Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden

Page 1

ARRANGEMENTER 03.02 – 14.04.2023

Amager2300

Brønshøj-Vanløse

København City

Valby

Østerbro

Bliv sundere og gladere

Der er mange gode grunde til, at vi vinterbader

Vi er en efterhånden ret stor gruppe, som bader sammen mindst en gang om ugen, og mange af os bader hele året - altså også om vinteren.

Måske hører du til dem, som spørger: Hvorfor i alverden udsætte sig selv for det?

Svaret er enkelt: Man får det generelt bedre af at vinterbade.

Videnskabeligt bevist glæde

Der er forsket i vinterbadning, og det er bevist, at kuldechokket sætter gang i overlevelsesinstinktet hos mennesker, hvorfor produktionen af en lang række hormoner startes, og som blandt andet gør os sundere og gladere.

Kulden er heldigvis kun kortvarig, og man bliver med tiden bedre til at klare det. Sundheden og glæden er derimod langvarig.

Ph.d. Susanna Søberg har forsket i vinterbadning. Hvis man vil læse om nogen af detaljerne, kan hendes bog ”Hop i havet” anbefales. Den kan måske fortælle dig, hvorvidt du også skulle gøre forsøget med vinterbadning.

Der er også plads til dig

Vi er en stor gruppe, der bader dels i havnebadet ved Sandkaj i Nordhavn, dels fra Svanemøllestranden. Selvom vi er mange, er du altid velkommen. Kom ned til vandet og prøv, om det er noget for dig.

Man skal aldrig bade alene, så vi tager os godt af hinanden, og der er et rigtig godt sammenhold på badeholdet.

Du kan inde i bladet under Østerbro læse om badning, og kontakt gerne holdlederne, hvis du vil være med.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10A
FEBRUAR 2023
HOVEDSTADEN OMRÅDE 10A AELDRESAGEN.DK/DETSKER Badning i november i havnebadet ved Sandkaj i Nordhavn. Foto: Peter Kullberg

Deltag i årsmøderne i Ældre Sagen

Amager2300, Brønshøj, Vanløse, City, Valby og Østerbro

Hør om året, der gik, og om planer for fremtiden.

Vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Hør formandens beretning, stem på kandidaterne, og deltag i debatten.

For at kunne stemme skal du møde personligt op og have dit fysiske medlemskort eller kontingentkvittering med. Medlemskortet kom sammen med december-udgaven af Det Sker.

Du kan også selv stille op som kandidat. Du skal være stemmeberettiget medlem af Ældre Sagen og have meldt dig som kandidat, inden opstillingen afsluttes på selve årsmødet.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Aktivitetshus

A-huset, Valdemarsgade 8, København V. Aktivitetshuset har mange aktiviteter og er knyttet til lokalbestyrelsen for København City.

Bisiddere i København Har du behov for bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt.

• Frede Beck Pedersen, 30 76 26 00.

• Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

• Frits Raunstrup, 20 63 23 71.

• Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90.

Elektronisk nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbrev fra din lokalafdeling, og få opdaterede nyheder og information om aktiviteter og arrangementer nær dig. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Af hensyn til datasikkerheden skal tilmeldingen ske via lokalafdelingens hjemmeside.

Forslag sendes til formanden senest tre uger før mødet, og dagsordenen er ifølge vedtægterne.

Der er årsmøder i lokalafdelingerne på følgende datoer:

Amager2300

10. marts kl. 15. Amager Kulturcenter, Loftet. Øresundsvej 4, Københavns S.

Brønshøj-Vanløse

14. marts kl. 13. Voldparken, lokale 204, Kobbelvænget 65, Brønshøj.

Livsmods- og sorggruppe

Har du mistet livsmodet og svært ved at se positivt på tilværelsen - eller mistet en person, der stod dig nær? Det kan være en stor lettelse at sætte ord på de tanker, der måske fylder meget, og dele dem med andre. Gruppesamværet er for alle, som føler sig ensomme og triste.

Der er tavshedspligt. Vi mødes to timer ugentligt i Valdemarsgade 8.

Merete Dam, 41 19 35 31.

Ellen Lütken, 60 66 25 52.

Seniorvejledning og bisidder

• Sociale ydelser, hjemmehjælp og -pleje, hjælpemidler:

Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann@ rymarksvaenget.dk

• Læge, hospitalsbesøg, sundhed:

Uffe Madsen, 41 17 01 18, uffe.madsen@webspeed.dk

• Økonomi, jura, erhverv: Frits Raunstrup, 20 63 23 71, fritsraunstrup@gmail.com

• Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, læge og hospital.

Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90, frubombom@gmail.com

København City

18. marts kl. 14.

Valdemarsgade 8, 1. sal.

Valby

15. marts kl. 14.

Valby Kulturhus, Valbygårdsvej 4, 5. sal.

Østerbro

13. marts kl. 13. Kildevældskirkens Krypt, København Ø.

• Jura, erhverv: Susanne Andersen, 29 49 46 31, suandersen55@gmail.com

Seniorvejledning - træffetider Økonomi, pension, gæld: Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00.

Elisabeth Keis, 21 21 79 71. Træffetid onsdage kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.

Vågetjeneste

En våger er en frivillig, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet - vil du hjælpe? Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger.

Vi våger fire timer ad gangen, enten dag, aften eller nat. Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.

Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, aesvaagek@gmail.com

AMAGER2300

Formand: Palle Skov, 30 62 75 27, formand.amager2300@ aeldresagen-post.dk

Næstformand: Dorthe Thorbech, 61 68 88 20, dorthe.thorbech@ aeldresagen-post.dk

Sekretær: Elsebeth

Wehage, 27 52 89 18, e.m.w@aeldresagenpost.dk

Kontor

Holmbladsgade 73, København S. Kontortid mandag-torsdag kl. 10-12, 35 13 70 37, amager2300@ aeldresagen-post.dk

Lukket i juni, juli og december.

Hjemmeside m.m.

http://æs.dk/amager2300

Facebook-side:

https://amager2300.dk/ FB-SIDE

Facebook-gruppe:

https://amager2300.dk/ FB-GRUPPE

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 2 DET SKER FEBRUAR 2023

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret, 35 13 70 37, eller formanden.

Tilmelding og betaling

Du kan, medmindre andet er anført ved den enkelte aktivitet, tilmelde dig og betale online eller ved henvendelse på kontoret. Tilmelder du dig online, kan du betale med alle gængse betalingskort og MobilePay. På kontoret tager vi imod kontanter, og du kan betale med MobilePay. Vælger du at betale kontant, beder vi dig medbringe aftalte penge.

Besøgsvenner

Har du brug for en besøgsven? Vi vil forsøge at finde den rigtige person til dig. Besøgstjenesten træffes telefonisk mandag i ulige uger kl. 11-12.

Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller Elsebeth

Wehage, 27 52 89 18.

Du kan også skrive på mail: amager2300@ aeldresagen-post.dk

Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene.

Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9 og ønsker godmorgen.

Ønsker du at modtage eller at foretage tryghedsopkald?

Jette S. Andersen, 29 87 84 36.

Dorthe Thorbech, 61 68 88 20.

Birgitte Ørsted, 28 90 06 18.

Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Bowling

Tirsdage kl. 12-13. Indtil 25. april.

Sted: BBC Bowling, Englandsvej 337-339, Tårnby. Hold 367.

Vi bowler en times tid, kom og vær med.

Elsebeth Wehage, 27 52 89 18.

Pris: 1.400 kr.

Bridge - turneringshold

Torsdage kl. 10-14.

Indtil 30. marts.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71.

Hold 711.

Bridgeholdet er for øvede spillere.

Der spilles i to halvsæsoneroktober-december og januar-marts.

Frantz von Müllen, 40 51 87 14.

Pris: 350 kr.

Floorball for seniorer

• Mandage kl. 11-12.

• Onsdage kl. 11-12.

Indtil 28. juli.

Sted: Hal C, Arsenalvej 6, København K.

Hold 380.

Floorball er en sjov, hurtig sport med mange mål. Den giver sved på panden og styr på staven.

Med masser af sammenspil, teknik og tempo er floorball en holdsport for alle aldre, med godt socialt samvær både på og uden for banen. Jens Bredal, 53 63 51 20.

Pris: 350 kr.

For kunstelskere

2. og 4. onsdag i måneden kl. 11-12.

Sted: Skiftende steder.

Hold 619. Indtil 26. april.

Vi er kunstelskere og spørger jævnligt os selv, hvad kunst egentlig er.

Vi mødes og ser på kunst i mange former.

Tilmelding til kontoret, 35 13 70 37.

Pris: Der betales entre m.m. de steder, vi besøger.

It-cafe - Holmbladsgade

Mandage kl. 10-12.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 416.

It-cafeen tilbyder gratis hjælp fra frivillige til: Pc, tablet og smartphone (Android og Apple). Rejseplanen, MobilePay. Almindelige kontorprogrammer.

Dan Jønsson, 61 29 14 35.

It-cafe - Hørgården

Tirsdage kl. 10-12.

Sted: Hørgårdens Aktivitetscenter, Brydes Allé 30. Hold 417.

It-cafeen tilbyder hjælp fra frivillige til: Pc, tablet og smartphone (Android og Apple). Rejseplanen, MobilePay. Almindelige kontorprogrammer. Dan Jønsson, 61 29 14 35.

Klub - Fredagsklubben

Fredage kl. 11-16. Indtil 26. maj.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 626.

Vi samles for at synge, strikke og hygge os en gang om ugen.

Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 100 kr. for sæsonen.

Klub - Onsdagsklubben

Onsdage kl. 13.30-16.

Indtil 26. april.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 622.

Vi samles for at synge, strikke og hygge os en gang om ugen. Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Pris: 100 kr. pr. sæson.

Klub - Torsdagsklubben

Torsdag i ulige uger kl. 13-16.30.

Indtil 25. maj.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 624.

Op til seks deltagere hygger, strikker og tager ud i byen en gang imellem efter aftale.

Susanne Sommer, 28 44 00 14.

Pris: 50 kr. pr. sæson.

Linedance - begyndere+

Torsdage kl. 15-16.30.

