Page 80

GIV DET VIDERE

Der er umiddelbar respons på de historer, som Jørgen Peter Wind underholder børnene med.

 ”Vi synes, det gik godt, og vil gerne have Jørgen til at komme igen,” siger han, mens fortælleren nikker. Det vil han gerne. ”Vores leder havde fået papirerne fra Odense Kommune om muligheden for at gå med i Projekt Fortællerstole, så vi drøftede det i personalegruppen og syntes, det er en god ide. Det er vigtigt at holde liv i fortællekunsten, og det er vigtigt, at børnene

80

får historierne om, hvordan det var et være barn for mange år siden, fra dem, der selv var der. Vi voksne synes jo også, det er spændende.” Franks kollega, Maria Koordt, er i gang med at skrive et referat på en iPad ud fra nogle stikord, hun tog u ­ ndervejs. ”Vi har et lukket forum, Mit Barn, hvor vi lægger det ud. Så kan forældre spørge ind til det, når børnene kommer hjem. Og måske er der bedste-

forældre, der kan supplere. Det giver mulighed for, at der kan snakkes videre i hjemmene,” siger Maria Koordt. For hende og Frank er der mange muligheder i projektet. De kan forberede børnene og bede fortælleren komme med særlige historier. Fx kan de bede Jørgen fortælle om julen i hans barndom, og så kan de inden da i børnehaven se billeder og høre lidt om jul i gamle dage.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019