Page 7

LÆSERBREVE

Læserbreve sendes på mail til bladet@aeldresagen.dk eller Ældre Sagen, att.: Redaktionen, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Læserbrev”. Vi bringer udvalgte – og aldrig anonyme – læserbreve.

Bedste læserbrev. Vinderen får en æske chokolade.

Deler min glæde med ensomme JEG HAR STADIGVÆK, trods mine 96 år, et indholdsrigt liv. Jeg prøver at udnytte det på bedste måde. Selv om jeg er kørestolsbruger, fejler mit hoved ikke noget. Sidste efterår fandt jeg på, at der skulle ske noget nyt i mit liv. Jeg ville gerne dele min glæde med ensomme, som ikke kom ud. Derfor ledte jeg først efter et egnet lokale. Det lykkedes. Så fik jeg travlt, for der skulle jo både være un­ derholdning og kaffepause. Jeg fik heldigvis hjælp af to gode venner, så vi kunne komme i gang. Af egen lomme købte jeg gevinster på nettet. Samtidig fik jeg skrevet forskel­ lige spørgelege ned. Alt gik virkelig godt. Jeg fik også annonceret i vores lokalavis samt på Facebook. Jeg havde regnet med, at der var mange, der sad alene og gerne ville lidt ud. Det blev til ca. et dusin. De kommer hver måned, når de har fået datoen at vide. VIBEKE STEGLER, GILLELEJE

Nyt ord til ordbogen FOR FLERE ÅR SIDEN blev min nu afdøde kone og jeg fritaget for digital kommunikation med det offentlige. Jeg har en seks år gammel computer, men lider af ”nedsat kognitiv funktionsevne”, som der står i bekendtgørelsen – i alt fald på det digita­ le område. Jeg klarer normalt at få betalt regnin­ ger via computeren, men kommunikerer ikke med e-mail. En sjælden gang må jeg dog sende et ma­ nuskript. Nu har teleselskabet åbenbart ændret systemet. En venlig frivillig fra Ældre Sagen har brugt adskillige timer hos mig, uden at problemet er løst. Så nu har jeg med hans hjælp købt en ny computer, som han har installeret for mig. Jeg er blevet klar over, at jeg lider af en sygdom, som ikke kendtes, da jeg omkring 1960 læste til læge: ”Digitalofobi”. Det gælder sikkert titusinder af andre ældre danskere. Her er et nyt ord til næste revision af Den Danske Ordbog. JENS STEENSBERG, HILLERØD

Om ordet ældrebyrde

JEG VAR PÆDAGOG i en børnehave for år tilbage. Sidder på knæ foran søde, sjove, fantasirige Silje, lige fyldt 5, og bakser med hendes støvler. Kan mærke, hun iagttager mig. Hun siger: ”Hanne, du er gammel!” Jeg sagde: ”Nå nå, så gammel er jeg da ikke.” Jeg var kun i 40’erne. Silje mærkede godt, at jeg ikke var helt vild med titlen. Hun fortsatte: ”Du ér gammel, men ikke ligeså gammel som min nabo, for hun er så gammel, at hun næsten er død!” Det var svært at holde på smilebåndet.

I FEBRUAR-BLADET fortæller musiker Bo Schiø­ ler om sin afsky for ordet ældrebyrde. Vi kan vel alle være enige om, at ældre har noget at bidrage med til samfundet og selvfølgelig skal respekteres på samme måde som alle andre aldersgrupper. Så hvis ordet bruges generelt om os ældre, har vi ret til at føle os trådt på. I sin snævre nationaløkono­ miske og demografiske betydning, som ordet i sin tid blev lanceret, giver det altså – hvad enten vi kan lide det eller ej – ret god mening. I ethvert sam­ fund er det en problemstilling, hvordan balancen er mellem erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive, og derfor giver ordet ældrebyrde faktisk god me­ ning, hvis det bruges i den sammenhæng og ikke som et nedladende ord. Overvej lige, hvordan ordet bruges, før du bliver forarget næste gang.

H A N N E FO G , KØ B E N H AV N Ø

POUL ERIK NIEMANN, RANDERS SØ

Gammel – og dog

JUNI 2019

7

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019