Indtil 25. maj.

Sted: Sundbyøsterhallen. Hold 323.

Alle har danset minimum en sæson og kender linedancebegreberne.

Vi danser til al slags musik, hygger, griner og får sved på panden. Medbring vand og fornuftige indendørssko.

Ingen adgang i udendørs sko. Kontoret, 35 13 70 37.

Pris: 350 kr.

Litteraturkreds

• 1. mandag i måneden kl. 13-15.

Hold 608. Indtil 1. maj.

Lisbet Petersen, 32 96 28 84.

Pris: 25 kr. - sæsonpris.

• Onsdag i ulige uger kl. 10.30-13.

Hold 609. Indtil 10. maj.

Annette Bertelsen, 28 56 50 66.

Pris: 50 kr. - sæsonpris.

• 1. onsdag i lige uger kl. 10.30-12.30.

Hold 610. Indtil 3. maj.

Nina Loft, 41 17 68 49.

Pris: 25 kr. - sæsonpris.

Sted: Holmbladsgade 73. Vi læser og debatterer.

Livsfortælling - for mænd 65+ Mandage kl. 15-17. Indtil 24. april.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 237.

Lad din tankevirksomhed få inspiration til at gå tilbage i tiden og finde historier fra dit liv.

Historierne kan være af variabel længde, og indholdet bestemmer du selv.

Leder Palle Kummerfeldt fortæller også selv historier fra sit liv.

Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98.

Pris: 100 kr.

Sang ≤

1. torsdag i måneden kl. 13-14.15.

Sted: Hørgårdens cafe, Brydes Alle 28, København S. Hold 616.

I samarbejde med Hørgårdens Aktivitetscenter synger vi danske sange og viser efter Aktivitetscentrets Magnaprint-sangbøger. Vi slutter med kaffe.

Ring 82 56 30 32 eller 52 91 03 70 et par dage før, og tjek, om tidspunktet holder. Kirsten Søndergaard.

Seniorfodbold for mænd Onsdage kl. 11-13.

Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Hold 375.

Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU tilbyder fodbold for ældre mænd.

Det er sundt for krop og sjæl. Ud over de sædvanlige to halvlege er der mulighed for en tredje halvleg.

Per Agerbo, 20 33 34 04.

Seniorfodbold for kvinder Tirsdage kl. 11-13.

Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Hold 376.

Du
FEBRUAR 2023 DET SKER 3
melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU inviterer til fodbold med andre kvinder. Holdet er for nybegyndere.

Fodbold er en motionsform, som er god både for din kondition, muskelopbygning, balance og dit humør.

Tredje halvleg afholdes i klubhuset.

Else Dahl Sanko, 28 88 49 79.

Slægtsforskning

Tirsdage kl. 10-12.

Indtil 25. april.

Sted: Holmbladsgade 73. Hold 720.

Studiegruppen er for begyndere og let øvede. Det eneste krav er interesse for emnet. Medbring pc og strømforsyning.

Bodil Benn Sørensen, 26 80 46 18.

Pris: 100 kr.

Snedkerværksted

Mandag-fredag kl. 8-16.

Indtil 30. juni.

Sted: Sundparken 17, kælderen.

Hold 752.

Medlemmer af Ældre Sagen og beboere i Sundparken arbejder med det værktøj og de mindre maskiner, der er til rådighed.

Medbring selv træ og særlige forbrugsmaterialer, du vil arbejde med.

Tilmelding online eller på kontoret.

Pris: 150 kr. for perioden fra 1. januar-30. juni for et modul enten kl. 8-12 eller kl. 12-16.

Stavgang

Torsdage kl. 11-12.

Indtil 27. april.

Sted: Uden for Islands

Brygge metrostation.

Hold 345.

Vi går enten en kort rute på tre km eller en lang rute på seks km på Amager Fælled.

Medbring selv stave.

Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede.

Helen Poulsen - seks km, 27 14 26 33 eller

Pia Jørgensen - tre km, 50 92 15 21.

Træn dig glad

Mandage kl. 10.45-12.30.

Indtil 24. april.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71.

Hold 312.

Op til 50 gymnaster mødes og får i halvanden time sved på panden, ømme muskler og smil på læberne under ledelse af Else Christensen og sekunderet af Jette Henriksen og Jette Martin. Else Christensen, 23 27 17 67.

Pris: 350 kr.

Træn dig glad

Mandage kl. 12.45-14.30.

Indtil 24. april.

Sted: Prismen, Holmbladsgade 71.

Hold 313.

Op til 50 gymnaster mødes og får i halvanden time sved på panden, ømme muskler og smil på læberne under ledelse af Palle Kummerfeldt og sekunderet af Pavia Lynge.

Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98.

Pris: 350 kr.

Besøg i Davids Samling

Onsdag 22. februar kl. 11-12.

Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32, Kbh. K.

Hold 812.

Vi skal besøge et skatkammer af islamisk kunst gennem

1.200 år. Samlingen viser kunst og kunsthåndværk fra hele det islamiske kulturområde: Metalarbejder, tekstiler, miniaturemalerier og keramik.

Udstillingen rækker lige fra islams opståen i det 7. århundrede op til vor tid. Keld Lybke, 40 54 68 79. Besøget gennemføres ved minimum 15 og maks. 30 deltagere.

Pris: 50 kr.

Årsmøde 2023

Fredag 10. marts kl. 15.

Sted: Amager Kulturpunkt, Loftet, Øresundsvej 4, København S. Hør om året, der gik, og om planer for fremtiden. Hvem der skal sidde i bestyrelsen. Hør årsberetningen, stem på kandidaterne, og deltag i debatten.

Valgbare og stemmeberettigede er Ældre Sagens medlemmer med bopæl i Københavns Kommune.

Personligt fremmøde kræves. Medlemskort skal vises.

Forårets sange på Fyrskib XI Mandag 17. april kl. 14-16. Sted: Fyrskib XI, Frederiksholms Kanal 25. Hold 638.

Vi mødes i salonen, hvor Marianne Kragh synger for til fællessang med kendte sange af blandt andet Kim Larsen, John Mogensen, Four Jacks og Bamses Venner. Der synges og underholdes i ca. 2 x 45 min.

Keld Lybke, 40 54 68 79. Tilmelding fra 13. marts kl. 10.

Pris: 100 kr. inkl. en øl, sodavand, et glas vin og kaffe med croissant. Ekstra drikkevarer kan købes.

Dagtur til Sofiero Slot

Og Kullen Naturreservat. Onsdag 10. maj kl. 8.45-18.15. Sted: Sundbyvester Plads. Hold 813. Besøg på Sofiero Slot og Kullen i Sydsverige. Vi ankommer til Sofiero kl. 11, hvor vi får en guidet tur i slotsparken af en times varighed. Kl. 12.30 spiser vi frokost på stedet, og kl. 14 går turen til Kullen Naturreservat. Kl. 15.30 får vi kaffe, og hjemturen starter kl. 16.15. Bodil Rasmussen, 28 25 11 56.

Turen gennemføres ved minimum 35 og maks. 60 deltagere.

Tilmelding fra 4. april kl. 10. Pris: 500 kr.

Eller se under foreninger på www.vanloese.dk

Her findes mere udførlige omtaler af aktiviteter.

Facebook

Gå ind på Facebook - Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse, så du kan blive opdateret om vores aktiviteter.

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig online til kurser på hjemmesiden med betaling via dankort eller personligt på kontoret via dankort, mandag-onsdag kl. 10-12.

Oplys medlemsnummer, telefonnummer og kursusnummer.

Tilmelding er bindende. Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Besøgsven

Har du lyst til at få en besøgsven, eller har du tid og lyst til selv at være besøgsven?

Annette Nielsen, Annette2020.w@gmail.com

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, som fx at hænge et maleri op eller lignende?

Ikke håndværkerarbejde. Ring til Rene Brinkløv, 26 14 64 17.

Hjælpen er primært for medlemmer i postområderne 2700 og 2720.

Tryghedsopkald

Formand: Gurli Kejser, 21 20 39 07, gurli.kejser@mail.dk

Næstformand: Leif Iversen, 61 18 57 15, leif.iversen07@gmail.com

Kasserer: Preben Husher, 21 60 59 40, prehus@hotmail.com

Kontor

Ved Bellahøj Nord 12 B, Brønshøj. Mandag-onsdag kl. 10-12, 38 80 88 86, aeldresagenbronshoj@ gmail.com

Hjemmeside

Læs hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ brønshøj-vanløse

Vores telefonstjerne er et tilbud til dig, der er utryg ved at bo alene, og som derfor vil være glad for at få en opringning hver dag. Du kan melde dig til hos Edith Hansen, 44 91 38 86.

Badminton

• Mandage kl. 11-12. Hold 321.

• Torsdage kl. 10-11. Hold 322.

Hal 3.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64.

Alex Kurt Olsen, 60 68 08 99, 1940ako@gmail.com

Pris: 500 kr.

Bordtennis

• Tirsdage kl. 9-12.

• Torsdage kl. 9-12.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 4 DET SKER FEBRUAR 2023
BRØNSHØJ-VANLØSE

Du er altid velkommen til at spille bordtennis i Brønshøj Bordtennis, men det kræver, at du melder dig ind i bordtennisklubben.

Oplysning og tilmelding hos leder

Flemming Larsen, 43 64 74 74.

Ældre Sagen: Gurli Kejser.

Pris: 1.000 kr. for et år.

Bowling

Tirsdage kl. 12-13.

Indtil 25. april.

Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64.

Hold 327.

Bowling giver god motion, og det er hyggeligt at deltage sammen med andre.

Mød op 15 minutter før start.

Kjeld og Conni Nissen, 29 45 65 91.

Pris: 600 kr.

Bridge - let øvede

Torsdage kl. 10-14.

Indtil 27. april.

Sted: Energicenter

Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal.

Hold 730.

Der er ingen undervisning.

Helle Andersen, 41 44 54 34.

Pris: 500 kr.

Bridge - turneringshold

Onsdage kl. 13-16.30.

Indtil 26. april.

Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal.

Hold 732.

