{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

Da den nuværende regering tiltrådte i juni sidste år, fik flere ministre besøg af Ældre Sagen.

125 millioner, det er, hvad der konkret er i finansloven til ældreområdet? ”Ja, men finansloven har også sat penge af til 1.000 flere sygeplejersker, og når vi generelt styrker velfærden, får ældre også gavn af det.” Tidligere finanslove har indeholdt ”Værdighedsmilliarder” og ”Ældremilliarder”. Der er ikke meget konkret til ældre i årets finanslov? ”Men tidligere år er man jo startet med at skære en halv milliard kroner i kommuneaftalen og lagde så penge oveni bagefter. Men der blev langt flere ældre, og pengene fulgte ikke med. Det, vi har gjort, er et løft på 1,7 milliarder kroner i kommuneaftalen. Vi er i en situation, hvor vi skal have genoprettet vores velfærdssamfund, for der er blevet skåret for dybt i ældreplejen i rigtig mange kommuner. Nu har vi stoppet de årlige nedskæringer

ved at sikre, at der følger penge med, når der kommer flere ældre.” Vi giver, men tager ikke I har stoppet hullet, men heller ikke mere? ”Jo. For der er nye penge til demenshandlingsplanen, til flere sygeplejersker og 125 millioner oveni til konkret ældrepleje. De nedskæringer, der tidligere har været på ældreområdet, er netop en central ting for denne regering, som vi har været dybt uenige med tidligere regeringer om. Det har måske set fint ud, det tidligere regeringer har præsenteret, men resultatet var, at der var nedskæringer på ældreområdet i samtlige kommuner. Man gav med den ene hånd og tog med den anden. Det gør vi ikke. Vi starter med at følge med demografien, og derefter fylder vi ovenpå.”

Der er en akut mangel på plejeboliger, ikke mindst på grund af, at der er flere mennesker med demens. Burde finansloven ikke have gjort noget ved det? ”Det er med i demenshandlingsplanen med plejeboliger for at sikre, at demente og deres pårørende kan bo sammen eller tæt på hinanden. Jeg anerkender ikke, at man alene ser på finansloven. Man er nødt til at se på det samlede resultat af regeringens politik.” En VIVE-undersøgelse har for nylig slået fast, at der er 73.000 ældre, som ikke får den hjælp, de har behov for. Kan du med regeringens politik og den nye finanslov sikre, at de 73.000 borgere får den hjælp, de har berettiget krav på? ”Jeg anerkender helt den undersøgelse. Derfor er der et meget stort genopretningsarbejde, hvorfor vi

FEBRUAR 2020

53

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020