{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

Dorte Palle og

Tor Arnbjørn

PODCASTBOG

EN

F O R L A G E T

AJOU R

9 788793 453579 1

PODCASTBOGEN

nomslag.indd

Tor Arnbjørn

podcastboge

Dorte Palle og

Hvad skal der til for nyheder? Podcast at lave en god podcast ? Sludrende snakke, serielle. Mulighe s er fordybelse, oplysning bestialske mord og underholdning. derne er nærmes eller daglige Korte og lange, t uendelige. enkeltstående I Podcastbogen og viser Dorte Palle digproduceret podcast. De kommerog Tor Arnbjørn, hvordan man forvandl typerne, den er en gode vært, sproget dermed omkring alle facetter af arbejdet løs idé til en færceptet samt og speaken, finansieringen. interviewet, med lyd: program fortællingen, idéudviklingen og konDorte Palle og Tor Arnbjørn har selv arbejdet ligesom de har professionelt lyttet til hundred med lyd gennem kommercielle vis af podcast og uafhængige mere end tyve s fra udlande producenter. ter, podcastere, t, DR og Radio24 år, Desuden har tilrettelæggere syv og fra både de interviewet erfaringer og og redaktører en lang række gode råd er nu radioværsamlet i en grundboom deres arbejdsmetoder. Alle disse oplevels g. er,

F O R L A G E T

AJO U R

DORTE PALLE er konsulent og har tidligere vært på DR’s været Det Elektriske domsfladen P4 Barometer og ungi P1 i 90’erne produceret et . Siden da har hav hun portager og montagaf dokumentarer, features , reer på både radio følgende har og tv. Efterhun arbejdet som redaktio magasinprogram nschef på mer på P1 og podcast som Klubværelset og Agenda Selvmordstanke serier som Nattens Dronnin g og r. fra Københavns Hun har en MA i konfliktløsning Universitet og School of Creative en MBA fra Berlin Leaders hip casts. med speciale i podTOR ARNBJØ RN på Science Reporter journalist og chefred og arbejder sideløbe aktør konsulent med nde som speciale i journalis strategi og program tisk udvikling i firmaet udvikling, har tidligere Effekt. Han arbejdet med radio for DR journalist og som både leder. strategiske ansvar Som radiochef i DR med det for at udvikle følje var han DR’s radiopor med til at sikre, teat danskerne for første gang i 2015 i tyve år begyndt dio. Desuden e at høre mere har han været chef for DR UdviklinraHan har en MA i menneskeret g. of London og en MBA fra Berlin fra City University Leadership med School of Creative speciale i flow.

12/03/2019

13.04

KONKURRENCE:

Vil du podcaste? Vi henter flere og flere podcasts via apps på fx mobilen og lytter til dem, mens vi cykler, kører i bus eller fordriver tiden på anden måde. Du kan også selv lægge dine personlige meninger ud på nettet som podcasts til fri afbenyttelse for andre lyttere. I ”Podcastbogen” fortæller Dorte Palle og Tor Arnbjørn, hvordan du gør, og hvad der kendetegner en god podcast. Har du lyst til at lære mere, kan du deltage i en konkurrence om en af de tre bøger, som ­forlaget Ajour/Samfundslitteratur ­donerer til Ældre Sagens læsere. Gå ind på hjemmesiden aeldresagen.dk/konkurrence og skriv dit navn og adresse. Eller send os et postkort med navn og adresse, så vi har det i hænde senest 2. marts til: Ældre Sagen, Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kortet ”Podcast”. Vinderne får direkte besked.

FEBRUAR FEBRUAR 2020 2020

69 69

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020