{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Du skal have arbejdet i 20-25 ÅR.

ARBEJDSEVNEN vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen.

DET BETYDER, AT DU IKKE KAN BLIVE HENVIST TIL ANDRE TYPER JOB. Eksempelvis kan en murer, der ikke kan arbejde mindst 15 timer ugentligt som murer, ikke blive henvist til et job i en butik.

der sikrer ens vilkår for alle, der permanent skal administrere seniorpensionsordningen. ”Det er tvunget af nød, at det er kommunerne, der skal administrere ordningen det første år. Kommunerne har vi prøvet med, og selv om jeg generelt har megen tillid til kommunerne, skræmmer sporene. Med den nu tidligere seniorførtidspension kendte kommunerne ikke deres besøgsstid,” siger Bjarne Hastrup. ”Kommunerne får nogle generelle midler. De kan så bruge pengene til alt mellem himmel og jord, og de kan stramme betingelserne så meget, at der ikke er mange, der får glæde af ordningen. Det vil være ødelæggende for ordningen. Og det kunne være ødelæggende for regeringens politik, der går ud på at løse problemet for de nedslidte

YDELSEN UNDER SENIORPENSION svarer til niveauet for førtidspension på 19.092 kroner per måned for enlige og 16.229 per måned for gifte/samlevende.

mennesker. For netop seniorpensionsordningen kan være forudsætningen for, at man kan blive ved med forhøje folkepensionsalderen for dem, der kan og vil,” siger Bjarne Hastrup. Mennesker, der får afslag på seniorpension i det første år, hvor kommunerne administrerer ordningen, kan søge igen, når ordningen permanent overgår til den ny ATP-myndighed.

FEBRUAR 2020

59

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020