Tuneringsbridge på et meget

venligt og omgængeligt plan. Der spilles 28 spil pr. gang med kaffepause, og vi hjælper hinanden med det praktiske.

Kirsten Asmussen, 22 51 86 00.

Pris: 500 kr.

Håndarbejdscafe

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30.

Indtil 17. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 764.

Har du et håndarbejde

liggende, som du ikke kan få færdigt, eller vil du begynde på et nyt, så kom i håndarbejds-cafeen, hvor vi hygger os, mens vi nørkler. Der er symaskine til rådighed. Ellis Christiansen, 38 60 11 91.

Pris: 200 kr.

Indendørsfodbold

Tirsdage kl. 11-13.

Indtil 27. juni.

Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, indgang Åkandevej.

Hold 326.

Vi er en flok pensionister, der spiller indendørsfodbold i en helt ny hal i ECV.

Vi lægger vægt på samspil og sammenhold.

I sommerperioden spiller vi på kunstgræsbane. Der forudsættes spilerfaring.

Thomas Bundgaard, 61 72 56 76.

Pris: 200 kr.

Indendørsfodbold

Torsdage kl. 10-12. Indtil 29. juni.

Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, indgang fra Åkandevej.

Hold 332.

Vi er en flok pensionister, der spiller indendørsfodbold i en helt ny hal i ECV. Vi lægger vægt på samspil og sammenhold.

I sommerperioden spiller vi på kunstgræsbane. Der forudsættes spilerfaring.

Thomas Bundgaard, 61 72 56 76.

Pris: 200 kr.

It-cafe

• Mandage kl. 16-18.

• Onsdag i lige uger kl. 12-14.

Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Driller din computer, telefon, iPad eller tablet? Vil den ikke, som du vil?

Eller er det NemID, MitID, netbank, Facebook mv., der skal styr på?

Vi kan hjælpe med det meste. Bare mød op, og kom endelig tidligt.

Madlavning

• Onsdag i lige uger kl. 16-20. Hold 762.

Leif Iversen, 61 18 57 15. Indtil 19. april.

• Onsdag i ulige uger kl. 16-20. Hold 763.

Madladningshold for både kvinder og mænd.

Jesper Holde, 26 80 15 05. Indtil 26. april.

Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Brønshøj.

Der laves en middag i fællesskab. Derefter nyder vi den sammen, måske med et glas til.

Pris: 200 kr.

Skak

Torsdage kl. 15-17. Indtil 27. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 733.

Skak er et hyggeligt spil, der også styrker hjernens aktivitet. Der er ledige pladser på holdet.

Tilmelding på kontoret, 38 80 88 86.

Pris: 400 kr.

Slægtsforskning

Onsdage kl. 10-12. Indtil 26. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 769.

Holdet er kun for øvede - der er ingen undervisning. Dog deles viden med de andre deltagere på holdet. Medbring pc og strømforsyning. Der er trådløst internet i lokalet.

Judith Jacobsen, 23 44 85 33.

Pris: 400 kr.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 10-12. Indtil 27. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 770.

Holdet er både for begyndere og øvede. Det eneste, der kræves, er interesse for emnet.

Medbring bærbar pc og strømforsyning.

Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr.

Slægtsforskning Legacy-undervisning.

Fredage kl. 10-12. Indtil 28. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 10, Brønshøj.

Hold 773.

Undervisning i slægtsforskning med programmet Legacy. Kurset forudsætter, at du har kendskab til slægtsforskning. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr.

Sprog: Engelsk konversation

Mandage kl. 10-12. Indtil 24. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 10. Hold 650. Der forudsættes rimeligt kendskab til engelsk.

Marianne Kauman, 24 26 81 15.

Pris: 400 kr.

Sprog: Fransk konversation

Onsdage kl. 17-19. Indtil 26. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 654.

Fransk konversation. Karen Christensen, 25 84 61 79.

Pris: 400 kr.

Sprog: Italiensk konversation

Fredage kl. 13.15-15. Indtil 28. april.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord nr. 12. Hold 653.

Du skal kunne tale noget italiensk.

Dan Sørensen, 24 20 69 40.

Pris: 400 kr.

Sprog: Italiensk konversation

Læring og hygge. Tirsdage kl. 13-15. Indtil 30. maj.

Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord nr. 10, Brønshøj. Hold 656. Læring og hyggevi læser, taler og hygger os med italiensk.

Man skal tale noget italiensk for at kunne deltage på holdet.

Kirsten Juel Grand, juelgrand@gmail.com

Pris: 150 kr.

Stavgang

Tirsdage kl. 9.45-11.

Sted: Kontoret. Hold 325.

Både for mænd og kvinder. Vi går en times tid - hele året. Medbring stave.

Lilli Rosa Sørensen, 28 59 14 22.

Studiekreds

Læseklub.

Onsdag i lige uger kl. 14-16. Indtil 19. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12. Hold 771.

Vi mødes hver 14. dag, hvor vi læser bøger, tager på kulturelle ture i byen, diskuterer aktuelle emner og har socialt samvær.

Du
dig til
FEBRUAR 2023 DET SKER 5
melder
i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Jytte Rønne, jytte.ronne@gmail.com

Pris: 200 kr.

Syklub

Onsdag i ulige uger kl. 12-14.

Indtil 26. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj.

Hold 765.

Der er hjælp til syning af beklædning. Vi syr patchwork og alt med tråd og broderi. Der er symaskine til rådighed. Medbring selv materialer.

Judith Jacobsen, 23 44 85 33.

Pris: 200 kr.

Syng med

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30.

Indtil 17. april.

Sted: Frederikssundsvej 290, 2. sal, Brønshøj.

Hold 766.

Vi kommer kl. 13.30 og

begynder at synge kl. 13.45.

Vi synger hele året. Alle slags

sange lige fra Jeppe Aakjær til Benny Andersen.

Ketty Kofoed, 23 48 29 21.

Pris: 100 kr.

Volleyball - let øvede

Mandage kl. 12-14.

Indtil 30. april.

Sted: Energicenteret Voldparken, Kobbelvænget 65, indgang til hallen via Åkandevej. Hold 333.

Volleyball for let øvede. Begyndere er også velkomne. Der er let opvarmning og boldtræning, inden vi spiller. Husk indendørssko og let tøj.

Tina Lind Austad, 60 62 26 64.

Pris: 200 kr.

Volleyball - øvede

• Torsdage kl. 8-10.

Hold 329.

Gitte Glyrup, 29 72 18 01.

Indtil 8. juni.

• Tirsdage kl. 8-10.

Hold 330.

Lena Carlsson, 25 13 48 31.

Indtil 6. juni.

Sted: Energicenter

Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, indgang via Åkandevej.

Spiller du allerede, eller har du spillet volleyball før og har lyst til at genoptage spillet?

Så er vi en gruppe øvede ældre spillere, som har stor glæde ved at spille kampe med mange gode dueller på volleybanen.

Pris: 200 kr.

Whist Tirsdage kl. 13-17.

Indtil 25. april.

Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 734.

Der spilles whist hver tirsdag hele året.

Laila Chiemelewski, 30 32 57 81.

Pris: 400 kr.

KØBENHAVN CITY

Servicekontoret

Mandag til torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14 på 33 22 80 04.

Arrangementer kan for det meste betales online på aeldresagen.dk/city og kun med dankort. Hold kan betales på servicekontoret med dankort, kontant eller MobilePay. Andre henvendelser kan ske på city@outlook.dk

Aktiviteter

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteterne i A-huset.

Tilmelding kan ske på servicekontoret ved personlig henvendelse.

Betaling kan ske ved dankort, kontant eller MobilePay.

NB: Man er først registreret på holdet, når man har betalt. Husk medlemskort.

Cafeen

Cafeen i Valdemarsgade 8, 1. sal, har åbent mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.30. Alle er velkomne til en gratis kop kaffe og køb af smørrebrød, kage og diverse drikkevarer.

Kontakt til holdledere

Kontakt kan kun ske, hvis der står et telefonnummer under aktiviteten.

Hvis ikke, skal al henvendelse ske til servicekontoret, 33 22 80 04.

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig.

Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen. Kontoret har åbent hver mandag kl. 9-11, Valdemarsgade 8, 1. sal. Henvendelse til besøgskoordinator Annelise Christoffersen, 61 20 06 12, besoegsvenner@a-huset.dk

Handyman

Som medlem i city-området kan du gøre brug af vores handyman til at hænge billeder op, skifte elpærer og lignende.

Der betales for skruer, rawlplugs mv. Computerproblemer er undtaget.

Ring til servicekontoret, 33 22 80 04.

Pris: 100 kr. pr. besøg til dækning af benzin og p-afgifter.

Skolevenner

Vil du være skoleven?

Kontaktperson for skolevenner på Det Kgl. Vajsenshus’ Skole samt Christianshavns Døttreskole, privatskole på Christianshavn, er Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann@ rymarksvaenget.dk

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når du bor alene.

Vil du modtage eller foretage tryghedsopkald, så kontakt Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Vil du være frivillig i City?

• Onsdag 22. februar kl. 15.

• Onsdag 15. marts kl. 15.

• Onsdag 19. april kl. 15. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Du kan blive besøgsven, deltage i tryghedsopkald, vågetjenesten, hjælpe i søndagscafe, servicekontoret mv.

Vi samler alle, som er interesserede i at blive frivillige, og orienterer om de muligheder, der er.

Connie Storm, 51 80 88 27 eller Lizette Hannibal, 22 40 11 98.

Billard

• Mandage kl. 10-13.

• Tirsdage kl. 10-13.

• Onsdage kl. 10-13.

• Torsdage kl. 10-13.

Sted: Valdemarsgade 8, København V, 33 22 80 04.

Hold 711.

Holdleder: Bjarne Christensen, 51 90 79 92. Carsten Christophersen, 29 61 74 84.

Pris: 400 kr. for alle fire dage.

Billard

Fredage kl. 10-13.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 712.

Kontakt holdleder Flemming Olsen, 93 92 24 10, om plads. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Billard

Mandage kl. 15-17.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 715.

Billard for damer.

