt kendskab til engelsk. P.t. venteliste.

Marianne Kauman, 24 26 81 15.

Pris: 400 kr.

Fransk konversation

Onsdag kl. 17-19.

Indtil 24. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 654.

Karen Christensen, 25 84 61 79.

Pris: 400 kr.

Håndarbejdscafe

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30.

Indtil 29. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 764.

Har du et håndarbejde liggende, som du ikke rigtig kan få færdigt, eller vil du begynde på et nyt?

Så kom i cafeen, hvor vi hygger os, mens vi nørkler. Der er også symaskine til rådighed.

P.t. venteliste.

Ellis Christiansen, 38 60 11 91. Pris: 200 kr.

Italiensk

Tirsdag kl. 13-15. Indtil 30. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord nr. 10, Brønshøj.

Hold 656.

For let øvede - læring og hygge, imens vi læser og taler.

Du skal kunne noget italiensk allerede for at deltage på holdet.

Kirsten Juel Grand, juelgrand@gmail.com

Pris: 400 kr.

Italiensk konversation

Fredag kl. 13.15-15.

Indtil 26. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 653.

Du skal kunne tale noget italiensk i forvejen.

Dan Sørensen, 24 20 69 40. Pris: 400 kr.

It-cafe

• Mandag kl. 16-18.

• Onsdag i lige uger kl. 12-14. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Er der noget, der driller på din computer, telefon, iPad eller tablet?

Vil den ikke, som du vil?

Eller er det måske NemID, MitID, netbank, Facebook mv., der skal styr på?

Vi kan hjælpe med det meste. Mød op, og kom endelig tidligt.

Læseklub

Onsdag i lige uger kl. 14-16. Indtil 24. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 771.

Studiekreds. Vi læser bøger, tager på kulturelle ture i byen eller diskuterer aktuelle emner og har socialt samvær. Jytte Rønne, jytte.ronne@gmail.com Pris: 200 kr.

Madlavning

• Onsdag i ulige uger kl. 16-20.

Indtil 17. april.

Hold 763.

Holdet er for både kvinder og mænd.

Birgitte Myrup, 51 24 08 50, b.myrup@hotmail.com

• Onsdag i lige uger kl. 16-20.

Indtil 17. april.

Hold 762.

Leif Iversen, 61 18 57 15. Sted: Køkkenet, Energicentret Voldparken, Kobbelvænget 65, Brønshøj. Der laves middag i fællesskab, hvorefter vi nyder maden, måske med et glas til. Pris: 200 kr.

Skak

Torsdag kl. 15-17. Indtil 25. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 733.

Kom og vær med til et par hyggetimer. Allan Espeland, 40 13 62 36. Pris: 400 kr.

Slægtsforskning

• Onsdag kl. 10-12. Indtil 24. april. Hold 769.

Selvstudie og kun for øvede - der er ingen undervisning. Dog deles viden med de andre deltagere på holdet. Judith Jacobsen, 23 44 85 33.

• Torsdag kl. 10-12. Indtil 25. april.

Hold 770.

Holdet er for både begyndere og øvede - det eneste, der kræves, er interesse for emnet.

Henning Specht, 61 65 18 79.

• Fredag kl. 10-12. Indtil 30. april.

Hold 773.

Undervisning med programmet Legacy. Det forudsættes, at du har kendskab til slægtsforskning.

Henning Specht, 61 65 18 79.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Medbring selv egen pc eller enhed og strømforsyning. Der er trådløst internet i lokalet.

Pris: 400 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 4 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Syklub

Onsdag i ulige uger kl. 12-14.

Indtil 24. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 765.

Her er hjælp til syning af beklædning - vi syr patchwork og alt med tråd og broderi.

Der er også symaskine til rådighed.

Medbring selv materialer.

Judith Jacobsen, 23 44 85 33.

Pris: 200 kr.

Syng med

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30.

Indtil 29. april.

Sted: Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290, 2. sal, Brønshøj.

Hold 766.

Vi ankommer kl. 13.30, og vi begynder at synge kl. 13.45.

Vi synger hele året og alle slags sange, lige fra Jeppe Aakjær til Benny Andersen.

Ketty Kofoed, 23 48 29 21.

Pris: 100 kr.

Whist - tirsdagsklub

Tirsdag kl. 13-17.

Indtil 30. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 734.

Vi spilles whist hver uge, hele året.

Laila Chmielowski, 51 93 50 81.

Pris: 400 kr.

Motion

Badminton

• Mandag kl. 11-12.

Indtil 27. maj.

Hold 321. Der spilles i hal

A og B.

• Torsdag kl. 10-11.

Hold 322.

Der spilles i hal J.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64.

Alex Kurt Olsen, 60 68 08 99, 1940ako@gmail.com

Pris: 500 kr.

Bordtennis

• Tirsdag kl. 9-12.

• Torsdag kl. 9-12.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64.

Du er altid velkommen til at spille i Brønshøj Bordtennis, men det kræver, at du melder dig ind i klubben.

Oplysning og tilmelding hos leder Flemming Larsen, 43 64 74 74.

Ældre Sagen: Gurli Kejser. Pris: 1.000 kr. årligt.

Bowling

Tirsdag kl. 12-13. Indtil 30. april.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, København NV. Hold 327.

Bowling giver god motion, og det er hyggeligt at deltage samme med de andre på holdet.

Mød op 15 minutter før start. Peter Stendal, 20 64 90 82. Pris: 600 kr.

Indendørsfodbold - øvede

• Tirsdag kl. 11-13.

Indtil 25. juni.

Hold 326.

• Torsdag kl. 10-12.

Indtil 13. juni.

Hold 332.

Sted: Energicenter Voldparken (ECV), Kobbelvænget 65. Bemærk, at indgang til hallen er fra Åkandevej 31.

Vi er en flok pensionister, der spiller indendørsfodbold i en helt ny hal i ECV. Der forudsættes spilerfaring. Vi lægger vægt på samspil og sammenhold.

I sommerperioden spiller vi på kunstgræsbane. Thomas Bundgaard, thomas.c.bundgaard@ gmail.com

Pris: 200 kr.

Stavgang

Tirsdag kl. 9.45-11.

Sted: Kontoret.

Hold 325.

For både mænd og kvinder. Vi går en times tid, hele året. Medbring stave. Kontoret, 38 80 88 86.

Volleyball - let øvede

Mandag kl. 12-14.

Indtil 27. maj.

Sted: Energicenter Voldparken (ECV), Kobbelvænget 65. Bemærk, at indgang til hallen er fra Åkandevej 31.

Hold 333.

Begyndere er også velkomne. Vi indleder træningen med øvelser i teknik og får pulsen op.

Tina Lind Austad, 60 62 26 64.

Pris: 200 kr.

Volleyball - øvede

• Torsdag kl. 8-10.

Indtil 25. april.

Hold 329.

Gitte Glyrup, 29 72 18 01.

• Tirsdag kl. 8-10.

Indtil 6. juni.

Hold 330.

Lena Carlsson, 25 13 48 31. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, indgang Åkandevej. Spiller du allerede?

Eller har du spillet volleyball før, og har du lyst til at genoptage spillet? Så er vi en gruppe øvede ældre spillere, der har stor glæde ved at spille nogle gode kampe med mange gode dueller på volleybanen. Pris: 200 kr.

