Page 47

DIN ØKONOMI

SPØRG ERIK 

Erik K. Møller er uddannet bankmægler og rådgiver i Ældre Sagen. Stil spørgsmål til Erik ved at maile til: penge@aeldresagen.dk. Eller send dit spørgsmål til: Ældre Sagen, att.: Redaktionen. Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Spørg Erik”.

Skal jeg droppe værdipapirerne? Jeg har tabt på mine ratepensioner og aldersopsparing, som er investeret i værdipapirer efter bankens rådgivning. Jeg synes, tabet er stort. Skal jeg opsige og få dem placeret kontant? Så er det vel likvid kapital, som vil blive modregnet i min pension? I.B. Svar: Din utryghed ved tabet tyder på mangelfuld rådgivning i forbindelse med købet af værdipapirerne. Pengeinstituttet har pligt til at vurdere, om kunden er egnet til værdipapirer og at sikre sig, at kunden forstår den risiko, der løbes. De mange spørgsmål om værdipapirer, jeg får fra utrygge kunder, kan tyde på, at nogle pengeinstitutter ikke lever op til kravene til rådgivning. Med de mange spørgsmål undrer det mig, at jeg ikke ser flere afgørelser fra Finanstilsynet om mangelfuld rådgivning og pågående salg. Jeg kan anbefale, at du indberetter sådanne tilfælde til Finanstilsynet, så tilsynet kan blive opmærksom på, at der kan være problemer. Da afkastet af en værdipapirinvestering er afhængigt af fremtiden, kan jeg ikke give dig et seriøst råd om, hvornår du skal sælge dine værdipapirer. Jeg ville selv tænke på livskvalitet, og hvis værdipapirerne bliver en kilde til besvær og utryghed, ville jeg hellere placere mine penge sikkert og glemme alt om, at jeg ingen renter får, og at inflationen måske også spiser noget af dem. Det er en udbredt misforståelse, at pensioner – og især aldersopsparing – skal placeres i værdipapirer. De kan sagtens stå til bankens forrentning og stadig være aldersopsparing eller ratepension, så de ikke tæller med som likvid formue. For tiden tilbyder Basisbank.dk 1,0 % om året i rente på indestående på pensionsopsparing.

Vi bringer kun udvalgte spørgsmål og svar Forbehold: Svarene i brevkassen bør bruges som inspiration. De er ikke altid udtømmende, og vi anbefaler anden rådgivning, inden den endelige beslutning træffes.

Kan jeg få udbetalt en del af min kapitalpension? Jeg er på efterløn, og min mand er folkepensionist. Jeg har en kapitalpension og en LD-opsparing, hvor skatten er betalt. Jeg vil bruge penge på en rejse med familien. Bliver min mands pensionstillæg reduceret af udbetalingen fra henholdsvis kapitalpension og LD? Kan jeg få udbetalt fx halvdelen af kapitalpensionen minus 40 % skat og lade resten stå et par år mere? L.J. Svar: Din mands pensionstillæg bliver ikke berørt af udbetaling fra hverken kapitalpension eller fra opsparingen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Lovmæssigt er der intet til hinder for, at du kan få halvdelen eller andre beløbsstørrelser af din kapitalpension udbetalt, når du ønsker det. I nogle tilfælde kan der være aftaler, der forhindrer deludbetaling, hvorfor jeg foreslår, at du spørger pensionsselskab eller bank om mulighederne. Det koster normalt et gebyr for hver deludbetaling.

Hvad er konsekvensen af salg af værdipapirer? Vi har en portefølje af værdipapirer med lav risiko. Vi har tænkt os at sælge for cirka 50.000 kroner om året. Kan vi på denne måde måske undgå at blive ramt for hårdt på vores folkepension? J.&B.C. Svar: Det er ikke det beløb, I får for værdipapirerne, der indgår i indkomstgrundlaget ved beregningen af folkepensionens pensionstillæg, men en eventuel skattepligtig gevinst. Denne indgår i indkomstgrundlaget på lige fod med ATP og løbende udbetalinger fra pensionsordninger. For gifte og samboende kan indtægterne ud over folkepensionen være på op til 175.900 kroner, inden pensionstillægget begynder at blive reduceret. For enlige er grænsen på 87.800 kroner.

JUNI 2019

47

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019