Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10A | DECEMBER 2018

ARRANGEMENTER 04.12. - 14.02.2019 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

KØBENHAVN: Amager2300 · Brønshøj-Vanløse · København City · Valby · Østerbro.

Mindegudstjeneste Arrangeret af M/S Hans Hedtoft - pårørendegruppen i samarbejde med domprovst Ejgil Bank Olesen Af Sandra Vinding Foto: Peter Kullberg

Demenscafe med motion Af Susanne Wiingaard

Vores cafe for personer med lettere demens og deres pårørende er nu i gang, og interessen vokser. Det er godt, da vi dermed har en indikation af, hvor vigtigt det er for mennesker med demens. Vi ved, at motion og socialt samvær er vigtigt, og vi kan allerede på nuværende tidspunkt se små fremskridt, glæde ved at røre sig, da vi stiller vores fitnessmaskiner til rådighed, samt det sociale samvær for den enkelte. Kontakt Susanne Wiingaard, 30 86 66 91, for nærmere oplysninger eller servicekontoret, 33 22 80 04, mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14.

Mindegudstjenesten holdes i Holmens Kirke, den 30. januar 2019.

60-års dagen for M/S Hans Hedtofts forlis, også kaldet Danmarks Titanic, markeres. Et nybygget skib, der blev betragtet som synkefrit. Alligevel forliste det på sin jomfrurejse i det stormfulde hav syd for Kap Farvel ved Grønland 30. januar 1959. Vraget er aldrig blevet fundet. Forliset førte sidenhen til en stor politisk skandale i Danmark og er stadig den mest omstridte skibskatastrofe i nyere dansk historie. Forliset ramte den danske og grønlandske befolkning meget hårdt. Der var landesorg, og tragedien fyldte medierne i lang tid. Pårørendegruppen forsøgte forgæves i 1999, i anledning af 40-års dagen, at få en mindehøjtidelighed i Holmens Kirke kirken for de søfarende. Nu hvor 60-års dagen nærmer sig, er det lykkedes - med udstrakt velvilje og

hjælpsomhed fra domprovst Ejgil Bank Olesen - at få lov til at gennemføre denne mindehøjtidelighed i Holmens Kirke. Der vil være dansk kor og grønlandsk kor, og der vil blive holdt tale af 2.-maskinmesters datter Kirsten Sietam. Forsvarsministeren holder ligeledes tale, og det gør domprovsten også. Vi forventer, at det bliver en meget smuk mindehøjtidelighed, som kan gøre, at de efterladte kan binde sløjfe om den sorg, som har været deres følgesvend i næsten 60 år. Efter mindehøjtideligheden vil der være mulighed for en forfriskning i Holmens Kirke ca. kl. 14-15. Alle er velkomne. Mindestenen med navnene på alle de omkomne ved Nordatlantens Brygge, kan ses på bygningen vendt ud mod havnen, Strandgade 91. Der er ca. en km at gå

På et pakhus på Nordatlantens Brygge hænger en mindetavle over de omkomne ved forliset.

fra Holmens Kirke til Strandgade, hvad enten man vælger Knippelsbro eller turen gennem Nyhavn og over den nye cykelbro. Mindegudstjeneste i Holmens Kirke onsdag den 30. januar 2019 kl. 13-14.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10A


6-dages bustur til Holland 25.-30. april Forår, blomster, farverige gavlhuse og masser af kanaler Af Steen Thomsen

Turen starter i København. Der er frokost og andre pausestop undervejs. Grænsen til Holland passeres, og der køres til vores hotel, Hotel Mercure i Zwolle. Vi starter med en udflugt til verdens største blomsterauktion, som vi overværer. Derefter udflugt til Keukenhof blomsterpark, der er verdens største, med mere end syv millioner blomster - en imponerende park. Udflugt til Amsterdam, hvor der gås en kort bytur. Derefter er der fri tid til shopping, kanalrundfart, frokost eller hvad man har lyst til. Udflugt omkring Zuiderzee, hvor vi krydser den inddæmmede sø og den store dæmning Makerwaarddijk. Besøg i byen Volendam, hvor vi besøger et osteri. Udflugt til Arnhem, hvor vi besøger museet for broen ved Arnhem - kendt fra Anden Verdenskrig. Besøg i frilandsmuseet Oppenlucht, hvor der blandt andet kan opleves arbejdende værksteder. Sidste dag er hjemkørselsdag. For yderligere oplysning og fuldt dagsprogram kontakt Steen i itcafeen, eller ring 40 35 42 03. Se også Østerbros hjemmeside www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/ oesterbro under Rejser og ture.

Åbent hus i A-huset blev en stor succes. Vores husorkester Patina leverede dejlig musik.

2

det sker

december 2018

Populære nyhedsmails Husk at tilmelde jer nyhedsbrevet Af Peter Wiwe og Jytte Pedersen

En af de kendte broer i Holland.

Foto: Steen Thomsen

En stor del af medlemmerne i København modtager nu nyhedsmail fra deres lokalforening. Afdelingerne sender jævnligt informationer ud, både til orientering omkring aktiviteter mv. og også, hvis der er behov for ekstra nyheder. Den store fordel er, at de er helt aktuelle. Der er også mulighed for at informere om relevante arrangementer, som ikke kommer i ’Det Sker’, ligesom der kan fortælles om ændringer og aflysninger. Du kan tilmelde dig på dette link: æs.dk/lokalnyhedsbrev Du skal bruge dit medlemsnummer og din e-mailadresse.

Aktivitetshuset, Valdemarsgade 8

Søndagscafe Af Jytte Pedersen

Mange huse i Amsterdam har egen kajplads direkte fra huset.

Foto: Conni Lillebo

Foto: Susanne Wiingaard

Nu er vi i gang. Søndag 14. oktober startede vi vores søndagscafe op. Tilmeldingen var moderat, men de fremmødte fik nogle hyggelige timer, hvor blandt andet Lennart Rasmussen holdt et foredrag om nedsat hørelse, nye og bedre høreapparater mv. Vi håber på, at det program, vi har sammensat for de kommende uger i 2018 og først i 2019, vil få interesserede til at møde op. Vi tror på, at mange kan have glæde af dette arrangement, og vi har frivillige, som er med til at gøre søndagen rigtig hyggelig. Et søndagsarrangement kan være et foredrag, event eller andet spændende. Kig på vores nye hjemmeside, ’Det Sker’, eller i nyhedsbrevet. Foldere med program ligger på biblioteker, Borgerservice mv. og naturligvis på vores servicekontor i Valdemarsgade 8. Arrangementet er et tilbud til alle fem afdelinger i København, og alle er velkomne, såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Husk tilmelding senest onsdag online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr. inkl. frokost, kaffe/kage.


­ ØBENHAVNS K KOMMUNE Formand for koordina­tionsudvalget: Jan Østergaard Bertelsen, 23 48 64 06, formand​​​​​@a-huset.dk

Aktivitetshus

A-huset, Valdemarsgade 8, København V. Aktivitetshuset har mange aktiviteter og er knyttet til lokalbestyrelsen for København City.

Bisiddere i København

Har du behov for bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt. •  Frede Beck Pedersen, 30 76 26 00. •  Elisabeth Keis, 21 21 79 71. •  Mona Ulsted, 21 42 66 78. •  Grethe Busck, 22 25 61 05. •  Jan Østergaard Bertelsen, 20 28 61 17.

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der stod dig nær, og har du brug for at tale med nogen? Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har solid baggrund og stor erfaring med lignende arbejde. Der er tavshedspligt om, hvad der bliver talt om i gruppen. Kontakt en af gruppelederne herunder. Du bliver så inviteret til en samtale med to gruppeledere.

Gruppeledere for livsmods- og sorggrupper Allis Novèl, 32 15 12 60. Ellen Lütken, 33 14 25 52. Else Stenbak, 61 67 46 58. Hans Erik Nymand, 25 54 71 43.

Seniorvejledning

•  Sociale ydelser, hjemmehjælp/-pleje, hjælpemidler: Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk •  Banksager, arvesager: Jakob Glud, 22 44 43 88, jakob.glud​@mail.dk

•  Hjemmehjælp/-pleje, plejehjem, kommune, myndigheder, læger mv.: Mona Ulsted, 21 42 66 78, mona.ulsted.31​@gmail.com •  Offentlige myndigheder, ansættelsesforhold, andelsboliger: Jan Ø. Bertelsen, 30 28 61 17, formand​@a-huset.dk

Seniorvejledning i København - træffetid

Økonomi, netbank, gæld: Frede Bech Petersen, 30 76 26 00. Elisabeth Keis, 21 21 79 71. Træffetid: Onsdag kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V. Ebbe Worsøe Petersen, 35 13 70 34, 51 42 41 22. Træffetid: Mandag kl. 10-12, Holmbladsgade 62.

Vågetjeneste

Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet. Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger. Vi våger fire timer ad gangen enten dag, aften eller nat. Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale. Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, turmeric1​@hotmail.com

Telefonisk rådgivning

Landsforeningen Ældre Sagen har telefonisk rådgivning af faguddannede ansatte om sociale og juridiske spørgsmål, 80 30 15 27, mandage, tirsdage, onsdage og fredage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-18.

Lokalt nyhedsbrev via e-mail

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra din lokalafdeling, og få opdaterede nyheder og information om aktiviteter og arrangementer nær dig. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. Af hensyn til datasikkerheden skal tilmeldingen ske direkte til hovedkontoret via dette link: æs.dk/lokalnyhedsbrev

AMAGER2300 Formand: Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98. Næstformand: Palle Skov, 30 62 75 27. Kasserer: Jytte Yunai, 21 67 56 60.

Kontor

Holmbladsgade 62. Mandag-torsdag kl. 10-12, 35 13 70 37, amager2300.aes​@gmail.com

Hjemmeside m.m.

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/amager2300 Facebook-side: www.facebook.com/ amager2300.aes/ Facebook-gruppe: www.facebook.com/ groups/214786625596434/

Tilmelding og pris

Når du tilmelder dig arrangementer og aktiviteter, bedes du medbringe medlemskort og så vidt muligt aftalte penge (kontoret tager kun imod kontant betaling). Tilmelding til kontoret, medmindre andet fremgår. Maks. to billetter pr. person. Pris er anført under den enkelte aktivitet og arrangement. Ingen pris betyder normalt, at det er gratis at deltage.

Kontaktperson

Ved arrangementer, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Besøgsvenner

Har du brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig. Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen. Else Christensen, 23 27 17 67.

Tryghedsopkald

Ønsker du at modtage et opkald hver morgen, kan du blive ringet op kl. 8.30-9. Lisbet Worsøe, 32 96 28 84.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, som fx at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde!

