{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 78

HØJT MOD NORD

i nde. Fotos fra Sermilik Fjorden gør, at nogle vælger at blive boe . den grun Den smukke natur i Grønland bag i de Ege s Han af k med statuen Østgrønland og længst th. Nuu

 Trods den økonomiske fordel kunne William Kriegel og hans kone ikke selv drømme om at flytte til Danmark. ”Vi har børn og børnebørn her i Nuuk. Vi elsker at sejle, fiske, gå på jagt og plukke bær i fjeldet. Det er de værdier, vi værdsætter. Og de kan ikke gøres op i penge,” mener William Kriegel, der i øvrigt har et sommerhus i vores lunere del af riget og regelmæssigt besøger Danmark. Børn og børnebørn Jakob Janussen er en af de grønlandske pensionister, der er flyttet til Danmark. Han er tidligere direktør i hjemmestyret og sad dermed på den absolutte, administrative toppost i Grønland. Janussen var central i Hjemmestyrekommissionens sekretariat. Som formand for den grønlandske selvstyrekommission var han med til at støbe kuglerne, da Grønland i 1979 opnåede først hjemmestyre, senere selvstyre i 2009 og dermed fik langt større uafhængighed af Danmark.

78

I dag bor Jakob Janussen på Frederiksberg og er glad for sin pensionisttilværelse i Danmark. Han forklarer, at årsagen til den højere tjenestemandspension i Danmark går langt tilbage, til dengang leveomkostningerne var højere i Danmark end i Grønland. I dag er det omvendt. Alligevel er reglerne ikke ændret. ”Jeg flyttede til Danmark, fordi mine børn og børnebørn bor her. Når folk skal beslutte, hvor de vil bo, ser de på de helt basale ting. Her er sundhedssystemet vigtigt. Desværre halter det grønlandske sundhedsvæsen bagefter. Der mangler mange læger og sygeplejersker. Man skal have et godt helbred for at blive syg i Grønland,” siger Jakob Janussen. Derfor flytter mange ældre grønlændere med kroniske eller behandlingskrævende sygdomme til Danmark. For her er flere speciallæger og mere hjælp at hente. Mangel på læger Ofte er det banale sygdomme som grå stær og gigt, som får ældre grønlæn-

dere til at søge mod Danmark. Netop grå stær var årsag til, at Astrid Flei­ scher Rex flyttede til Sæby fra Nuuk – på trods af, at børn og børnebørn bor i Grønland. I Grønland er der nemlig ingen faste øjenlæger. De kommer kun lejlighedsvis få gange om året. Der er heller ingen faste kræftlæger. De kommer kun op engang imellem til Nuuk fra Danmark. Dødeligheden blandt kræftpatienter i Grønland er dobbelt så stor som i det øvrige Norden. Der mangler læger i Grønland på stort set alle områder. Visse byer er helt uden fast læge. Det gælder fx den mellemstore by Aasiaat (Egedesminde). Der er også enorm mangel på sygeplejersker. På intensiv afdeling på Dronning Ingrid Hospital i Nuuk er kun fire sygeplejersker faste medarbejdere ud af en normering på 20. De øvrige 16 sygeplejersker er vikarer. I Grønland har man heller ikke egen praktiserende læge som i Danmark. I Nuuk er der blot en lægeklinik på ho-

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020