Page 54

NEW DEAL

Der er brug for en revolution Forårets forhandlinger mellem stat og kommuner skal tage højde for, at der kommer flere ældre. Og så skal pengene til ældre bruges til ældre, mener Ældre Sagen

Af Stig Andersen

V

elfærdssamfundets aktiviteter administreres i vid udstrækning af landets i alt 98 kommuner i det, vi kalder det kommunale selvstyre. Men rammerne, retningslinjerne og hvor meget kommunerne har at gøre godt med, fastlægges hvert år gennem forhandlinger mellem staten og kommunerne. Disse forhandlinger gennemføres hvert forår. Og der er brug for en revolution i forhandlingerne, slår Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, fast. Uden en revolution på ældreområdet ender det med et sørgeligt resultat, mener han. ”Det, forhandlingerne har resulteret i indtil nu, har ikke været godt nok. Og det har ikke haft den ønskede effekt,” siger Bjarne Hastrup. ”Vi har set det i de seneste 10 år. VIVEs rapport ”Hjælp til svage ældre, 2019” og resultater fra ”Ældredatabasen” taler deres uhyrlige sprog. Den netop offentliggjorte VIVE-rapport slår fast, at 73.000 ældre, som har behov for hjælp, ingen hjælp får fra det offentlige. De mennesker står tilbage på perronen, fordi kommunerne har strammet visitationen, hvilket sker, hver gang kommunerne skal finde besparelser.” Samtidig er antallet af hjemmehjælpstimer over de seneste år faldet

54

og at ansvaret ligger hos kommunerne. Og kommunerne vil sige, at de ikke får penge nok fra staten? ”Virkeligheden er, at ældre er blevet klippet og klemt af netop den trafik mellem kommuner og stat. Men det skal være slut nu. Vi vil have en ”new deal”. En omfattende reform, som tilfører området de ressourcer, der er brug for. Og der er råd til det, for i løbet af ganske få år ligger der 16 milliarder ekstra i statskassen på grund af den forhøjede tilbagetrækningsalder. Den betyder, at der spares Uden en sådan revolution penge på folkepension, samvil kommunerne blive tidig med at der kommer flere skattekroner ind fra de ved med at beskære mange ældre, som bliver på hjemmehjælpen arbejdsmarkedet,” forklarer Bjarne Hastrup. BJ A R N E H A S T R U P, A D M . D I R E K TØ R , Æ L D R E S AG E N Men igen, politikerne vil sige, at der er givet mange penge til ældre? pengene til, samtidig med at der skal ”Ja, men de penge har haft effekt nogle flere penge på bordet,” siger som en skrædder i helvede. For komBjarne Hastrup og fortsætter: munerne kan anvende dem, til hvad ”Der skal sikres bevillinger, som de har lyst til, og de er blevet anvendt tager højde for den demografiske til mange andre formål end til ældreudvikling, for ellers bliver der endnu området.” flere ældre, som kommer til at stå tilBjarne Hastrup vil sikre, at ældrebage på perronen.” plejen får de nødvendige midler, og mener, at det kun kan ske gennem Klippet og klemt en ny budgetmodel, hvor området får Politikernes svar vil være, at der er givet tilført midler efter udviklingen i derigtig mange penge til ældreområdet, mografien. Ellers kuldsejler hele den med ikke mindre end 6,5 millioner timer. På samme tid er der kommet flere ældre over 80 år. ”Statsminister Lars Løkke Rasmussen har konstateret, at der bliver knap en kvart million flere ældre over 75 år i løbet af de næste ca. ti år, hvilket er korrekt. Men statsministeren tager ikke konsekvensen af disse kendsgerninger. Den vil nemlig være, at der skal en helt anden fordeling af

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019