Page 98

KRYDSORD

Krydsord

Send løsningen: Skriv det skraverede løsningsord i quizkrydsen samt dit navn og adresse på et åbent postkort og send løsningen, så vi har den senest 27. juni, til: Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København S eller mail løsningen til: krydsord@aeldresagen.dk Alle løsninger samles, inden vinderne udtrækkes. Vi trækker lod om tre præmier a 300 kroner. Alle vindere får direkte besked.

Svar på spørgsmålene med billeder finder du i to artikler her i bladet. Redaktionen

Hvem havde Familie Journalens brevkasse fra 1956-1976?

JUNI 2019

BASSINET ENHED SPISEN

SLIDE SVAR

Foto Lars Thornblad

Foto forlaget Gladiator

God fornøjelse.

Da VL-terminalen blev opført i 1939 afløste den Danmarks første fly-terminal. Hvilken?

GIV GRAV

ILLOYAL

SLÆGT

TONE

SIND

PLYNDRINGERNE FRED FUGL OLDTIDSBY

BLÆSER REJSTE SPANIEN

ARRANGEMENTER BÅD

_

UDBRUD

NANO REJSENDE

SAGNKVINDE

PINE TEGN

KOLONI

DYRELYD

TILTRO

LAND DYRKNING FIRMAET

SKIN MASSE

KONTROL

SLUTTET SVOVL VIPPER KLUB

UDSLÆT HAR VENTET

KORT

_

TRÆ FÆRD

LAG

BÅD

STOLE

STRØM

NEM

VENLIG

KNÆGTE

SALT

BO

KIRKEORD

ROMERTAL

RUM VANDRE

FATTE

DYR LATIN FORK.

FILIAL

ORKEDE

MAN

AFSYRE

STIV

VITAMIN

STEDORD

BRINT

GAV ET SKUB

BØJES

DYR KIGGE

STÆVNE

GIV

PERSONALET

RØRIG

KANT

VEJRFÆNOMEN EPOKE

BUNDT DEL STARUT OMTALE

VÆGTENHED

DYR INDHENTE

FORSØG

C H R V I S T I A A N A Z A C H

ANSTALT DYR

DRIK

P A T I R K U A V Ø R E B B O L O P Ø G E E S E N R D E R S R E T T E J E R T E K E R O S L P S I T E

S N E G L R O E R A F

T Ø F O R E E N E D E U L Å S E S H M J A V I E I D K L V Æ K D E L E E E T Y D S T E D O R U

S U S S I K A B H O R

T R A N S P O R T Ø R E R N

K U I L L R E M K E U T T O R I R N U G Ø R R O R N Y D D E

I I N F G L N U I E D R R E E D E E L

H O V E D T E L E F O N E R

Løsning på krydsord april 2019.

98

G I E N Æ N S O M

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019