{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 97

RÅDGIVNING

Af Linda Nordahl Jakobsen

Nye pensionssatser 2020 Her er de nye satser for folkepension og førtidspension. Alle beløb er før skat: FOLKEPENSIONSSATSER 2020

Enlig

Gift/Samlevende

Grundbeløb pr. måned

6.419 kr

6.419 kr

Pensionstillæg pr. måned

7.122 kr.

3.576 kr.

Folkepension i alt pr. måned

13.541 kr.

9.995 kr.

Ældrecheck pr. år

18.000 kr.

18.000 kr. til hver

Formuegrænse: 89.800 kr.

Størrelsen af din pension beregnes ud fra alle skattepligtige indtægter udover folkepensionen - fx ratepension, renteindtægter og atp, eventuel samlevers indtægt og din egen arbejdsindtægt. Du må tjene op til 122.004 kr. om året, når du får folkepension, uden at blive sat ned i pensionstillæg eller tillægsprocent. Arbejdsindtægten kan dog få betydning for eventuel boligydelse. Din folkepension efterreguleres ud fra din årsopgørelse. På aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/­penge-og-pension/folkepension og på borger.dk/pension-og-­efterloen/Folkepension-oversigt kan du læse mere om pensionstillæg, helbredstillæg, og hvor meget du må tjene ved siden af folkepensionen. Eller du kan ringe til Ældre Sagens rådgivning.

Fradragsbeløb Fradrag ved grundbeløb (Kun indtægt ved eget personligt arbejde) 336.900 kr. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (Al skattepligtig indtægt) 88.700 kr. Fradrag ved pensionstillæg, samlevende (Al skattepligtig indtægt) 177.700 kr. Fradrag ved helbredstillæg/ ældrecheck, enlig 35.800 kr. Fradrag ved helbredstillæg/ ældrecheck, samlevende 71.000 kr. En pensionist, der bor sammen med en ikke-pensionist: Her medregnes kun 46 % af ikke-pensionistens indtægt i pensionsberegningen.

Erik K. Møller Økonomisk rådgiver

Gitte Clausen Jurist

Gitte Hansen Socialrådgiver

Gitte Rabek Hansen Socialrådgiver

Værd at vide 2020 Håndbogen ”Værd at vide 2020”, der er skrevet af ­Ældre Sagens rådgivere, udkommer 7. februar. Her kan du læse mere om gældende satser, regler og lovgivning. Bestil håndbogen på aeldresagen.dk/ webshop eller tlf. 3396 8689. Håndbogen koster 139 kr. for medlemmer, 189 kr. for ikke-medlemmer (pris er inklusive forsendelse). Du kan også søge i den elektroniske udgave af håndbogen på aeldresagen.dk/vav

Ældrecheck Fik du ikke ældrechecken i slutningen af januar 2020, kan det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke kendte størrelsen af din formue pr. 1. januar 2020. Det kan du nå at rette op på, hvis du senest d. 31. juli 2020 oplyser formuens størrelse pr. 1.1.2020. Gå ind på borger.dk ”Oplys formue ved ældrecheck” eller ring til Udbetaling Danmark på 70 12 80 61.

Helle Goth Ingemann Socialrådgiver

Jens Carl Jørgensen Jurist

FEBRUAR 2020

97

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020