Knud Andersen, 30 89 90 46, kl. 12-13 (mandag-fredag), knud.andersen3​@gmail.com

Træn dig glad

Gå til gymnastik i Bomi-Parken. Torsdage kl. 16-17.30. Indtil 30. maj. Sted: Bomi-Parken, Gyldenrisvej 4, København S. Vi varmer op i 10-15 min. Herefter arbejder vi, under vejledning, med husets styrketræningsmaskiner. Sideløbende laver vi gulvøvelser, en kombination af smidighed og styrke. Til slut laver vi udstrækning i 10-15 min. Elsebeth Wehage, 27 52 89 18, wehageelsebeth​@gmail.com Pris: 300 kr.

Træn dig glad

Gå til gymnastik i Prismen. •  H old 1: Holdleder: Else Christensen, 23 27 17 67. Mandage kl. 11-13. Indtil 29. april. •  H old 2: Holdleder: Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98. Mandage kl. 13-15. Indtil 29. april. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71, kultursalen. Interesseret? Spørg på kontoret, om der er plads. Pris: 300 kr.

Bowling

Tirsdage kl. 11-12. Indtil 30. april. Sted: Lanes & Lounges Bowlingcenter, Englandsvej 337-339 i Tårnby. Vi bowler en times tid hver tirsdag. Elsebeth Wehage, 27 52 89 18. Pris: 30 kr. Der betales forud for fire måneder ad gangen.

Bridge - turneringshold

Torsdage kl. 10-14. Indtil 28. marts. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Bridgeholdet er for øvede bridgespillere, og holdet er p.t. på 36 medlemmer. Der spilles i to halvsæsoner, oktober-december og januarmarts. Frantz von Müllen, 40 51 87 14. Pris: 150 kr. pr. halvsæson.

det sker

december 2018

3

»


Fodbold med DBU København

Onsdage kl. 11-13. Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 23, København S. Kom og spil fodbold med andre ældre mænd. Fodboldarrangementet styres af DBU, der også stiller trænere til rådighed. Ud over de to sædvanlige halvlege vil der være mulighed for at gennemføre en 3. halvleg med henblik på også at kunne skaffe sig nye sociale kontakter. Det er gratis at deltage. Ingen tilmelding, du skal blot møde op.

It-cafe - Holmbladsgade

Mandage kl. 10-12. Sted: Holmbladsgade 62. Har du spørgsmål om it og specielt om din egen bærbare computer/tablet, så duk op, og få en snak og gode råd. Vi har tre bærbare computere at øve på. Få hjælp til Windows 10, rejsekort (forudsætter netbank og NemID), MobilePay og almindelige kontorpakker. Husk strømforsyningen til din pc/tablet. It-cafeen har åbent alle mandage bortset fra søgnehelligdage med fri adgang.

It-cafe - Hørgården

Tirsdage kl. 10-11. Sted: Hørgårdens aktivitetscenter, Brydes Allé 30-32. Hvis du har spørgsmål om it-verdenen og specielt til din egen computer/tablet, så tag den under armen, og kom og få en snak og gode råd. Hørgården er under renovering. Hørgårdens internet er lukket, så længe renoveringen pågår. Husk strømforsyningen til din pc/tablet. It-cafeen har indtil videre åbent alle tirsdage bortset fra søgnehelligdage, med fri adgang.

Fredagsklubben

Fredage kl. 11-16. Sted: Holmbladsgade 62. Op til 12 deltagere mødes hver fredag og snakker og strikker. Er du interesseret i plads på venteliste, så kontakt Karin Rokvist på 33 22 69 52. 4

det sker

december 2018

Onsdagsklubben

Onsdage kl. 13.30-16. Sted: Holmbladsgade 62. Op til 8 deltagere mødes hver onsdag. Er du interesseret i plads på venteliste, så kontakt Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Linedance for let øvede 1. år Torsdage kl. 11-12.15. Indtil 23. maj. Sted: Sundbyøsterhallen, Hal 2, Parmagade 4. Du skal have danset minimum et år. Vi danser i fodtøj med lædersåler - derfor ikke i kondisko. Interesseret? Kontakt kontoret og hør, om der er plads. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Linedance for let øvede 2. år

Mandage kl. 14.30-16. Indtil 27. maj. Sted: Prismen, kultursalen, Holmbladsgade 71. Du har danset minimum to år. Vi danser i fodtøj med lædersåler - derfor ikke i kondisko. Interesseret? Kontakt kontoret og hør, om der er plads. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Linedance for øvede - 3. år Torsdage kl. 12.30-14. Indtil 23. maj. Sted: Sundbyøsterhallen, Hal 2, Parmagade 4. Du har danset minimum tre år. Vi danser i fodtøj med lædersåler - derfor ikke i kondisko. Interesseret? Kontakt kontoret og hør, om der er plads. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Litteraturkreds 1

1. mandag i hver måned kl. 13-15. Indtil 6. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Vi læser og debatterer. Er du interesseret i plads på venteliste, så ring til Lisbet Worsøe, 32 96 28 84.

Litteraturkreds 2

Onsdage i ulige uger kl. 10.30-13. Sted: Holmbladsgade 62 Vi læser og debatterer.

Sæson 2018/19 begyndte 10. oktober og slutter 1. maj. Annette Bertelsen, 28 56 50 66.

Poker

Tirsdage kl. 10-14. Sted: Holmbladsgade 62. Der spilles om point. Ved sæsonafslutning er der præmier til de fire bedste. Flemming Sørensen, 51 18 11 44. Pris: Maks. 150 kr. pr. halvsæson.

Sang

3. onsdag i måneden kl. 12.45-14. Sted: Hørgårdens cafe, Brydes Allé 30, eller den nye hovedindgang. I samarbejde med Hørgårdens aktivitetscenter og brugerne synger vi danske sange og viser efter aktivitetscentrets Magnaprint-sangbøger. Vi slutter med kaffe. Ring 82 56 30 32 eller 52 91 03 70 et par dage før og tjek, om tidspunktet holder. ≤

Stavgang

Torsdage kl. 11-12. Sted: Uden for metrostationen Islands Brygge. Vi går en kort rute på 3 km og en lang rute på 6 km. Medbring egne stave. Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede. Helen Poulsen, 27 14 26 33 eller Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Kursus i kunst

Tirsdag 15. januar kl. 17.30. Sted: Aktivitetscentret, Holmbladsgade 62. Introduktionskursus i at lære at se og aflæse moderne malerier. Der vises eksempler på malerier, som vi sammen analyserer. Der er øvelser, hvor vi ser nærmere på detaljerne i malerierne og gennemgår dem med forskellige teknikker. Kursusleder: Young En Kim. Tilmelding 2.-14. januar til Ældre Sagens kontor, Holmbladsgade 62, 35 13 70 37, amager2300.aes​@gmail.com

Tur til Bjørn Wiinblads hus i Lyngby Tirsdag 19. februar kl. 10-16. Sted: Sundbyvester Plads. Vi ankommer til Bjørn Wiinblads hus i Lyngby ca. kl. 11, hvor en guide viser os rundt i det spændende kunstnerhjem. Efter rundvisningen går turen videre til restaurant Fortunen, hvor vi indtager en 2-retters menu samt kaffe med kage. Turen gennemføres ved min. 30 deltagere. Maks. er 40 deltagere. Tilmelding 3. januar til 7. februar på kontoret, Holmbladsgade 62. Pris: 300 kr. Kørestol kan medbringes, men med ledsagelse. ≤

BRØNSHØJ-VANLØSE Formand: Gurli Kejser, 21 20 39 07, gurli.kejser​​​​​@mail.dk Næstformand: Vagn Tveskov, 51 94 61 21, vlt​​​​​@webspeed.dk Kasserer: Preben Husher, 21 60 59 40, prehus​​​​​@hotmail.com

Kontor

Ved Bellahøj Nord 12 B, Brønshøj, mandag-onsdag kl. 10-12, 38 80 88 86, aesbrh.vnl​@mail.dk

Hjemmeside

Læs hjemmesiden: www.aeldresagen.dk/ brønshøj-vanløse eller se under foreninger på www.vanloese.dk Her findes mere udførlige omtaler af arrangementer og aktiviteter.

Facebook

Gå ind på Facebook - Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse, og giv os et like. Under ”synes godt om” er der en lille menu, hvor du skal bekræfte, at du vil have notifikationer. Derefter bliver du opdateret om vores aktiviteter.

Tilmelding til aktiviteter Ring til den person, der er anført ved aktiviteten.


I tvivlstilfælde kontaktes kontoret. Betaling: Efter aftale med aktivitetslederen eller til netbank konto 5022 1266963. I feltet ”Meddelelse til modtager” skrives medlemsnummer samt holdnummer.

Tilmelding til arrangementer

•    Telefonisk, 38 80 88 86. •    P ersonligt på kontoret mandag-onsdag kl. 10-12. •    E-mail: aesbrh.vnl​@mail.dk fra kl. 10 på første tilmeldingsdag. Din deltagelse er først accepteret, når du modtager bekræftelse på e-mail. Først da må du betale. Oplys altid medlemsnummer, telefonnummer og arrangementets nummer. Tilmelding er bindende. Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Betaling af aktiviteter og ture

Betaling af aktiviteter og arrangementer via netbank til Jyske Bank, konto 5022 1266963. Oplys navn og nummer på aktiviteten eller arrangementet. Betaling med dankort på kontoret.

Besøgsven

Har du lyst til at få en besøgsven? Har du tid og lyst til selv at være besøgsven? Lars Ravn Jensen, 21 76 32 91.

Tryghedsopkald

Vores telefonstjerne er et tilbud til dig, der er utryg ved at bo alene og derfor vil være glad for at få en opringning hver dag. Du kan melde dig til og få nærmere oplysning hos Edith Hansen, 44 91 38 86.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, som fx at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde.

Ring til Bjarne Hilmar Hansen, 38 28 71 64. Hjælpen er primært for medlemmer i postområderne 2700 og 2720.

Dansk for udlændinge

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Vanløse Bibliotek, Jernbane Alle 38. Vi er en gruppe frivillige, der gerne vil hjælpe udlændinge med det danske sprog og oplyse om kultur og skikke. Det er gratis at være med, og du er velkommen til bare at møde op. Annegrethe Rugaard, 42 68 28 21.

Mød andre

Kender du en, der er meget alene, eller er du selv alene og kunne tænke dig at være sammen med andre? Mary Andersen og Jytte Stegmann kender mange muligheder, har kontakter i vores område og vil gerne hjælpe. Jytte kommer gerne på besøg eller arrangerer et møde på Ældre Sagens kontor, Brønshøj, og orienterer herom. Jytte, 38 60 10 89, jytte.stegmann​@mail.dk

It-assistance hjemme

Hvis du er gangbesværet eller har en stationær pc, som er for tung til at tage med på it-cafeen, så kan vi tilbyde, at Bjarne Jørgensen kommer hjem til dig. Hvis det har interesse, så kontakt kontoret for en aftale.

