{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 95

RÅDGIVNING

Ingen livs­arvinger giver nye muligheder Af Linda Nordahl Jakobsen

H

vis du ikke har livsarvinger (fx børn og børnebørn), og du ønsker, at en niece, nevø eller en ven skal arve dig, samtidig med at du også gerne vil støtte et godt formål, kan du overveje at bruge den såkaldte ”30 %-løsning”. ”Det vil typisk være mennesker uden livsarvinger, der kan have interesse i at benytte denne løsning, og boet skal have en størrelse på over 535.000 kr., for at det kan svare sig for alle parter, ” siger rådgiver i Ældre Sagen Peter Skov. Livsarvinger er egne direkte efterkommere. Ved 30 %-løsningen indsættes en velgørende organisation i testamentet som arving for typisk 30 % af arven og forpligter sig til gengæld til at betale bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. Velgørende organisationer betaler normalt ikke afgift ved gaver/arv. Boafgiften, som tidligere hed arveafgift, udgør i dette tilfælde 36,25 % og skal betales af alle andre end ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, forældre og samlever, som afdøde har boet sammen med i mindst to år. De arvinger, som du så indsætter i øvrigt i testamentet, vil modtage 70 %

af værdien af arven uden at skulle betale den høje boafgift til staten. ”Uanset hvordan man ønsker at lave sit testamente, så opfordrer vi altid folk til, at de henvender sig til en advokat for at få hjælp hertil, da det er et kompliceret regnestykke, som skal tjekkes efter af sagkyndige. Der vil også være enkelte velgørende organisationer, som

ikke kan eller vil være med i sådan et testamente, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at kontakte den velgørende organisation, inden testamentet bliver udarbejdet af advokaten,” siger Peter Skov. På borger.dk kan du læse om reglerne for gaver og boafgifter, og du kan søge oplysninger om ”30 %-løsningen” på flere hjemmesider.

UDEN 30 %-LØSNINGEN Du er barnløs og opretter et testamente, hvor du efterlader din formue på 1 mio. kr. til din niece: Bruttoarv til din niece kr. 1.000.000 Samlet bo- og tillægsafgift (2020-satser) kr. 328.536 Nettoarv til din niece kr. 671.464 MED 30 %-LØSNINGEN Du efterlader en formue på 1 mio. kr. og opretter et testamente med 300.000 kr. (30 %) til en godkendt velgørende forening og 700.000 kr. til din niece: Bruttoarv til din niece kr. 700.000 Arv til den velgørende forening kr. 300.000 Samlet bo- og tillægsafgift (2020-satser) betales af foreningen kr. 219.786 Resterende arv til foreningen efter bo- og tillægsafgift kr. 80.214

Dine rådgivere I Ældre Sagens medlemsrådgivning sidder jurister, økonomer, demens- og socialråd­ givere klar til at svare på dine spørgsmål. Åbningstider: Ma-ti-on-fr 10-14, to 14-18 Tlf. 80 30 15 27

Anne Birgitte Sindahl Socialrådgiver

Birgit Folkersen Socialrådgiver

Ditlev von Grumbkow Jurist

Elisabeth Poulsen Socialrådgiver

FEBRUAR 2020

95

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020