{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

HØJT MOD NORD

Ældre flytter

fra Grønland til Danmark Højere pension og et bedre sundhedssystem får flere ældre grønlændere til at flytte til Danmark. Børn og børnebørn er også med til at trække dem sydpå

Tekst og foto Marianne Krogh Andersen

B

arsk klima, isglatte veje, stejle klipper og mangel på læger gør livet vanskeligt for ældre i Grønland. Dertil kommer, at børn og børnebørn ofte bor i Danmark, fordi der er mange blandede ægteskaber blandt grønlændere. Økonomi er en anden årsag til, at stadig flere ældre grønlændere flytter til Danmark. Især grønlændere med solid økonomi og god pensionsopsparing får mere ud af deres pension ved at flytte 3.000 km væk til den sydligste del af rigsfællesskabet. I dag bor der godt 2.500 grønlændere over 60 år i Danmark. Det er mere end dobbelt så mange som for ti år siden, viser tal fra Grønlands Statistik. William Kriegel, der er pensioneret skoleinspektør og bor i Nuuk, er bekymret over, at flere ældre flytter fra Grønland. ”Det kan godt være, samfundet sparer udgifter, når de ældre forsvinder fra Grønland. Men samtidig mister vi også erfaring og vigtige ressourcer kulturelt og familiemæssigt,” siger William Kriegel. Han og hustruen, Fia Kriegel, er begge gået på tjenestemandspension. Ved at flytte til Danmark kunne de to

76

Illustration vahle+ nikolaisen

tjene 10.000-15.000 kr. før skat pr. måned, har han regnet ud. Det skyldes, at der i langt højere grad end i Danmark sker modregning i alderspensionen i Grønland, hvis man enten er tjenestemand, eller selv har sparet noget op. Eller – som William Kriegel – arbejder lidt ved siden af. Derudover er tjenestemandspension, optjent i Grønland, højere, hvis den kommer til udbetaling i Danmark. ”Systemet er dybt uretfærdigt. For leveomkostningerne i Grønland er

betydeligt højere end i Danmark. Bor man i et yderdistrikt, koster et æble 15 kr. og en liter yoghurt 40 kr. Huslejen er som regel billig dér. Men her i Nuuk betaler vi det hvide ud af øjnene,” siger William Kriegel, der sammen med andre ældre har dannet en pressionsgruppe, som forsøger at råbe politikerne i Grønland op. De ønsker et mere fleksibelt pensionssystem, som ikke straffer ældre, der selv har sparet op eller stadig arbejder lidt ved siden af pensionen. Flugten fra Grønland skal stoppes,  mener de.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020