Badminton

Torsdage kl. 10-11. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Hold 322. Vi spiller i Grøndalcentret torsdage kl. 10-11. Tilmelding til Alex Olsen, 60 68 08 99, 1940ako​@gmail.com Pris: 500 kr. for perioden september-maj.

Stavgang

Tirsdage kl. 9.45-11. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 325. Mød op, og vær med - både mænd og kvinder - vi går en times tid, hele året. Medbring stave og godt humør. Det er gratis. Ingen tilmelding.

Indendørs fodbold

Tirsdage kl. 11-13. Indtil 7. maj. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Hallen. Hold 326. Kun for mænd. Vi spiller efter aftale også om sommeren. Tilmelding og nærmere oplysninger hos Thorkil Thomsen, 38 74 43 84. Pris: 200 kr. for et år.

Volleyball - let øvede

•  Tirsdage kl. 9-12. •  Torsdage kl. 9-12. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Du er altid velkommen til at spille bordtennis i Brønshøj Bordtennis. Tilmelding hos Flemming Larsen, 43 64 74 74.

Torsdage kl. 8-9.30. Indtil 9. maj. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Hallen, indgang Åkandevej. Hold 329. Motionsvolleyball for mænd og kvinder. Vi har det hyggeligt, samtidig med at vi får god motion. Der er venteliste, men ring og hør nærmere. Tilmelding til Lena Carlsson, 25 13 48 31. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Badminton

Volleyball - øvede

Bordtennis

Mandage kl. 11-12. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Hold 321. Tilmelding til Thorkil Thomsen, 38 74 43 84, 60 72 95 90. Pris: 500 kr. pr. sæson.

Tirsdage kl. 8.15-10. Indtil 30. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Hallen, indgang Åkandevej. Hold 330. Motionsvolleyball for mænd og kvinder. Vi har det hyggeligt, samtidig med at vi får god motion.

Tilmelding til Lena Carlsson, 25 13 48 31. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Seniorgolf i Simgolf

Fredage kl. 10-11. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Spil golf i golfsimulator. Brug chancen for at spille golf på alverdens baner. Der er venteliste. Tilmelding til Simgolf, 38 34 19 25. Pris: 50 kr. inkl. kaffe.

Computercafe

•  O nsdage i lige uger kl. 12-14. •  M andage kl. 16-18. Sted: Ældre Sagen Brønshøj-Vanløses kontor. På computercafeen kan du komme med spørgsmål og konkrete problemer, fx hvis computeren er i udu, opdateringerne ikke vil lykkes mv. Så forsøger vi at løse problemer på både computer, tablet, iPad og smartphone. Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 10 kr. pr. gang for en kop kaffe.

Engelsk konversation

Mandage kl. 10-12. Indtil 29. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B (annekslokalet i nr. 10). Hold 650. Der forudsættes rimeligt kendskab til sproget. Ring og forhør dig om ledige pladser. Tilmelding til Marianne Kauman, 24 26 81 15, mariannekauman​@yahoo.dk Pris: 400 kr.

Italiensk konversation

Fredage kl. 13.15-15. Indtil 3. maj. Sted: Kontoret. Hold 653. Maks. 8 personer. Det forudsættes, at du kan tale lidt italiensk. Ring og hør om ledige pladser. Tilmelding til Gert Hamacher, 20 11 99 01. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Fransk konversation

Tirsdage kl. 18-20. Indtil 30. april. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 654. Tilmelding til Karen Christensen, 25 84 61 79. Pris: 400 kr. pr. sæson. det sker

december 2018

» 5


Fransk for let øvede

Tirsdage kl. 13-15. Indtil 30. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B (annekslokalet i nr. 10). Hold 655. Tilmelding til Kirsten Krause Hansen, 38 74 83 30. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bridge for begyndere og let øvede

Torsdage kl. 10-15. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj. Hold 730. Hold 1, let øvede, som spiller kl. 10-13. Hold 2, begyndere, som spiller kl. 13-15. Ledige pladser på begge hold. Tilmelding til Poul Erik Jensen, 60 65 19 73, meretejulle​@mail.dk Pris: 500 kr. pr. sæson.

Bridge - turneringshold

Onsdage kl. 13-16.30. Indtil 8. maj. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal, Brønshøj. Hold 732. Vi spiller turneringsbridge på et venligt og omgængeligt plan. 28 spil pr. gang med en kaffepause, og vi hjælper hinanden med det praktiske. Vi savner spillere - kom og prøv, om det er noget for dig. Tilmelding hos Kirsten Asmussen, 22 51 86 00, ehip2812​@gmail.com Pris: 500 kr. pr. sæson.

Skak

Torsdage kl. 15-17. Indtil 2. maj. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 733. Har du lyst til et hyggeligt spil skak? Vi har ledige pladser på holdet. Tilmelding til Bjarne Hilmar Hansen, 38 28 71 64 eller Preben Jensen, 32 55 90 16. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Whist - tirsdagsklub

Tirsdage kl. 13-17. Indtil 31. maj. Sted: Kontoret. Hold 734. Vi spiller whist hele året. Tilmelding til Aase Ivø, 51 94 57 05. Pris: 400 kr. årligt. 6

det sker

december 2018

Mandemad - uden lærer

Tirsdage i lige uger kl. 16-20. Indtil 23. april. Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Hold 761. Vi er en mandegruppe, der finder på, køber ind, tilbereder og spiser maden sammen under hyggelige, humoristiske og afslappede former. Mandsmod, vilje, humor og engagement er vores motto. Betaling for maden på dagen. Tilmelding til leder Poul Rasmussen, 44 84 12 27. Pris: 200 kr. for septembermaj plus betaling for mad.

Madlavning kun for mænd

Onsdage i lige uger kl. 16-20. Sted: Køkkenet, Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, Brønshøj. Hold 762. Vi tilbereder en middag i fællesskab og nyder de gode sager bagefter. Tilmelding til Torben Lynge Nielsen, 23 25 40 70. Pris: 200 kr. pr. sæson plus betaling for mad.

Madlavning

Onsdage i ulige uger kl. 16-20. Indtil 25. april. Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken. Hold 763. Vi laver en middag i fællesskab og nyder de gode sager bagefter. Der er ledige pladser på holdet, og både mænd og damer er velkomne. Bemærk: Bellahøj Skole er under renovering. Indtil videre er det i Energicenter Voldparken. Tilmelding til Jesper Holde, 26 80 15 05. Pris: 200 kr. for septembermaj plus forbrug af madvarer.

Håndarbejdscafe

Mandage i lige uger kl. 13.30-15.30. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 764. Har du et håndarbejde liggende, som du ikke rigtig kan få færdigt, eller vil du begynde på et nyt, så kom i håndarbejdscafeen, hvor vi hygger os, mens vi nørkler. Der er symaskine til rådighed.

Det er ikke undervisning, men gensidig hjælp. Tilmelding til Ellis Christiansen, 38 60 11 91. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Nørkleklub

Onsdage i ulige uger kl. 12-14. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 765. Vejledning i syning af tøj, strikning og hækling, decoupage og meget andet. Der er symaskine til rådighed. Medbring selv materialer. Kontakt Judith om ledige pladser. Tilmelding til Judith Jakobsen, 38 60 36 81, efter kl. 15. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Syng med

Mandage i lige uger kl. 13.30-15.30. Sted: Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290, lige ved siden af Føtex. Hold 766. Vi kommer kl. 13.30 og begynder at synge kl. 13.45, og vi synger hele året. Vi synger alle slags sange - lige fra Jeppe Aakjær til Benny Andersen. Holdet kan være fyldt op. Eia Riisgård, 38 60 43 58. Pris: 100 kr. årligt.

Slægtsforskning

Onsdage kl. 10-12. Indtil 1. maj. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 769. Holdet er både for begyndere og øvede - det eneste, der kræves, er interesse for emnet. Du skal medbringe en bærbar computer plus strømforsyningen. Vi har trådløst internet i lokalet. Der er i øjeblikket ingen ledige pladser, men du kan kontakte kontoret, 38 80 88 86, for venteliste og evt. tilmelding. Pris: 300 kr.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 10-12. Indtil 2. maj. Sted: Ved Bellahøj Nord 12 B. Hold 770. Holdet er både for begyndere og øvede - det eneste, der kræves, er interesse for emnet.

Du skal medbringe en bærbar computer plus strømforsyningen. Vi har trådløst internet i lokalet. Der er i øjeblikket ingen ledige pladser, men du kan spørge kontoret, 38 80 88 86, for evt. plads. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr.

Studiekreds/læseklub

Onsdage i lige uger kl. 14-16. Indtil 1. maj. Sted: Kontoret. Hold 771. Vi diskuterer emner inden for kultur og eksistens - evt. med udstillingsbesøg som inspiration. Vi læser litteratur i bred forstand, mødes om en selvvalgt bog en gang om måneden og deler bogoplevelsen med de andre læseheste. Tilmelding til Birgit Svenstrup, 98 58 33 07, 20 81 07 28. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Slægtsforskning Legacy-undervisning

Fredage kl. 10-12. Indtil 3. maj. Sted: Ved Bellahøj Nord 10 (annekslokalet). Hold 773. Undervisning i slægtsforskningsprogrammet Legacy. Kurset forudsætter kendskab til slægtsforskning. Tilmelding til Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr. for septembermaj.

Brønshøj Kirke

Onsdag 23. januar kl. 12. Sted: Brønshøj Kirke, Brønshøj Kirkevej 8. Arrangement 923. Kirken er Københavns ældste bygning opført 1180 af biskop Absalon. Soklen ligger på højde med toppen af Rundetårn. Under svenskekrigen blev kirken brugt som våbenlager og -værksted. Kom og hør historien. Forbehold for kirkelig handling. Ved aflysning meddeles det to dage før. Tilmelding: 4. december-16. januar. Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr.


Den russisk-ortodokse kirke

Onsdag 6. februar kl. 14. Sted: Bredgade 53, København K. Arrangement 924. Vi gentager dette besøg, da vi i august måtte melde udsolgt på førstedagen. Skt. Alexander Nevskij er den eneste russisk-ortodokse kirke i Danmark. Få indsigt i kirkerummet, der er et pragtstykke af storhed og rigdom. Tilmelding: 8. januar-30. januar. Pris: 50 kr. Ikke-medlemmer: 100 kr.

Regensen

Torsdag 21. februar kl. 13. Sted: St. Kannikestræde 2, København K. Arrangement 925. Dette besøg gentages, da interessen sidst var så stor, at mange henvendte sig forgæves. Vi hører Regensens historie, arkitektur, de mange skøre traditioner, der stadig holdes i hævd. Frk. Lind i haven, biblioteket og meget mere. Tilmelding: 9. januar-13. februar. Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 150 kr.