Holdleder: Hanne Nielsen. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Billedbehandling - workshop

Onsdage kl. 12-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 473. For begyndere og let øvede. Der benyttes Windows’ eget billedbehandlingsprogram. Vi arbejder med PowerPoint og snuser lidt til Publisher.

Holdleder: Conny Borring. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Bridge

Tirsdage kl. 10-13.30.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 703. Kom og vær med til hyggeligt samvær, mens du holder de små grå i gang. Holdet kan muligvis være overtegnet.

Holdleder: Per Carlsen, 26 47 73 13.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Bridge

Mandage kl. 12-15.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 702.

Holdleder: Claus Lorentzen, 28 26 75 18.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Bridge - hygge

Torsdage kl. 12-16.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 701. Bridge for hyggens skyld.

Holdledere: Bent Johansen og Hans Helwigh.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Cafeen med hjerterum

Tirsdage kl. 13-16.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15/16, 1. sal. Hold 366.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 6 DET SKER FEBRUAR 2023
Formand: Jytte Sauffaus Pedersen, 51 21 97 57.

Cafeen er for lettere demensramte og deres pårørende.

Vi ved, hvor vigtigt motion og socialt samvær er for mennesker med demens.

Kom til sang og musik, stolegymnastik, hygge og enkelte debatindlæg.

Der er også mulighed for at afprøve vores fitnessmaskiner.

Holdleder: Susanne Wiingaard, 33 22 80 04.

Den danske sangskat

Torsdage kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18.

Hold 722.

Kom og vær med til hyggeligt samvær.

Vi synger danske sange, folkeviser, revyviser mv.

Forhør dig om ledige pladser.

Holdleder: Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Engelsk

• Begyndere og let øvede.

Fredage kl. 10-12.

Hold 744.

Let’s speak, read and maybe write a little English - in a relaxed atmosphere of course.

Holdleder: Patricia Myburgh, 50 57 65 45.

• Konversation.

Mandage kl. 13-15.

Hold 731. Der er oprettet venteliste.

Holdleder: Åse Nygård, 21 20 07 07.

• Konversation.

Onsdage kl. 13.30-15.

Hold 733.

Holdleder: Kathrine Nielsen,

• Konversation.

Tirsdage kl. 14-16.

Hold 745.

Holdleder: Ian Peerless, 26 16 01 83, ian@ianpeerless.dk

Sted: Valdemarsgade 8.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fitness m/k

• Mandage kl. 10-11.

Hold 310.

Holdleder: Hanne Vang.

• Mandage kl. 11-12.

Hold 308.

Holdleder: Hanne Vang.

• Mandage kl. 12-13.

Hold 311.

Holdleder: Hanne Vang.

• Tirsdage kl. 10-11.

Hold 318.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Tirsdage kl. 11-12.

Hold 312.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Tirsdage kl. 12-13.

Hold 313.

Holdleder: Elisabeth Erbo.

• Onsdage kl. 10-11.

Hold 309.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Onsdage kl. 11-12.

Hold 317.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Onsdage kl. 12.45-13.45.

Hold 316.

Holdleder: Kurt Krarup.

• Torsdage kl. 10-11.

Hold 319.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Torsdage kl. 11-12.

Hold 314.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Torsdage kl. 12.30-13.30.

Hold 315.

Holdleder: Søren Winther Häuser.

• Fredage kl. 10-11.

Hold 305.

Holdleder: Conny Borring.

• Fredage kl. 11-12.

Hold 306.

Holdleder: Conny Borring.

• Fredage kl. 12.30-13.30.

Hold 307.

Holdleder: Conny Borring.

Sted: Valdemarsgade 8.

Pris: 150 kr. pr. sæson. Forhør dig om ledige pladser.

Fransk konversation

Onsdage kl. 17-19.

Indtil 26. april.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Indgang gennem gården.

Hold 734.

Ønsker du at genoptage

fransk efter års pause, eller så du kan rejse i Frankrig og andre fransktalende lande?

Vi beskæftiger os blandt andet med oplæsning, oversættelse, samtale, svar samt grammatik.

Indimellem arbejder vi i små grupper.

Holdleder: Anne Birgitte Arnsfelt, Anar.62@hotmail.com

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fransk - let øvede

Torsdage kl. 12-14.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 738.

Forhør dig om ledige pladser.

Holdleder: Vivian Tolba, vt@tolba.dk

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Gymnastik

• Mandage kl. 10-11.30. Hold 302.

Holdleder: Elisabeth Erbo, 51 28 19 08.

• Onsdage kl. 10-12. Hold 303. Gulvmotion.

Holdleder: Britta Pedersen, 30 35 90 12.

• Onsdage kl. 12.30-14.30. Hold 304. Rytmisk gymnastik.

Holdleder: Jette Andersen, 40 30 98 69.

Sted: Valdemarsgade 8. Kontakt holdlederen om eventuel plads.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Gåture

Torsdage kl. 11-13.

Sted: Forskellige steder. Hold 326.

Kontakt Henning for udlevering af sæsonprogram, eller se datoerne på hjemmesiden.

Henning Larsen, 26 29 11 91, hlasm8@gmail.com

Hjælp til pc - hjemme

Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, hvis du bor i City og er medlem.

Pris: 50 kr. pr. besøg til dækning af p-afgifter mv.

It - Apple-cafe

Tirsdage kl. 10-12.

Frem til 2. maj.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem porten.

Råd og vejledning til dig, der har brug for hjælp eller lyst til at lære mere om iPhone, iPad og MacBook.

Du kan også ringe til Martin, 61 41 45 92, mandag-fredag kl. 10-12, martinhansen@a-huset.dk

Pris: 25 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

It-cafe

Mandage kl. 10-13.

Frem til 1. maj.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem gården. Har du problemer med brugen af din pc, tablet eller smartphone, vil vi prøve at hjælpe dig.

Du er også velkommen, hvis du har spørgsmål til programmer m.m.

Medbring eget udstyr, herunder strømforsyning. Kom gerne så tidligt som muligt.

Holdleder: Walter Planhof. Pris: 25 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

It-cafe 2

Onsdage kl. 9.30-12.

Frem til 3. maj.

Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 6.

I samarbejde med Østerbroafdelingen har vi nu mulighed for at komme i it-cafeen på plejecentret Sølund og få hjælp til it-problemer - eller bare en snak om it. Medbring selv udstyr, og kom i god tid.

Jan Ingvorsen/Østerbro, ingvorsen@outlook.com

It - computer for begyndere Onsdage kl. 14.30-16.30.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 472.

Du lærer de grundlæggende funktioner i Word, så du bliver ganske fortrolig med tekstbehandlingssystemet og kan sætte tekst flot op, indsætte billeder via internettet, sætte grafikkanter ind og redigere det, gemme dine tekster og billeder i mapper på usb-stik mv.

Holdleder: Conny Borring. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Keglebillard for begyndere

Tirsdage kl. 13-16.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 718. Der er ledige pladser.

Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

L’hombre

Onsdage kl. 14-17.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 705.

Ledige pladser for spillere med kendskab. Tilmelding til servicekontoret, 33 22 80 04.

Holdleder: Birte Olsen. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Linedance

Mandage kl. 15.15-18.15.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 321. Hyggehold for øvede.

Holdleder: Susanne Rasmussen.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Du melder dig til
FEBRUAR 2023 DET SKER 7
i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Litteratur og diskussion

Tirsdage kl. 12.30-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 19.

Hold 723.

Vi læser fortrinsvis noveller af nye og ældre nordiske forfattere.

Novellen bliver læst op, så der er ingen forberedelser for den enkelte. Vi diskuterer derefter indholdet under hyggeligt samvær. Hver gang er et afsluttet forløb.

Venteliste haves.

Holdleder: Hanne Lillian

Tveskov, 38 60 61 21.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Patinaorkestret

Onsdage kl. 10-12.45.

Sted: Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83, Valby.

Hold 724.

Vi spiller musik for enhver smag, viser og melodier, der svingede i 1930’erne og fremefter - fra glad jazzmusik til John Mogensen mv. Vil du spille med?

Du er også velkommen til bare at komme og lytte, men ring først, måske har vi et spillejob ude i byen.

Holdleder: Ole Bull, 27 62 95 52, ole@bull.dk

Pris: 500 kr. pr. sæson.

Poker

Torsdage kl. 10-14.

Sted: Valdemarsgade 8. Hold 713.

Forhør dig om ledige pladser. Indsats maks. 10 kr.

Holdleder: Finn Christensen, 23 20 88 92.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Romantisk musik

Onsdage kl. 15.15-17. 22. februar-29. marts.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15-16.

Hold 642.

Omkring 1815 opstod en ny strømning inden for den klassiske musik: Romantikken. Den udfoldede sig især i de tysksprogede lande.

Vi hører om store og små romantiske

komponisters liv og værk og lytter til cd-uddrag af deres orkestermusik, kammermusik, sange, korværker og operaer.

Holdleder: Peter Neersø.

Pris: 150 kr. pr. sæson.

Slægtsforskning

For nybegyndere og let øvede. Torsdage kl. 12-14. Indtil 30. marts.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2.

Hold 742. Frem til 30. marts.

Få hjælp med at finde dine aner. Det kræver ingen forudsætninger, men du skal medbringe bærbar computer.

Vi gennemgår kirkebøger, folketællinger og søger på nettet.

Holdleder: Lone Wredstrøm. Pris: 200 kr. for forårssæsonen.

Snooker

Torsdage kl. 14-17.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15.

Hold 714. Der er plads til seks spillere pr. hold.

Snooker er både for nybegyndere og rutinerede spillere - uanset alder og køn. Der bliver spillet snooker på ¾ billardborde.

Holdleder: Poul Løwenstein, 42 17 05 15.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Snooker

Onsdage kl. 13-17.

Sted: Valdemarsgade 8.

Hold 717.

Holdleder: Svend Aage Andersen, 60 17 30 71.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Spansk konversation

• Torsdage kl. 12.30-14.30.

Hold 739. For let øvede. Forhør dig om plads hos servicekontoret, 33 22 80 04.

Holdleder: Mirtha Jensen.

