{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 98

KRYDSORD

Alle løsninger samles, inden vinderne udtrækkes. Vi trækker lod om tre præmier a 300 kroner. Alle vindere får direkte besked.

Foto Jens Christian Top/ Ritzau Scanpix

Svar på spørgsmålene med billeder finder du i to artikler her i bladet. God fornøjelse. Redaktionen 'Brøndtjætten' (2006) er historien om en gammel mand, der lever alene. Hvem er forfatteren? FEB. 2020

FUGLEN GÅRD

Foto Forlaget Ambush Books

Krydsord

Send løsningen: Skriv det skraverede løsningsord i quiz­ krydsen samt dit navn og adresse på et åbent postkort, og send løsningen, så vi har den senest 2. marts, til: Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København S, eller mail løsningen til: krydsord@aeldresagen.dk

Balkanregionen danner rammen om krimi­ nalromanen 'Fjendespor' (2019). Hvem er forfatteren?

ÆNDRINGER

HUSDELENE

SVOVL

KYSE

OFTE

BRYNJEN

ORDRE AFFÆRE

VISE TIPSFORSTÅ- KUPON ELSEN

HOVEDDEL

STILLING FUGLE

GRUMSET

FORBINDELSE

PLANER

_

SUM

NEON

TAGE TO ENS PLACERET

LUK OP DES

SMART

BRIE

PRIVAT

PIGE

RETNING

BRANCHE

RØG

DYR SIDEN

INDBO

KREERE

GRIS FIRMA

UDEN NAVN

BILDEL KAOS

SPILLE VENLIG

SPIDS

DOKUMENT KAMP KANT

FATTER

BIL SPEJDE

DRIK

FASTGØRE

TALORD

VARETAGER

KOMME TIL ….

MILLI

NARKOMANI

MÅLER NANO

NORGE

1006 TOGBANE

HUNDEN DYR

GRØN JOB TONE

HÅND

AGITERE

TAL

_

HÆFTE

GRINE

PLANTEDEL

PÅ BREV GUD

UNDERRET DEL AF SAL PRIMÆRT

E

ARVEMATERIALE KØRE KÆLE FRED

A

LANGS D U B

RELIGIØS

U N D E R F U N D I G H E D

Y D E R G R G I E E S N U T I E D E R B R Y G E S O N E T E V A G R I D R G O P E R S T Å Y U E S L A

N E U T R O N E R N E

Ø A R U N N N L O D E Ø G E D E R E S T J K U E E G G R E A T N K G F

A J S K U K O L N A G E S M L B U U J E N E R E R G R A U T T S T Å O R D I S T R A H E R E T

P L A G S O M T

T U R J Ø A N G Æ D V S E M E T R E R O K G O D T I B O V E J R

E L S K E E G E F A D N K E M O T E R A P I

Løsning på krydsord december 2019.

98

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020