KØBENHAVN CITY

Formand: Susanne Andersen, formand@a-huset.dk

Servicekontoret

Valdemarsgade 8, st. Åbent mandag til torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-13. Telefontid mandag til torsdag kl. 10-13, fredag kl. 10-12  på 33 22 80 04. Arrangementer kan for det meste betales online på aeldresagen.dk/city og kun med dankort. Hold kan betales på servicekontoret med dankort, kontant eller MobilePay. Andre henvendelser kan ske på city@outlook.dk

Sommerferie

Servicekontoret holder lukket i juni og juli måned. Der startes op igen torsdag 1. august. Cafeen holder lukket fra 1. maj til 2. september.

Cafeen

Cafeen i Valdemarsgade 8, 1. sal har åbent mandag-torsdag kl. 9-14.30. Fredag kl. 9-14. Alle er velkommen til en gratis kop kaffe, køb af smørrebrød, kage og diverse drikkevarer.

Aktiviteter

Hvor intet andet er nævnt, foregår nedennævnte aktiviteter i A-huset.

Tilmelding kan ske på servicekontoret ved personlig henvendelse.

Betaling kan ske ved dankort, kontant eller MobilePay. Husk, at man først er registreret på holdet, når man har betalt.

Husk medlemskort.

Kontakt til holdledere

Kontakt kan kun ske, hvis der står et telefonnummer under aktiviteten.

Hvis ikke, skal al henvendelse ske til servicekontoret, 33 22 80 04.

Få - eller bliv - besøgsven

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig.

Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen.

Besøgskoordinator Doris Kristensen, 61 20 06 12, mandag kl. 10-13.

Henvendelse på andre tidspunkter skal ske på mail: besoegsvenner@a-huset.dk

Handyman

Bor du i Cityområdet og er medlem, kan du gøre brug af vores handyman til at hænge billeder op, skifte elpærer og lignende.

Der betales for skruer, rawlplugs mv.

Computerproblemer er undtaget.

Ring til servicekontoret, 33 22 80 04.

Pris: 100 kr. pr. besøg til dækning af benzin og p-afgifter.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når du bor alene.

Vil du modtage eller foretage tryghedsopkald, så kontakt Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Vil du være frivillig?

Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal.

Vi samler alle, som er interesserede i at blive frivillige, og orienterer om de muligheder, der er.

Du kan fx blive besøgsven, deltage i tryghedsopkald, vågetjenesten, hjælpe på servicekontoret mv.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 5

Connie Storm, 51 80 88 27 eller Lizette Hannibal, 22 40 11 98.

Aktiviteter

Billard

• Mandag kl. 10-13.

• Tirsdag kl. 10-13.

• Onsdag kl. 10-13.

• Torsdag kl. 10-13.

Sted: Valdemarsgade 8.

Hold 711.

Holdleder: Bjarne Christensen, 51 90 79 92. Carsten Christophersen, 29 61 74 84.

Pris: 450 kr. for spil på alle dage.

Billard

Fredag kl. 10-13.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 712.

Kontakt holdlederen om plads.

Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Billard for damer

Mandag kl. 15-17.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 715.

Holdleder: Hansen Nielsen.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Bridge

Mandag kl. 12-15.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 702.

Holdleder: Claus Lorentzen, 28 26 75 18.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Bridge

Tirsdag kl. 10-13.30.

Sted: Valdemarsgade 8.

Hold 703. Kom og vær med til hyggeligt samvær, mens du holder de små grå i gang. Holdet kan muligvis være overtegnet.

Holdleder: Per Carlsen, 26 47 73 13.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Bridge og hygge

Torsdag kl. 12-16.

Sted: Valdemarsgade 8.

Hold 701.

Vi spiller hyggebridge.

Holdledere: Bent Johansen og Hans Helwigh.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Cafeen med hjerterum

Tirsdag kl. 13-16.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15/16, 1. sal.

Hold 366.

For lettere demensramte og deres pårørende.

Vi ved, hvor vigtigt motion og socialt samvær er for mennesker med demens.

Kom derfor til sang og musik, stolegymnastik, hygge og enkelte debatindlæg.

Der er også mulighed for at afprøve vores fitnessmaskiner.

Holdleder: Susanne Wiingaard, 93 93 01 73.

Den danske sangskat

Torsdag kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18.

Hold 722.

Kom og vær med til hyggeligt samvær.

Vi synger danske sange, folkeviser, revyviser mv.

Forhør dig om ledige pladser.

Holdleder: Anna-Margrethe Tove Jørgensen, annemargr@privat.dk

Pris: 250 pr. sæson.

Keglebillard - begyndere

Tirsdag kl. 13-16.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 718.

Der er ledige pladser.

Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. Pris: 350 kr. pr. sæson.

L’hombre

Onsdag kl. 14-17.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 705.

Ledige pladser for spillere med kendskab.

Tilmelding til servicekontoret, 33 22 80 04.

Holdleder: Birte Olsen. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Patinaorkestret

Onsdag kl. 10-12.45.

Sted: Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, Valby. Hold 724.

Orkestret spiller musik for enhver smag, viser og melodier, der svingede i 1930’erne og fremefterfra glad jazzmusik til John Mogensen og lignende. Alle er velkomne til at lytte til vores musik, men ring først, måske har vi et spillejob ude i byen.

Holdleder: Ole Bull, 27 62 95 52, ole@bull.dk

Pris: 600 kr. pr. sæson.

Poker

Torsdag kl. 10-14.

Sted: Valdemarsgade 8.

Hold 713.

Spørg holdlederen om venteliste.

Indsats maks. 10 kr.

Holdleder: Finn Christensen, 23 20 88 92.

Rasmus Gerdes, 26 11 02 81.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Snooker

Torsdag kl. 14-17.

Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal, lokale 15.

Hold 714.

Der er plads til seks spillere pr. hold.

Snooker er for både nybegyndere og rutinerede spillere - uanset alder og køn.

Vi spiller på ¾ billardborde.

Holdleder: Poul Løwenstein, 42 17 05 15. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Snooker

Onsdag kl. 13-17.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 717.

Holdleder: Svend Aage Andersen, 60 17 30 71. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Tegning og maling

• Tirsdag kl. 10-13.

Hold 708.

• Fredag kl. 12-15.

Hold 709.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 17-18.

Kom og hyg dig med at tegne og male billeder.

Holdleder: Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Whist

Tirsdag kl. 10-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15.

Hold 704.

Kan du spille, og har du lyst? Så kontakt Erling Leif Jensen telefonisk for nærmere aftale. Holdleder: Erling Leif Jensen, 20 14 41 12.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

It

Apple-cafe

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem porten.

Råd og vejledning til dig, der har brug for hjælp eller lyst til at lære mere om iPhone, iPad og MacBook.

Du kan også ringe til holdleder Martin Hansen, 61 41 45 92, mandag-fredag kl. 10-12, martinhansen@a-huset.dk Pris: 30 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

Billedbehandling

Onsdag kl. 12-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2.

Hold 473.

Workshop i billedbehandling for begyndere og let øvede. Vi benytter Windows’ eget billedbehandlingsprogram.

