{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

Kurser 2020 Kurser 2020

ANNONCE

Februar Februar - Genforeningsjubilæum 2020 Genforeningsjubilæum 2020 - Opera i Dresden og Berlin - Opera i Dresden Berlin - Du kom med alt detog der var dig - Du kom med alt det der var dig Marts Martsi Flensborg, Hamborg og Lübeck - Opera - Opera træfpunkt i Flensborg, Hamborg og og lykke Lübeck - Litterært – Ondskab - Litterært træfpunkt – Ondskab og lykke April, maj og juni April, maj og juni - Minority Changemaker Programme (13 uger) - Minority Changemaker Programme (13 uger) Juni Juni - Golf i Sydslesvig – Fire tyske baner og Nordart - Golf i Sydslesvig – Fire tyske baner og Nordart - Familiekursus – Vikingernes verden - Familiekursus – Vikingernes verden - Grønland – fra Ilulissat til Nanortalik - Grønland – fra Ilulissat til Nanortalik Juli Juli - Genforeningen 2020 – Deltagelse i fejringer - Genforeningen 2020 – Deltagelse i fejringer - Golf på fire tyske baner og Nordart - Golf på fire tyske baner og Nordart - Cykelkursus – Rømø, Sild og Før - Cykelkursus – Rømø, Sild og Før - Vandringer i marsken - Vandringer i marsken - Tidsvidner DDR - Tidsvidner DDR– –Zeitzeugen Zeitzeugen2.0 2.0 August August - Grænseerfaringer - Grænseerfaringer/ /Grenzerfahrungen Grenzerfahrungen - Verdensmålene - Verdensmåleneogogmig mig - Kubik ogog kultur - Kubik kultur– –Motorcykel Motorcykelpå påøer øer - Kanaler ogogvandveje - Kanaler vandveje– –Tur TurtiltilLübeck Lübeckog og hjuldamper på Kielerkanalen hjuldamper på Kielerkanalen - Helgoland, halliger - Helgoland, halligerog ogvadehav vadehav––Sensommer Sensommeri i den nordfrisiske marsk den nordfrisiske marsk

ANNONCE

September - September Smukke vandreture i grænseregionen – Sønderjylland og Sydslesvig Smukke vandreture i grænseregionen Sønderjylland og Sydslesvig - Portugal – Atlanterhav, vinmarker og –storbyliv Portugalcykelture – Atlanterhav, vinmarker og storbyliv - -Smukke i Sydslesvig – Rømø, Sild, kyster, skov og vadehav Smukke cykelture i Sydslesvig – Rømø, Sild, kyster, skovi og vadehav - Grundloven der delte Danmark – Demokratiets fødsel historisk og - nutidig Grundloven der delte Danmark – Demokratiets fødsel i historisk og kontekst nutidig kontekst Oktober - Oktober Berlin – Vandringer i historiens fodspor i Berlin og Potsdam - Berlin – Vandringer i historiens fodspor i Berlin og Potsdam November November - Filosofi – Jagten på det gode liv - Filosofi – Jagten på det gode liv - Firenze med billedhuggeren og historikeren - Firenze med billedhuggeren og historikeren - Hof og barok – Svingende barokmusik, arkitektur og kunst. - Hof og barok – Svingende barokmusik, arkitektur og kunst. Med ensemblet BaroqueAros og tur til Lübeck Med ensemblet BaroqueAros og tur til Lübeck - Højskolesang – Den nye Højskolesangbog - Højskolesang – Den nye Højskolesangbog December December - Julemarked i Flensborg og julefrokost - Julemarked i Flensborg og julefrokost - Nytår på Jaruplund Højskole - Nytår på Jaruplund Højskole

“Oplev “Oplev kulturhistorie, kulturhistorie, smuk ture, rejser rejser og og smuk natur, natur, ture, højskolefællesskaber højskolefællesskaber ii grænselandet” grænselandet”

www.jaruplund.com www.jaruplund.com

Jaruplund Højskole Jaruplund Snup en bid af din fremtid Snup en bid af din fremtid Kontoret@jaruplund.de Kontoret@jaruplund.de

Lundweg 2, 24976 Handewitt v. Flensborg Lundweg 2, 24976 Handewitt v. Flensborg

0049 4630 969 140 0049 4630 969 140

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020