{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 83

”De tidligste undersøgelser, vi har om frivilligindsatser, viser, at 23 % af befolkningen i 1980’erne var frivillige. I dag ligger vi mellem 35 og 40 %, afhængig af hvilken undersøgelse man kigger på. Tallet har ligget rimeligt stabilt siden begyndelsen af årtusindskiftet. Men tænker vi på, at befolkningen er vokset i samme periode, betyder det forhold, at der er kommet flere frivillige,” siger Lars Skov Henriksen. Ny definition Vi har aldrig været flere frivillige, end vi er i dag, men måden, vi er frivillige på og definerer den frivillige indsats på, har rykket sig over årene. ”Jeg vil tro, at mange, der i dag samler ind en enkelt dag for Røde Kors, vil sige, at de har gjort en frivillig indsats. Det er jeg ikke sikker på, at man definerede som frivilligt arbejde i 70’erne,” siger Lars Skov Henriksen.

Frivilligt arbejde fylder meget mere i nutidens offentlige og politiske retorik. Derfor kan der være en tendens til, at vi i højere grad definerer indsatser som frivillige, end vi tidligere har gjort. ”I takt med at begrebet frivillighed bruges mere og mere, optræder frivilligheden også i flere forskellige former og på andre arenaer,” siger han. I dag ser vi fx frivillige på plejehjem, madskoler og festivaler, hvor frivilligheden ikke nødvendigvis har noget at gøre med en forening eller er bindende i samme grad som tidligere. Hvorfor er vi frivillige? Størstedelen af den danske befolkning vil i løbet af livet påtage sig en frivillig indsats. Det hænger sammen med, at frivilligheden ofte er knyttet til vores forskellige livsfaser, forklarer Lars Skov Henriksen. ”Når man er ung, er anledningen typisk knyttet til studielivet. Vi får andre interesser, når vi bliver aktive på arbejdsmarkedet. Når vi går på pension skifter motivation, netværk

m.m. og så kan det være en organisation som Ældre Sagen, man bliver aktiv i,” siger han. ”Jeg plejer at sige, at man bliver trukket ind i frivilligheden. Man går ikke nødvendigvis selv derhen. Frivillighed er i høj grad et spørgsmål om, hvilke omstændigheder man befinder sig i.” Livsfase spiller en vigtig rolle i motivationen for det frivillige arbejde, men følelsen af at gøre en forskel og hjælpe en specifik sag, vægter også højt på frivilligskalaen. ”De fleste frivillige engageres, fordi de gerne vil hjælpe og gøre en forskel. Herunder er der andre mindre bevæggrunde. Fx at man gennem det frivillige arbejde kan blive klogere på et givent område. Man kan selvfølgelig også have det hyggeligt med de mennesker, man er sammen med i det frivillige,” siger Mette Hjære og fortsætter: ”Vi danskere er generelt gode til at engagere os, når vi ser, at der er et behov. Langt de fleste vil rigtig gerne hjælpe, bidrage og gøre en forskel.”

1.723

er frivillige inden for ­arrangements- og aktivitetstilblivelse.

Bliv besøgsven

Ældre Sagen vil mindske ensomhed og ønsker derfor flere frivillige besøgsvenner. Har du lyst til at gøre en forskel for et andet menneske, og har du en time eller to at give hver uge, så kan du gør en stor forskel for ham eller hende, der mangler selskab i hverdagen. Du kan blive frivillig besøgsven her: besøgsvenner.dk

Tag på Madskole

Hver sommer afholder Ældre Sagen i samarbejde med 4H Madskoler for børn i hele landet. Bliv frivillig madskoleinstruktør i sommeren 2020. Læs mere og tilmeld dig via Ældre Sagens hjemmeside: aeldresagen.dk/madskoler FEBRUAR 2020

83

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020