{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

DIN ØKONOMI

Dialog med banken Af Erik K. Møller Rådgiver i Ældre Sagen

F

ra mit arbejde i Rådgivningen i Ældre Sagen har jeg flere eksempler på, at en god dialog med banken kunne løse eller mindske problemer for kunder, der står med udfordringer. Et eksempel er afslag på lån eller på låneomlægning. Et andet er bankens modregning af indkomster i forfalden gæld, hvor indkomsterne skulle bruges til leveomkostninger. Jeg bliver kontaktet af mange, der får afslag på at optage lån i friværdien eller på omlægning til ny afdragsfrihed. De hyppigste begrundelser er, at kunden er for gammel, har for lille rådighedsbeløb, for stor gæld i forhold til indkomsten, regeringen eller Finanstilsynet siger, at banken ikke må låne, eller de får slet ingen begrundelse. Det er ikke behageligt at få afslag på lån, og man bliver let bragt ud af fatning og hører måske ikke vigtige argumenter. Forsøg derfor altid at få en skriftlig begrundelse for et afslag. På den måde kan du i ro og mag undersøge, om der er misforståelser i afslaget. Måske føler du dig ikke hørt. Måske medtager medarbejderen udgifter i budgettet, du ikke har. Fx vedligeholdelse af bil og ejendom, hvor der ofte medtages beløb, som du ikke bruger. Derfor er det vigtigt, at du kan fremvise et budget, der hviler på faktiske udgifter. Så du kan bede banken om at kontrollere udgifterne med udtræk på kontoen. Hvis en pensionist ønsker at belåne sin ejendom op til 60 %, er der ikke krav til rådighedsbeløb og indkomstens størrelse fra Finanstilsynet, der i God Skik-reglerne oplyser, at bankerne ikke får problemer med Finans­ tilsynet, hvis belåningen er højst 60 % af en forsigtig vurderet ejendom. Jeg ser eksempler på afslag på lån under grænsen på 60 %, hvor en tilrettelæggelse med afdragsfrie fastrentelån kunne forhindre et salg mod kundens ønske. Det er min erfaring, at du med god forberedelse og fokusering på dine ønsker kan få et bedre

48

resultat ud af dialogen med banken. Koncentrer dig om det, medarbejderen spørger om, og undlad overflødige oplysninger. Brug i stedet krudtet på at få forklaringer og begrundelser. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan grunden være, at medarbejderen ikke er klædt på til opgaven. Da er det i orden at bede om at tale med en mere kompetent medarbejder eller at bruge klagevejledningen, der skal fremgå af bankens hjemmeside.

Uberettigede modregninger Flere, der har sommerhus eller andre ejendomme, oplever ekstra besvær, selvom deres gæld ikke overstiger grænsen på 60 %. Da vil det være en god idé at medbringe en oversigt over fremtidsplanerne. Ofte er planen, at sommerhus, forældrekøbslejlighed eller bil skal sælges på et tidspunkt, hvilket reducerer udgifterne og ofte indbringer penge. Et andet problem er bankens uberettigede modregning i forfalden gæld af indkomster, der skal bruges til leveomkostninger. Især hvis dine indkomster går ind på en forfalden kredit, kan det være vanskeligt at få indkomsterne udbetalt og vanskeligt at komme i dialog med banken. Selv når du bruger klagevejledningen, kan der gå lang tid, før du får svar. Du har mulighed for at klage til Det finansielle ankenævn (Fanke.dk). Flere afstår fra det, da de ikke kan overskue en lang ekspeditionstid og et udfald, der ofte går dem i mod. Ærgerligt, for ved at klage, ville offentligheden få indsigt i de problemer, der er i bankbranchen. Finanstilsynet fører tilsyn med bankerne. Det kan ikke behandle konkrete klager, men kan tilse, at pengeinstituttet følger reglerne. Ved at sende en mail eller et brev til Finanstilsynet med dit problem kan det gavne os alle, da tilsynet og politikere kan få indsigt og får mulighed for at ændre på forholdene.

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020