{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

VÆRDIG DØD

Som habil borger skal man have ret til at sige: Jeg ønsker ikke at blive genoplivet A N N A W I L R OT H , S E N I O R KO N S U L E N T I Æ L D R E S AG E N

mer på plejehjem eller på anden måde er i daglig kontakt med sundheds- eller plejesektoren. ”Det handler grundlæggende om retten til vores eget liv og også retten til at få en værdig død. At hjertet holder op med at slå, er jo for mange af os den naturlige afslutning på livet,” siger Magnus Heunicke. Målrettet alderssvækkede ”I Ældre Sagen blev vi rigtig glade for den udmelding fra sundhedsog ældreminister Magnus Heu­ nicke,” siger Anna Wilroth. ”Men vi kender ikke detaljerne endnu, og vi har bestemt nogle spørgsmål.” Blandt andet vil Ældre Sagen gerne vide, hvordan ældre personer, der ikke er i kontakt med kommunen eller sundheds- og

62

plejesektoren, vil få mulighed for at sige nej til genoplivning. Det er nemlig ca. 85 procent af danskerne over 65 år, der ikke er i kontakt med kommunen via plejehjem eller hjemmepleje. Der er mere end 1,1 million danskere over 65 år, men det er kun ca. 165.000 af dem, der er i daglig kontakt med kommunen via plejehjem eller hjemmehjælp. Med andre ord: Der er næsten en million ældre, som ikke umiddelbart omfattes af ministerens forslag. ”Det er korrekt, at muligheden for at registrere sit ønske i en database først træder i kraft, når man har jævnlig kontakt med kommunen eller sundhedsvæsnet,” siger Magnus Heunicke. ”Mit forslag er målrettet, så man kan være helt tryg ved – både som

ældre og i det hele taget – at selvfølgelig bliver man forsøgt genoplivet, hvis der er basis for det. Det er der heldigvis mange, der har gavn af hver eneste dag. Men det er også målrettet sådan, at hvis man er i jævnlig kontakt med sundhedsvæsnet eller plejeområdet, og man har gjort opmærksom på, at man ikke ønsker genoplivning, så kan forslaget træde i kraft.” ”Det handler altså om alderssvækkede mennesker. Det er ikke et forslag om en form for aktiv dødshjælp, men har fokus på den uhensigtsmæssighed, som der er i de nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skal være en tryghed til dem, der er i sundheds- og plejesystemet,” siger ministeren.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020