{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

ANNONCE

Sorø stole med eller uden Sorø Sorø Sorøstole stole stole sædeløft med med medeller eller elleruden uden uden sædeløft sædeløft sædeløft

DANMARKS STØRSTE UDSTILLING AF HVILE- OGSTØRSTE LÆNESTOLE DANMARKS DANMARKS DANMARKS STØRSTE STØRSTE UDSTILLING UDSTILLING UDSTILLINGAF AF AF

30 FORSKELLIGE MODELLER PÅ LAGER 30 30 30 FORSKELLIGE FORSKELLIGE FORSKELLIGE MODELLER MODELLER MODELLER PÅ PÅ PÅ LAGER LAGER LAGER

himolla stole med eller uden himolla himolla himollastole stole stole ”stå-op-hjælp” med med medeller eller elleruden uden uden Indbygget fodskammel ”stå-op-hjælp” ”stå-op-hjælp” ”stå-op-hjælp” og hvilestilling i ryglænet.

Hvilestole fås med el-styring og ”stå-op-hjælp” og findes i ---OG HVILE HVILE HVILE OG OG LÆNESTOLE LÆNESTOLE LÆNESTOLE mange varianter, størrelser og farver. Se vores udstilling af hvileHvilestole Hvilestole Hvilestole fås fås med med med el-styring el-styring el-styring og og og ”stå-op-hjælp” ”stå-op-hjælp” ”stå-op-hjælp” og og findes findes findes ii i stole på Hørkær 32,fås 2730 Herlev.* Åben hverdage 9:00 –og 15:00. mange mange mange varianter, varianter, varianter, størrelser størrelser størrelser og og og farver. farver. farver. Se Se Se vores vores vores udstilling udstilling udstilling afafaf hvilehvilehvile* Kun stoleudstilling stole stole stole på på på Hørkær Hørkær Hørkær 32, 32, 32, 2730 2730 2730 Herlev.* Herlev.* Herlev.* Åben Åben Åben hverdage hverdage hverdage 9:00 9:00 9:00 ––15:00. –15:00. 15:00.

Indbygget Indbygget Indbygget fodskammel fodskammel fodskammel og og og hvilestilling hvilestilling hvilestilling i iryglænet. ryglænet. i ryglænet.

* *Kun *Kun Kun stoleudstilling stoleudstilling stoleudstilling

dame Hjemmesko

OVER 30 LUPPE OVER OVER OVER 30 30 30 LUPPE LUPPE LUPPE

New Feet hjemmesko i uld med dame dame dameFindes Hjemmesko Hjemmesko Hjemmesko velcrolukning. i 3 farver. New New New Feet Feet Feet hjemmesko hjemmesko hjemmesko i iuld uld i uld med med med kun velcrolukning. velcrolukning. velcrolukning. Findes Findes Findes i i33 i farver. 3farver. farver.

749,95 749,95 749,95 kun kun kun749,95

luplampe

OVER 1.500 STORE OG SMÅ HJÆLPEMIDLER OVER OVER OVER 1.500 1.500 1.500STORE STORE STOREOG OG OGSMÅ SMÅ SMÅ Gør hverdagenHJÆLPEMIDLER lettere og mere bekvem HJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER besøg vores webshop www.seniorshop.dk Gør Gør Gør hverdagen hverdagen hverdagen lettere lettere lettere og og og mere mere mere bekvem bekvem bekvem -- besøg besøg besøg vores vores vores webshop webshop webshop www.seniorshop.dk www.seniorshop.dk www.seniorshop.dk

2 i én luplampe.

KUN

luplampe luplampe luplampe

899,95 22i2ién én i én luplampe. luplampe. luplampe. 899,95 899,95 KUN KUN KUN899,95

FLERE END 25 BADEBÆNKE FLERE FLERE FLEREEND END END 25 25 25 BADEBÆNKE BADEBÆNKE BADEBÆNKE

jARkey lågåbner

SPAR 600SS,SP-PPAR AR AR ,,-,-00 00 66600

49,95 kun kun kun 49,95 49,95 49,95 PedALTRÆNER

athlon rollator

Med digital PedALTRÆNER PedALTRÆNER PedALTRÆNER funktion. Med Med digital digital digital KUN Med funktion. funktion. funktion.