Vi arbejder også lidt med PowerPoint og snuser til Publisher.

Holdleder: Conny Borring. Pris: 350 kr. pr. sæson.

Brug af digitalkamera

Fredag kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Indgang via gården. Hold 450.

For dig, der vil udnytte dit digitalkamera bedre. Du lærer om komposition, landskabsfotografering, portrætfoto mv. og efterfølgende billedbehandling.

Kontakt holdleder Peter A. Petersen, 61 70 40 19, før tilmelding til servicekontoret, 33 22 80 04.

Pris: 250 pr. sæson.

It-cafe

Mandag kl. 10-13.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem porten.

Har du problemer med brugen af din pc, tablet eller smartphone, vil vi prøve at hjælpe dig.

Du er også velkommen, hvis du har spørgsmål til programmer m.m. Medbring eget udstyr, herunder strømforsyning. Kom gerne så tidligt som muligt.

Holdleder: Walter Planhof. Pris: 30 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

It-cafe på Sølund

Onsdag kl. 9.30-12.

Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 6.

I samarbejde med Østerbroafdelingen har du nu mulighed for at komme i deres it-cafe og få hjælp til it-problemer.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 6 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Du kan også bare komme til en snak om it.

Medbring dit udstyr, og kom i god tid.

It-hjælp til pc - hjemme

Der er mulighed for hjælp med opsætning af pc og problemløsninger.

Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, eller Martin Hansen, 61 41 45 92, hvis du bor i City og er medlem af afdeling City.

Pris: 50 kr. pr. besøg til dækning af p-afgifter mv.

Pc for begyndere

Onsdag kl. 14.30-16.30.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2.

Hold 472.

Du lærer de grundlæggende funktioner i Word, så du bliver fortrolig med tekstbehandlingssystemet.

Sæt tekst flot op, og indsæt billeder via internettet. Lær også at sætte grafikkanter ind, redigere og at gemme dine tekster og billeder i mapper og på usb-stik mv.

Holdleder: Conny Borring. Tilmelding til servicekontoret, 33 22 80 04.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Sprog og litteratur

Engelsk konversation

• Mandag kl. 13-15.

Hold 731.

Der er oprettet venteliste.

Holdleder: Åse Nygård, 21 20 07 07.

• Onsdag kl. 13-14.30.

Hold 733.

Holdledere: Kathrine Nielsen og Anny Lis

Sørensen, als1937@yahoo.dk

• Tirsdag kl. 14-16.

Hold 745.

Holdleder: Ian Peerless, 26 16 01 83, ian@ianpeerless.dk

Sted: Valdemarsgade 8. Pris: 250 pr. sæson.

Engelsk - let øvede

Fredag kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 744.

Let’s speak, read, and maybe write a little English - in a relaxed atmosphere, of course.

Holdleder: Patricia Myburgh, 50 57 65 45.

Pris: 250 pr. sæson.

Fransk konversation

Onsdag kl. 17-19.

Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal, lokale 17.

Hold 734.

Vil du genoptage dit franske?

Ved at højne dit niveau kan du fx begå dig i Frankrig og andre fransktalende lande.

Vi beskæftiger os med oplæsning, oversættelse, samtale, svar og grammatikindimellem i små grupper.

Holdleder: Anne Birgitte Arnsfelt, anar.62@hotmail.com

Pris: 250 pr. sæson.

Fransk konversation

Onsdag kl. 14.30-16.30.

Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal, lokale 17.

Hold 735.

For mindre øvede.

Kurset henvender sig til dig, der tidligere i dit liv har beskæftiget dig med fransk i nogle år, og som nu ønsker at genoptage det.

Der tages hensyn til alle, så ingen føler sig hægtet af eller overset.

Holdleder: Anne Birgitte Arnsfelt, anar.62@hotmail.com

Pris: 250 pr. sæson.

Fransk - let øvede

Torsdag kl. 12-14.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 738.

Hør, om der er ledige pladser. Vivian Tolba, vt@tolba.dk

Pris: 250 pr. sæson.

Litteratur og diskussion

Tirsdag kl. 12.30-14.

Sted: Valdemarsgade 8, København V, lokale 19.

Hold 723.

Vi læser fortrinsvis nordiske noveller af nye og ældre forfattere. Bagefter diskuterer vi indholdet under hyggeligt samvær.

Novellerne læses op, så der er ingen forberedelser. Hver gang er et afsluttet forløb.

Venteliste haves.

Holdleder: Hanne Lillian

Tveskov, 38 60 61 21.

Pris: 250 pr. sæson

Spansk konversation

Torsdag kl. 12-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 17.

Hold 739. For let øvede.

Forespørgsel om eventuel plads på holdet skal ske ved henvendelse til servicekontoret, 33 22 80 04.

Holdleder: Mirtha Jensen.

Pris: 250 pr. sæson.

Spansk konversation

Onsdag kl. 11-13.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18.

Hold 740.

Du skal have lidt kendskab til spansk i forvejen.

Holdleder: Isabel Madsen, 20 77 56 14.

Pris: 250 pr. sæson.

Tysk konversation

Fredag kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2.

Hold 737.

Yderligere oplysninger hos holdleder

Wolfgang Kirschstein, 28 59 68 63, pasalupo@gmail.com

Pris: 250 pr. sæson.

Motion

Fitness m/k

• Mandag kl. 10-11.

Hold 310.

Holdleder: Hanne Vang.

• Mandag kl. 11-12. Hold 308.

Holdleder: Hanne Vang.

• Mandag kl. 12-13. Hold 311.

Holdleder: Hanne Vang.

• Mandag kl. 14-15.

Hold 307.

Let opvarmning før brug af maskiner.

Holdleder: Ann Elisabeth Schjødt.

• Mandag kl. 15-16. Hold 322.

Let opvarmning før brug af maskiner.

Holdleder: Ann Elisabeth Schjødt.

• Tirsdag kl. 10-11.

Hold 318.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Tirsdag kl. 11-12.

Hold 312.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Tirsdag kl. 12-13.

Hold 313.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Onsdag kl. 10-11.

Hold 309.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Onsdag kl. 11-12.

Hold 317.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Onsdag kl. 12.45-13.45.

Hold 316.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Torsdag kl. 10-11.

Hold 319.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Torsdag kl. 11-12.

Hold 314.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Torsdag kl. 12.30-13.30.

Hold 315.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Fredag kl. 10-11.

Hold 305.

Fitness.

Holdleder: Conny Borring.

• Fredag kl. 11-12.

Hold 306.

Fitness.

Holdleder: Conny Borring.

Sted: Valdemarsgade 8.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Gymnastik

• Mandag kl. 10-11.30.

Hold 302.

Holdleder: Elisabeth Erbo, 51 28 19 08.

• Onsdag kl. 10-12.

Hold 303.

Gulvmotion.

Holdleder: Britta Pedersen, 30 35 90 12.

• Onsdag kl. 12.30-14.30.

Hold 304.

Rytmisk gymnastik.

Holdleder: Jette Andersen, 40 30 98 69.

Sted: Valdemarsgade 8. Kontakt holdlederen for eventuel plads.

Pris: 250 pr. sæson.

Gåture

Torsdag kl. 11-13.

