{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 82

FRIVILLIGE FØR OG NU

Frivillige gennem tiderne Har vi altid været frivillige? Og har frivilligheden ændret sig?

D

Af Ida Tønning Albek

Illustration vahle+ nikolaisen

en danske tradition for frivillighed er lang, og hovedparten af alle danskere vil i løbet af livet komme i berøring med frivillighed. Det er dog svært at komme med et præcist svar på, om vi altid har været frivillige, lyder det fra professor i sociologi fra Aalborg Universitet Lars Skov Henriksen. Den frivillige tankegang har grene helt tilbage til 1700-tallets filantropi, men begrebet frivillighed dukker først op i slutningen af 1900-tallet. Den danske tradition for frivillighed kan altså spores langt tilbage og hænger sammen med foreningslivet, der har svært ved at eksistere uden det frivillige engagement. ”Lige så længe vi har haft foreninger, har mennesker lagt deres

Frivillige i Ældre Sagen Flere end 20.000 er frivillige i Ældre Sagen. Top 3 frivillig-aktiviteter i Ældre Sagen: 82

kræfter og engagement dér uden at få løn. Efter Grundloven i 1849, der blandt andet sikrede foreningsfrihed, ser vi, at foreninger og andre frivillige sammenslutninger breder sig. Man kan altså sige, at frivilligheden hænger sammen med Grundlovens indtræden,” siger Lars Skov Henriksen. En kritik af velfærdsstaten Begrebet frivillighed dukker først op i 1980’erne. Her begynder man i den politiske og offentlige debat at tale om frivillige indsatser og frivilligt arbejde. ”I 1980’erne opstår en kritik af velfærdsstaten. Man overvurderer dens evne til at løse mellemmenneskelige problemer som fx ensomhed,” siger Lars Skov Henriksen.

”Man indser, at velfærdsstaten ikke er garant for at løse alle problemer i det offentlige, og får dermed øje for den værdi, der er knyttet til de forskellige organisationers frivillige aktiviteter. Herfra ser vi de første undersøgelser for frivillige tiltag, og det er i slut 80’erne, at man begynder at anvende begrebet frivillighed,” forklarer han. ”Frivilligheden ligger i danskernes DNA. Men frivilligforskningen begynder først i slutningen af 1980’erne, så vi har desværre ikke tal på, hvordan og hvor mange frivillige vi har været tidligere,” forklarer Mette Hjære, konsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Den eksisterende frivilligforskning viser dog en tydelig stigning fra 1980’erne til 00’erne.

5.140

er besøgsvenner eller ­besøgsvenner med hund.

1.664

står for lokal bladdistribution.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020