Page 3

Niels Barfoed på vej ind på sin stamcafé tæt på hjemmet i Nyhavn. Han skal have en plan for hver dag for at stå ud af sengen. Foto: Per Morten Abrahamsen

Juni 2019

M E D L E M S B L A D E T | J U N I 2 019

NIELS BARFOED, 88 ÅR:

FRISK PÅ NYE EVENTYR SIDE 27

KÆRE BREVKASSE

SIDE 33

REVOLUTION, JA TAK

SIDE 53

HISTORIER FOR BØRN

SIDE 78

MENNESKER

13 Hverdagshistorier

Foto: Per Morten Abrahamsen

Jørgen Christensen er en af efter­ hånden ganske få ringere i Danmark.

19 Fløjet fra reden

Maise Njor og datteren Asta-Maja har skrevet en bog om at give slip og alligevel være tæt på hinanden.

27 Appetit på livet

Interview med forfatter m.m. Niels Barfoed om livet, glæderne og finur­ lige løsninger når det kniber med at tage strømper på.

33 Kære brevkasse

Hvordan har ugebladenes brevkasser det i 2019?

38 En arkitektonisk perle

Tag med på besøg i den 80 år gamle Vilhelm Lauritzen Terminal i Køben­ havns Lufthavn.

POLITIK

53 Bliver 2019 et revolutionsår?

Der er brug for en revolution i forhandlingerne mellem stat og kom­ muner, mener Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

58 Massiv mangel på plejeboliger

Der kommer til at mangle ca. 25.000 plejeboliger frem mod år 2030, viser tal fra Ældre Sagen.

62 Vi er ikke blevet sundere

Vi lever længere, men er ikke nød­ vendigvis blevet sundere, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Moderne, inspireret og inspirerende Niels Barfoed er en alsidig herre. Han er en kulturpersonlighed, der stritter i mange retninger. Han er forfatter, kritiker, forsker, journalist, essayist – og ikke bange for at give sin mening til kende. Og så er han parat til nye ekspeditioner i livet.

Side 27-30 DIVERSE

INDSIGT

73 Hold den gode tone

Ældre Sagen starter en kampagne for den gode tone i debatten.

66 Fællesskab i H/F Enghaven

78 Giv det videre

DET FASTE

Lyt med, når Jørgen Peter Wind for­ tæller børn om sin barndom.

82 Kassevis af minder

Erindringskasser giver små glimt af lykke for mennesker med demens.

86 Det personlige farvel

En begravelse kan sagtens være personlig.

5 Leder

93 Sundhed

7, 9 Læserbreve

95 Ordet er frit

43 Skaf et medlem 96 Rådgivning 44 Sprog & ord

98 Krydsord

47, 49  Din økonomi

Konkurrencer: 65 Bjarnes klumme 23, 30, 36, 56, 70, 98 JUNI 2019

3

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD juni 2019