Sted: Forskellige steder. Hold 326.

Kontakt Irma Mikkelsen, 30 58 12 24, irma.mikkelsen08@ gmail.com

om udlevering af sæsonprogram, eller se datoerne på hjemmesiden.

Linedance

Mandag kl. 15.15-18.15.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 321.

Hyggehold for øvede.

Holdleder: Susanne Rasmussen.

Pris: 350 kr. pr. sæson.

Stavgang C

Mandag kl. 10.50-12.30.

Sted: Ved Enigma, Trianglen. Hold 324.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 7

Du må selv anskaffe stavene, men til begyndere har vi lånestave.

Tilmelding er nødvendig, og for nye medlemmer senest otte dage før start.

Holdleder: Thea Mottes, 21 21 41 09.

Stavgang

Onsdag kl. 10-12.

Sted: Hovedindgangen til Frederiksberg Runddel. Hold 325.

I tilfælde af dagsregn aflyser vi.

Vibeke Lund.

Henvendelse til servicekontoret, 33 22 80 04.

Yoga

Fredag kl. 12.30-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15 + 16.

Hold 331.

Klassisk hatha-yoga tilpasset seniorer. Der arbejdes med smidighed, kropsstyrke, koncentration, åndedræt samt balance.

Balanceevnen hænger sammen med styrken i kroppen, synet og især nerveforbindelsen mellem led, muskler og hjernen.

Holdleder: Poul Brath. Pris: 250 pr. sæson.

Arrangementer og ture

Medicinsk Museion

Tirsdag 16. april kl. 11.30.

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62.

Arrangement 861.

Få en klassisk rundvisning om og i museets historiske samling af den menneskelige krop, indsamlet fra slutningen af det 17. århundrede.

Vi ser blandt andet dele af mennesker, der i sin tid blev konserveret, så de kunne bruges til undervisning og forskning.

Turansvarlig: Connie Storm. Tilmelding senest 9. april. Pris: 265 kr. inkl. en øl eller vand.

Danmark spiser sammen

Lørdag 27. april kl. 13. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal.

Arrangement 260.

København City afholder igen i år fællesspisning.

Vi byder på dejlig mad, så inviter en med, der sjældent kommer ud, og som du kan

glæde med fællesspisning og samvær med andre. Din gæst behøver ikke at være medlem.

Er du vegetar, skal det oplyses ved tilmelding. Servicekontoret, 33 22 80 04.

Jazz-havnerundfart

Mandag 26. august kl. 18.45. Sted: Ved Stranden over for Christiansborg.

Arrangement 822.

Jazz-havnerundfart med Henning Munk og Plumperne. Vi sejler i privat båd (Canal Tours Copenhagen) i ca. halvanden time til skønne jazztoner.

Du er velkommen til at tage mad og drikke med, der er ingen servering ombord. Tilmelding 1.-22. august.

Turansvarlig: Bent Johansen. Pris: 250 kr., kun for medlemmer.

Formand: Lene Buerup Andersen, 50 51 89 48. Næstformand: Irene Vous, 22 56 83 02.

Kasserer: Jytte Nørgaard, 51 27 55 01.

Kontor

Ældre Sagen Valby, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 1. sal, Valby. aesvalby@gmail.com

Torsdag kl. 10-12. 30 41 01 31.

Hjemmeside

æs.dk/valby

Det Sker Lokalt udkommer fem gange om året og har flere måneders produktionstid. Husk derfor at bruge hjemmesiden, da den løbende opdateres med nye arrangementer, programændringer mv. Det er også her, du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Ældre Sagen i Valby. Grundet produktionstiden tages der forbehold for evt. prisændringer.

Kontaktperson

Ved aktiviteter og arrangementer, hvor der ikke er anført nogen kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Aktivitetsudvalget

Irene Vous, 22 56 83 02, i.vous@yahoo.dk

Bisidder

Har du brug for en bisidder til møder med læge/hospital, bank og myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er uddannet af Ældre Sagen og har tavshedspligt.

Kontakt City, 33 22 80 04.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd, og har du ikke nogen, der kan hjælpe dig? Bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen? Så kan du få hjælp til småting, fx til at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Ring og oplys dit navn, adresse, telefonnummer, opgaven og det bedste tidspunkt for et besøg. Anni Jensen, 22 36 24 82, bedst kl. 9-10.

Tryghedsopkald

Har du brug for et dagligt tryghedsopkald, henviser vi til Ældre Sagen City. Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

It-cafe på Valbyholm 1. mandag i måneden kl. 10-12.

Sted: Festlokalet, Valbyholm 17, kælderen. Her kan du få hjælp med at fikse din telefon, tablet eller bærbare computer. For ikke at komme til at vente unødigt skal du bestille tid. Anni Jensen, 22 36 24 82, hverdage kl. 9-10.

Litteratur ≤ 1. tirsdag i måneden kl. 12.30-14.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 1. Vi læser først en bog, og bagefter taler vi om den. Bertel Dam Lind, 20 65 48 45, berteldamlind@gmail.com Pris: 20 kr. inkl. kaffe, te og brød.

Patchwork

Tirsdag kl. 13-16. Indtil 25. maj. Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, st. (indgang fra gården). Ikke for begyndere. Janne Bachmann, 61 77 65 78. Pris: 300 kr.

Samtaleværelset

1. mandag i måneden kl. 14-15.30.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 1. Er du interesseret i at diskutere aktuelle samfundsforhold, så mød op. Aktiviteten styres af Bertel Lind, sociolog, med mange års erfaring fra kommunalt og regionalt arbejde og med en bred interesse for samfundsmæssige og politiske forhold.

Bertel Dam Lind, 20 65 48 45, berteldamlind@gmail.com

Tysk konversation ≤

• Hold 1. Onsdag i ulige uger kl. 12.45-14.15.

• Hold 2. Onsdag i ulige uger kl. 14.30-16.

• Hold 3. Tirsdag i ulige uger kl. 13-14.30.

Sted: Valby Bibliotek. For dig, der ønsker at genopfriske dit tyske ordforråd.

Gunver Andersen, 41 59 06 61, gunvermja@gmail.com

Motion

Badminton

• Mandag kl. 9-12.

• Fredag kl. 9-12.

Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Det er en fordel, at du tidligere har spillet tennis eller badminton. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Bowling

Torsdag kl. 10.45-12.

Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Ledige pladser. Jannie Christensen, 20 95 48 34, bedst efter kl. 16.

Pris: 45 kr. inkl. sko, kaffe og te.

Fodbold for ældre

Tirsdag kl. 11-12.

Sted: Hellas klubhus, Engdraget 2 ved Roskildevej. Gamle mænd i nye shorts og deres bedste alder træner driblinger og kamp for motionens og samværets

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8 DET SKER LOKALT APRIL 2024
VALBY

skyld. Der er mulighed for omklædning, og der er altid tredje halvleg i klubhuset. I vinterperioden spilles på kunstgræs i Valby Idrætspark - samme tider.

Henrik Christensen, 31 24 68 20.

Gymnastik

• Fredag kl. 10-12.

Indtil 17. maj.

Anne Olsen, 21 91 46 24.

• Tirsdag kl. 10-12.

Indtil 14. maj.

Anne Olsen, 21 91 46 24.