Ældre Sagen

Torsdag 7. marts kl. 10. Sted: Snorresgade 17-19, København S. Arrangement 926. Vi besøger Ældre Sagens nye hus på Amager på campusområdet, hvor Ole Peinow, som arbejder i sekretariatet, byder velkommen, og vi starter med gratis kaffe og wienerbrød. Herefter vil han fortælle om huset, Ældre Sagens historie og organisation. Tilmelding: 5.-27. februar.

Medicinsk Museion

Tirsdag 26. marts kl. 15.45-17.15. Sted: Bredgade 62, København K. Arrangement 927. Medicinsk Museion er et universitetsmuseum. Få en guidet rundtur, specielt for Ældre Sagens medlemmer, og en helt unik oplevelse. Museet råder over en af verdens største og rigeste medicinske samlinger.

Bygningen blev indviet i 1787, og her blev der uddannet læger indtil 1942. Tilmelding: 11. februar-13. marts. Pris: 100 kr. Ikke-medlemmer: 150 kr.

KØBENHAVN CITY Formand: Jan Østergaard Bertelsen, 23 48 64 06. Kasserer: Vibeke Lund, 40 91 97 99. Lokalredaktør: Jytte Sauffaus Pedersen, 51 21 97 57.

Servicekontoret

Valdemarsgade 8, København V. Mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14. 33 22 80 04, city​@outlook.dk Husk medlemskort ved betaling af arrangementer og aktiviteter. Arrangementer kan for det meste betales online og kun med dankort. På servicekontoret kan der betales med dankort og MobilePay, ligeledes i cafeen. På kontoret bliver du betjent af frivilligt personale.

Julelukket i cafe og servicekontor

Cafeen lukker 14. december og åbner igen tirsdag 8. januar 2019. Servicekontoret lukker 19. december og åbner igen onsdag 2. januar 2019. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Torsdagsaftenarrangementer

Der serveres smørrebrød eller lignende kl. 18.30, og underholdningen starter kl. 19.30. Sted: A-huset, Valdemarsgade 8.

Holdenes start- og sluttidspunkt samt priser

Angivne hold i City starter altid en ny halvårssæson i januar og i august og dækker ca. fire måneder pr. halvår. Startdato på hold kan variere. Se yderligere under det ønskede hold. Prisen er 400 kr. for 1. aktivitet pr. halvår. Hvis man ønsker at gå til mere end en aktivitet, skal der betales 100 kr. pr. aktivitet. Månedsbetaling ikke mulig.

It

Tilmelding og betaling af it-kurser i den kommende sæson kan ske på servicekontoret eller online. Se kurser på vores hjemmeside eller ’Det Sker’.

Besøgsvenner

Har du brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig. Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen. Jytte Jørgensen, 20 99 87 82.

Handyman

Aktiviteter

Hvor intet andet er nævnt, foregår nedennævnte aktiviteter i A-huset. Tilmelding og betaling til servicekontoret, og husk, at man er først registreret på holdet, når man har betalt.

Bor du i City-området og er medlem af Ældre Sagen, kan du gøre brug af vores handyman til at hænge billeder op, skifte elpærer m.m. Ring til servicekontoret, 33 22 80 04, og opgiv navn, adresse, telefonnummer og hvad der er dit problem. Computerproblemer er undtaget. Der vil blive opkrævet 50 kr. pr. besøg til dækning af benzin og p-afgifter.

Arrangementer

Tryghedsopkald

Tilmelding og betaling af arrangementer kan foregå online og kan betales med dankort eller MobilePay/ dankort på servicekontoret i A-huset. Oplys telefonnummer eller e-mailadresse ved tilmelding, så servicekontoret kan kontakte dig i tilfælde af ændringer eller aflysning.

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når du bor alene. Er du interesseret i at modtage eller foretage tryghedsopkald, bedes du kontakte Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Hjælp til pc - hjemme

Mulighed for hjælp med opsætning af pc og problemløsninger. Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, hvis du bor i City og er medlem af Ældre Sagen. Der vil blive opkrævet 50 kr. pr. besøg til dækning af p-afgifter mv.

Skolevenner

Kontaktperson for skolevenner på Det Kgl. Vajsenshus’ Skole og Vesterbro Ny Skoles 0. klasse: Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk

Vil du være frivillig i City?

Du kan blive besøgsven, deltage i tryghedsopkald, deltage i vågetjenesten, hjælpe i Søndagscafe, hjælpe på kontoret mv. Vi samler alle, som er interesserede i at blive frivillig, en gang om måneden, hvor vi orienterer om de muligheder, som vi har. Mødedatoer: 9. januar, 13. februar og 13. marts. Connie Storm, 28 11 88 27, eller Lizette Hannibal, 20 40 11 98. Vi glæder os til at se dig.

Gymnastik

Mandage kl. 10-11.30. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 302. Holdet kan være overtegnet. Kontakt holdleder om eventuel plads. Elisabeth Erbo, 39 66 68 88.

Gymnastik

Onsdage kl. 10-12. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 303. Gulvmotion. Kan være overtegnet. Kontakt holdleder om eventuel plads. Britta Pedersen, 30 35 90 12. ≤≥

Gymnastik

Onsdage kl. 12.30-14.30. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 304. Rytmisk gymnastik. Kan være overtegnet. Kontakt holdleder om eventuel plads. Jette Andersen, 40 30 98 69. det sker

december 2018

» 7


Fitness m/k

•  Hold 310. Holdleder: Hanne Vang. Mandage kl. 10-11. Indtil 17. december. •  Hold 308. Holdleder: Hanne Vang. Mandage kl. 11-12. Fra 7. januar. •  Hold 311. Holdleder: Hanne Vang. Mandage kl. 12-13. Fra 7. januar. •  Hold 318. Holdleder: Elisabeth Erbo. Tirsdage kl. 10-11. Indtil 18. december. •  Hold 312. Holdleder: Elisabeth Erbo. Tirsdage kl. 11-12. Indtil 18. december. •  Hold 313. Holdleder: Elisabeth Erbo. Tirsdage kl. 12-13. Indtil 18. december. •  Hold 309. Holdleder: Kurt Krarup. Onsdage kl. 10-11. Indtil 19. december. •  Hold 317. Holdleder: Kurt Krarup. Onsdage kl. 11-12. Indtil 19. december. •  Hold 316. Holdleder: Kurt Krarup. Onsdage kl. 13-14. Fra 9. januar. •  Hold 319. Holdleder: Gurli Gulløv. Torsdage kl. 10-11. Indtil 20. december. •  Hold 314. Holdleder: Gurli Gulløv. Torsdage kl. 11-12. Indtil 20. december. •  Hold 315. Holdleder: Gurli Gulløv. Torsdage kl. 13-14. Indtil 20. december. •  Hold 305. Holdleder: Conny Borring. Fredage kl. 10-11. Fra 4. januar. •  Hold 306. Holdleder: Conny Borring. Fredage kl. 11-12. Fra 4. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Forhør om ledige pladser på 33 22 80 04.

Lørdagspigerne linedance

Lørdage kl. 11-14.30. Fra 5. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 320. Linedance for let øvede. Hygge. Holdleder: Bent Johannisson, 40 38 31 89. 8

det sker

december 2018

Linedance

Mandage kl. 14-17. 7. januar-31. maj. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 321. Hyggehold. Skal have danset minimum et år, men kom og få en prøvetime. Holdleder: Susanne Rasmussen.

Stavgang Ø

Mandage kl. 11-12.30. Fra 7. januar. Sted: Ved posthuset, Trianglen. Hold 324. Stavgang i Fælledparken. Holdleder: Thea Mottes, 21 21 44 09, kl. 9-10.

Stavgang

Onsdage kl. 10-12. Fra 9. januar. Sted: Frederiksberg Runddel. Hold 325. I tilfælde af regnvejr aflyses. Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Gåture

Torsdage kl. 11-16. 17. januar-27. juni. •  17. januar: Henning Østerport St. •  24. januar: Frank Christianshavn Metro. •  31. januar: Jørgen Herlev St. •  7. februar: Inga Vesterport St. •  17. februar: Frank Husum St. Sted: Forskellige steder. Hold 326. Tilmelding ikke nødvendig. Vi går uanset vejret en tur på 5-7 km i rask tempo. Vel mødt, og på gensyn. Holdleder: Frank Christensen, 22 90 16 88, frank​@vis10.dk

Tilmelding online eller servicekontoret, Valdemarsgade 8, 33 22 80 04. Pris: 100 kr. pr. person pr. sæson. ≤≥

It-cafe

Mandage kl. 10-13. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 24. Hold 419. Få hjælp til din smartphone, tablet, pc eller iPhone, iPad, MacBook. Du kan også få vejledning eller bare en snak om it. Vi er et hold med forskellige kompetencer og hjælper gerne. Servicekontoret. Pris: 25 kr. ≤≥

Apple-cafe

•  H old 441. Tirsdag 8. januar kl. 10-12. •  Hold 443. Tirsdag 22. januar kl. 10-12. •  Hold 448. Tirsdag 19. februar kl. 10-12. Sted: Valdemarsgade 8. Et tilbud om råd og vejledning til iPhone, iPad eller MacBook. Jens Kristian Mogensen, 40 95 86 41, mandag kl. 9-10. Pris: 50 kr. Betaling på servicekontoret.

Få orden på mapper og billeder

Tirsdage kl. 13-14.30. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 328. Der er venteliste. Holdleder: Laila Kristensen.

Torsdage kl. 10-12. 10.-31. januar. Sted: Valdemarsgade 8, 2. sal. Hold 465. Få orden på mapper og billeder. Vi arbejder med at få billeder til at ligge i mapper, der er logisk placeret, så de er lette at finde igen. Hjælp til let billedbehandling, der vil rette de største fejl på dine billeder. Holdleder: Kell Rasmussen. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 200 kr.

Demenscafe

Android-smartphone

Yoga

Tirsdage kl. 14-16. Fra 14. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15/16, 1. sal. Hold 366. Se artikel på forsiden. Kontakt Susanne Wiingaard, 30 86 66 91, for yderligere oplysning.

