{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

Der mangler læger og sygeplejersker i stort set alle grønlandske byer. Ofte er eneste læge en vikar.

Dobbelt så mange dør af kræft i Grønland som i det øvrige Norden.

Fødevarer koster omkring 25 procent mere i Grønland end i Danmark.

Medicin og tandlæge er gratis i Grønland. Der er ingen privatpraktiserende læger. I bygder og små byer er der kun en sygeplejerske eller sosu-­assistent.

Nuuk

Fakta om

Grønland

• Især for tidligere tjeneste­mænd er pensionen højere i Danmark end i Grønland. Alderspensionen varierer fra kommune til kommune, men er lavere end den danske folkepension.

• Der bor godt 56.000 mennesker i Grønland, 18.000 i Nuuk. • En flybillet København-Nuuk koster 6.000-10.000 kr.

• Der bor knap 17.000 grønlændere i D ­ anmark. Heraf 2.500 over 60 år. • På ti år er antallet af grønlændere over 60 år i Danmark fordoblet.

• Der er større modregning i offentlig pension i Grønland, hvis man arbejder eller har privat pensionsopsparing.

FEBRUAR 2020

77

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020