• Onsdage kl. 11-13.

Hold 740.

Man skal have lidt kendskab til spansk.

Holdleder: Isabel Madsen, 20 77 56 14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 17.

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Stavgang C

Mandage kl. 10.50-12.30.

Sted: Ved Enigma, Trianglen. Hold 324.

Man må selv anskaffe stavene, men til begyndere har vi lånestave.

Tilmelding nødvendig, og for nye medlemmer senest otte dage før start.

Holdleder: Thea Mottes, 21 21 41 09.

Stavgang Onsdage kl. 10-12.

Sted: Hovedindgangen til Frederiksberg Runddel. Hold 325.

I tilfælde af dagsregn aflyses. Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Tegning og maling

• Tirsdage kl. 10-13. Hold 708.

• Fredage kl. 12-15. Hold 709.

Sted: Valdemarsgade 8. Kom og hyg dig med at tegne og male billeder.

Holdleder: Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55.

Pris: 300 kr. pr. sæson.

Tysk konversation

Fredage kl. 10-12.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 737.

Yderligere oplysninger hos holdleder Wolfgang Kirschstein, 28 59 68 63, pasalupo@gmail.com

Pris: 200 kr. pr. sæson.

Whist

Tirsdage kl. 10-14.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15. Hold 704.

Kan du spille, og har du lyst, så kontakt Britta for nærmere aftale.

Britta Bürckel, 25 21 96 99. Pris: 300 pr. sæson.

Yoga

Fredage kl. 13-14.30.

Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15 + 16. Hold 331.

Klassisk hatha-yoga tilpasset seniorer. Der arbejdes med smidighed, kropsstyrke, koncentration, åndedræt samt balance.

Balanceevnen hænger sammen med styrken i kroppen, synet og især nerveforbindelsen mellem led, muskler og hjernen. Holdleder: Poul Brath. Pris: 200 kr. pr. sæson.

En aften med Bottos Jazz Band

Torsdag 23. februar kl. 18.30.

Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 674. Kom og hør et velspillende jazzband, der tog sin start i nullerne. Kendetegnet er den dynamiske spillestil med et repertoire, der spænder over traditionel jazz, New Orleans, swing, dixie og evergreens -

alt sammen under kategorien ”happy jazz”.

Ansvarlig: Bent Johansen. Pris: 250 kr. inkl. smørrebrød. Tilmelding senest 17. februar online eller på servicekontoret.

Diesel House

Torsdag 9. marts kl. 13-15. Sted: Diesel House, Energiporten 8, København SV, ved indgangen til museet. Arrangement 831.

Diesel House museet fortæller historien om B&W tilbage til 1843, hvor det hele startede som en enkeltmandssmedevirksomhed. Museet ligger i den historiske bygning, hvor Ørstedsværkets store dieselmotorer stadig står. En lille B&W-skibsmotor vil blive startet under besøget.

Turansvarlig: Eivind

Grønbjerg, 29 92 85 87. Pris: 130 kr. inkl. to stk. smørrebrød + en øl eller vand.

Tilmelding senest 1. marts online eller på servicekontoret.

Saint Patricks Day

Torsdag 16. marts kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 697.

Vi fejrer igen Saint Patricks Day i Valdemarsgade og inviterer på irsk musik med Downtown Dynt, der spiller og underholder.

Bandet kan i år fejre sit 20-årsjubilæum. Det bliver festligt og fornøjeligt.

Ansvarlig: Bent Johansen. Pris: 250 kr. inkl. smørrebrød. Tilmelding senest 8. marts online eller på servicekontoret.

Årsmøde 2023

Lørdag 18. marts kl. 14. Sted: Valdemarsgade 8, 1. Der afholdes årsmøde i Valdemarsgade 8, 1. Hør om året, der er gået, og planer for fremtiden. Vær med til at bestemme, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og hør formandens beretning. Der serveres kaffe og kage. Husk gældende medlemskort.

Formand Jytte Sauffaus Pedersen.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 8 DET SKER FEBRUAR 2023

Fernisering

Fredag 14. april kl. 13-15.

Sted: Valdemarsgade 8, 1. Arrangement 656. Vores to tegne- og malehold viser værker, der er tegnet og malet i denne sæson. Der bydes som sædvanlig på et lille glas.

Holdleder: Lisbeth Knudsen.

Formand: Jørgen Pedersen, 26 39 54 86.

Næstformand: Lene

Buerup Andersen, 50 51 89 48.

Kasserer: Jytte Nørgaard, 51 27 55 01.

Kontor

Ældre Sagen Valby, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby. aesvalby@gmail.com

Kontortid: Torsdage kl. 10-12, 30 41 01 31.

Hjemmeside

æs.dk/valby

Det Sker udkommer seks gange om året og har flere måneders produktionstid. Husk derfor at bruge hjemmesiden, da den er opdateret med nye arrangementer, programændringer mv.

Kontaktperson

Ved aktiviteter og arrangementer, hvor der ikke er anført nogen kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.

Aktivitetsudvalget

Irene Vous, 22 56 83 02, i.vous@yahoo.dk

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig.

Lise Seidelin, 61 79 33 08, bedst om formiddagen, lise.seidelin@gmail.com

Bisidder

Har du brug for en bisidder til møder med læge, hospital, bank og myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp.

Bisidderen er uddannet af Ældre Sagen og har tavshedspligt. City-afdelingen, 33 22 80 04.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd, og har du ikke nogen, der kan hjælpe dig? Bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen? Hjælpen er kun til småting, fx at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Ring til Anni Jensen, 22 36 24 82, bedst kl. 9-10. Angiv navn, adresse, telefonnummer, dit problem og det bedste tidspunkt for et besøg.

Pc-hjælp

Har du brug for hjælp til din pc, tablet eller mobil, og bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen, så ring til Anni Jensen, 22 36 24 82, bedst kl. 9-10.

Tryghedsopkald

Har du brug for et dagligt tryghedsopkald, henviser vi til City-afdelingen og

Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Badminton

• Mandage kl. 9-12.

• Fredage kl. 9-12.

Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Det er en fordel, hvis du tidligere har spillet tennis eller badminton.

John Lester, 30 22 69 11.

Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Bowling

Torsdage kl. 10.45-12. Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Ledige pladser.

Jannie Christensen, 20 95 48 34, bedst efter kl. 16.

Pris: 40 kr. inkl. sko, kaffe og te.

Fodbold for ældre

• Tirsdage kl. 11-12.

• Torsdage kl. 11-12.

Sted: Hellas klubhus, Engdraget 2 ved Roskildevej. Gamle mænd i nye shots og deres bedste alder træner driblinger og kamp for motionens og samværets skyld. Der er mulighed for omklædning, og der er altid tredje halvleg i klubhuset.

I vinterperioden spilles på kunstgræs i Valby Idrætspark - samme tider.

Henrik Christensen, 31 24 68 20.

Gymnastik

• Tirsdage kl. 12-14.

• Fredage kl. 10-12.

Sted: Kulturhuset, 2. sal.

Vi styrker muskler, balance, smidighed og får pulsen op til god musik. Medbring underlag og meget gerne vand.

Anne Olsen, 21 91 46 24.

Pris: 250 kr.

Havegruppen

Mandag i lige uger kl. 13-15.

Sted: Hos Hanne Villumsen, Frilands Alle 20, Valby. Vi holder kontakten hele året, men forår og sommer mødes vi i hinandens haver og får inspiration, gode råd og ideer. Vi bytter også frø og planter. Der er venteliste.

Hanne Villumsen, 61 33 59 16, hvillumsen@hotmail.com

Håndarbejdscafe

Onsdag i lige uger kl. 13-16.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Er der et håndarbejde, som ikke rigtigt bliver færdigt, eller vil du hellere i gang med noget nyt, så kom - her får vi noget fra hånden. Der bliver også tid til hygge, kaffe eller te.

Signe Jakobsen, 26 54 44 60, samler trådene.

Pris: 20 kr.

Litteratur ≤ 1. tirsdag i hver måned kl. 12.30-14.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Vi læser en bog og taler om den.

Bertel Dam Lind, 20 65 48 45, berteldamlind@gmail.com

Pris: 20 kr. inkl. kaffe, te og brød.

Patchwork

Tirsdage kl. 13-16.

Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, st., indgang fra gården. For øvede. Der er venteliste. Ruth H. Jørgensen, 30 57 13 00, bedst kl. 8-9.

Pris: 300 kr.

Petanque Tirsdage kl. 10-12.

Sted: Engdraget ved Boldklubben Hellas. Instruktion til dem, der ønsker det.

Ove Rasmussen, 42 65 15 70. Pris: 10 kr.

Pickleball

Onsdage kl. 10-11.

Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Det er en fordel, hvis du tidligere har spillet tennis eller badminton.

For evt. ledige pladser, kontakt

John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Samtaleværelset

1. mandag i måneden kl. 14-15.30.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Er du interesseret i at diskutere aktuelle samfundsforhold, så mød op. Aktiviteten styres af Bertel Lind, sociolog, der har mange års erfaring fra kommunalt og regionalt arbejde og en bred interesse for samfundsmæssige og politiske forhold.

Bertel Dam Lind, 20 65 48 45, berteldamlind@gmail.com

Stavgang

Torsdage kl. 10-11.30.

Sted: Hjørnet af Valby Langgade og Bag Søndermarken.

Vi går i Søndermarken og Frederiksberg Have i cirka halvanden time og i al slags vejr.

Alle, også mænd, er meget velkomne. Mangler du stave, kan de lånes de første gange. Signe Jakobsen, 26 54 44 60.

Tysk konversation ≤

• Hold 1.

Onsdag i ulige uger kl. 12.45-14.15.

• Hold 2.

Onsdag i ulige uger kl. 14.30-16.

• Hold 3.

Tirsdag i ulige uger kl. 13-14.30.

Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. For dig, der ønsker dit tyske genopfrisket.

Gunver Andersen, 41 59 06 61, gunvermja@gmail.com

Du
dig til
FEBRUAR 2023 DET SKER 9
melder
i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.
VALBY

Yoga

Tirsdage kl. 17-18.