• Tirsdag kl. 12-14.

Indtil 14. maj.

Anne-Lene Andersen, 26 66 34 86, alea.andersen@ outlook.com

Sted: Kulturhuset, 2. sal.

Vi styrker muskler, balance, smidighed og får pulsen op til god musik.

Medbring underlag og meget gerne vand.

Pris: 300 kr.

Petanque

Tirsdag kl. 10-12.

Sted: Engdraget ved boldklubben Hellas. Instruktion til dem, der ønsker det.

Ove Rasmussen, 42 65 15 70. Pris: 10 kr.

Pickleball

Onsdag kl. 10-11.

Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby.

Det er en fordel, at du tidligere har spillet tennis eller badminton.

For evt. ledige pladser, kontakt

John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Stavgang

Torsdag kl. 10-11.30.

Sted: Hjørnet af Valby Langgade og Bag Søndermarken.

Vi går i Søndermarken og Frederiksberg Have i cirka halvanden time og i al slags vejr.

Alle, også mænd, er meget velkomne.

Mangler du stave, kan de lånes de første gange. Signe Jakobsen, 26 54 44 60.

Søndagsgåtur

1. søndag måneden kl. 10.30-12.

Sted: Tingstedet.

Kom og gå en tur i Valby og omegn.

Turene varer godt en time. Der er ingen ture i juli og august.

City, 33 22 80 04.

Arrangementer og ture

Sommerudflugter

”Vi mødes under uret”. Du møder bare op, og du betaler selv for turen, kaffe og eventuel entre.

Der afholdes fire udflugter i juli og august, der løbende slås op på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev. City, 33 22 80 04.

Tur til Lolland og Falster

Torsdag 23. maj kl. 8.30-18.15.

Sted: Lyshøjgårdsvej.

En interessant dagstur, hvor vi besøger de spændende stenansigter Dodekalitten i Kragenæs.

Derefter kører vi til Maribo og et besøg i domkirken.

Frokost og til slut rundvisning inkl. smagsprøver på Krenkerup Bryggeri. Der er turguider med hele dagen.

Kontoret eller Irene Vous, 22 56 83 02. Pris: 860 kr., betales senest 1. maj.

Rundtur på Sprogø

Onsdag 23. oktober kl. 8. Sted: Lyshøjgårdsvej ved stationen.

Nu har du en enestående mulighed for en guidet tur på Sprogø.

Efter den ca. tre timer lang rundvisning kører vi til Restaurant Laguna i Korsør Havn.

Bagefter spiser vi en lækker frokostbuffet og kører retur til Valby.

Turen er ikke for gangbesværede. Der er ikke toiletter på Sprogø.

Tilmelding til kontoret eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 28. august. Pris: 698 kr.

ØSTERBRO

Formand: Janni Sørensen, birring@mail.dk Næstformænd: Anne Romey, vinterbarn49@gmail.com Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Kontor og anden info

Bryggervangen 66, kælderen, København Ø, 39 20 17 84. Mandag kl. 9.30-12 og torsdag kl. 9.30-12. aeldresagenoebro@ dbmail.dk

www.www.æs.dk/østerbro Kontoret holder sommerferie fra 10. juni til 8. august, begge dage inkl.

Kasserer

Kay-Werner Andersen, kwa@post9.post.dk

Nyt fra afdelingen

Hvis nye aktiviteter m.m. iværksættes, inden nye blade udkommer, kan det ses på flere måder:

• Hjemmeside: www.æs.dk/østerbro

• Facebook: Nyheder formidles på Facebooksiden Ældre Sagen Østerbro.

Vil du selv komme med ideer og meninger, så anvend debatgruppen for Ældre Sagen Østerbro.

• Nyhedsbrev: Du tilmelder dig på hjemmesiden. Derefter får du så de seneste nyheder på mail.

Tilmelding og betaling Billetter til aktiviteter, ture og rejser sælges fra kontoret og hjemmesiden.

På tilmeldingsdatoen starter salget kl. 9.30 - både på kontoret og på hjemmesiden. Halvdelen af pladserne sælges fra hjemmesiden.

På kontoret kan der betales med kontanter og MobilePay. På hjemmesiden med kreditkort og MobilePay. Hvis der er udsolgt, tilbydes der en plads på venteliste. Ingen tilmelding via vores mail eller kontorets telefon.

Åbne arrangementer

Vores åbne arrangementer arrangeres i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg.

Aktiviteter

Som udgangspunkt, og hvis intet andet er nævnt, er vores aktiviteter kun for medlemmer af Ældre Sagen.

Arrangementer og udflugter

Vi planlægger at afholde et arrangement hver måneddog ikke i sommermånederne og julemåneden.

Efterspørgslen er imidlertid så stor, at vi godt kunne lave flere.

Hvis du har gode ideer og lyst til at gøre en indsats, så kontakt os.

Henvendelse til kontoret mandag og torsdag kl. 9.30-12, 39 20 17 84.

Besøgsvenner

Vi har frivillige besøgsvenner, der gerne giver lidt af deres tid til en medborger, der savner selskab.

I aftaler selv, hvornår og hvor ofte I vil mødes, og hvad I vil lave sammen.

Vil du have en, eller være, besøgsven, så kontakt kontoret, 39 20 17 84, eller besøgskoordinator Oda Lundgaard, odalundgaard@gmail.com

Fra koordinationsudvalget

• Seniorvejledning i København.

• Bisidder.

• Vågetjeneste.

• Livsmods- og sorggrupper. Se under Københavns Kommune forrest i bladet.

Frivillige søges

Mange af vores faste aktiviteter er så eftertragtede, at der er ventelister.

Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du vil være med til at lede en aktivitet.

Vi tilbyder kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre frivillige.

Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12.

Handyman

Du kan få hjælp til småtjenester i hjemmet, fx flytte rundt på møbler eller hænge billeder op.

Det må ikke påføre håndværkere konkurrence. Henvendelse til kontoret med oplysning om navn, adresse, medlemsnummer,

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 9

telefonnummer samt hvad opgaven går ud på. Kontoret kontakter herefter Henrik Thorsen.

Hjælpen er gratis og kun for medlemmer af Ældre Sagen. Der kan forekomme ventetid.

Lappekoner

Har du brug for hjælp til mindre tøjreparationer?

Ring til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, aeldresagenoebro@ dbmail.dk

Oplys medlemsnummer, navn, telefonnummer og opgavens art.

Du kontaktes herefter af Mari Kristina Oksanen eller Else Madsen, hvor I aftaler det videre forløb.

Hjælpen er gratis og kun for medlemmer.

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der stod dig nær, og har du brug for at tale med nogen? Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, der føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har stor erfaring med lignende arbejde, og der er tavshedspligt.

Vi mødes to timer ugentligt. Kontakt en af gruppelederne: Merete Dam, 41 19 35 31. Ellen Lütken, 60 66 25 52.

Sociale aktiviteter

I Ældre Sagen tilbydes kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre, der varetager lignende frivilligopgaver.

Kontakt kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12.

Vågetjeneste

Vores vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet.

Du får grundig instruktion og desuden mulighed for at følges med en erfaren våger. Vi våger fire timer ad gangen enten dag, aften eller nat. Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.

Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Camilla Stubbe Teglbjærg, 29 11 42 95, cst@aeldresagen.dk

Aktiviteter

Bridge

Onsdag kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66.

Hold 760.

For spillere med kendskab til bridge.

Der spilles ikke første onsdag i måneden.

Ved Niels-Erik Horn.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Filosofi-diskussion

1. fredag i måneden kl. 14-16.30.

Sted: Bryggervangen 66.

Hold 766.

Har du motivation og interesse for filosofi?

Der kræves ingen specifikke forudsætninger.

Ved Niels Rudolfsen, 20 28 25 14.

Tilmelding kan ske ved henvendelse på kontoret.

Pris: 50 kr. halvårligt.

It-cafe

• Tirsdag kl. 9.30-12.

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103.

Hold 442.

Ved Mads Vogelsang og Alexander Schmidt. Adgang for alle.

• Mandag kl. 9.30-12.

Ved Flemming Michaelsen, Flemming Faber og Alexander Schmidt.

• Torsdag kl. 9.30-12.

Ved Niels Nielsen, Flemming Michaelsen og Flemming Faber.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 440.

Kun for medlemmer.

• Onsdag kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A.

Hold 441.

Ved Konrad Gislason, Hans Henrik T. Ohlsen og Mads Vogelsang.

Adgang for alle.

Her kan du få hjælp til dine it-problemer - altså hjælp til selvhjælp af erfarne itinstruktører.

Medbring bærbar computer, tablet eller smartphone.

Kom i god tid, da du kan risikere, at der ikke er tid til at løse dine problemer, hvis du kommer lige op til kl. 12.

Strikkeklub

Torsdag i ulige uger kl. 10-12. Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 1. sal, lokale 3.

Hold 752.

Strikkeklubben er et kreativt og hyggeligt samlingspunkt for alle, der elsker at strikke eller hækle, eller som gerne vil i gang.

Strikning har den fordel, at man kan snakke sammen, samtidig med at man bruger fingrene.

Holdleder er strikkedesigner Susanne Gustafsson, der står klar med råd og vejledning. susanne.r.gustafsson@ gmail.com

Tegning og maling

Torsdag kl. 14-17.30. Sted: Receptionen i Østerbro Sundhedshus, Randersgade 60, 1. sal. Hold 754.

Et hold, hvor du kreativt kan tegne eller male med pastel-, akvarel- og akrylfarver. Vi er højst otte deltagere inkl. holdledere - ingen undervisning, men vi forsøger at inspirere hinanden til spændende resultater.

Holdledere: Annlisa Brimberg, 22 55 66 85, abrimberg@gmail.com Lise Brinch, 20 21 89 79, anlib@privat.dk Det er for alle.

Patchwork

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 744.

Kom til eftermiddage med patchwork.

Vi hjælper hinanden og hygger os over syarbejdet. Der er ledige pladser.

Ved Lillian Nielsen og Marianne Beyer.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Patchwork og håndarbejde

1. onsdag og 3. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 743.

Ved Vibeke Lykke.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr. Påregn udgifter til materialer.

Strikkeklub

Tirsdag i lige uger kl. 13-15.

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 1. sal, lokale 3.

Hold 755.

Et kreativt og hyggeligt samlingspunkt for alle, der elsker at strikke eller hækle, eller som gerne vil i gang.

Strikning har den fordel, at vi kan snakke sammen, samtidig med at vi bruger fingrene.

Medbring selv garn og pinde. Gitte giver gode råd og vejledning.

Holdleder: Gitte Mathiesen Stutemeyer, gitte.mathiesen.stuteneyer@ gmail.com

For alle.

Strikning

2. fredag og 4. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 751.

Medbring dit strikketøj, uanset om du er begynder eller øvet, og få en hyggelig eftermiddag med snak og måske ny inspiration. Der er venteliste.

Ved Kirsten Metasch, 30 25 30 04, kirsten.metasch@ outlook.com

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr. Påregn en mindre udgift til fortæring.

Motion

Badning - Nordhavn

Tirsdag kl. 10-11.

Sted: Sandkaj, ved broen til havnebadet.

Hold 338.

Holdleder: Leif Geertsen, 26 19 31 48, leif.d.geertsen@gmail.com

Badning, hvor vi kan holde øje med hinanden og hygge os sammen bagefter.

Badning - Svanemøllen Mandag kl. 7-8.

Sted: Svanemøllestranden, ved starten af badebroen.

Hold 340.

Holdleder: Mari Oksanen, 50 54 59 69, marikrioksanen@gmail.com Badning, hvor vi kan holde øje med hinanden og hygge os sammen bagefter.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10 DET SKER LOKALT APRIL 2024

Cykelture

Tirsdag kl. 11.30-15.

Sted: Forskellige og som regel i Storkøbenhavn.

Hold 320.

Fra start april til slut oktober. To gange i løbet af sæsonen aftaler vi, hvem der står for hvilke tirsdage, og weekenden før hver tur oplyses mødested, rute og ca. længde på turen.

Holdledere:

Kurt Rasmussen, 53 54 44 30, kurt.trine@gmail.com

Susan Arentzen, susa@live.dk

Tilmelding til Kurt Rasmussen.

Fodbold i Parken

Tirsdag kl. 10-13.

Sted: Skjolds baner mod Serridslevvej.

Hold 332.

Deltagelse forudsætter medlemskab af BK Skjold. Træningsbane, bolde, omklædningsrum og klubhus stilles til rådighed af BK Skjold.

Der lægges vægt på en hyggelig tredje halvleg. Kun for medlemmer. P.t. venteliste.

Ved Bo Hakon Jørgensen, 20 78 17 56.

Gymnastik omkring stol Mandag kl. 10-11.30.

Sted: Dansesalen, Østerbrohuset, Århusgade 103.

Hold 345.

Mød i træningstøj og gymnastiksko, sokker eller bare tæer. Vi laver gymnastik i en time og hygger i en halv time. Medbring to plastflasker eller håndvægte første gang. Holdet er etableret i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur Ø og er åbent for alle.

Tilmelding via Ældre Sagen Østerbros hjemmeside.

Holdleder: Anne Mette Riber, 21 42 40 08.

Medbring selv drikkelse, eller køb kaffe og te.

Indendørs motion

• Mandag kl. 16-17.

Hold 351.

Holdleder: Yazo Srouji, 42 46 77 40.

• Torsdag kl. 15-16.

Hold 343.

Holdleder: Anne Skovlund, anne_skovlund@yahoo.dk

Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A.

Kom og træn dig glad.

Vi skal have pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner.

Husk skiftesko. Træningen er kun for medlemmer.

Indendørs motion

• Onsdag kl. 10-11.

Hold 381.

I dansesalen eller i squashrummet.

• Onsdag kl. 10-11.

Hold 390.

I boksehallen.

Sted: Svanemøllehallen, Østerbrogade 240.

Kom og træn dig glad. Som medlem får du pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner.

Husk skiftesko og vandflaske, og tag gerne din egen yogamåtte med.

Motionen er en del af et samarbejde med Kultur Ø.

Ved Povl Høyer, povl@hoeyer.dk Alle kan deltage.

Indendørs motion

• Onsdag kl. 14-14.45.

