{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

VÆRDIG DØD

Det er blevet sværere at fravælge genoplivning Nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at alders­svækkelse ikke længere kan bruges som begrundelse for et fravalg af genoplivning

Af Stig Andersen

D

et er blevet sværere at fravælge genoplivning ved fx hjertestop i en høj alder. Nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed slår nemlig fast, at alene alderssvækkelse ikke længere kan anvendes som kriterium for et fravalg af genoplivning. Man skal være konkret syg eller i et sygdomsforløb. Retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed har mødt kritik, blandt andet fra Ældre Sagen. De er en strammere juridisk fortolkning af sundhedsloven, hvor alderssvækkelse i sig selv er fjernet som kriterium for et ønske om ikke at blive genoplivet. ”Det er en indskrænkning af selvbestemmelsesretten,” siger Anna

Wilroth, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen. ”Man kan jo dø af alderssvækkelse. Derfor skal man også have retten til at sige, at hvis jeg falder om af et hjertestop, så vil jeg faktisk ikke mere.” Retten til at sove stille ind ”Det handler om retten til at sove ind stille og roligt. Uden at blive forsøgt genoplivet,” fortsætter Anna Wilroth. ”Det kan være en meget brutal indgriben, især hvis man er fysisk svækket. Så det handler om retten til at dø af et hjertestop i en høj alder.” ”De nye retningslinjer er muligvis udtryk for en frygt for at ”lade tiden gå sin gang.” For Ældre Sagen

er det et retssikkerhedsmæssigt spørgsmål. Som habil borger skal man have ret til at sige: Jeg ønsker ikke at blive genoplivet,” fastslår hun. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er enig i Ældre Sagens kritik af de ny retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Han vil derfor søge opbakning til et forslag, der skal gøre det muligt at registrere sig i en database, hvis man ikke ønsker genoplivningsforsøg ved hjertestop. Konkret foreslår ministeren, at man, fra man er 18 år gammel, kan registrere sig i en database, hvis man ikke ønsker genoplivning. Men at fravalget først træder i kraft, hvis man senere kom-

FEBRUAR 2020

61

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020