Page 60

BOLIGMANGEL

Udvikling i +80-årige og antal plejeboliger, (indeks 2008=100) 200

150

100

50

0 2008   Antal pejeboliger til +80-årige

2018   Antal +80-årige

ende blive en dyrere regning. Når man har mennesker, som burde være på plejehjem, men som man er nødt til at holde i eget hjem, så kræver det en massiv plejeindsats med mange daglige besøg, og der vil være risiko for flere utilsigtede hændelser med blandt andet fald, dårlig ernæring osv. Hvilket så igen kan føre til flere hospitalsindlæggelser. Så det kan hurtigt blive en meget stor regning, hvis ikke opgaven løses ordentligt og værdigt. Forsøg på at spare på dette område kan hurtigt give bagslag,” siger Nina Bruun. ”Rent menneskeligt vil der også komme en regning. Mange ældre risikerer at blive ensomme, når de skal være i eget hjem, og de vil mangle tryghed, nærvær og omsorg. Debatten i disse år fokuserer ofte på, at vi er ved at miste værdigheden i ældreplejen. Manglen på plejeboliger er i høj grad et eksempel på det,” fortsætter Nina Bruun. ”Serviceloven slår fast, at der skal tages hensyn til både den fysiske, den psykiske og den sociale tilstand hos den ældre, når man vurderer en ansøgning om at komme på plejehjem. Og det er jo det, der forsømmes i sådanne sager. Man er ikke berettiget til en plejehjemsplads, blot for-

60

2028 Kilde: Ældre Sagen

di man er gammel. Heller ikke fordi man er blind, men det, som Einer-sagen fra Helsingør var udtryk for, var, at her er en 92-årig mand, som er ensom, angst og utryg ved at være alene i sit hjem.” ”De parametre skal også tages med. Men i Einer-sagen skete det jo ikke, før han endte på forsiden,” konstaterer Nina Bruun.

Antal ældre og personer i plejebolig 2008

2013

2018

Befolkning, 65-79 år

628.001

767.118

859.369

Befolkning, +80 år

225.040

232.683

256.694

I plejebolig, 65-79 år

10.312

10.727

11.783

I plejebolig, +80 år

31.306

29.924

28.944

Kilde: Ældre Sagen

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019