{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

POLITIK

Mød sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i et interview om blandt andet Finanslov 2020.

Har regeringen glemt de ældre? Af Stig Andersen Foto Philip Davali/Ritzau Scanpix

F

inansloven for 2020 kunne ligne en ”tynd kop te”, når det handler om ældreområdet. Og da den socialdemokratiske regering og dens støttepartier præsenterede den kort før jul, var Ældre Sagens Bjarne Hastrup da også særdeles moderat begejstret på de ældres vegne. ”Udfordringerne i ældreplejen er langt større, end regeringen og støttepartierne anerkender,” var hans kommentar.

Men indsatsen overfor ældreområdet skal ikke alene måles ud fra finansloven, fastslår sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i et interview i dette nummer af medlemsbladet. Finansloven skal ses i sammenhæng med kommuneaftalen, med nye penge til demenshandlingsplanen og ikke mindst med et princip om at følge med demografien. Når der kommer flere ældre, kommer der også flere penge.

Samlet set er ”... der ikke længere fiksfakserier, hvor man giver med den ene hånd og tager med den anden,” slår ministeren fast i interviewet. ”Vi har stoppet hullet, og vi fylder op i hullet. Men der er stadigvæk et hul.” Læs interviewet med Magnus Heu­ nicke på de næste sider, og læs Bjarne Hastrups kommentarer til finansloven på side 65.

FEBRUAR 2020

51

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020