Mandage kl. 10-12. 4. februar-11. marts. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 23. Hold 466. Din Android-telefon kan meget mere end at ringe. Vi vil starte med de mest almindelige spørgsmål om

simkort, internetforbindelse mv. Du kan også få mere glæde af din tablet, såfremt du er fortrolig med din telefon. Kontakt holdleder på e-mail: anders.aeldresagen​@ hotmail.dk om plads på holdet. Holdleder: Anders Krarup. Pris: 300 kr. Betaling kan først ske, når der er accept fra holdlederen.

iPhone/iPad for alle

Mandage kl. 12.30-14.30. 7. januar-11. februar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 468. For både nye og erfarne brugere vil kurset åbne øjnene for bedre eller nye anvendelser af pc’en. Alle tilmeldte vil få indflydelse på indholdet - fx basale indstillinger, e-mail, billeder, iCloud, App Store, iBooks mv. 6 x 2 timer. Holdleder: Bjarne Rasmussen. Ring 40 52 11 84, før du tilmelder dig online eller på servicekontoret. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 250 kr.

iPhone/iPad for alle

Mandage kl. 12.30-14.30. 25. februar-1. april. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 469. For både nye og erfarne brugere vil kurset åbne øjnene for bedre eller nye anvendelser af pc’en. Alle tilmeldte vil få indflydelse på indholdet - fx basale indstillinger, e-mail, billeder, iCloud, App Store, iBooks mv. 6 x 2 timer. Holdleder: Bjarne Rasmussen. Ring 40 52 11 84, før du tilmelder dig online eller på servicekontoret. Tilmelding online eller servicekontoret. Pris: 250 kr.

Billedbehandling

Inkl. workshop - for begyndere/let øvede. Onsdage kl. 12-14. 9. januar-10. april. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 20. Hold 471. Billedbehandling inkl. workshop.


Holdledere: Conny Borring og Erik Laursen. Pris: 400 kr. pr. halvår.

Computer for begyndere

Onsdage kl. 14.30-16.30. 9. januar-24. april. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 20. Hold 472. Almindelig brug af computere - for begyndere i roligt tempo. Du lærer de grundliggende funktioner i Word, så du bliver fortrolig med tekstbehandlingssystemet. Du lærer at sætte flot tekst op og indsætte billeder via internettet. Der er plads til at stille spørgsmål. Holdleder: Conny Borring. Pris: 400 kr. pr. sæson.

Bridge

Torsdage kl. 13-17. 10. januar-31. maj. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 701. Kan være overtegnet. Holdleder: Jan Tuxen, 23 24 29 61. ≤

Bridge

Mandage kl. 13-17. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 702. Kontakt holdlederen om plads. Claus Lorentzen, 28 26 75 18. ≤

Bridge - let øvede

Tirsdage kl. 10-13.30. 8. januar-31. maj. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 703. Kom og vær med til hyggeligt samvær, mens du holder de små grå i gang. Forhør dig om ledige pladser. Holdleder: Per Carlsen, 26 47 73 13. ≤

Whist

Tirsdage kl. 10-14. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15. Hold 704. Ledige pladser. Det er en betingelse, at man kan spille whist. Kom og vær med. Første gang er gratis. Holdleder: Britta Bürckel, 25 21 96 99. ≤

L’hombre

Onsdage kl. 13.30-17. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 25/26. Hold 705. Nye medlemmer er velkomne. Holdleder: Birte Olsen, 50 59 97 31. ≤

Opera

Mandage kl. 15-17. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 706. Lyt til alle tiders opera og klassisk musik. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Jytte Broch Kjeldgaard, 36 16 00 88.

Italiensk bel canto-opera

Fredage kl. 12-15. Fra 4. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 707. Vi lytter til klassisk musik, koncerter og operamusik. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Ilse Gardell, 24 34 81 93. ≤≥

Tegning og maling

Tirsdage kl. 10-13. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 708. Kontakt holdlederen om plads. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55. ≤

Tegning og maling

Fredage kl. 13-16. Fra 11. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 709. Tegn og mal billeder. Kontakt holdlederen om plads. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55. ≤

Bridge

Fredage kl. 10-13. Fra 4. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 710. Der er ledige pladser. Holdleder: Irene Thim, 22 19 75 58.

Billard

Mandag-torsdag kl. 10-13. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 711. Billard er i stueetagen. Holdleder: Bjarne Christensen, 51 90 79 92. Carsten Christophersen, 29 61 74 84. Pris: 500 kr. pr. halvsæson. ≤

Billard

Fredage kl. 10-13. Fra 4. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 712. Kontakt holdlederen, og forhør dig om plads. Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. ≤

Poker

Torsdage kl. 10-14. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 713. Maks. 20 spillere pr. hold. Ledige pladser. Indsats maks. 10 kr. Poker er for både nybegyndere og rutinerede spillere uanset alder og køn. Holdleder: Finn Christensen, 23 20 88 92.

Snooker

Torsdage kl. 14-17. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 714. Seks spillere pr. hold. Snooker er for både nybegyndere og rutinerede spillere uanset alder og køn. Der spilles snooker på ¾-billardborde. Holdleder: Poul Løwenstein, 41 17 05 15.

Billard

Mandage kl. 17-19. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 715. Kontakt holdlederen om plads. Holdleder: Hanne Nielsen.

Snooker

Mandage kl. 13-17. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 716. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Jørgen Reinholdt, 33 38 45 51.

Snooker

Onsdage kl. 13-17. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 717. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Svend Aage Andersen, 60 17 30 71.

Keglebillard for begyndere Tirsdage kl. 13-16. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 718. Ledige pladser. Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. ≤

Bogbinding

Onsdage kl. 10-14. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 720. Vi holder liv i et gammelt håndværk. Alle med intet, lidt eller professionelt kendskab er velkomne. Ledige pladser. Holdleder: Uno Stundberg, 25 78 00 42.

Den danske sangskat

Torsdage kl. 10-12. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18. Hold 722. Kom og vær med til hyggeligt samvær. Vi synger danske sange, folkeviser, revyviser mv. Forhør om ledige pladser. Holdleder: Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Litteratur og diskussion

Tirsdage kl. 12.30-14. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 21. Hold 723. Vi læser noveller og biografier af nye og ældre forfattere. Novellen bliver læst op, så der er ingen forberedelser for holdet. Vi diskuterer indhold under hyggeligt samvær. Hver gang har et afsluttet forløb. Forhør dig om ledige pladser. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Hanne Lilian Tveskov, 38 60 61 21. ≤

Patinaorkestret

Onsdage kl. 10-12.45. Fra 9. januar. Sted: Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, Valby. det sker

december 2018

» 9


Hold 724. Alle er velkomne til at lytte til vores musik, men ring først, måske har vi et spillejob ude i byen. Orkestret spiller musik for enhver smag, specielt musik, der svingede i 1930’erne og 1940’erne. Knud Lundberg, 31 12 76 17.

Spansk konversation

Engelsk konversation

Mandage kl. 13-15. Fra 7. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 731. Muligvis ledige pladser. Holdleder: Åse Nygaard, 21 20 07 07.

Onsdage kl. 13-15. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 28. Hold 740. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Isabel Madsen, 20 77 56 14.

Engelsk - let øvede

Italiensk konversation

Tirsdage kl. 11-13. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 732. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Birgit Strandby, 33 15 28 15, 23 61 57 16.

Engelsk konversation

Onsdage kl. 12.30-14. Fra 9. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 733. Tilmelding til servicekontoret. Kan være overtegnet. Holdleder: Kathrine Nielsen. ≤

Engelsk - let øvede

Torsdage kl. 12-14. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 736. Tilmelding til servicekontoret. Holdleder: Birgit Strandby, 33 15 28 16, 23 61 57 16.

Tysk konversation

Torsdage kl. 13-15. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 737. Tal med holdlederen om ledige pladser. Holdleder: Jan Andreasen, jana09​@live.dk

Fransk - let øvede

Torsdage kl. 12-14. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 738. Tilmelding til servicekontoret. Det er p.t. ingen ledige pladser på holdet. Holdleder: Vivian Tolba, vt​@tolba.dk

10

det sker

december 2018

Torsdage kl. 13-15. Fra 10. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 24. Hold 739. Tal med holdleder om plads. Holdleder: Mirtha Jensen, 51 94 61 91.

Spansk konversation

Tirsdage kl. 13-15. Fra 8. januar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 28. Hold 741. Der er venteliste. Kontakt holdlederen. Holdleder: Uffe Bergh, 33 22 91 82.

Apple-cafe

•  Hold 487. Tirsdag 4. december kl. 10-12. •  Hold 488. Tirsdag 11. december kl. 10-12. •  Hold 489. Tirsdag 18. december kl. 10-12. Sted: Valdemarsgade 8. For dig, der har brug for vejledning til iPhone, iPad eller MacBook. Jens Kristian Mogensen, 40 95 86 41, mandag kl. 9-10. Pris: 50 kr.

Føler du dig tryg, når du bruger internettet?

Mandag 4. februar kl. 10-15. Sted: Valdemarsgade 8, 2. sal. Arrangement 478. Kom og lær, hvordan du kan færdes, så du føler dig tryg, når du bruger internettet eller e-mail. Hvad skal du være opmærksom på, hvis du handler på nettet? Holdledere: Walther Planhof og Hanne Sørensen. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 100 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer: 150 kr.

Vedligehold af pc?

Mandag 18. marts kl. 10-15. Sted: Valdemarsgade 8, 2. sal. Arrangement 479. Er det nødvendigt at vedligeholde sin pc? Det er et godt spørgsmål. Ligesom man vedligeholder sin bil eller cykel, for at de holder længere og er sikre, er det en god ide at gøre det med sin pc. Holdledere: Walther Planhof og Hanne Sørensen. Tilmelding online eller på servicekontoret. Pris: 100 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer: 150 kr.

Søndagsbanko

Søndag 13. januar kl. 13. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 645. Gode præmier og fine sidegevinster. Kaffe og kage er med i prisen. Banko begynder kl. 14. Alle er velkomne. Conny Borring. Pris: 45 kr. ved tilmelding inden 9. januar. Derefter 55 kr. Ikke-medlemmer og ved døren: 55 kr. 45 kr. for 3 plader a 3 spil. Der kan købes nyt spil, 10 kr. pr. stk. ≤≥

Søndagsbanko

Søndag 10. februar kl. 13. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 646. Gode præmier og fine sidegevinster. Kaffe og kage er med i prisen. Banko begynder kl. 14. Alle er velkomne. Conny Borring. Pris: 45 kr. senest 6. februar. Derefter 55 kr. Ikke-medlemmer og ved døren: 55 kr. 45 kr. for 3 plader a 3 spil. Der kan købes nyt spil, 10 kr. pr. stk. ≤≥

Amalienborgmuseet

Fredag 7. december kl. 11. Sted: Christian VIII’s Palæ. Arrangement 843. Vi får en guidet rundvisning i Kongernes Samling, der giver et enestående indblik i livet for konger og dronninger i det danske monarki. Bliv klogere på, hvordan kongefamilierne indrettede sig.

Turleder: Connie Storm. Pris: 120 kr.

