Page 63

Vi bruger flere og flere penge på vores sundhedsvæsen. Men ældres helbred ser ikke ud til at være blevet markant bedre A N E T T E G U D U M , Ø KO N O M I Æ L D R E S AG E N

vi kalder en sund aldring. Det vil sige, at ældre bliver sundere i takt med stigende levealder. Og dermed, at der ikke er brug for at sætte så mange penge af til ældreområdet. Holdningen er, at ældre har det bedre i dag. Men det fremgår altså ikke tydeligt af denne undersøgelse, og det bliver problematisk, hvis man i de økonomiske fremskrivninger regner med, at det hænger sådan sammen. Derfor er der al mulig grund til at være opmærksom på undersøgelsen, når der skal prioriteres økonomi.” Et wakeupcall ”Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019” er et wakeupcall til vore politikere om rent faktisk at være opmærksomme på, hvordan sundhedstilstanden blandt ældre udvikler sig. Når helbredstilstanden på både det fysiske og det mentale område ikke viser en markant bedring, bliver politikerne

nødt til at dykke ned i, hvad der ligger i tallene, og hvor problemerne er. Og så er det vigtigt, at der bliver gjort en ekstra indsats på disse områder, så vi kan få vendt dette billede,” siger Anette Gudum. ”Helbredstilstand skal jo ses i sammenhæng med, at vi med den stigende levealder skal blive længere på arbejdsmarkedet. Og bliver vi ikke sundere, i takt med at vi lever længere, vil der være flere, som vil få problemer med at blive ved med at arbejde. Det kan i høj grad være en udfordring for den pensionsreform, der har bestemt, at pensionsalderen skal rette sig efter udviklingen i levealder. Måske er der en større gruppe, end man har regnet med, der ikke kan blive på arbejdsmarkedet så længe, som velfærdsreformen lægger op til,” siger Anette Gudum. ”En af de ting, vi i Ældre Sagen vil bruge denne undersøgelse til, vil være at gøre politikerne op-

mærksomme på, at de skal være varsomme med at planlægge og budgettere ud fra deres forventninger til ældres helbred. Så længe vi ikke klart kan se det, skal man være varsom med at have det som en grundantagelse, at den længere levealder er ensbetydende med en bedre helbredstilstand.” ”Ofte bruger man sundhedsudgifterne som målestok for udviklingen i helbredet og sundheden i befolkningen, men det kan være meget misvisende. For hvad bestemmer sundhedsudgifterne? Er det politiske prioriteringer, eller er det folks helbred? Og kan de fx skyldes nye behandlingsformer?,” spørger Anette Gudum. SUNDHEDSSTYRELSENS 112 SIDER LANGE RAPPORT KAN SES PÅ DETTE LINK: kortlink.dk/sst/xrvm

JUNI 2019

63

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019