{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

FINANSLOV 2020

Slut med fiksfakserier Magnus Heunicke erkender, at ikke alle problemer på ældreområdet er løst. ”Men vi har stoppet hullet, og vi fylder ovenpå”

Af Stig Andersen Foto Peter Egevang

Jeg bilder ikke nogen ind, at alle problemer nu er løst. Der er behov for genopretning på ældreområdet, og det tager tid. Vi har med finansloven og kommuneaftalen for 2020 stoppet hullet, og vi fylder op i hullet. Men der er stadigvæk et hul, det indrømmer jeg.” Sådan siger sundhedsog ældreminister Magnus Heu­nicke, da vi spørger ind til den første finanslov fra den socialdemokratiske regering, der har gjort velfærden til et kerneområde. Men hvor velfærden på ældreområdet ikke just fremstår særlig prangende eller konkret. Finanslovsaftalen, der blev en realitet kort før jul, fik blandt andet disse ord med fra Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup: ”Det er rystende, at der er så få konkrete initiativer for de mest svækkede ældre. Udfordringerne i ældreplejen er langt større, end regeringen og støttepartierne anerkender.”

52

Hvad blev der af velfærden på ældre­ området? ”Jamen, den er med, for en del af finansloven er jo aftalen med kommunerne, som betaler for ældreplejen i vores samfund. Når vi vedtager finansloven, træder kommuneaftalen

”Det kan jo gøres konkret op. Og det er en super god nyhed og en god udvikling, at vi får flere ældre. Det koster så også nogle penge, og hovedgrunden til, at der har været nedskæringer og pres på ældreområdet de senere år, er jo, at man ikke før nu har ladet demografien følge med i de økonomiaftaler, som skal lægge bunden unDet er en super god nyhed der velfærden.”

og en god udvikling, at vi får flere ældre. Det koster så også nogle penge M AG N U S H E U N I C K E , S U N D H E D S OG Æ L D R E M I N I S T E R

samtidig i kraft,” siger Magnus Heu­ nicke. ”Og for første gang har vi her lavet en aftale, som følger med demografien. Når der er flere ældre, kommer der også flere penge.” At følge med demografien kan forekomme at være et lidt luftigt begreb?

Vi gør, hvad vi har sagt ”Det, vi har gjort, er, at vi har sikret det, vi sagde før valget, nemlig, at når der kommer flere ældre, så skal der også følge flere penge med. Det gør der med kommuneaftalen. Dernæst lavede vi en aftale om fortsættelse af demenshandlingsplanen, og så kom finansloven med 125 millioner kroner oveni til et konkret løft af ældreplejen. Der er stadig masser af opgaver, men det er præcis den retning, vi har sagt, vi vil gå.”

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020