Rundvisning på Politigården

Tirsdag 22. januar kl. 17-19. Sted: Hovedindgangen. Arrangement 844. Start i den ikoniske runde gård og den firkantede gård (Mindegården). Vi kommer rundt inde i bygningen, som er inspireret af den sydeuropæiske renæssance. Varmt tøj anbefales. Kom i god tid grundet sikkerhedstjek før og efter rundvisningen. Store tasker/rygsække må ikke medbringes. Turansvarlig: Connie Storm. Tilmelding online eller på servicekontoret senest 7. januar. Pris: 135 kr.

Glyptoteket

Tirsdag 26. februar kl. 14. Sted: Garderoben på Glyptoteket. Arrangement 845. Vi kommer rundt i hele Glyptoteket. Vi ser især husets highlight: Brygger Carls store kærlighed til skulpturen. I 1888 skænkede han sin enorme samling og kunst til den danske stat og lagde kimen til Glyptoteket, som i dag rummer en samling i verdensklasse. Ikke for gangbesværede. Turansvarlig: Connie Storm. Tilmelding senest 18. februar online eller på servicekontoret. Pris: 145 kr. inkl. kaffe/kage.

Stine og Martin underholder

Torsdag 17. januar kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 846. Så skal der være fest igen. Stine og Martin underholder med pikante viser. Som de skriver: Det er vores mål at få taget til at lette i samarbejde med publikum. De er forrygende. Se www.stineogmartin.dk Kl. 18.30: Smørrebrød. Kl. 19.30: Pikante viser mv. Kom og vær med til en festlig aften. Arrangør: Bent Johansen.


Tilmelding senest 10. januar online eller på servicekontoret. Pris: 200 kr. inkl. smørrebrød.

Søndagscafe

Søndag 9. december kl. 10.30-14. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 906. Program for søndagscafe i Valdemarsgade 8: 10.30: Velkomst. 10.45: Motion er godt. Se vores fitnesslokale. 11.45: Frokost. 12.30: Aktivitet. 13.30: Kaffe/kage. 14: Tak for i dag. Der vil være mulighed for motion/musik i vores lokale på 1. sal. Jytte S. Pedersen, 51 21 97 57, eller servicekontoret, 33 22 80 04. Tilmelding senest 5. december online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr. inkl. frokost og kaffe/kage. ≤≥

Søndagscafe

Søndag 16. december kl. 10.30-14. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 907. Program: 10.30: Velkomst. 10.45: Gamle julekugler. Foredrag ved Jens Kristian Mogensen. 11.45: Let julefrokost. 12.30: Vi spiller om pebernødder, kaster med grise. Peters Jul, ser gamle juleblade. Kort sagt julehygge! 13.30: Kaffe/gløgg/ julesmåkager. 14: Glædelig jul. Jytte S. Pedersen, 51 21 97 57, eller servicekontoret, 33 22 80 04. Tilmelding senest 12. december online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr. inkl. frokost og kaffe/kage. ≤≥

Søndagscafe

Søndag 20. januar kl. 10.30-14. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 908. Er du i tvivl om din smartphone, pc, bærbare, eller står du for indkøb og ved ikke rigtig nok om det?

Vi afholder et lille event, hvor vores dygtige it-folk kan vejlede. Der er plads til spørgsmål og gode råd. Efterfølgende frokost og aktiviteter. Afsluttes med kaffe/kage. Kontakt servicekontoret. Tilmelding senest onsdag online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr. inkl. frokost og kaffe/kage.

Søndagscafe

Søndag 27. januar kl. 10.30-14. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 909. Hvad bringer 2019? Som medlem af Ældre Sagen, eller som kommende medlem, får du en orientering om, hvad hovedkontoret gør for os. Dit kontingent bliver brugt på at forbedre forholdene for dig eller stoppe en lovgivning, der kan forværre det at være pensionist. Se program i folder. Kontakt servicekontoret. Tilmelding senest onsdag online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr.

Søndagscafe

Søndag 3. februar kl. 10.30-14. Sted: Valdemarsgade 8. Arrangement 910. Kan du bruge en hjertestarter? Røde Kors kommer og fortæller og giver vejledning i brugen. Det er en rar tanke at kunne hjælpe, hvis der bliver brug for det. Arrangementet er for alle, både for medlemmer og ikkemedlemmer. Kontakt servicekontoret. Tilmelding senest onsdag 30. januar online eller på servicekontoret. Pris: 75 kr.

VALBY Formand: Jørgen Pedersen, 36 46 17 24. Næstformand: Marianne Jacobsen, 21 62 19 39. Kasserer: Jytte Nørgaard, 51 27 55 01.

Kontor

Ældre Sagen Valby, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby. aesvalby​@mail.tele.dk Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12, 36 46 50 56.

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk/valby

Kontaktperson

Ved aktiviteter og arrangementer, hvor der ikke er anført nogen kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Aktivitetsudvalget

Bente Christiansen, 38 33 33 12, 24 63 05 01. Anni Jensen, 36 16 63 02, 22 36 24 82. Repræsentant i Valby lokaludvalg: Grethe Mørk, gretheem2012​@gmail.com

Besøgsvenner

Har du lyst til at få besøg af en besøgsven et par timer om ugen? Det kan fx være for at tale med et andet menneske, gå en tur sammen eller få læst lidt op af avisen. Besøgsvenner arrangeres i samarbejde mellem Ældre Sagen og Valby Søndre Sogn. Bente Dithmer træffes på kontoret, 36 45 21 15, tirsdag-fredag kl. 9.30-15, jdksmh​@gmail.com.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd, og har du ikke nogen, der kan hjælpe dig? Bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen? Så ring til Lissi, 36 30 21 59, kl. 9-10. Det er kun til småting, fx at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Opgiv navn, adresse, telefonnummer, medlemsnummer, hvad der er dit problem og det bedste tidspunkt for et besøg.

Pc-hjælp

Ældre Sagen Valby har oprettet en pc-supportgruppe for medlemmer med postnummer 2500. Vi er tre personer, der vil prøve at hjælpe med konkrete problemer - fx installation af programmer, komme på nettet og lignende. Per Jakobsen, 36 45 02 63,

tirsdag-onsdag kl. 8-9. Vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis der - meget mod forventning - skulle opstå skader.

Tryghedsopkald

Har du brug for et dagligt tryghedsopkald, henviser Ældre Sagen Valby til City. Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Badminton

•  Mandage kl. 9-12. •  Onsdage kl. 10-12. •  Fredage kl. 9-12. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Ledige pladser for både mænd og kvinder. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson.

Litteratur

•  1 . tirsdag i hver måned kl. 12.30-14. •  3 . torsdag i hver måned kl. 12.30-14. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Vi læser en bog og taler om den. Kirsten Widen Nielsen, 36 30 10 11. Pris: 20 kr. inkl. kaffe/te og brød. ≤

Tysk konversation

•  O nsdage i ulige uger kl. 12.45-14.30. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. For dig, der ønsker dit tyske genopfrisket. Der er venteliste. •  Onsdage i ulige uger kl. 14.30-16. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. For dig, der ønsker dit tyske genopfrisket. Der er venteliste. Gunver Andersen, 36 17 36 61, gunver.jagd​@skolekom.dk Pris: 200 kr. pr. sæson + evt. kaffe. ≤

Bowling

Torsdage kl. 10.45-12. Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Der er venteliste. Jannie Christensen, 20 95 48 34, bedst efter kl. 16. Pris: 40 kr. inkl. sko, kaffe/te.

» det sker

december 2018

11


Havevennerne

Mandage i lige uger kl. 13-15. Sted: Kontakt Hanne, og forhør dig om sted. Vi mødes i hinandens haver og får inspiration, gode råd og ideer. Vi kan også bytte frø og planter. Hanne Villumsen, 61 33 59 16, hvillumsen​@hotmail.com

Håndarbejdscafe

Onsdage i lige uger kl. 13-16. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby. Er der et håndarbejde, som ikke rigtigt bliver færdigt, eller vil du hellere i gang med noget nyt, så kom hen i håndarbejdscafeen - her får vi noget fra hånden. Der er symaskine til rådighed. Der er også tid til hygge, kaffe eller te. Signe Jakobsen, 36 45 02 63. Pris: 20 kr.

Patchwork

Tirsdage kl. 13-16. Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, 2. sal. For let øvede og øvede. Ruth H. Jørgensen, 30 57 13 00, bedst kl. 8-9. Pris: 400 kr. pr. sæson + et mindre månedligt beløb til småkager mv.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Engdraget ved Boldklubben Hellas. Instruktion til dem, der ønsker det. Ove Rasmussen, 42 65 15 70. Pris: 10 kr.

Stavgang

Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Hjørnet af Valby Langgade og Bag Søndermarken. Vi går i Søndermarken og Frederiksberg Have i ca. 1½ time og i al slags vejr. Stavgang er også for mænd, og I er meget velkomne. Vil du prøve stavgang, men mangler stave, kan de lånes de første gange. Signe Jakobsen, 36 45 02 63.

Yoga

Mandage kl. 10-12. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Medbring eget underlag. Der er venteliste. Inken Ivarsson, inken.ivarsson​@gmail.dk Pris: 300 kr.

Juletur til Rømø

14. december kl. 7.45-16. december kl. 17. Sted: Toftegårds Plads, afgang kl. 8. Juletur til Tønder, Rømø, Husum, Süder Lügum og Ribe. Vi bor på Hotel Kommandørgården. Se programmet på hjemmesiden. Tilmelding til kontoret. Pris: 2.295 kr. Tillæg for eneværelse: 325 kr.

Vil du spille skak?

Onsdage kl. 10-11. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Ledige pladser for både mænd og kvinder. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 60 kr. pr. måned.

Fredag 4. januar kl. 15-15. Sted: Skakklubben K41, Mellemtoftevej 11, Valby. Ældre Sagen i Valby vil gerne oprette en skakklub, og i samarbejde med Skakklubben K41 inviterer vi til et informationsmøde i klubbens lokaler. Kom og hør, om det er noget for dig, hvad enten du er øvet spiller eller nybegynder.

Spansk for let øvede

Nytårskoncert

Pickleball

Fredage kl. 10-12. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal. Spansk for personer, der har haft mindst 40 lektioner i spansk. Der veksles mellem læsning, samtale og øvelser. Der er venteliste. Lene Buerup Andersen, 50 51 89 48, buerup​@outlook.dk Pris: 200 kr. pr. sæson + evt. kaffe. ≤ 12

det sker

december 2018

Lørdag 19. januar kl. 15. Sted: Timotheuskirken, Christen Bergs Allé 5, Valby. Traditionen tro afholder vi gratis nytårskoncert med Etatsorkestret i Timotheuskirken. Dirigent: Niels Borksand. Solist: Simone Victor Sand. Dørene åbnes kl. 14.30, og alle er velkomne.