Sted: Valby Kulturhus, 2. sal. Vi starter med sekvenser af vejrtræknings- og opvarmningsøvelser efterfulgt af asanas (yogastillinger), og vi slutter med en afslapningsseance.

Du behøver ikke være smidig eller have god balance, og øvelserne tilpasses til dine evner.

Medbring yogamåtte og evt. yogablokke og tæppe.

Natalia Hernandez, Nati_dez@hotmail.com

Pris: 250 kr. halvårligt.

Den Gamle By i Aarhus

Onsdag 22. februar kl. 6.30-19.30.

Sted: Valby Station, Lyshøjgårdsvej.

Den Gamle By i Aarhus er altid et besøg værd. Turen er inkl. morgenmad i bussen, rundvisning i Den Gamle By og selvfølgelig frokost. Der er turhjælper med på hele turen.

Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31 eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 8. februar.

Pris: 745 kr.

Fodtur i Frederiksberg Have

Mandag 27. februar kl. 11-12.30.

Sted: Statuen af Frederik VI ved hovedindgangen.

Prinsessernes Gård, runddelen, Storm P. Museet, Frederik VI, Haveselskabets

Have, De små Haver, Josty, Bådfarten, Frederiksberg Slot, Apistemplet, Zoo, Kildegrotten, Vandfaldet, Ønskehøjen, Schweizerhuset og søen, Fasangården, Mathildehøjen, Trækfærgen og Det kinesiske lysthus.

Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 14. februar.

Maks. 20 deltagere. Pris: 50 kr.

Vinterfisketur på sundet

• Tirsdag 28. februar kl. 8-14.

Tilmelding senest 17. februar.

• Tirsdag 28. marts kl. 8-14.

Tilmelding senest 17. marts.

Sted: M/S Skipper, Lautrupkajen i Kalkbrænderihavnen.

I perioden januar-marts sejles turen efter sild, som fanges på 15-40 meter vand. Medbring derfor både pirke og kastegrej.

Har du ikke fisket før, men vil prøve, kan du låne grej, som du vejledes i at bruge.

Få flere oplysninger hos

Signe Jakobsen 26 54 44 60, bedst kl. 8-9.

Pris: 335 kr.pensionister 225 kr.

Tryghed i hjemmet

Onsdag 8. marts kl. 14.

Sted: Kulturhuset, 5. sal. Politiet kommer og fortæller om at undgå indbrud, tricktyveri, hjemmerøveri, fupmails m.m.

Hvad kan man selv gøre, og hvordan får man hjælp. Kom og hør politiets råd. Maks. 50 deltagere.

Tilmelding til Bent Johansen, 20 42 41 14 eller kontoret, 30 41 01 31, senest 2. marts.

Pris: 55 kr. inkl. kaffe og kage.

Fodtur i Søndermarken

Mandag 20. marts kl. 11-12.30.

Sted: Cisternerne. Frederiksberg Slot, barokhaven, den romantiske have, Cisternerne, Oehlenschläger, Norske Parti, Mindehøjen, C. C. Hall, Bjælkehuset og Korups Have, Kinesiske Pavillon, Kildegrotten og Eremithytten, Zoo.

Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31 eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 9. marts.

Pris: 45 kr.

Bosjö Kloster og Lund Domkirke

Onsdag 29. marts kl. 9-16.45.

Sted: Valby Station, Lyshøjgårdsvej.

Denne spændende udflugt er inkl. guidet rundvisning i klosteret, varm frokost, kaffe og småkager.

Lund Domkirke er på egen hånd. Der er turhjælper med på hele turen. Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 15. marts.

Pris: 545 kr.

Førstehjælpskursus

Onsdag 29. marts

kl. 10-14.30.

Sted: Kulturhuset, 3. sal.

Vi gentager kurset, der blandt andet omfatter førstehjælpens hovedpunkter, stabilt og aflåst sideleje, fjernelse af fremmedlegemer, hjertemassage og brug af hjertestarter mv. Maks. 16 deltagere. Der serveres en sandwich til frokost.

Jørgen Pedersen, 26 39 54 86. Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, senest 23. marts. Pris: 50 kr.

Gåtur i det indre Valby Tirsdag 18. april kl. 10-12. Sted: Tingstedet. Valbys historie bliver fortalt, mens vi går rundt, der er flere stop undervejs.

Turleder og fortæller er Kirsten Henriksenforedragsholder og med i Valby Lokalhistoriske Selskab. Maks. 14 deltagere.

Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 5. april.

Pris: 35 kr.

Knuthenborg Safaripark

Onsdag 26. april kl. 9-18. Sted: Valby Station, Lyshøjgårdsvej. Der er noget for enhver i safariparken.

Turen er inkl. kaffe i bussen, frokost, guidet rundtur fra bussen rundt i parken og besøg i centret for Femernprojektet.

Der er turhjælper med på hele turen.

Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, eller Irene Vous, 22 56 83 02, senest 12. april.

Pris: 715 kr.

Arrangementer og udflugter

Vi planlægger at afholde et arrangement hver måneddog ikke i sommermånederne og julemåneden.

Efterspørgslen er dog så stor, at vi godt kunne lave flere. Har du gode ideer og lyst til at gøre en indsats, så ring til kontoret, 39 20 17 84, mandage og torsdage kl. 9.30-12.

Besøgsvenner

Vi har frivillige besøgsvenner, der gerne giver lidt af deres tid til en medborger, der savner selskab.

I aftaler selv, hvornår og hvor ofte I vil mødes, og hvad I vil lave sammen.

Vil du være eller have en besøgsven, så kontakt kontoret, 39 20 17 84 eller besøgskoordinator Oda Lundgaard, odalundgaard@gmail.com

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der stod dig nær, og har du brug for at tale med nogen?

Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har stor erfaring med lignende arbejde, og der er tavshedspligt.

Møderne er to timer ugentligt. Allis Novél, 50 45 44 01. Ellen Lütken, 33 14 25 52.

Lappekoner

Har du brug for hjælp til mindre tøjreparationer, så henvend dig med medlemsnummer, navn, telefonnummer og opgavens art.

Formand: Janni Sørensen, birring@mail.dk

Næstformænd: Anne Romey, mamaromey@yahoo.dk

Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Kontor og anden info

Bryggervangen 66, kælderen, København Ø, 39 20 17 84.

Mandage kl. 9.30-12 og torsdage kl. 9.30-12. aeldresagenoebro@dbmail.dk www.www.æs.dk/østerbro

Du kontaktes af Mari Kristiina Oksanen eller Else Madsen, og I aftaler det videre forløb. Hjælpen er gratis og kun for medlemmer.

Kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, eller send en mail til aeldresagenoebro@dbmail.dk

Handyman Som medlem kan du få gratis hjælp til småtjenester i hjemmet, fx flytte rundt på møbler eller hænge billeder op.

Det må ikke påføre håndværkere konkurrence.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 10 DET SKER FEBRUAR 2023
ØSTERBRO

Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, med oplysning om navn, adresse, medlemsnummer, telefonnummer samt hvad opgaven går ud på. Kontoret kontakter herefter Henrik Thorsen.

Fra koordinationsudvalget

• Seniorvejledning i København.

• Bisidder.

• Vågetjeneste.

• Livsmods- og sorggrupper. For mere information, se under Københavns Kommune forrest i bladet.

Frivillige søges

Mange af vores faste aktiviteter er så eftertragtede, at der er ventelister. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du vil være med til at lede en aktivitet. Vi tilbyder kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre frivillige. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandage og torsdage kl. 9.30-12.

Nyt fra afdelingen

Hvis nye aktiviteter m.m. iværksættes, inden nye blade udkommer, kan det ses på flere måder:

• Hjemmesiden: www.æs.dk/østerbro

• Facebook. Nyheder formidles på siden Ældre Sagen Østerbro. Vil du selv komme med ideer og meninger, anvend da debatgruppen for Ældre Sagen Østerbro.

• Nyhedsbrev. Du tilmelder dig på hjemmesiden og får de seneste nyheder på mail.

Sociale aktiviteter

Vi tilbyder kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre, der varetager lignende frivilligopgaver.

Kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12.

Skolevenner

Vil du bruge nogle timer om ugen som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn?

Deltag aktivt i klassens liv i samarbejde med læreren og børnene.

Fx med hjælp til med læsning, skrivning og regning, når det kniber, løft den, der trænger, tys på den urolige, og tag med på ture.

Povl Høyer, povl@hoeyer.dk eller Gul-Maj Rasmussen, gul-maj@live.dk

Tilmelding og betaling Du kan tilmelde dig og betale for vores arrangementer på to måder, fra den dag billetsalget åbner:

1. På kontoret fra kl. 9.30 med kontanter eller MobilePay.

2. På vores hjemmeside fra kl. 11 med kreditkort. For enkelte arrangementer, hvor det er nødvendigt at møde op på kontoret, vil dette fremgå af opslaget. Er restaurantbesøg inkluderet, så sig til kontoret ved tilmeldingen, om du er vegetar.

Åbne arrangementer

Vores åbne arrangementer arrangeres i samarbejde med Østerbro lokaludvalg.

Badning

• Nordhavn, hold 338. Tirsdage kl. 10-11.

Torsdage kl. 10-11.

Sted: Sandkaj, ved broen til havnebadet.

Holdledere: Helga Duelund, 61 60 35 65, helgaduelund@outlook.dk og Susan Kahraman, 24 60 42 60, susan.kahraman@ gmail.com

• Svanemøllen, hold 340. Mandage kl. 7-8.

Sted: Svanemøllestranden, ved starten af badebroen.

Ved Mari Oksanen, 50 54 59 69, marikrioksanen@ gmail.com

Badning, hvor vi kan holde øje med hinanden og hygge os sammen bagefter.

Bridge

Onsdage kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 760. For spillere med kendskab til bridge.

Der spilles ikke første onsdag i måneden.

Ved Niels-Erik Horn.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Cykelture

Tirsdage kl. 11.30-15.

Sted: Aftales fra gang til gang.

Hold 320.

Vi cykler fra april til november, både start- og sluttidspunkt kan variere.

Vi skiftes til at arrangere turene.

