Page 50

DIN ØKONOMI

Undgå at komme i RKI Af Erik K. Møller Rådgiver i Ældre Sagen

E

xperians årlige rapport 2019 om registreringer i deres RKI-register med dårlige betalere viser, at antallet af registrerede over 60 år er steget siden 2016. Den gennemsnitlige gæld er dog faldet. Det kan tyde på, at boomet af registreringer, som følge af manglende muligheder for omlægning af afdragsfrie udlån ved afdragsfrihedens udløb, er faldende. Gruppen af registrerede omfatter personer, der må lade deres ejendom sælge på tvangsauktion. Der er stadig mange tvangsauktioner som følge af, at der gives afslag på omlægning af lån til billigere rente og/eller til ny afdragsfri periode. Hvis belåningen overstiger 60 % af ejendommens aktuelle handelsværdi, er svaret på en anmodning om omlægning normalt nej. Finanstilsynet har udstukket 60 %-reglen som en vejledning til bankerne. Den er ikke et påbud, men jeg er ikke bekendt med tilfælde, hvor kunder har fået imødekommet låneansøgninger, der overstiger 60 % belåning af handelsværdien. Reglen kommer i anvendelse, hvis ansøger ikke har plads i budgettet til at betale terminen på et fastrentelån med afdrag. Da der stadig er en vis forvirring om reglerne, bør du i tilfælde af afslag være opmærksom på, at hvis rådgiveren bruger begrundelser som “for lille rådighedsbeløb” og “for høj gældsfaktor”, så er det i sådanne tilfælde, at der kan ydes lån op til 60 % af den vurderede handelsværdi.

Firkantede regler I forhold til tidligere er en sikkerhedsmargin på 40 % stor. Dengang var det normalt, at belåningen gik op til 80 % af handelsværdien. Det er vanskeligt at forstå logikken med så stor en sikkerhedsmargin efter en finanskrise, hvor ejendomspriserne blev justeret voldsomt nedad. Måske bortset fra vækstområder i de store byer, hvor vi har oplevet betragtelige prisstigninger de seneste år. Ud over den lavere belåningsgrad kommer der nogle

50

firkantede regler for størrelsen af rådighedsbeløb. Her tages ikke hensyn til, at låntageren kan dokumentere at have levet for langt mindre i en årrække. Jeg er overbevist om, at et betragteligt antal tvangsauktioner kunne undgås, hvis 60 %-reglen blev lempet. I det mindste i en overgangsperiode, så de, der er kommet i klemme, kan få mulighed for at få tilrettelagt en finansiering, de kan betale. De sidste mange år har vist flere eksempler på, at mennesker, der sætter en ære i at kunne svare enhver sit, ikke har kunnet betale terminerne. De har stolet på den rådgivning, de har fået af dem, der har lånt dem penge, om, at de blot kunne omlægge til nyt afdragsfrit lån, når den afdragsfrie periode udløber. Der er ingen hjælp at hente, selvom det er åbenlyst, at smidigere regler og fokus på løsninger kunne afværge flere tvangsauktioner og de negative konsekvenser, de medfører. Ofte for mennesker, der i forvejen er udfordrede.

Gode råd Et godt råd til at undgå registrering i RKI er at undlade at stifte gæld, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan betale tilbage. • Optag kun lån, hvis du har værdier, der kan realiseres, så du kan betale gælden tilbage. • Selvom du ikke har mange penge, så forsøg at spare en reserve sammen til brug for uforudsete udgifter. • Læg et årsbudget med alle udgifter, så du ved, hvor meget du har til rådighed. Se budgetskema på: aeldresagen.dk/budgetskema

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019