Vinterfisketur

Tirsdag 22. januar kl. 8-15. Sted: M/S Skipper, Lautrupkaj i Kalkbrænderihavnen. Bliver vinteren rigtig kold, er der chance for at fange de store torsk. Har du ikke fisket før, kan du låne grej, og vi viser dig, hvordan du bruger det. Kontakt og tilmelding: Signe Jakobsen, 36 45 02 63, kl. 8-9 for flere oplysninger, eller kontoret. Tilmelding og betaling senest 10. januar. Pris: 275 kr. Pensionister: 220 kr.

Valbys historie

Onsdag 23. januar kl. 15. Sted: Valby kulturhus, 3. sal. Hans Otto Lindgreen fortæller om Valbys historie og supplerer med lysbilleder. Der er kaffe og kage i pausen. Maks. 35 deltagere. Tilmelding til kontoret. Pris: 25 kr. inkl. kaffe og kage.

Et liv på Bakken

Onsdag 20. februar kl. 15. Sted: Valby kulturhus, 3. sal. Marianne Løvenhertz Jacobsen fortæller om sit liv på Bakken. Der er kaffe og kage i pausen. Maks. 35 personer. Tilmelding til kontoret. Pris: 25 kr. inkl. kaffe og kage. ≤

Vinterfisketur

Tirsdag 26. februar kl. 8-15. Sted: M/S Skipper, Lautrupkaj i Kalkbrænderihavnen. Bliver vinteren rigtig kold, er der chance for at fange de store torsk. Har du ikke fisket før, kan du låne grej, og vi viser dig, hvordan du bruger det. Kontakt og tilmelding: Signe Jakobsen, 36 45 02 63, kl. 8-9 for flere oplysninger, eller kontoret. Tilmelding og betaling senest 14. februar. Pris: 275 kr. Pensionister: 220 kr.

ØSTERBRO Formand: Peter Saxov, peter​​​​​@saxov.dk Næstformand: Jan Ingvorsen, ingvorsens​​​​​@mail.dk Kasserer: Janni Sørensen, birring​​​​​@mail.dk

Kontoret

Bryggervangen 66, kælderen, København Ø, 39 20 17 84. Kontorets åbningstider: Mandage og torsdage på hverdage kl. 9.30-12. aeldresagenoebro​@dbmail.dk Kontoret har julelukket fra 15. december 2018 til og med 10. januar 2019. På kontoret bliver du betjent af frivilligt personale.

Hjemmesiden

www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oesterbro Se her de sidste nyheder og en ajourført liste over arrangementer.

Nyhedsbreve

Hvis nye ture, aktiviteter og kurser iværksættes, inden nye blade af ’Det Sker’ og halvårsbladet (Pandrupbladet) udkommer, annonceres de i det lokale nyhedsbrev og kan ses på Østerbros hjemmeside, hvor I også kan tilmelde jer nyhedsbrevet: www.aeldresagen.dk/ lokalafdelinger/oesterbro

Sociale aktiviteter

I Ældre Sagen tilbydes kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre.

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at glæde en hovedsagelig ældre borger på Østerbro med et besøg 1-2 timer et par gange om måneden? Besøgsvennerne samles 3-4 gange om året i vores lokaler i Bryggervangen 66 for at udveksle erfaringer og lære hinanden at kende. Henvendelse på kontoret, Bryggervangen 66, 39 20 17 84.


Demensaflaster

Det kan være opslidende for en pårørende at se sin ægtefælle, far eller mor blive dårligere og dårligere af demens. Få aflastning, eller deltag i aktiviteter målrettet pårørende. Henvendelse på kontoret, Bryggervangen 66, eller til Nina V. Larsen, 29 70 68 32.

Østerbro - skolevenner

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn? Vær med til at bygge bro mellem generationerne fx gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Grethe Skovgaard, grs​@os.dk

Den hjælpende hånd

Hjælpen kommer fra et medlem, der kan ordne småreparationer i hjemmet eller udføre småtjenester, fx flytte lidt om på møbler eller hænge billeder op. Det må ikke påføre håndværkere konkurrence. Hjælpen kan tilbydes frem til midten af maj. Henvendelse til kontoret med oplysning om navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer samt hvad opgaven går ud på. Ved Bo Amdisen.

Lappekoner

Har du brug for mindre tøjreparationer, så send en e-mail med medlemsnummer, navn og telefonnummer og opgavens art til en af lappekonerne. I aftaler det videre forløb, og hvor tøjet afleveres. Eller ring til kontoret mandag og torsdag kl. 9.30-12, og oplys medlemsnummer, navn og telefonnummer, herefter vil du blive kontaktet. Dorte Bertram, bertram​@newmail.dk Anne Zerman, anne.zerman​@gmail.com

Korte emnebaserede it-kurser

Der vil løbende blive programsat et antal korte emnebaserede it-kurser, som løbende vil kunne findes på lokalafdelingens hjemmeside. Emnerne kunne være ”’Sikkerhed på min pc”, ”Skyen og hvad den kan bruges til”, ”Indkøb på nettet”, ”Offentlige hjemmesider” m.m. Forslag til andre emner kan sendes til foreningen.

Computere, tablets og smartphones

Ældre Sagen Østerbro har med forskellige kurser mange muligheder for at hjælpe dig, så du får glæde af din computer eller tablet. Det kan enten være ved at komme i en af vores itcafeer, ved at deltage på et af vores kurser eller ved at få enetimer med en instruktør. Det forventes, at du medbringer din computer/ tablet. Tilmelding til alle it-kurser sker efter visitation hos en instruktør i it-cafeen.

Faste aktiviteter

Vi har en lang række faste aktiviteter. Mange er så eftertragtede, at der er ventelister. Vi er derfor meget interesserede i at høre fra dig, hvis du vil være med til at lede en aktivitet. Henvendelse til kontoret.

Løbende arrangementer

Vi planlægger at afholde et arrangement hver måned dog ikke i sommermånederne og julemåneden. Efterspørgslen er imidlertid så stor, at vi godt kunne lave flere. Hvis du har gode ideer og lyst til at gøre en indsats, så kontakt kontoret.

Motion

Vi har p.t. flere motionsformer og samarbejder med Fitness. dk, aktivitetscentret Norges Minde og Plejecentret Sølund på Østerbro. Krolf spilles i Fælledparken, hvor også stavgang foregår. Vi har desuden cykelture og vandreture. Vi ønsker at styrke vores aktiviteter, men mangler

frivillige instruktører. Kontakt kontoret, hvis du vil være med til at lede en motionsaktivitet.

Cykelture

Tirsdage kl. 12-15. Sted: Aftales fra gang til gang. Hold 320. Vi cykler fra april til november. Både start- og sluttidspunkt kan variere. Vi skiftes til at arrangere turene. Mænd er også meget velkomne. Holdleder: Agnete Bjerre, 53 24 22 62, agnete.bjerre​@gmail.com

Vandregruppe

1. søndag i måneden kl. 12-15. •  Ingen tur i december. •  6 . januar: Jægersborg Dyrehave. •  3 . februar: Kystagerparken og Tippen. Sted: Kontakt arrangøren. Hold 321. Vi vandrer 7-10 km med fuglekig i smuk natur. Tilmelding hos leder for oplysninger om ture pr. sms. Husk mad og drikke samt gerne kikkert. Også mænd er meget velkomne. Holdleder: Aase Bundgaard, 28 40 32 40, aase.bundgaard​@privat.dk

Stavgang kun for medlemmer

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Fælledparken. Hold 322. Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres. Til nybegyndere har vi lånestave. Ved Anni Olsen, 39 29 40 96, efter kl. 17. Gratis, dog må man selv anskaffe stavene.

Kegler

Tirsdage kl. 9.30-11.30. Sted: Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, København NV. Hold 324. Kegler er et spil, som de fleste kan være med til. Vi spiller sammen med KPK 80.

Du skal være efterlønner, pensionist eller førtidspensionist. De første to gange er gratis. Ved Vagn Dixen, 51 21 60 47. Pris: Kontingentet på 200 kr. halvårligt betales i Grøndalscentret til KPK 80.

Motion på Sølund, Nørrebro

•  Mandage kl. 14.30-16. •  Onsdage kl. 14.30-16. •  Torsdage kl. 14.30-16. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A. Hold 325. Kom og træn dig glad. Vi tilbyder: •  Opvarmningsøvelser. •  Styrketræning på gulv og maskiner. •  Siddende motion. Notering på venteliste til Tonni Ingvorsen, 25 12 65 70, tonni.ingvorsen​@gmail.com Træningen er gratis og kun for Ældre Sagens medlemmer.

Styrketræning Norges Minde, hold 1

•  Onsdage kl. 16-17. •  Fredage kl. 15-16. •  Søndage kl. 11-12. Sted: Norges Minde, Strandvejen 119, over for Tuborg Havn. Hold 326. For dem, der vil motionere i eget tempo. Der er intelligente maskiner til cirkeltræning, derudover romaskiner, træningscykler, løbebånd og balancecomputerspil. Der indledes med fælles opvarmning og afsluttes med udstrækning og afspænding. Henvendelse om optagelse på venteliste: Bryggervangen 66, mandag og torsdag kl. 9.30-12. Ved Povl Høyer. Gratis og kun for medlemmer. Husk medlemskort.

Styrketræning Norges Minde, hold 2

•  Onsdage kl. 17-18. •  Fredage kl. 16-17. •  Søndage kl. 12-13. Sted: Norges Minde, Strandvejen 119, over for Tuborg Havn. Hold 327. For dem, der vil motionere i eget tempo. det sker

december 2018

» 13


Der er intelligente maskiner til cirkeltræning, derudover romaskiner, træningscykler, løbebånd og balancecomputerspil. Der indledes med fælles opvarmning og afsluttes med udstrækning og afspænding. Henvendelse om optagelse på venteliste: Bryggervangen 66, mandag og torsdag kl. 9.30-12. Ved Povl Høyer. Gratis og kun for medlemmer. Husk medlemskort.

Styrketræning Norges Minde, hold 3 siddende træning

•  Onsdage kl. 17-18. •  Fredage kl. 16-17. •  Søndage kl. 12-13. Sted: Norges Minde, Strandvejen 119, over for Tuborg Havn. Hold 328. Vi tilbyder siddende træning (stolegymnastik) på Norges Minde. Henvendelse om optagelse på venteliste: Bryggervangen 66, mandag og torsdag kl. 9.30-12. Ved Povl Høyer. Gratis og kun for medlemmer. Husk medlemskort.