Holdledere er

Kurt Rasmussen, 53 54 44 30, kurt.trine@gmail.com og Susan Arentzen, susa@live.dk

Engelsk konversation

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 725. Samtalekursus i engelsk ved Lene Monica Granly-Jensen. Tilmelding til kontoret, Bryggervangen 66.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Fald trygt

Sted: Svanemøllehallen, Østerbrogade 240. ÆSØ arrangerer i samarbejde med Kulturog Fritidsforvaltningen

Østerbro faldkurser i løbet af første halvår 2023 med formålet at opøve tryghed i faldsituationer.

Kursusforløb annonceres på hjemmesiderne for ÆSØ og KulturØ samt i nyhedsmails og på Facebook, når datoer er fastlagt.

Ved Anne Mette Riber, 21 42 40 08.

Filosofi-diskussion

1. fredag i måneden kl. 14-16.30.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 766.

Har du motivation og interesse for filosofi?

Der kræves ingen specifikke forudsætninger. Kun for medlemmer.

Ved Niels Rudolfsen, 20 28 25 14, nielsrudolfsen@outlook.dk Tilmelding kan ske ved henvendelse på kontoret. Pris: 50 kr. halvårligt.

Fodbold i Parken

Tirsdage kl. 10-13.

Sted: Skjolds baner mod Serridslevvej.

Hold 332.

Ældre Sagen Østerbro tilbyder medlemmer at melde sig ind i BK Skjold +65. Træningsbane, bolde, omklædningsrum og klubhus stilles til rådighed af BK Skjold, og der lægges vægt på en hyggelig tredje halvleg. Ved Bo Hakon Jørgensen, 20 78 17 56.

Fotobøger

Torsdage kl. 12.30-15. 9.-30. marts.

Sted: It-lokalet, Bryggervangen 66.

Hold 481.

Saml nogle af dine betydende billeder, og lav en fotobog via programmer på internettet. Maks. fire deltagere og kun for medlemmer.

Ved Peter Kullberg.

Tilmelding 6. februar6. marts.

Pris: 50 kr.

Gymnastik ≥

Onsdage kl. 9.45-11.15.

Sted: Østerbrohuset, stueetagen, Århusgade 103, Østerbro.

Hold 345.

Mød i træningstøj og gymnastiksko, sokker eller bare tæer. Medbring to plastflasker eller håndvægte første gang. Holdet er etableret i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur Ø og er åbent for alle. Gymnastik i en time og hygge i en halv time. Tilmelding via Østerbros hjemmeside.

Holdleder: Anne Mette Riber, 21 42 40 08.

Pris: 15 kr. til kaffe, te og juice pr. gang (ca. 250 kr. pr. sæson).

Indendørs motion Nogle træningsmuligheder i Ældre Sagen Østerbro genåbnede ikke efter corona. En særaftale med Fysisk Form i Landskronagade 68, Kbh. Ø blev forlænget på det grundlag.

Henvend dig i receptionen, 38 40 45 00, for info. Kontoret, 39 20 17 84.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet. FEBRUAR 2023 DET SKER 11

It-cafe

• Hold 440.

Mandage kl. 9.30-12.

Torsdage kl. 9.30-12.

Sted: Bryggervangen 66.

Ved Niels Nielsen.

Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te.

• Hold 441.

Onsdage kl. 9.30-12.

Sted: Plejecenter Sølund, Ryesgade 20 A.

Ved Jan Ingvorsen.

Pris: 20 kr. for kaffe og te.

• Hold 442.

Tirsdage kl. 9.30-12.

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103.

Ved Jan Ingvorsen, ingvorsen@outlook.com

Pris: Gratis.

Medbring din bærbare computer, tablet eller smartphone, og få hjælp til it-problemer - altså hjælp til selvhjælp af erfarne itinstruktører.

Kom i god tid, da du kan risikere, at der ikke er tid til at løse dine problemer, hvis du kommer lige op til kl. 12.

Litteraturgruppe

• 1. mandag i måneden kl. 13-16.

Hold 734. Gruppe 1. En af vores ældste grupper, som var med fra starten i forbindelse med etablering af Ældre Sagen Østerbro. Maks. 11 deltagere. Ved Lydia Irene Hautop. Venteliste.

• 2. mandag i måneden kl. 14-17.

Hold 735. Gruppe 2. Hovedsagelig skønlitteratur af nyere danske forfattere, som vi lader os inspirere af, men andre emner kan også blive taget op.

Ved Susanne Bjarnholt.

Sted: Bryggervangen 66, kælderen.

Tilmelding på kontoret, 39 20 17 84.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Litteratur og kunst

3. torsdag i hver måned kl. 19-21.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 733.

Vi fokuserer på nyere noveller af danske og udenlandske forfattere. Næsten hver gang bliver læsningen ledsaget af billeder, der enten har noget med tekstens tidsalder at gøre eller dens tema.

Museer vil også være noget, vi kan vælge at besøge uden for vores mødetimer.

Holdleder: Jette Rye Enggaard. Kontoret, Bryggervangen 66, 39 20 17 84.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Løb i smukke omgivelser Onsdage kl. 9.50-11.

Sted: Indgangen til Østre Anlæg i hjørnet nærmest Sølvtorvet.

Hold 337.

Let løb for seniorer. Du skal helst kunne løbe en km uden stop i roligt tempo. Medlemmer varmer op og løber derefter kortere eller lidt længere ture. Pauser med styrke-, smidigheds- og balanceøvelser.

Husk tøj og fodtøj velegnet til løb, ingen mulighed for opbevaring eller omklædning. Toiletter ved legepladsen.

Holdledere: Pia Norup, 25 47 95 32, piapnn@gmail.com og Helle Riis-Hansen, 26 28 06 36, helleriis@live.dk

Tilmelding online.

Motion - indendørs

• Torsdage kl. 15-16.

Hold 343.

Holdleder: Anne Skovlund, anne_skovlund@yahoo.dk

• Mandage kl. 16-17.

Hold 351.

Holdleder: Yazo Srouji, 42 46 77 40.

Sted: Plejecenteret Sølund, Ryesgade 20 A.

Kom og træn dig glad. Medlemmer får pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner.

Husk skiftesko.

Motion - indendørs

• Onsdage kl. 15.30-16.30.

Hold 361.

• Søndage kl. 10.30-11.30.

Hold 365.

Sted: Aktivitetscentret, Helsingborggade 16 st., København Ø.

Kom og træn dig glad.

Som medlem får du pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner. Husk skiftesko. Ved Povl Høyer.

Motion Onsdage kl. 10-11.

Sted: Svanemøllehallen, bokselokalet, Østerbrogade 240.

Hold 390. Kom og træn dig glad.

Som medlem får du pulsen op, og vi træner både i maskiner og på gulv, stående og liggende, fx med små håndvægte, elastikker, bolde m.m.

Husk skiftesko. Medbring gerne yogamåtte og en flaske vand.

Ved Povl Høyer. Maks. 15 deltagere.

Motion i Østre Anlæg

Mandage kl. 8.50-10hele året.

Sted: Inden for indgangen til Østre Anlæg - hjørnet nærmest Sølvtorvet/ Stockholmsgade.

Hold 333.

Medlemmer laver øvelser under turen rundt i anlægget. Ingen mulighed for omklædning eller opbevaring, men der er toiletter ved legepladsen.

Holdledere: Helle RiisHansen, Lene Offersen og Pia Norup. Ved Helle Riis-Hansen, 26 28 06 36.

Tilmelding via vores lokale hjemmeside. Maks. 30 deltagere. Mød kun op, hvis du er tilmeldt holdet.

Patchwork

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 744. Eftermiddage med patchwork.

Vi hjælper hinanden og hygger os sammen over syarbejdet.

Ved Lilian Nielsen og Marianne Beyer.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Patchwork

og andet håndarbejde

• 1. onsdag kl. 13-16.

• 3. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 743.

Patchwork og andet håndarbejde.

Påregn udgifter til materialer. Ved Vibeke Lykke.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Sp(j)ætmejserne

1. søndag i måneden kl. 12-15.

Hold 321. Vandre- og fuglegruppe.

• 5. februar: Kalvebodløbet (stor skallesluger, pibeand, lille lappedykker).

• 12. marts: Jægersborg Dyrehave (fugle i forårshumør).

• 16. april: Gundsømagle Sø (de første sangfugle, skægmejser).

Vi vandrer 7-10 km med fuglekig i smuk natur. Kontakt holdleder for tilmelding og oplysning om ture pr. sms.

Mænd er meget velkomne. Husk mad, drikke og gerne kikkert og kamera.

Holdleder: Aase Bundgaard, 28 40 32 40, aase.bundgaard@privat.dk

Stavgang

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Fælledparken. Hold 322.

Takket være stavene bliver medlemmernes puls højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres. Det er gratis, dog må du selv anskaffe stavene. Til nybegyndere har vi lånestave.

Holdleder: Anni Olsen, 39 29 40 96, efter kl. 17.

Strikning

2. fredag og 4. mandag i måneden kl. 13-16.

Sted: Bryggervangen 66. Hold 751.

Medbring dit strikketøjuanset om du er begynder eller øvet - og få en hyggelig eftermiddag med snak og måske ny inspiration. Påregn en mindre udgift til fortæring. Venteliste.

Ved Kirsten Metasch, 30 25 30 04, kirsten.metasch@ outlook.com

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 12 DET SKER FEBRUAR 2023

Tegning og maling

Onsdage kl. 12-15.

Sted: Lokale 3 i Østerbrohuset.

Hold 753.

Et hold, hvor du kreativt kan tegne eller male med pastel-, akvarel- og akrylfarver. Et lille hold uden undervisning.

Vi forsøger at inspirere hinanden til spændende resultater.

Holdleder: Helga Duelund, 61 60 35 65, helgaduelund@outlook.dk Højst 12 deltagere.

Tegning og maling

Torsdage kl. 14-17.30.

Sted: Receptionen

i Østerbro Sundhedshus, Randersgade 60, 1. sal.

Hold 754.

Et hold, hvor du kreativt kan tegne eller male med pastel-, akvarel- og akrylfarver.

