{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

LÆSERBREVE

Læserbreve sendes på mail til bladet@aeldresagen.dk eller Ældre Sagen, att.: Redaktionen, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Læserbrev”. Vi bringer udvalgte – og aldrig anonyme – læserbreve.

JEG LÆSTE LILLY BJERREGAARDS HISTORIE i bladet i december. Hun gør det helt rigtige – det, de i flyene altid ­siger: ”Husk at tage iltmasken på selv, før du hjælper andre.” For hun vil slet ikke være til glæde for sin mand, hvis hun selv går ned med flaget. Mine forældre blev begge syge for ni år siden (78 og 83 år). Min mor fik en hjerneblødning, der tog hendes korttidshukommelse med demens til følge, og min fars Parkinson brød ud ved den lejlighed. Han klarede det i fem år – så kapitulerede han og døde. Ikke af sin Parkinson, men med den. For han magtede ikke mere at være hjælper. Sådan opfattede jeg det. Min mor kom på plejehjem, og jeg kan nu være meget mere for hende i den situation, end hvis hun var forblevet i eget hjem. Af mine forældres historie har jeg lært, at man ikke selv kan styre sin fremtid. Man kan ønske og love hinanden alt muligt, men ingen aner, hvordan de vil reagere, når ulykken sker, eller sygdommen rammer. Min mand og jeg (62 og 65 år) har givet hinanden det løfte, at vi aldrig vil bremse den andens liv ved at forlange at blive i hjemmet til den bitre ende. Der er ingen forventninger eller bånd, der skal holde den anden fast i en nedbrydende og opslidende situation. Det betyder ikke, at vi ikke vil forsøge, men der skal ikke være bindende løfter.

Anthon Unger/ Ritzau Scanpix

Du gør det rigtige

I EN VERDEN, DER K AN VÆRE MØGURETFÆRDIG, VED MAN, AT DER ER NOGEN, DER VIL GÅ GENNEM ILD OG VAND FOR EN, SÅ LÆNGE MAN HAR SINE FORÆLDRE. DET VED JEG I HVERT FALD, AT MINE FORÆLDRE VIL GØRE” Ellen Hillingsø, skuespiller, til Alt for Damerne

Mange ’bjerge’ på Fyn

ENGANG gik man i en af vore gode folkeskoler og lærte – som et meget vigtigt emne – det danske sprog. Vore dygtige dansklærere terpede igen og igen – alt skulle være korrekt. Elever var klar over, at hvis de skulle kunne følge med i bøger og aviser etc., måtte det også være nødvendigt at forstå, hvad der skete i vor hverdag – og lidt i den store verden. Dansklærer Olsen – nu langt oppe i årerne, men kvik endnu – åbnede for tv og prøvede at finde ud af, hvad der blev sagt af diverse talere. Lærer Olsen havde også været lærer i engelsk, men kunne ikke begribe, hvorfor man skulle forklare eller fortælle i et forkludret dansk med en blanding af engelsk og dansk – plus lidt latin. Stakler, tænkte han, det ser ud til, at ikke alle har været gode til at lære det rene, danske sprog, som vi lærte i skolen dengang.

I MEDLEMSBLADET var der i den sidste udgave en artikel ’Bjerge nok til et helt liv’ – om 117 danske bjerge. Det fik mig til at tænke – og sammenligne – med navne på Fyn med et ­tilføjet ’bjerg’. Vi flyttede til Fyn for snart 48 år siden og købte et hus i Glamsbjerg. Det varede ikke længe, før jeg bemærkede, at der var en stor mængde navne med ’bjerg’. Det er ret morsomt og absurd med alle disse bjerg-navne, når der ikke er et eneste rigtigt bjerg, men i stedet ofte meget smukke bakker. I begyndelsen skrev jeg navnene ind på computeren, men de sidste år har jeg skrevet navnene på papir på mit skrive­bord. Her tæller jeg de navne, jeg har skrevet på papir. Nu har jeg talt knap halvdelen, og der er lidt over 500 ’bjerge’, så der er nok over 1.000. Til gengæld kan der være nogle enkelte gengangere, for jeg har ikke skrevet navnene efter alfabetet. Det gjorde jeg i begyndelsen, men det tog for lang tid. Der er flere morsomme navne, fx Grøftebjerg.

G R E T H E E V E LY N S C H A L D E M O S E , G E N TO F T E

M A R I A N N E GJ E R LØ V L A U R I T Z E N , G L A M S BJ E R G

BENTE KURE, RINGSTED

Det danske sprog

FEBRUAR 2020

9

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020