Page 59

Det er allerede nu blevet sværere at blive visiteret til en ”Som situationen for plejeboliger er nu, lever staten og plejebolig, og frygten er, at der vil blive strammet endnu kommunerne ikke op til deres ansvar. Det er kun blevet mere op på visitationen i de kommende år på grund af ringere de seneste år. Vil vi bevare retten til at komme det store underskud af plejeboliger og det stærkt stigende på plejehjem, når man har behov for det, skal der bygges antal af ældre. mange nye boliger og derfor findes mange penge.” ”Det er kommunernes ansvar at sikre tilstrækkelig ”I Ældre Sagen ser vi sådan på det, at den danske økomange plejeboligger,” siger Nina Bruun, ”Og ja, den demo- nomi lige nu er sund og stærk, blandt andet fordi mange grafiske udvikling rammer seniorer arbejder længere. selvfølgelig også kommuAt skaffe det nødvendige nernes økonomi. Men det er antal plejeboliger er en samI stedet for mudderkastning fundsopgave, og i stedet for noget, kommunerne må afklare med staten, for følgermudderkastning mellem mellem stat og kommuner, ne af, at der bliver markant stat og kommuner, bør de bør de sætte sig sammen og flere ældre, er naturligvis et sætte sig sammen og løse samfundsansvar.” problemet. Der skal simpelt løse problemet hen bygges flere plejeboliN I N A B R U U N , KO N S U L E N T I Æ L D R E S AG E N Lever ikke op til ansvar ger,” fastslår Nina Bruun. ”Kommunerne er klar over udfordringen, men deres udmelding er, at skal de løfte op- Dyrt ikke at løse opgaven gaven med at skaffe tilstrækkeligt med plejeboliger, skal Hvad er konsekvensen, hvis ikke staten og kommunerne finde have tilført flere penge. Så vi opfordrer til, at det bliver der de nødvendige penge? et tema i de kommende forhandlinger mellem kommu”Den er, at der strammes endnu mere op på visitation­ nerne og staten,” siger Nina Bruun. en til plejeboliger. Og for samfundet kan det i sidste

JUNI 2019

59

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019