Page 58

BOLIGMANGEL

Massiv mangel på plejeboliger Der vil i de kommende ti år være behov for op mod 25.000 nye plejeboliger, viser beregninger fra Ældre Sagen

Af Stig Andersen   Illustration Niels Poulsen

"

Det kan ikke være rigtigt, at man skal på forsiden af Ekstra Bladet for at få en plejehjemsplads,” siger konsulent Nina Bruun, der er Ældre Sagens ekspert på plejehjemsområdet. Det er den såkaldte Einer-sag fra Helsingør, hun hentyder til. Den 92-årige næsten blinde Einer Svend Flintrup, der blev nægtet en plejehjemsplads, men fik afgørelsen ændret, da der efter både TV-indslag og avisartikler kom offentlig debat om kommunens beslutning. En debat, som også fik politikernes bevågenhed og endte med et samråd i Folketinget.

58

Men der kan stadigvæk være mange Einer-sager i Danmark. Og der er risiko for, at der kommer endnu flere. Vi bliver ældre og ældre. Men helbredet følger ikke nødvendigvis med i samme takt. Alligevel er antallet af plejeboliger de seneste ti år faldet med knap 200. I samme periode er antallet af ældre over 65 år steget med 263.000. Beregninger, som Ældre Sagen har lavet baseret på den demografiske udvikling, viser, at behovet for nye plejeboliger frem til år 2030 vil være ikke mindre end 2025.000 nye boliger, hvis der skal være plads til dem, der har behov.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019