{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 79

spitalet. Ofte med lang ventetid. Til gengæld er medicin og tandbehandling gratis. Dog er manglen på tandlæger så stor, at tandbehandling i de fleste byer mest består i tandudtrækning. Nye relationer Cand.mag i etnologi Marie Dylov har i sit speciale undersøgt, hvorfor stadigt flere ældre grønlændere flytter til Danmark. Hun forklarer, at årsagen ofte er klimaet. For gigtpatienter og andre gangbesværede kan det være svært at færdes på isglatte klipper. Sommeren er kort. Vinteren lang og nogle steder med mørke en-to måneder om året. Bedre læge- og hospitalsbehandling i Danmark spiller en stor rolle for mange grønlændere, når de vælger at rykke teltpælene op. Der bor omkring 17.000 grønlændere i Danmark. Mange grønlandske studerende bliver hængende, fordi de får job i Danmark og bliver dansk gift. Så nogle ældre grønlændere vælger at flytte, fordi de har børn og børnebørn i Danmark.

”En del grønlændere er gift med en dansker. Måske beslutter man så efter nogle år i Grønland, at nu er det på tide at flytte til Danmark,” fortæller Marie Dylov. ”Mange grønlændere har varme følelser for Danmark, som for dem kan virke langt mere attraktiv end Grønland. Set på afstand. Nogle bliver skuffede, når de flytter, fordi de savner familie og venner. Familien spiller en meget stor rolle i Grønland. Her i Danmark er relationerne mere overfladiske, føler nogle grønlændere. I Grønland er man vant til at leve i små samfund, hvor ældre kender de ansatte på kommunekontoret og andre i byen. Når de så flytter til Danmark, skal de i en høj alder opbygge nye relationer, opsøge gamle skolekammerater og venner på ny. Det er ikke altid let,” siger Marie Dylov. Naturen er vigtig Marie Dylov og postdoc Kamilla Nørtoft, som er ansat i projektet Arktisk Aldring på Københavns Universitet, fremhæver begge, at naturen for de

fleste ældre grønlændere spiller en stor rolle. Så når de flytter til Danmark, kan de komme til at savne frisk fisk, sælkød, hav og store vidder. ”Der er mange forestillinger om, at alting er bedre i Danmark, når man er ældre. Men det stemmer ikke altid,” siger Kamilla Nørtoft. Hun nævner, at hjemmehjælpen i Grønland ikke er underlagt samme minut-tyranni og registrerings-tvang som i Danmark. ”Nogle steder mangler der uddannet arbejdskraft i ældreplejen. Men tit er der mere tid til de ældre. I Grønland skal hjemmehjælperen ikke bruge et bestemt antal minutter på at give fru Jensen støttestrømper på,” siger Kamilla Nørtoft. Sammen med projektleder Tenna Jensen har hun rejst rundt i Grønland for at undersøge, hvordan ældre grønlændere har det i det kæmpestore land, der fra nord til syd udgør samme strækning som fra Oslo til Sahara og dækker et areal større end Frankrig, Spanien og  Italien til sammen. FEBRUAR 2020

79

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020