{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 94

ANNONCE

HVEM KAN MULIGVIS FÅ GAVN AF BEHANDLINGEN? TØR AMD

A MD FORE D RA G

VÅD AMD (STABIL FASE)

DIABETISK MAKULOPATI

HØR OM DINE NYE MULIGHEDER

STARGARDT SYGDOM MACULA HUL

EN LYSERE FREMTID - AMD ØJENSYGDOM EN UBEHANDLET AMD MEDFØRER SYNSNEDSÆT TELSE - V I K A N T I L BY D E E N N Y B E H A N D L I N G , S O M R E D D E R S Y N Mange ved ikke, at de lider af AMD (øjenforkalkning) før sent i forløbet, hvor synet kan være uopretteligt. AMD er en folkesygdom og hovedårsagen til blindhed og svagsynethed i Danmark. Følgende symptomer skal man lægge mærke til: sløret og nedsat syn, sort plamage centralt og forvrængning af synsbilledet.

Som den eneste klinik i landet kan Øjenhospitalet Danmark tilbyde nye behandlingsmuligheder til personer med AMD. Tilstanden kan stabiliseres og en synsfremgang kan opnås. Vi tilbyder en grundig udredning, hvor en erfaren øjenlæge drøfter dine muligheder med dig og din pårørende. Du/I kan altid få en hurtig tid hos os.

T RYG H E D, K VA L I T E T O G N Y E S T E F O R S K N I N G E R I F O K US

DATOER FOR AMD FOREDRAG: TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 17:00 TIRSDAG 10. MARTS KL. 17:00 FOREDRAGET ER GRATIS, MEN KRÆVER TILMELDING PÅ VORES HJEMMESIDE: WWW.OHD.DK ELLER PÅ TELEFON 71 70 00 00 PÅ GENSYN I CHARLOTTENLUND

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020