Page 53

POLITIK

På trods af værdigheds- og ældremilliard er hjælpen til de svageste ældre og antallet af plejeboliger blevet beskåret voldsomt i kommunerne.

Bliver 2019 et revolutionsår? Af Stig Andersen   Illustration Niels Poulsen

V

il vore efterkommere komme til at tale om 2019-revolutionen? Den revolution, der sikrede, at der blev opført plejeboliger nok til det stadigt stigende antal ældre. Som sikrede, at der blev sat flere penge af til sundhedsområdet, fordi den stigende levealder ikke nødvendigvis er udtryk for et bedre helbred.

Som sikrede, at kommunerne fik tildelt de penge af staten, som var nødvendige for at kunne sikre en ordentlig ­hjemmepleje. Måske vil det være sådan. For en revolution er nødvendig, fastslår Bjarne Hastrup forud for de kommende forhandlinger mellem staten og kommunerne om rammerne og retnings-

linjerne for kommunernes forvaltning af vores velfærdssamfund. ”Virkeligheden er, at de ældre er blevet klippet og klemt,” siger Bjarne Hastrup i et interview på de efterfølgende sider. Vi får se, om revolutionen kommer. Og om vore efterkommere vil huske os for det. JUNI 2019

53

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019