Page 5

ipris

nbuffet

3 dage fra.

LEDER

Af Preben Staun, landsformand, Ældre Sagen Foto Ulrik Jantzen

Snorresgade 17-19 2300 København S bladet@aeldresagen.dk aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 86 ISSN 2445-9615

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør Kommunikationschef Maria Luisa Højbjerg, mlh@aeldresagen.dk Chefredaktør Bente Schmidt (DJ), bsc@aeldresagen.dk Bladsekretær Britt Jensen, bj@aeldresagen.dk

OPLAG 610.000 DESIGN OG PRODUKTION

vahle+nikolaisen

FORSIDEFOTO Per Morten Abrahamsen REDAKTIONEL DEADLINE FOR NÆSTE BLAD

17. juni 2019

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

9. august 2019

ANNONCESALG

FrontMedia, tlf. 48 22 44 50 aeldresagen@frontmedia.dk

BLADET PÅ CD

MedlemsService, tlf. 33 96 86 89

MEDLEMSKAB SPAR OP TIL

271,-

Personkontingent 125 kr./halvår Familiekontingent 205 kr./halvår

899,-

üneburg

MEDLEMSSERVICE

medlemsservice@aeldresagen.dk Tlf. 33 96 86 89 Åbningstider: Ma-fr 10-15, to 10-18

RÅDGIVNING bowling Ældre Sagens rådgivning

om sociale og juridiske spørgsmål: Tlf. 80 30 15 27 Åbningstider: Ma-ti-on-fr 10-14, to 14-18

Artikler kan citeres mod kilde­ buffet angivelse, jf. ophavsretsloven. auna Artikler/interview dækker ikke nødvendigvis over landsforeningen ng (keglebane) Ældre Sagens synspunkter. Annon­cer er ikke Ældre Sagens ansvar.

Husk den gode tone – også på nettet

V

i hører jævnligt historier om børn og unge mennesker, der bliver mobbet eller ligefrem truet af jævnaldrende på sociale medier. Tonen er rå, og det er ikke rart at være vidne til, hvordan ord kan volde smerte hos et barn. Men det er ikke kun de unge, der kan sprogets grimmeste gloser. På Ældre Sagens facebookside går debatten heldigvis lystigt, og vi er heldige, at mange deltager. Det sker dog, at tonen bliver for rå. Og med det mener jeg, at nogle indlæg bliver ondskabsfulde personangreb i stedet for sober diskussion. Eller udtrykt på en anden måde: At man ”går efter manden i stedet for bol­ den.” Det vil vi ikke have! I Ældre Sagen går vi aldrig af vejen for en god debat, men den skal føres, så alle kan være med. Vi må gerne være uenige. Ud af uenigheden opstår nogle gange de bedste kompromisser og løsninger. Tonen må også gerne være direkte. Men den må ikke blive så rå, at den afholder mennesker fra at deltage i debatten af frygt for hadefulde kom­ mentarer, for det går ud over vores demokrati.

I dette nummer af medlemsbladet kan du læse, hvorfor vi nogle gang tyer til sprogets værste gloser, når vi bliver vrede, føler os uretfærdigt behandlede eller kede af det. Det er blandt andet, fordi vi ikke kan se dem, vi debatterer med. Vi glemmer, at det er rigtige mennesker, der sidder bag skærmen. Så bliver det åbenbart pludselig nemt at være grov eller ligefrem truende. Men det går ikke! Mit råd er derfor: Spørg dig selv, om du ville sige de samme ord, hvis personen stod foran dig. Eller ville du moderere dit ordvalg? Hvis ja, så skal du også gøre det, når du skriver. Vi har – fra Ældre Sagens side – valgt at gå forrest i kampen om den gode tone. Og det har vi, fordi den hårde tone er en trussel mod vores demokrati. Uanset om vi er enige eller uenige i en sag, så skal alle kunne være med. Det er vigtigt at tage diskussionen, som sad vi over for hinanden som venner. Så bliver vi nemlig klogere og får et nuanceret billede af hinandens holdninger. Det gør vi ikke af skældsord og trusler. Lad os stå sammen og værne om den gode tone – også på nettet!

JUNI 2019

5

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019