{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

PODCAST

Fik min mor en værdig død? For godt et år ­siden m ­ istede Peter ­Egevang sin mor. Hans far mistede sin ­hustru ­gennem 58 år

Af Ida Tønning Albek

P

Foto Kasper Kristoffersen

eter Egevangs mor var netop blevet udskrevet fra hospitalet, hvor hun havde været i behandling for en lungebetændelse. Hun lå derhjemme for at komme sig, men 11. maj 2018 døde hun. Hverken Peter eller hans far var forberedte. De

66

havde begge regnet med, at Peters mor ville komme sig. ”Da min mor døde, kom det som et chok for mig og min far. Vi regnede jo med, at hun kom ud af sygesengen, hun lå i derhjemme. Jeg havde været ude og besøge hende om morgenen,

og få timer senere dør hun – det kom bare ud af den blå luft,” fortæller Peter Egevang. Lige siden hans mor gik bort, har Peter Egevang gået rundt med ubearbejdede følelser og tanker om sin mors sidste tid. Særligt spørgsmål

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020