Hold 392.

• Onsdag kl. 15-16.

Hold 393.

Sted: Rymarksvej 3 C, bag Institut for Blinde og Svagsynede.

Kom og træn dig glad.

Vi styrker kondition, smidighed, koordination og balance med både stående øvelser og øvelser på gulv og afslutter med udstrækning.

Vi træner i en stor klassisk gymnastiksal.

Husk skiftesko, og medbring gerne yogamåtte og vand.

Holdleder: Charles Woollen, 21 65 52 83, charles@woollen.dk Alle kan deltage.

Indendørs motion

• Onsdag kl. 15.30-16.30.

Hold 361.

• Søndag kl. 10.30-11.30.

Hold 365.

Sted: Aktivitetscentret, Helsingborggade 16, st., København Ø.

Kom og træn dig glad.

Vi skal have pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner.

Husk skiftesko.

Kun for medlemmer.

Ved Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Motion i Østre Anlæg Mandag kl. 8.50-10.

Sted: Inden for indgangen til Østre Anlæg - hjørnet nærmest Sølvtorvet og Stockholmsgade.

Hold 333. Hele året.

Vi laver øvelser under turen rundt i anlægget. Ingen mulighed for omklædning eller opbevaring. Der er toiletter ved legepladsen.

Holdledere: Helle RiisHansen, Lene Offersen og Pia Norup.

Ved Helle Riis-Hansen, 26 28 06 36.

Tilmelding via Ældre Sagen Østerbros hjemmeside.

Kun for medlemmer og maks. 30 deltagere. Mød kun op, hvis du er tilmeldt holdet.

Stavgang

Mandag kl. 10.50-12.30. Sted: Fælledparken. Hold 322.

Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres.

Det er gratis, dog må du selv anskaffe stavene. Til nybegyndere har vi lånestave.

Kun for medlemmer. Holdleder: Anni Olsen, 39 29 40 96, efter kl. 17.

Stolemotion ≥ Mandag kl. 11-12.30. Sted: Dansesalen i Østerbrohuset, Århusgade 103.

Hold 347 - for alle. For dig, der ikke kan deltage på alm. gymnastikhold - fx grundet knæ-, hofte- eller rygproblemer.

Mød op i tøj med plads til bevægelse samt indesko eller strømpesokker. Husk også to halvliters plastflasker til styrketræning. Der er vand i salen.

Først dyrker vi en times motion, og derefter en halv times tredje halvleg. Holdleder: Birthe Spanggaard, 23 64 73 23. Tilmelding via Ældre Sagen Østerbros hjemmeside. Holdet er etableret i samarbejde mellem ÆSØ, KK og Kultur Ø.

Ud at gå en tur

Onsdag kl. 13-15.

Mødested: Trianglen ved nedgangen til metroen.

Hold 336.

Vi går en tur i Fælledparken på 4-5 km i moderat tempo, så alle kan være med. Selve turen varer ca. 1-1,5 times tid.

Beklædning: Praktisk tøj og fodtøj.

Kun for medlemmer.

Tovholder: Jesper Christiansen, jsp_ch@hotmail.com

Vandre- og fuglegruppe

1. søndag i måneden kl. 11-15.

Sted: Kontakt holdlederen via sms for tilmelding og oplysning om turene.

• 7. april: Nivå.

• 28. april: Ny skybrudspark.

• 11. maj (lørdag): Smør- og Fedtmosen.

• 25. maj (lørdag): Aftennattergaletur.

• 9. juni: Fuglesang, sted oplyses senere.

• 6. juli (lørdag): Söderåsens Nationalpark.

• 4. august: Nivå. Hold 321.

Nærmere turbeskrivelser kan ses på hjemmesiden.

For alle. Der er p.t. venteliste. Deltagerne informeres direkte via sms.

Mænd meget velkomne. Husk mad, drikke og gerne kikkert og kamera.

Vi vandrer 7-10 km med fuglekig i smuk natur.

Holdleder: Aase Bundgaard, 28 40 32 40, aase.bundgaard@privat.dk

Yoga

Mandag kl. 10-11.

Sted: Svanemøllehallen, Østerbrogade 240, 1. sal, bagest i hallen.

Hold 387.

Har du lyst til at dyrke yoga? Her opnår du styrke og smidighed, og du bliver gradvist bedre.

Vi træner på et gulv dækket af måtter, barfodede eller med sokker.

Lig på stort badehåndklæde eller egen måtte. Husk vandflaske.

Maks. 15 deltagere.

Tovholder: Anne Skovlund, anne-skovlund@yahoo.dk

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 11

Sprog og litteratur

Engelsk konversation

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 725.

Samtalekursus i engelsk.

Tovholder: Lene Monica Granly-Jensen.

Pris: 50 kr. halvårligt, ikke-medlemmer 125 kr.

Engelsk konversation

2. og 4. onsdag i måneden kl. 10-12.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 724.

Vi samtaler på engelsk.

Tovholder: Jens Volmer Sørensen, concourre@outlok.com

Pris: 50 kr. halvårligt, ikke-medlemmer 125 kr.

Litteratur og kunst

3. torsdag i måneden kl. 18-20.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 733.

I år fokuserer vi på nyere noveller af danske og udenlandske forfattere.

Ofte ledsages læsningen af billeder, der enten har noget med tekstens tidsalder eller dens tema at gøre.

Vi kan også vælge at besøge museer - typisk uden for vores normale mødetimer.

Holdleder: Jette Rye Enggaard.

Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66, 39 20 17 84.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Litteraturgruppe 1

1. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 734.

Denne litteraturgruppe er en af vores ældste grupper, som var med fra starten i forbindelse med etablering af komiteen Ældre Sagen Østerbro.

Maks. 11 deltagere. Der er venteliste.

Ved Lydia Irene Hautop. Tilmelding på kontoret, Bryggervangen 66, 39 20 17 84.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Litteraturgruppe 2

2. mandag i måneden kl. 14-17.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 735.

Udgangspunktet er hovedsagelig skønlitteratur af nyere danske forfattere, som vi lader os inspirere af, men andre emner kan også tages op.

Der er ledige pladser.

Ved Lisbeth PalmChristensen. Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66, 39 20 17 84.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Mænd, litteratur og sild

3. fredag i måneden kl. 11-13.

Sted: Mødelokalet, Bryggervangen 66. Hold 738.

En læseguide læser korte klassiske eller moderne tekster op, og undervejs deler vi de tanker, minder og følelser, de vækker i os. Det kræver ingen forudsætninger eller forberedelser at deltage.

Efter endt læsning spiser vi sildemadder og drikker en øl sammen.

Der er venteliste.

Kun for medlemmer.

Ved læseguide Ellen Togeskov, 61 75 45 40. Pris: 20 kr. pr. person for frokost.

Tysk konversation

Tirsdag kl. 11-12.45.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 728.

Sie haben ein grundwissen in Deutsch.

Ved Eva Lehrer.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Arrangementer og ture

Storm P.-Museet

Onsdag 10. april kl. 16.30-19.30.

Sted: Frederiksberg Runddel. Hold 941.

Vi møder Storm P.s enestående univers med hans skøre og fantasifulde tegninger - et stykke danmarkshistorie set gennem humoristens og satirikerens øjne.

