{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

PODCAST

Lyt til Ældre Sagens podcasts Du kan finde Peter Egevangs podcastserie "Fik min mor en værdig død?" på Ældre Sagens hjemmeside. Her finder du også andre af Ældre Sagens podcastserier. Hver uge udgives et nyt afsnit. De er gratis og venter kun på at blive lyttet til. Du finder også podcastserien der, hvor du normalt lytter til podcasts. Du skal blot søge på p ­ odcastens titel, så dukker første episode op. Find alle podcasts her: aeldresagen.dk/podcast

tog sig af hende. De tog sig af en syg person, der lå i sengen. En, som skulle vendes og have skiftet ble – og det er vel egentlig ikke særlig værdigt. Jeg tror heller ikke, min mor fandt det værdigt, hvis hun selv kunne sætte ord på det.” Peter Egevangs mor var klar i hovedet. Hun vidste godt, hvad der foregik omkring hende. Men hun led af vrangforestillinger og var meget bange. Peter Egevang fandt senere, via sin mors patientjournal, ud af, at hun led af delir – en oplysning, hverken Peter Egevang eller hans far kendte til. Delir opstår i forbindelse med en fysisk sygdom og er en forbigående tilstand, der kan skabe uro, forvirring og desorientering. ”Jeg vidste ikke, at min mor havde delir. Ingen havde fortalt mig det. På hospitalet forsøgte jeg adskillige gange at få en læge til at fortælle mig, hvad min mor fejlede, og hvad hendes udsigter var. Men ingen læge havde tid. I podcasten taler jeg med en fagperson, der forklarer mig, hvordan de-

68

lir måske har påvirket min mor. Hun havde jo vrangforestillinger, da hun lå derhjemme, og deliren kan måske være med til at forklare, hvorfor hun var så bange og angst,” siger Peter og peger på, at informationsniveauet generelt var ret dårligt under hele hans mors sygdomsforløb. Om podcasten Podcastserien ”Fik min mor en værdig død?” består af seks afsnit, der ikke blot kredser om spørgsmålet om en værdig død, men også åbner for en samtale om den sidste tid og sætter ord på, hvilke følelser, tanker og bekymringer man som pårørende kan kæmpe med. ”Jeg håber, at podcasten kan sætte nogle tanker i gang hos lytteren. Jeg har bevidst valgt at inddrage mig selv, min tvivl og min sorg, for det kan være med til at fortælle, at vi alle er mennesker, der kan blive ramt af disse følelser. Måske er det mest pårørende, der kan sætte sig ind i min historie. Men

det kunne også være, at patienten kunne få noget ud af at lytte til podcasten – særligt pointen om, at vi skal blive bedre til at tale sammen. Det gælder jo både patient og pårørende,” siger Peter Egevang. Han håber, at historier som hans også kan give fagpersoner og sundhedspersonale et andet blik på, hvordan man kan kommunikere med og informere pårørende. Peter Egevang ser et særligt potentiale i at fortælle personlige historier som hans gennem podcastformatet. ”I virkeligheden er en podcast jo bare ligesom en radioudsendelse. Men der er noget særligt ved en podcast, i og med at vi ofte lytter til den alene og mere intenst og fokuseret. Derfor tror jeg, at de dybe og nære følelser særligt kan røre mennesker i en podcast,” siger Peter Egevang. Om hans mor fik en værdig død, kan du finde svar på, hvis du lytter til podcastserien ”Fik min mor en værdig død?”. Første afsnit ligger klar på ­Ældre Sagens hjemmeside. God lyttelyst!

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020