Page 40

ARKITEKTUR

Flagstangen fra 1925 er fra Marinens lager.

satte ende ser jeg en spindeltrappe, hvor lufthavnsdirektøren netop står og tager det store overblik over mylderet af passagerer under ham. På 2. sal styrer flyvelederen havnetrafik og luftfart fra flyvetårnet. Det er bygget som kommandobroen på et skib med 180 grader udsigt over lufthavnen. Herfra kommunikerer han via et talerør med operatøren i udsigtstårnet øverst oppe. Vingestøvet børstet af Et år efter VL-terminalen blev opført i 1939, brød Anden Verdenskrig ud, og lufthavnen blev overtaget af tyskerne. Efter krigen steg flytrafikken med en hastighed, så VL-terminalen mistede flyvehøjde i en grad, så den blev lukket i 1960 og afløst af den nuværende Terminal 1. VL-terminalen havde i 1939 afløst ”Træslottet”. Det var den første terminal i lufthavnen. Bygget i 1925 og nu revet ned. Samme skæbne var ved at overgå VL-terminalen, efter at den var taget ud af drift i 1960. Det spændte miljøog energiminister Svend Auken imidlertid ben for, da han insisterede på, at bygningen skulle fredes. Og flyttes til et andet sted inden for matriklen, hvor den ligger mindre i vejen. Natten mellem 18. og 19. september 1999 blev den bevaringsværdige bygning

sat op på 744 hæve-sænke hjul og trillet 3,8 km hen over lufthavnens rulleveje til den nuværende placering på Vilhelm Lauritzens Allé 1 i Kastrup. Siden år 2000 er det ved denne arkitektoniske perle, udenlandske regeringsledere først sætter deres fod på landjorden, når de besøger Danmark og bliver modtaget af kongehuset. Terminalen bliver desuden brugt til uddannelse af de godt 1.000 security-ansatte, som sikrer, at vi trygt kan sætte os op i et fly og opleve vingesuset.

VL-terminalen 80 år • V ilhelm Lauritzen er arkitek-

ten bag VL-terminalen, opført i 1939.

• T erminalen er 110 meter lang, 26 meter bred og er på 4.000 kvadratmeter fordelt over tre etager.

• T erminalen blev taget ud af

drift i 1960 og flyttet til den nuværende placering i 1999.

• I dag bliver den brugt af

kongehuset, når der kommer udenlandske statsoverhoveder samt til undervisning, som kontor og til særlige arrangementer.

Udkigstårnet med talerøret, som blev brugt til at kommunikere med flyvelederen nedenunder.

40

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019