Letvægtsrollator i kulfiber. athlon athlon athlon rollator rollator rollator Tilbud gælder t.o.m. d. 16/2/2020. Letvægtsrollator Letvægtsrollator Letvægtsrollator i ikulfiber. kulfiber. i kulfiber. NU Tilbud Tilbud Tilbud gælder gælder gælder t.o.m. t.o.m. t.o.m. d.d.d. 16/2/2020. 16/2/2020. 16/2/2020.

3.599,95 NU NU NU3.599,95 3.599,95 3.599,95

BADEBÆNK

Åbner nemt jARkey jARkey jARkeylågåbner lågåbner lågåbner konservesglas. Åbner Åbner Åbner nemt nemt nemt konservesglas. konservesglas. kun konservesglas.

449,95 KUN KUN KUN 449,95 449,95 449,95

kun

Smart badebænk med BADEBÆNK BADEBÆNK BADEBÆNK håndtag og mulighed for ryglæn. Smart Smart Smart badebænk badebænk badebænk med med med håndtag håndtag håndtag og og og mulighed mulighed mulighed for for for ryglæn. ryglæn. ryglæn.

799,kun kun kun799, 799, 799, ---

stOK Sammenklappelig stok stOK stOK stOK med flot blomstermønster. Sammenklappelig Sammenklappelig Sammenklappelig stok stok stok kun med med med flot flot flot blomstermønster. blomstermønster. blomstermønster.

175,kun kun kun175, 175, 175, ---

MERE END 70 STOKKE MERE MERE MEREEND END END 70 70 70STOKKE STOKKE STOKKE

- eller bestil et i vores webshop

SE OG KØB MERE END 1500 HJÆLPEMIDLER I VORES WEBSHOP: WWW.SENIORSHOP.DK

BESØG OS IKØB BUTIKKEN PÅ SØBORG HOVEDGADE 44 · 2860 SØBORG SE SE SE OG OG OG KØB KØB MERE MERE MERE END END END 1500 1500 1500 HJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER HJÆLPEMIDLER I IVORES IVORES VORES WEBSHOP: WEBSHOP: WEBSHOP: WWW.SENIORSHOP.DK WWW.SENIORSHOP.DK WWW.SENIORSHOP.DK Åbningstider · Mandag: kl. 10-18 · Tirsdag - fredag: kl. 10-16 · 1. lørdag i måneden: kl. 10-14

BESØG BESØG BESØGOS OS OSIIBUTIKKEN IBUTIKKEN BUTIKKENPÅ PÅ PÅSØBORG SØBORG SØBORGHOVEDGADE HOVEDGADE HOVEDGADE44 44 44· ·2860 ·2860 2860SØBORG SØBORG SØBORG KUNDESERVICE: TLF. 39 43 05 50 · -MAIL: BUTIK@SENIORSHOP.DK Åbningstider Åbningstider Åbningstider · ·Mandag: ·Mandag: Mandag: kl. kl. kl. 10-18 10-18 10-18 · ·Tirsdag ·Tirsdag Tirsdag -fredag: -fredag: fredag: kl. kl. kl. 10-16 10-16 10-16 · ·1.·1.1. lørdag lørdag lørdag i imåneden: imåneden: måneden: kl. kl. kl. 10-14 10-14 10-14 KUNDESERVICE: KUNDESERVICE: KUNDESERVICE:TLF. TLF. TLF.39 39 3943 43 4305 05 0550 50 50· ·MAIL: ·MAIL: MAIL:BUTIK@SENIORSHOP.DK BUTIK@SENIORSHOP.DK BUTIK@SENIORSHOP.DK

56

Ring efter et GRATIS katalog Ring Ring Ring efter efter efteret et et

GRATIS GRATIS GRATISkatalog katalog katalog

- -eller -eller eller bestil bestil bestil etetet i ivores ivores vores webshop webshop webshop

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020