Petanque

•  Onsdage kl. 10-12. •  Torsdage kl. 13-15. Sted: Petanquebanen på Sølund ned til Sortedamssøen. Hold 331. Der spilles i hold på fire personer. Petanque er det gamle kuglespil, som spilles alle steder i Frankrig. Du behøver ikke at være ekspert. Der er plads til alle, som har lyst til at prøve spillet. Medbring et sæt petanquekugler. Tilmelding til Jan Ingvorsen, ingvorsens​@mail.dk Ved Jan Ingvorsen.

It-cafe - Bryggervangen •  Mandage kl. 9.30-12. •  Torsdage kl. 9.30-12. Sted: Bryggervangen 66. Hold 440. Tag din bærbare computer/tablet med. 14

det sker

december 2018

I it-cafeen kan du få hjælp til det, du ikke selv kan finde ud af. Altså hjælp til selvhjælp af vores erfarne it-instruktører. Kun for medlemmer. Ved Peter Saxov. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te.

It-cafe - Sølund

Onsdage kl. 9.30-12. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A. Hold 441. Tag din bærbare computer/tablet med. I it-cafeen kan du få hjælp til de ting, du ikke selv kan finde ud af. Altså hjælp til selvhjælp af vores erfarne it-instruktører. Kun for medlemmer. Ved Jan Ingvorsen. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te.

Engelsk konversation

•  Hold 723. Ved Sandra Vinding. Torsdage kl. 14-16. •  Hold 724. Ved Lasse Arnold. Onsdage kl. 10-12. •  Hold 725. Ved Hugo ØstergaardAndersen. 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 13-15. Sted: Bryggervangen 66. Kurset er for dem, som nogenlunde kan udtrykke sig på engelsk, men gerne vil afprøve det i samtale med andre. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Litteratur og kunst aftenhold

3. torsdag i hver måned kl. 19-21. Sted: Bryggervangen 66. Hold 733. Vi læser om kendte mytologier, som stadig lever i tidens litteratur. Om Narcissus og Ekko, Amor og Psyke, Ikaros, mv. De relateres til moderne litteratur og tænkning og illustreres i billedkunst og skulptur. Udgifter til bøger og entre til museer. Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66. Ved Jette Enggaard. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Litteraturgruppe 1

1. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66, kælderen. Hold 734. Litteraturgruppe 1 er en af vores ældste grupper, som var med fra starten i forbindelse med etablering af komiteen Ældre Sagen Østerbro. Ved Bente Nordly. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Litteraturgruppe 2

2. mandag i måneden kl. 14-17. Sted: Bryggervangen 66. Hold 735. Udgangspunktet er hovedsagelig skønlitteratur af nyere danske forfattere, som vi lader os inspirere af, men andre emner kan også blive taget op. Henvendelse til kontoret, Bryggervangen 66. Ved Grete Vejlby, 22 77 73 84. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Patchwork og andet håndarbejde

1. onsdag og 3. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 743. Patchwork og andet håndarbejde. Påregn udgifter til materialer. Ved Bente Nordly. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Patchwork

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 744. Eftermiddage med patchwork. Vi hjælper hinanden og hygger os sammen over syarbejdet. Der er ledige pladser. Ved Lilian Nielsen og Marianne Beyer. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Strikning

2. fredag og 4. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 751.

Medbring dit strikketøj uanset om du er begynder eller øvet - og få en hyggelig eftermiddag med snak og måske ny inspiration, et godt råd eller strikketip. Påregn en mindre udgift til fortæring. Ved Kirsten Metasch, kirsten.metasch​@ outlook.com Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Bridge

Onsdage kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 760. For spillere med kendskab til bridge. Der spilles ikke første onsdag i måneden. Holdet er overtegnet. Ved Irene Thim. Pris: 50 kr. halvårligt. Ikke-medlemmer: 125 kr. halvårligt.

Vinsmagning - vine til vintermad

Onsdag 30. januar kl. 16.30-21. Sted: Mødelokalet, Bryggervangen 66. Arrangement 648. Vi skal prøve nogle vine, som egner sig til vintermaden. Der vil være maks. 16 deltagere, så alle kan have en mulighed for at deltage i vindebatten. Sammenkomsterne bliver en vekselvirkning mellem medlemmernes egne indslag og professionel deltagelse. Tilmelding senest 26. januar. Ved Poul Aabrandt. Pris: 150 kr.

Davids Samling

Tirsdag 5. februar kl. 11. Sted: Kronprinsessegade 30, København K. Arrangement 861. Guidet rundvisning i den spændende Davids Samling. Ca. 1 times guidet rundvisning i samlingerne bestående af islamisk kunst fra det 7. til 19. århundrede fra Spanien i vest til Kina i øst. Desuden en europæisk og en nyere dansk samling. Tilmelding senest 29. januar. Maks. 15 deltagere. Ved Ann-Britt Haundrup. Pris: 60 kr. Ikke-medlemmer: 75 kr.


Vi søger Amager2300: Frivillige til tryghedsopkald

Vil du være med til at gøre en forskel for andre mennesker? Vil du udføre frivilligt arbejde hjemmefra? Det foregår dagligt kl. 8.30-9 i ugentlig turnus. Kontakt Lisbet Worsøe, 32 96 28 84.

Amager2300: Generationsmødet Vil du være læseven for en gruppe børn i en daginstitution eller for et enkelt barn i en skole? Kontakt Palle Skov, 30 62 75 27, palle.skov@outlook.com

Amager2300: Besøgsvenner

Det er hyggeligt at få besøg - det er hyggeligt at være på besøg. Det skaber glæde ikke mindst hos ældre, der savner en at gå en tur med, drikke en kop kaffe med og få en hyggestund med. Det er samtidig til glæde for den, der har overskud og tid til at bidrage med et besøg. Vi er et team af besøgsvenner. Vil du være med? Kontakt Else Christensen, 23 27 17 67, else_frik@yahoo.dk

Brønshøj-Vanløse: Kontorafløser

Vi søger en frivillig afløser til pasning af kontoret. Kendskab til it og god kontakt til vores medlemmer er en fordel, men vi hjælper med oplæring. Vi har åbent mandag-onsdag kl. 10-12. Kontakt Vagn Tveskov, 51 94 61 21, eller kontoret, 38 80 88 86.

Brønshøj-Vanløse: Frivillig til tryghedsopkald

Vil du være med til at gøre en forskel for andre mennesker? Vil du udføre frivilligt arbejde hjemmefra? Vil du bruge 15-30 minutter hver anden uge i tidsrummet omkring kl. 8.30? Det drejer sig om otte opkald pr. gang. Kontakt Gurli Kejser, 21 20 39 07.

Brønshøj-Vanløse: Handyman

Til små opgaver, fx skifte en pære, hænge rullegardin op, skrue en skrue i, men ikke håndværksarbejde. Vi stiller værktøj til rådighed, hjælpen er primært for medlemmer i

postområderne 2700 og 2720. Kontakt Gurli Kejser, 21 20 39 07.

City: Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at gå småture eller til hjemlig hygge, så bliv besøgsven. Vi har også brug for frivillige til plejehjemmene i City. Kontakt Jytte Jørgensen, 20 99 87 82.

City: Frivillige til tryghedsopkald Vil du være med til at gøre en forskel for andre mennesker? Vil du udføre frivilligt arbejde hjemmefra? Vil du bruge 15-30 minutter dagligt i tidsrummet ca. kl. 8.30-9? Kontakt Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

City: Pressefrivillige søges

Vi vil gerne bruge pressen bedre. Derfor søger vi frivillige til at arbejde med vores presserelationer. Gerne med journalistisk erfaring eller erfaring med anden kommunikation. Kontakt Jan Østergaard Bertelsen, formand@a-huset.dk og fortæl lidt om dine erfaringer.

City: Kontrabas

Orkestret Patina er et orkester på 19 musikanter, som spiller hver onsdag kl. 10-12.45 i Valby Langgade 83. Kontakt Knud Lundberg, 31 12 75 17.

City: Kontaktperson til vågetjenesten

Vågetjenesten søger frivillig kontaktperson til organisatorisk arbejde, såsom ansættelse af vågere, kontakt til plejehjem og hjemmepleje, kontakt til pårørende, vagtfordeling og planlægning af møder og kampagner i vågetjenesten. Kontakt Birte Grøndahl, 28 74 43 70.

City: Cafeen søger hjælp

Vores meget populære cafe kan bruge et par ekstra hænder. Ring til Marianne Ekstrøm-Knudsen, 32 50 85 17, 20 91 17 67.

City: Frivillige til demensprojekt på plejehjemmene.

Da vi har udvidet vores samarbejde med plejehjemmene, søger vi frivillige til dette projekt.

Det er hygge, sangaftener, ture med beboere og som noget ny it-underholdning, en ny sjov måde at aktivere beboerne på. Kontakt Mona Ulsted, 21 42 66 78, mona.ulsted.31@gmail.com

City: Frivillige til søndagscafe

Har du lyst til at være en del af de frivillige, som hjælper i vores søndagscafe kl. 10.30-14, kan du kontakte Jytte Sauffaus Pedersen, 51 21 97 57, sauffaus@hotmail.com

Østerbro: Motionsfrivillige til Sølund

Som motionsfrivillig hjælpes andre med træning, samtidig kan du selv træne på vores hold. Er du motionsfrivillig til motion og træning, er der mulighed for relevante kurser i Ældre Sagen, og du er dermed omfattet af en forsikringsordning. Vil du være motionsfrivillig, kontakt Tonni Ingvorsen, 25 12 65 70, tonni.ingvorsen@gmail.com

Østerbro: Motionsfrivillige til Norges Minde

Som motionsfrivillig hjælpes andre med træning, samtidig kan du selv træne som en del af hold 1, se dette. Er du motionsfrivillig til styrketræning og stolegymnastik, er der mulighed for relevante kurser i Ældre Sagen, og du er dermed omfattet af en forsikringsordning. Vil du være motionsfrivillig, kontakt Povl Høyer, 24 46 45 63, eller kontoret.

Østerbro: Skolevenner

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn og være med til at bygge bro mellem generationerne? Det kan være gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Kontakt Grethe Skovgaard, grs@os.dk

» det sker

december 2018

15


Foto: Jens Nyborg

Køge Sønakke set fra Strøby Ladeplads.

Hovedstaden

OMRÅDE 10A

Distriktsformand: Finn Madsen, tlf. 60 54 35 07. Mail: madsen.finn@ hotmail.com

Områderedaktør: Leif Geertsen, tlf. 26 19 31 48. Mail: leif.d.geertsen​​​​​@ gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Kørestolsadgang

Medredaktør: Jytte Sauffaus Pedersen, tlf. 51 21 97 57. Mail: sauffaus​​​​​​@ hotmail.com

Rejser omtalt i ’Det Sker’ med over­ natning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over 1.000 kr. pr. person sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse­garantifonden.

Teleslyngeanlæg

10A

Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.