Vi er højst otte deltagere inkl. ledere og uden undervisning.

Vi forsøger at inspirere hinanden til spændende resultater.

Holdledere:

Annlisa Brimberg, 22 55 66 85, abrimberg@gmail.com og Lise Brinch, 20 21 89 79, anlib@privat.dk

Tysk konversation

Tirsdage kl. 11-12.45.

Sted: Mødested, Bryggervangen 66.

Hold 728.

Sie haben ein Grundwissen in Deutsch.

Ved Eva Lehrer. Tilmelding kontoret, Bryggervangen 66.

Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Ud at gå en tur

Onsdage kl. 13-15.

Sted: Vi mødes på Trianglen ved nedgangen til metroen.

Hold 336.

Medlemmer går en tur på cirka fem km i moderat tempo, så alle kan være med. Turen kombineres med motionsøvelser og varer cirka en times tid.

Beklædning: Praktisk tøj og fodtøj.

Holdleder: Jesper

Christiansen, 27 59 53 19, jsp_ch@hotmail.com

Høreforedrag - Elsk dine ører

Torsdag 9. februar kl. 16-17.30.

Sted: Ældre Sagen, Bryggervangen 66. Hold 651. Vi får testet vort syn, men glemmer hørelsen. Hørelsen er en vigtig og væsentlig del at vores liv.

Kom og forstå, hvad hørelsen betyder for helbred, hjerne og dermed livskvalitet. Deltagere uden høreapparat kan få foretaget en lille hørescreening efter foredraget.

Maks. 20. Ved Anne Romey. Tilmelding senest 6. februar. Kun for medlemmer.

Frihedsmuseet

Tirsdag 21. februar kl. 11-14. Sted: Esplanaden 13, Museumsbutikken i stueetagen.

Hold 902. Tag med på en spændende rundvisning gennem besættelsestidens Danmark. Den 9. april invaderer tyskerne Danmark. Vi følger danskernes skæbne under Anden Verdenskrig, 1940-1945.

Efter rundvisningen spiser vi stegt flæsk på Cafe Petersborg, inkl. en genstand pr. person.

Maks. 19 deltagere.

Ved Anne Romey.

Tilmelding senest 14. februar. Pris: 205 kr., ikke-medlemmer 410 kr.

Roskilde Domkirke

Tirsdag 7. marts kl. 12-13. Sted: Indgangen til domkirken.

Hold 930.

1.000 år på en time - hvor Danmarkshistorien ligger begravet. Vi guides på en tur i kongegravene, igennem arkitekturens og kirkens historie og hører gode historier om uret med Skt. Georg og dragen og om kongesøjlen med Peter den Stores højde på.

Domkirken er optaget på UNESCOs liste.

Maks. 29 deltagere.

Ved Anne Romey.

Tilmelding senest 27. februar.

Pris: 30 kr., ikke-medlemmer 60 kr.

Årsmøde

Mandag 13. marts kl. 13.

Sted: Kildevældskirkens Krypt.

Hold 141.

Vær med, hør bestyrelsens beretning, stem på kandidaterne, og deltag i debatten.

For at stemme skal du møde personligt op og have dit medlemskort eller din kontingentkvittering med. Dagsorden ifølge vedtægter. Læs mere på hjemmesiden. Ved Janni Sørensen.

Slavenation og kolonimagt

Tirsdag 21. marts kl. 10-14. Sted: Christianshavns Torv. Hold 929.

Historiker Morten Lander Andersen gør os klogere på Danmarks kolonitid og viser os, hvor meget denne tid fylder i København i dag. Byen har bygninger, der rummer historier om kolonitiden, den nordatlantiske, østasiatiske og vestindiske handel. Den vestindiske handel byggede på slaver. Maks. 24 deltagere. Ved Anne Romey.

Tilmelding 16. februar14. marts.

Pris: 150 kr., ikke-medlemmer 300 kr.

Du
dig til
FEBRUAR 2023 DET SKER 13
melder
i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.
Landskab i vinterklæder. Foto: Birgit Andersen

Træn dig glad – Tv-træning

Få trænet både muskler, hjerte og hjerne. Du får pulsen op og bevæget kroppen i 20 minutter:

Ældre Sagen står bag tv-træningen ”Træn dig glad” – alle hverdage kl. 9 og 14 på tv-kanalen dk4.

Træning, hvor alle kan være med – også dig. Træningsprogrammet vil være det samme for en uge ad gangen – niveauet stiger løbende fra mandag-fredag.

Det er vigtigt at træne både din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance. Så mindsker du risikoen for sygdomme. Samtidig holder du din krop rørig, så du bedre kan klare hverdagens gøremål på egen hånd.

Kan du ikke se dk4, eller vil du gerne træne på et andet tidspunkt, så kan du følge med online. Læs mere på www.aeldresagen.dk/traen-hjemme

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer 14 DET SKER FEBRUAR 2023
Tankevækkende rejse gennem besættelsestidens Danmark. Foto: Peter Kullberg
TRÆN MED HJEMME FRA STUEN
Tv-træner er fysioterapeut Louise Rosenby
22.08 TDG annonce Det Sker halvside.indd 1 25.08.2022 12.28
Foto: Mads Fabricius

Hvad kendetegner 50 til 89-årige i Danmark?

Det kan du blive klogere på i Ældre Sagens Fremtidsstudie

Gennem en længere årrække har vi undersøgt ældres livstilfredshed, helbred og sundhed, ensomhed, frivilligt engagement, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi og meget andet. Det giver et godt indblik i ældres livssituation, hvordan den udvikler sig gennem tiden, og om deres forventninger til fremtiden holder stik.

Læs mere i medlemsbladet og på www.aeldresagen.dk/fremtidsstudiet-2021

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet. FEBRUAR 2023 DET SKER 15

Vi søger frivillige

Amager2300: Læse- og regneven til børn Vi søger frivillige til Amagerplanens projekt for børn, der går i skoler på Amager. Se filmen på YouTube: https://youtu.be/Y7qXMFBdLcE for inspiration.

Kontakt Birgitte Jansson, 44 13 03 63, birgitte.jansson@aeldresagen-post.dk

Amager2300: Besøgsværter

Vil du være besøgsven, forsøger vi at finde den rigtige person, der passer til dig.

Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Jette S. Andersen, 29 87 84 36. Dorthe Thorbech, 61 68 88 20. Elsebeth Wehage, 27 52 89 18.

Amager2300: Tryghedsopkald Vores frivillige tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9 og ønsker godmorgen. Vil du være med til at skabe tryghed?

Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller

Jette Andersen, 29 87 84 36.

Kontakt Birgitte Jansson, 44 13 03 63, birgitte.jansson@aeldresagen-post.dk

Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Brønshøj-Vanløse:

Frivillig til arrangementer

Har du lyst til at arrangere ture og arrangementer? Så er vi tre i vores gruppe, der venter på nye input.

Vi har et godt samarbejde, men kunne godt bruge nye frivillige med gåpåmod og masser af ideer.

Kontakt Leif Christiansen, 21 68 34 91, og hør nærmere.

Brønshøj-Vanløse:

Leder af besøgsvenner

Vores leder af besøgsvenner har forladt os, så vi er på udkig efter en ny. Vi mangler en frivillig leder, der er god til at tale med andre og sammensætte besøgsvenner med enlige ældre.

Kontakt Gurli Kejser, 21 20 39 07, hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

City: Hjælp i cafeen

Cafeen søger hjælp en eller flere dage. Kontakt cafekoordinator Doris Kristensen, 53 53 92 22, doris@a-huset.dk, for flere oplysninger.

City: Skolekoordinator

Yderligere henvendelser til Annette Hellmann, annette.hellmann@rymarksvaenget.dk

City: Vikarer til servicekontoret

Du skal have kendskab til it og have lyst til kontakt til medlemmerne. Du får oplæring i bookingsystemet og kassefunktion.

Kontakt Susanne Wiingaard, 93 93 01 73.

Valby: Pr-arbejde

Vi søger en frivillig til at hjælpe med at øge vores synlighed - blandt andet med udarbejdelse af tekst til hjemmesiden, pressemeddelelser og lignende.

Har du lidt erfaring med pr-arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt Jørgen Pedersen, 26 39 54 86, jp58webspeed.dk

Østerbro: Skolevenner

Vil du som frivillig bruge et par ugentlige timer sammen med glade og nysgerrige børn og bygge bro mellem generationerne? Det kan være gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter.

Kontakt Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Østerbro: Motionsfrivillige

Vi er et team af motionsfrivillige, men vi har behov for endnu flere for at kunne tilbyde en bred og varieret palet af træningstilbud til alle de medlemmer, som gerne vil i gang med regelmæssig ugentlig motion. Du vil som ny blive taget godt imod af de erfarne, og du vil også få mulighed for at komme på spændende kurser. Som nyregistreret motionsfrivillig kan du selv begynde at træne på vores motionshold.

Kontakt Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Østerbro: It-frivillige

I samarbejde med Københavns Kommune er vi begyndt at anvende Østerbrohuset.

Derfor søger vi it-frivillige, der vil yde it-support i en ny it-cafe. Kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, aeldresagenoebro@dbmail.dk

Østerbro:

Frivillig til herreklubben Søløverne Vi søger en ny udadvendt og engageret kollega og hjælper til vores herreklub Søløverne på Plejecentret Sølund i Ryesgade til to timer om tirsdagen kl. 14- ca.16. Vi er tre i forvejen. Kontakt Jan Ingvorsen, 22 74 06 40, ingvorsen@outlook.com

Østerbro: Besøgsvenner søges Har du lyst til at hjælpe med at mindske ensomhed ved at blive frivillig besøgsven? Så henvend dig til vores besøgskoordinator, Oda Lundgaard, 61 29 24 31, odalundgaard@gmail.com

Områderedaktør: Pia Kristiansen piaannettekristiansen@ gmail.com

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen
Kørestolsadgang Teleslyngeanlæg
SVANEMÆRKET Tryksag 5041 0004
På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, ring til MedlemsService, 33 96 86 89, og få bladet tilsendt.