Page 89

Et sidste aftryk Michael Hviid Rasmussen er professor i sociologi ved Aalborg Universitet, hvor han blandt andet forsker i døden og vores forhold til den Af Dorthe Boss Kyhn

Illustration Maya Ikeda Madsen

Selviscenesættelsen gælder sådan set både for livet og for døden, og vi har i de senere år set en stigende interesse for, at flere aktivt ønsker at bidrage til at skabe rammerne og indholdet for deres egen begravelse, så den afholdes netop i deres ånd. Der findes ikke statistikker over den slags, men der er næppe nogen tvivl om, at ønsket om at gøre det på sin egen måde har vundet frem over de seneste årtier,” siger Michael Hviid Rasmussen, professor i sociologi. Man anslår, at omkring 83 procent af alle afdøde bliver kremeret i dag, og at omkring fem procent ønsker deres aske spredt over havet. Hvorfor ser vi den udvikling? ”Udviklingen i kremering er en langstrakt historisk proces, som er sket henover de seneste 100 år. Der er mange forskellige årsager til, at mennesker foretrækker kremering i stedet for jordbegravelse. Noget handler om at gøre det let for de efterladte, noget andet om et ubehag ved at skulle ligge og forgå i en kiste i jorden, og der er sikkert mange andre forklaringer. Askespredning over åbent hav og naturbegravelser ser jeg som en del af en nyere interesse for at få skabt nogle mere naturlige og alternative rammer om begravelsesceremonien, hvor mange formentlig oplever, at det klassiske begravelsesritual inde i kirken kan virke for begrænsende.” De fleste vælger dog fortsat et gravsted som det sidste hvilested. Til gengæld kan man så i dag vælge at få foto og en QR-kode på gravstenen, så andre kan hente mere viden om afdøde på internettet. Er det en ny tendens, der peger i retning af en større lyst til at iscenesætte?

”Ønsket om at iscenesætte sin egen død kender vi langt tilbage i historien, hvor særligt samfundets elite har fået pompøse og ganske iscenesatte begravelser, mens fattigfolk måtte nøjes med mere beskedne muligheder. I dag er retten til at få sig en mere personliggjort og spektakulær begravelse i stigende grad blevet demokratiseret, så også andre kan iscenesætte deres egen begravelse. Vi skal dog huske på, at langt de fleste begravelser stadigvæk ikke er voldsomt spektakulære, men ganske traditionelle, og at det trods alt er et fåtal, der vælger QR-koder og store pompøse begravelsesceremonier for at højtideligholde deres sidste højtid.”

QR-kode på gravstenen Hvem var personen bag navnet på gravstenen? Før angav fødebyer, stilling eller fødenavne noget om den afdøde. I dag kan man få sat en QR-kode på gravstenen med informationer, der kan aflæses i en profil på nettet. Her kan familien vælge at lægge fotos, video og historier om afdøde. En QR-kode fungerer som en stregkode. QR står for Quick Response (hurtigt svar) og kan scannes med kameraet på en mobiltelefon, hvis man har installeret et program til det på telefonen. Læs mere om QR-koder på blandt andet livsminder.dk

JUNI 2019

89

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019