{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

DIN ØKONOMI

SPØRG ERIK 

Erik K. Møller er uddannet bankmægler og rådgiver i Ældre Sagen. Stil spørgsmål til Erik ved at maile til: penge@aeldresagen.dk. Eller send dit spørgsmål til: Ældre Sagen, att.: Redaktionen. Snorresgade 17-19, 2300 København S. Mærk kuverten ”Spørg Erik”.

Vi bringer kun udvalgte spørgsmål og svar Forbehold: Svarene i brevkassen bør bruges som inspiration. De er ikke altid udtømmende, og vi anbefaler anden rådgivning, inden den endelige beslutning træffes.

Skal jeg betale pensionsafkastskat i utide?

Kan det betale sig at betale gælden ud?

Jeg har fået udbetalt 20.000 kroner fra min aldersopsparing som deludbetaling. Samtidig trak banken yderligere et beløb på min aldersopsparing til dækning af 15,3 % pensionsafkastskat for værdistigningen på mit aldersopsparingsdepot. Er det korrekt, at jeg skal betale pensionsafkastskatten i utide, da det normalt er noget, der finder sted i starten af det nye år? Hvordan er jeg stillet, hvis værdien af mit depot er faldet resten af året? A.C.C.

Jeg er 67 år, folkepensionist og ejer et hus til 1,3 mio. kroner. Gælden er på 600.000 kroner, og afdragsfriheden udløber i 2020. Jeg har pensionsopsparing i Industriens Pension på 1,3 mio. kroner, og jeg har opsparing i banken. Hvis jeg betaler gælden ud med penge fra opsparingen i Industriens Pension, slipper jeg for at betale en række omkostninger, men jeg vil også miste forrentningen af opsparingen. Hvis resten af opsparingen slipper op, vil jeg som pensionist kun kunne låne 60 % af husets værdi. Mit spørgsmål er: Bør jeg lave et nyt lån i huset, eller bør jeg betale gælden ud? J.O.V.

Svar: Banken er ifølge lovgivningen forpligtet til at beregne pensionsafkastskat i forbindelse med del­ udbetalinger på aldersopsparing. Hvis der resten af året opstår negativ pensionsafkastskat, vil dette blive modregnet i fremtidig positiv pensionsafkastskat. Du bliver derved stillet ens i sidste ende.

Kan jeg stadig betale til aldersopsparing? Jeg gik på efterløn i december 2016. Jeg får en månedlig udbetaling fra PKA, livslangt. Jeg har, siden jeg gik på efterløn, indbetalt det 'store' beløb på min aldersopsparing. Er det rigtigt, at jeg kan det, når jeg får udbetaling fra PKA? Er det rigtig forstået, at jeg kun kan gøre det, til jeg bliver pensionist? L.T. Svar: Hvis udbetalingen fra PKA er påbegyndt før 1. april 2018, kan du indbetale det store beløb, der i 2020 er på 50.200 kroner, til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder, hvilket vil sige indtil tidligst 80 år. Dog ophører muligheden for at indskyde det store beløb, hvis du påbegynder udbetaling af anden pensionsopsparing med skattepligtige løbende udbetalinger, fx ratepension og livrente. ATP og nogle andre pensionsordninger er dog undtaget. Hvis du ikke kan indbetale det store beløb, kan du indbetale det lille beløb på 5.300 kroner om året indtil 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Svar: Det bedste valg afhænger af fremtidige faktorer, så det kan jeg ikke forudsige. Hvis du nedbringer gæld med penge fra pensionsopsparingen, vil du forenkle din økonomi og reducere risikoen. Derudover skal du overveje, at afkastet af pensionsopsparingen først skal betale rente og omkostninger på lånet og omkostningerne til pensionsselskabet, før du tjener penge ved den tilrettelæggelse. For at få et overblik over dit behov for midler, kan du lave et årsbudget med indtægter, fratrukket skat og faste udgifter. Du skal ikke medtage udgiften til lånet, du overvejer at indfri. Medtag helst også alle øvrige udgifter, da du, når du også trækker disse fra indtægterne, finder dit årlige underskud eller overskud. Derudover laver du en opstilling over de ekstraordinære udgifter, du kan forudse de kommende år, fx større vedligeholdelse på ejendom, rejser, fester m.m. Du trækker summen af de ekstraordinære udgifter fra din opsparing i Industriens Pension og bankindeståendet. Resten skal dække et eventuelt årligt underskud. Du dividerer årets underskud op i opsparingen og finder derved de antal år, opsparingen rækker. Hvis opsparingen rækker mindre end fem år, vurderer jeg, at det ikke kan betale sig at indfri lånet. Hvis du vælger ikke at indfri lån, kan du, afhængigt af renten og dine ønsker til fremtidigt lån, overveje at omlægge det til et nyt afdragsfrit lån. Du kan også vælge at betale afdrag og måske omlægge senere. Hvis budgettet viser overskud, vil en indfrielse af lånet med pensionsopsparing forenkle din økonomi og reducere risikoen. Du vil undgå at spekulere på, om kurser og lånerente går op eller ned. Budgetskema: aeldresagen.dk/budgetskema

FEBRUAR 2020

45

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020  

Ældre Sagen MEDLEMSBLAD februar 2020