{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

SENIORPENSION

Du skal have en arbejdsevne på 15 TIMER ELLER MINDRE om ugen.

Retningslinjer for seniorpensionsordningen Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

SEKS ÅR FØR FOLKEPENSIONSALDEREN skal du kunne forlade arbejdsmarkedet og få seniorpension.

”Mennesker, der søger seniorpension, skal altså ikke igennem en masse jobprøvning, arbejdskontroller med videre,” slår Bjarne Hastrup fast. ”Jeg tror samtidig, at denne seniorpension er en kæmpe hjælp til regeringen. Ordningen lukker en stor del af det hul, der er for mennesker med behov for en særlig løsning på baggrund af den stigende pensionsalder. Regeringens ønske om en differentieret pensionsordning kan blive billigere med den seniorpension, som nu er en realitet.” ”Det er et utroligt vigtigt emne, der nu har fundet en i hvert fald delvis og meget rigtig løsning. Jeg møder mange forskellige mennesker. En elektriker spurgte mig så sent som i går, om den seniorpension nu blev til noget. ”For jeg kommer ikke til at holde, til jeg bliver 70. Jeg kravler rundt på tage,

58

men frygter, jeg falder ned, når jeg er blevet 65,” sagde han til mig.

Skal administreres af ATP Der har, siden ordningen blev vedtaget, været diskussion om, hvem der skulle administrere seniorpensions-ordningen. Umiddelbart før årsskiftet enedes forligspartierne om, at der skal oprettes en ny, selvstændig myndighed under ATP, som skal administrere seniorpensionen. En sådan statslig institution skal sikre ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet. Den ny myndighed kan først være på plads fra 1. januar 2021. Indtil da skal seniorpensionsordningen administreres af kommunerne. For Ældre Sagen er det vigtigt, at det ikke er kommunerne, men derimod en statslig ordning,

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020