{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

INDSIGT

Makka Kleist er en af stadig flere ældre, der har flyttet adressen fra Grønland til Danmark.

Flere ældre flytter fra Grønland Af Bente Schmidt

D

Foto Lars Skaaning

er bor godt 2.500 grønlændere over 60 år i Danmark. Det er mere end dobbelt så mange som for ti år siden. Højere pension, et bedre sundhedssystem og et mildere klima er nogle af grund­ene til, at flere og flere ældre vælger at rejse fra det smukke og kolde Grønland til Danmark.

Men flytningen har en pris – nogle kommer godt nok tættere på børn og børnebørn, der måske allerede bor i Danmark. Men andre forlader familie, venner og alt det trygge mod nord. Bliv klogere på hverdagen i Grønland og de udfordringer, der er for særligt den ældre del af befolkning­ en. Du kan både læse om familien,

der har valgt at blive i Grønland, fordi de ikke vil undvære naturen. Heller ikke selv om de ville få en bedre økonomi, hvis de flyttede til Danmark. Og du kan møde Makka Kleist, der har skiftet Grønland ud med Ærø, og trives godt dér. Især er hun glad for at have fast læge og mere luft  i økonomien. FEBRUAR 2020

75

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020