Oplev også de første revyer, der blomstrede op med

Grundlovens trykke- og ytringsfrihed.

Herefter spiser vi stegt flæsk og persillesovs med en genstand på Bar 23.

Tovholder: Anne Romey. Tilmelding senest 5. februar. Pris: 165 kr., ikke-medlemmer 330 kr.

Om Nordre Frihavnsgade Onsdag 24. april kl. 10.30-13.30. Sted: Trianglen. Hold 942.

Fra grusvej til Østerbros største handelsgadepå tur gennem Nordre Frihavnsgade, en af de centrale handelsgader på Østerbro, med Morten Lander Andersen fra Lokalhistorisk Forening.

Efter byvandringen går vi tilbage til Trianglen, hvor vi spiser fish and chips med en genstand på Stacys.

Tovholder: Anne Romey. Tilmelding senest 16. april. Pris: 125 kr., ikke-medlemmer 250 kr.

Kun for mænd

Lørdag 8. juni kl. 9.45-14. Sted: Bryggervangen 66. Hold 944.

Værløse Flyhistoriske Hangar. Vi får en rundvisning i hangaren på den nedlagte flyvestation, der udstiller tidligere fly og helikoptere fra flyvevåbnet, og hører områdets historie.

Der startes med en herrefrokost mellem flyene - sild, dyrlægens natmad, gammel ost, dertil en snaps og en øl.

Tovholder: Anne Romey. Se hjemmesiden. Tilmelding fra 25. april til 29. maj.

Pris: 185 kr., ikke-medlemmer 370 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 12 DET SKER LOKALT APRIL 2024
Foto: John Hansen

Hvad kendetegner 50 til 89-årige i Danmark?

Det kan du blive klogere på i Ældre Sagens Fremtidsstudie

Gennem en længere årrække har vi undersøgt ældres livstilfredshed, helbred og sundhed, ensomhed, frivilligt engagement, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi og meget andet. Det giver et godt indblik i ældres livssituation, hvordan den udvikler sig gennem tiden, og om deres forventninger til fremtiden holder stik.

Læs mere i medlemsbladet og på www.aeldresagen.dk/fremtidsstudiet-2021

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 13
Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 14 DET SKER LOKALT APRIL 2024
Foto: Birthe Laursen Sommer i Frederiksberg Have.

Goddag, det er Ældretelefonen, hvordan kan jeg hjælpe dig?

Vi har alle brug for nogen at tale med om det, der fylder i vores liv.

Nogle har venner og familie, de kan tale med, andre af os har ikke. Det er heller ikke altid, vi kan dele vores tanker med dem tæt på. Det kan være for sårbart – eller fordi vi er nervøse for at bekymre eller belemre dem.

På Ældretelefonens nye samtalelinje kan du ringe anonymt med lige det, der fylder og er svært for dig, stort som småt. Det kan være følelsen af ensomhed, din pårørendes sygdom, døden og meget, meget mere.

I den anden ende af røret vil du møde et menneske, der har tid og ro til at tale med dig – en der lytter, er nærværende og nysgerrig på, hvad du har på hjerte og brug for.

Telefonlinjen åbner den 3. juni 2024.

Læs mere om Ældretelefonen på www.aeldresagen.dk/aeldretelefonen

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet APRIL 2024 DET SKER LOKALT 15

Vi søger frivillige

Amager2300:

Læse- og regneven til børn Vi søger frivillige til Amagerplanens projekt for børn, der går i skoler på Amager.

Se filmen på YouTube for inspiration: https://youtu.be/Y7qXMFBdLcE Skriv til Amager2300@aeldresagen-post.dk hvorefter du vil blive kontaktet.

Amager2300: Besøgsven

Vil du være besøgsven, så forsøger vi at finde den rigtige person til dig. Du behøver ikke at være medlem for at blive besøgsvært.

Kontakt Jonna Yde, 28 66 82 55, hver anden mandag i ulige uger kl. 11-12, eller skriv til amager2300@aeldresagen-post.dk hvorefter du vil blive kontaktet.

Amager2300: Tryghedsopkald Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9 og ønsker godmorgen.

Vil du gerne være den, der ringer op, så ring til Birgitte Ørsted, 28 90 06 18. Du behøver ikke at være medlem for at hjælpe.

Østerbro: Skolevenner

Har du lyst til at bruge nogle timer om ugen som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn og være med til at bygge bro mellem generationerne?

Det kan fx være gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Vi hører gerne fra dig, hvis du vil hjælpe.

Kontakt Povl Høyer, povl@hoeyer.dk eller Gul-Maj Rasmussen, gul-maj@live.dk

Østerbro: Motionsfrivillige Vi arbejder med nye hold til både indendørs og udendørs træning i parkerne på Østerbro og onlinehjemmetræning og til dels indendørs holdtræning.

Vi er et godt team af motionsfrivillige, men har behov for flere frivillige for at kunne tilbyde en bred og varieret palet af træningstilbud.

Som ny tages du godt imod af de erfarne og får mulighed for at komme på spændende kurser. Kontakt Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Østerbro: It-frivillige I samarbejde med Københavns Kommune er vi begyndt at anvende Østerbrohuset.

I den forbindelse søger vi it-frivillige til it-support i den nye it-cafe. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, aeldresagenoebro@dbmail.dk

Østerbro: Frivillig til mandeklub Vi søger en udadvendt og engageret frivillig mand til mandeklubben Søløverne på Plejecentret Sølund i Ryesgade til to timers fælles mandefokus hver tirsdag kl. 14-ca. 16.

Kontakt Povl Høyer, 24 46 45 63, povl@hoeyer.dk

Østerbro: Besøgsvenner Har du lyst til at hjælpe ved at være besøgsven? Så henvend dig til vores besøgskoordinator Oda Lundgaard, 61 29 24 31, odalundgaard@gmail.com

Brønshøj-Vanløse: Frivillig til turarrangementer Aktivitetsgruppen mangler frivillig hjælp til at arrangere og planlægge ture, kontakte busselskab og afvikle ture som turleder eller medhjælper. Vi har allerede nogle udkast liggende, men har du lyst og gåpåmod og evt. gode forslag til ture, eller vil du bare hjælpe til, vil du være meget velkommen. Henvendelse til Jens Grønlund, jensc_gronlund@gmail.com

City: Administrativ cafeleder

Vi søger en frivillig til at varetage administrationen af vores cafe i Valdemarsgade. Yderligere information hos Doris Kristensen, doris@a-huset.dk

City: Hjælp i cafeen Cafeen søger hjælp til en eller flere dage. For flere oplysninger, kontakt cafekoordinator Doris Kristensen, doris@a-huset.dk

City: Vikarer til servicekontoret

Du skal have kendskab til it og have lyst til kontakt til medlemmerne. Du får naturligvis oplæring i bookingsystemet og kassefunktionen.

Kontakt Susanne Wiingaard, 93 93 01 73.

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Du kan få andre Det Sker Lokalt tilsendt, hvis du ringer til MedlemsService, 33 96 86 89, eller skriver til medlemsservice@aeldresagen.dk

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen Kørestolsadgang Teleslyngeanlæg
SVANEMÆRKET Tryksag 5041 0004
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.