Page 57

ANNONCE

”Damit mitsyn synblev blevreduceret reduceret ”Da frafra 4040 20procent procentpåpåkun kuntoto måneder, tiltil20 måneder, varmin mineneste enestemulighed mulighed cellevar enen celletransplantationpåpåhornhinden. hornhinden. transplantation Udenforskning forskningi øjensygdomme i øjensygdomme Uden havde operationen, derreddede reddede havde operationen, der mitsyn, syn,ikke ikkeværet væretenenmulighed” mulighed” mit Hardy Bleibach Hardy Bleibach

Gør en synlig synlig forskel, forskel, når dine dine øjne øjne lukkes lukkes Med Med en en arvedonation arvedonationtil tilØjenforeningen Øjenforeningengiver giverdu du liv liv til til forskning, forskning,der derfører førertil tilnye nyebehandlinger, behandlinger, så flere kan bevare både syn og livskvalitet. så flere kan bevare både syn og livskvalitet.

Se, Se,hvordan hvordan dudukan påpå kandonere donere ojenforeningen.dk/arv ojenforeningen.dk/arv eller påpå ellerring ring 33 69 11 00 33 69 11 00 ogoghør hørmere mere

Øjenforeningen tiltil forskning ogog oplysning Øjenforeningenarbejder arbejderfor foratatnedbringe nedbringesynstab synstabgennem gennemstøtte støtte forskning oplysning

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019