{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

SENIORPENSION

Nu kan nedslidte få seniorpension Det er alfa og omega, at nedslidte kan få sikkerhed for en værdig aftræden fra arbejdsmarkedet, mener Ældre Sagen

Af Stig Andersen

F

ra 1. januar har ældre, nedslidte borgere kunnet søge om seniorpension seks år før den normale pensionsalder. Det er et forslag, som kommer fra Ældre Sagen og Dansk Magisterforening, og som blev aftalt umiddelbart før valget i 2019 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Ordningen blev også bakket op af Socialdemokratiet og gennem­føres nu af den socialdemokratiske regering. ”Og det er smaddergodt,” fastslår Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup. ”Det er vigtigt med en ny model, som kan sikre nedslidte en tidligere pension,” fortsætter han med henvisning til, at den ny seniorpension erstatter den hidtidige seniorførtidspension, som aldrig rigtig er slået an. Det var relativt få, der fik glæde af den, og den er da også blevet kaldt ”den hemmelige ordning”. ”I regeringens seniortænketank, hvor jeg sidder, er en af opgaverne at sikre, at så mange som muligt kan blive på arbejdsmarkedet. Det kan man kun løse, hvis man også løser problemet for dem, som ikke

kan klare sig på arbejdsmarkedet, til de når pensionsalderen. Derfor er det alfa og omega at skabe sikkerhed for, at nedslidte kan få en værdig aftræden fra arbejdsmarkedet. Først når det er sket, kan man måske fortsætte med at forhøje tilbagetrækningsalderen,” mener Bjarne Hastrup.

Til glæde for 17.000 Det anslås, at op imod 17.000 borgere vil få glæde af seniorpensionsordningen, der sikrer nedslidte en ydelse, der svarer til førtidspensionsbeløbet, op til seks år før den normale folkepensionsalder. Der er relativt få krav, der skal være opfyldt for at få seniorpensionen. Blandt de vigtigste er, at man skal have arbejdet i 20-25 år, og at arbejdsevnen skal være nedsat til 15 timer eller mindre om ugen. Arbejdsevnen skal primært vurderes på baggrund af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til det seneste job. Søger man seniorpensionen kan der ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Man kan ikke blive henvist til andre typer job.

FEBRUAR 2020

57

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020